oobe.pl
Start Porady Roberta
Monroe
Porady Brucea
Moena
Porady Darka
Sugiera
Park

 

<< Powrót do spisu porad Roberta
Monroe

Za przygotowanie wersji elektronicznej ksiązki
ksiązki serdecznie dziękuję przyjaciołom z grupy KIPPIN.
PRZEDRUK

ROBERT A. MONROE
DALEKIE PODRÓŻE
(Far Journeys / wyd. orygin.: 1985)

Inne książki Roberta Monroe wydane dotychczas w Polsce:
PODRÓŻE POZA CIAŁEM
NAJDALSZA PODRÓŻ


Dedykuję:

Nancy Penn Monroe,
znacznie więcej niż żonie,
której trwała i niezmienna miłość,
wsparcie uczestnictwo i zrozumienie
były niezbędnymi elementami
w przygotowaniu
i realizacji tego zapisu.

Oraz setkom innych osób,
które przez ponad piętnaście lat
przejawiały zainteresowanie,
poświęcały swój czas i energię,
bez których
tak niewiele byśmy osiągnęli


R.A.Monroe        


SPIS TREŚCI:

Przedmowa
Prolog

Część Pierwsza: BLISKIE PODRÓŻE

Rozdział 1: STARA DROGA
Rozdział 2: HEMI-SYNC
Rozdział 3: OTWIERANIE WRÓT
Rozdział 4: PIERWSZY ZESPÓŁ BADAWCZY
Rozdział 5: NOWE KONTAKTY
Rozdział 6: PRZEJŚCIE

Część Druga: NAJDALSZE PODRÓŻE

Rozdział 7: BADANIA I METODY
Rozdział 8: MIEJSCE SPOTKAŃ
Rozdział 9: TĘCZOWA DROGA
Rozdział 10: NOWY PRZYJACIEL
Rozdział 11: WAŻNA MISJA
Rozdział 12: ZASŁYSZANA HISTORIA
Rozdział 13: TERAPIA WSTRZĄSOWA
Rozdział 14: KRÓTKA LEKCJA
Rozdział 15: WYCIECZKA W PRZYSZŁOŚĆ
Rozdział 16: ZGROMADZENIE

Epilog
Uzupełnienie

*    *    *
Robert Alan Monroe zmarł w 1995 roku.
"Pałeczkę" w firmie przejęła jego córka Laurie Monroe Chasick.