oobe.pl
Start Porady Roberta
Monroe
Porady Brucea
Moena
Porady Darka
Sugiera
Park

 

<< Powrót do spisu porad Brucea
Moena

Aneks A
Nauka o Krysztale Jądra Ziemi

Poniższe informacje zostały zaczerpnięte, za zgodą autora, z artykułu, który ukazał się 4 kwietnia 1995 w New York Times, autorstwa Williama Broada. Tytuł brzmiał: "Jądro Ziemi może być gigantycznym kryształem zrobionym z żelaza".

Artykuł wyjaśnia, że w czasach, kiedy Ziemia się dopiero formowała, jej najczęściej występujący pierwiastek, żelazo, utworzyło ciekłe jądro Ziemi. A w miarę upływu czasu owo ciekłe jądro z żelaza utworzyło coś, o czym "niektórzy eksperci twierdzą, że może to być stała, krystaliczna struktura o gigantycznych proporcjach". Wykorzystując dane zebrane w wyniku monitorowania trzęsień ziemi, naukowcy utworzyli mapę wnętrza Ziemi, na podstawie której można wnioskować, iż ów kryształ leży wzdłuż osi obrotu naszej planety.

Artykuł przytacza wyniki badań przeprowadzonych w wielu uniwersytetach, z których również wynika, że możliwe jest, iż temperatury i ciśnienie w jądrze Ziemi mogło utworzyć pewien rodzaj żelaznego kryształu, na co wskazują także inne teorie geologiczne.

Artykuł mówi również o pewnych magnetycznych skutkach działania takiego jądra. Jest tam również wzmianka o czymś, co według mnie jest prawdopodobnym dowodem na to, iż w wodach u zachodnich wybrzeży Australii znajdowało się kiedyś starożytne pole magnetyczne.

Czytelników, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o tej teorii, odsyłam do artykułu Williama Broada, który może być dostępny na stronach internetowych The New York Timesa.