oobe.pl
Start Porady Roberta
Monroe
Porady Brucea
Moena
Porady Darka
Sugiera
Park

 

<< Powrót do spisu porad Brucea
Moena

Aneks C
Słownik pojęć

Dołączam ten słownik dla tych osób, które nie czytały jeszcze moich poprzednich książek. Przeczytanie pierwszych dwóch tomów tej serii pozwoli lepiej zrozumieć terminy tu przytoczone.

Centrum Przyjęć: Obszar Focusa 27, w którym nowoprzybyli otrzymują pomoc w przystosowaniu się do opuszczenia świata fizycznego i wkroczenia w świat Życia po Śmierci.

Czakra: Zgodnie z filozofią jogi, jeden z siedmiu ośrodków energii ciała duchowego.

Dysk: Odnosi się do wizji opisanej w mojej pierwszej książce, Podróżach w Nieznane. W swoich książkach Robert Monroe opisywał coś, co nazywał swoim "Ja/Tam", a moje doświadczenia z Dyskiem dokładnie odpowiadają jego opisom. Uważam dysk za moje Większe lub Wyższe Ja, lub szerszą wersję siebie samego.

Focus C1: Poziom zwyczajnej świadomości świata fizycznego. Poziom rzeczywistości świata fizycznego, w którym żyjemy na co dzień.

Focus 10: (Umysł Rozbudzony/Ciało Uśpione): Stan świadomości, w którym ciało fizyczne śpi, lecz umysł jest rozbudzony i gotowy do działania. W tym stanie można rozwijać narzędzia konceptualne, które pomogą zredukować napięcie i niepokój, uzdrawiać, widzieć na odległość i nauczyć się innych metod gromadzenia informacji. W Focusie 10, podobnie jak w stanie snu na jawie, uczymy się myśleć obrazami, a nie słowami.

Focus 12: (Rozszerzona Świadomość): Jest to stan, w którym świadoma jaźń wychodzi poza granice ciała fizycznego. Focus 12 ma wiele różnych aspektów, łącznie z odkrywaniem rzeczywistości niefizycznych, podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem problemów i wzmożoną ekspresją twórczą.

Focus 15: (Bez Czasu): Stan "Bez Czasu" jest poziomem świadomości, który otwiera ścieżki umysłu oferujące szerokie możliwości odkrywania samego siebie poza ograniczeniami, które niosą za sobą czas i przestrzeń.

Focus 21: (Systemy Odmiennych Energii): Ten poziom oferuje możliwość odkrywania innych systemów rzeczywistości i energii znajdujących się poza tym, co nazywamy czasem, przestrzenią i materią.

Focus 22: Stan świadomości ludzkiej, w którym ludzie wciąż żyją fizycznie i mają tylko częściową świadomość. W tym stanie znajdują się ci, którzy cierpią z powodu delirium, uzależnili się od środków chemicznych lub alkoholu, albo też znajdują się w stanie demencji. Znajdują się tu również pacjenci, którzy zostali znieczuleni lub zapadli na śpiączkę. Doświadczenia tu przeżyte mogą zapisać się w naszej pamięci jako sny lub halucynacje. Moje osobiste doświadczenie mówi mi, że wielu przebywających tu to ludzie zdezorientowani i zagubieni. A to sprawia, że może być trudno nawiązać z nimi kontakt.

Focus 23: Poziom zamieszkany przez tych, którzy niedawno opuścili egzystencję fizyczną, lecz którzy albo nie potrafili rozpoznać i zaakceptować tego stanu rzeczy, albo uwolnić się od pęt Systemu Życia Ziemskiego. Znajdują się tu ludzie żyjący w najróżniejszych okresach historycznych. Ci, którzy tu żyją, są niemal zawsze wyizolowani i samotni. Często okoliczności ich śmierci sprawiły, że czują się zagubieni i nie wiedzą gdzie są, a nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że umarli. Wielu z nich utrzymuje taką czy inną formę kontaktu ze światem fizycznym, a tym samym ogranicza sobie możliwość spostrzeżenia tych, którzy przyszli z Życia po Śmierci, aby im pomóc.

Focus 24, 25 i 26: Są to Terytoria Systemów Przekonań zamieszkane przez ludzi nie posiadających formy fizycznej, a pochodzących ze wszystkich okresów historycznych i miejsc na kuli ziemskiej, którzy przyjęli i wyznawali najróżniejsze przekonania i koncepty. Należą do nich wierzenie religijne i przekonania filozoficzne, które postulują jakąś formę pofizycznej egzystencji.

Focus 27: Tu właśnie znajduje się Centrum Przyjęć, lub Park, który jest jego sercem. Jest to świat sztuczny, stworzony przez ludzkie umysły; przystanek w podróży mający zmniejszyć szok przejścia z rzeczywistości fizycznej. Przybiera on kształt różnych miejsc na Ziemi najłatwiejszych do zaakceptowania dla nowoprzybyłych.

Focus 34/35: Poziom świadomości poza świadomością ludzką, znany również pod nazwą "Zgromadzenie". Tu zbierają się inteligencje należące do innych obszarów wszechświata, aby obserwować zmiany zachodzące na Ziemi, tu jest możliwy kontakt z tymi inteligencjami.

Hemi-Sync: Poniższe wyjaśnienie zaczerpnięte zostało z ulotki wydanej przez Instytut Monroe'a, za jego pozwoleniem:

"Instytut Monroe'a jest znany na arenie międzynarodowej za swą pracę w dziedzinie efektów wywieranych przez fale dźwiękowe na zachowanie człowieka. Jego najwcześniejsze badania dowiodły, że niewerbalne wzorce audio mają ogromny wpływ na stany świadomości człowieka.

Pewne wzorce dźwiękowe tworzą Odruch Wywołany Częstotliwością w elektrycznych falach mózgowych. Owe zmieszane i posekwencjonowane wzorce mogą w sposób łagodny doprowadzić mózg do różnych stanów, takich jak na przykład głębokie odprężenie czy sen. Patent na to odkrycie został przyznany w roku 1975 Robertowi Monroe. Bazując na tym odkryciu i pracach innych pan Monroe wykorzystał system "obuusznych uderzeń", polegający na wysyłaniu do każdego ucha po kolei oddzielnego sygnału. Dzięki temu, że do obu uszu wysyła się za pomocą słuchawek oddzielne sygnały, obie półkule mózgowe pracują unisono i 'słyszą' trzeci sygnał, różnicę pomiędzy owymi dwoma pulsami dźwiękowymi. Ten trzeci sygnał nie jest w zasadzie dźwiękiem, lecz sygnałem elektrycznym, który można stworzyć tylko wtedy, gdy obie półkule mózgowe pracują jednocześnie.

Unikalny, spójny stan mózgu, który pojawia się za sprawą tych dźwięków znany jest pod nazwą synchronizacji półkul mózgowych (hemispheric synchronization), czyli 'Hemi-Sync'. Bodziec audio, który tworzy ów stan nie jest groźny dla człowieka i można go łatwo zignorować albo obiektywnie, albo subiektywnie.

Synchronizacja półkul mózgowych zachodzi w sposób naturalny w życiu codziennym, nie można jednak przewidzieć kiedy nastąpi i trwa jedynie krótką chwilę. Technologie Hemi-Sync opracowane przez Instytut Monroe'a pozwalają słuchaczom osiągnąć i podtrzymać ów wysoce produktywny, spójny stan umysłu".

Hemi-Sync - moje wyjaśnienie: Jeśli posiadasz umysł techniczny, może moje własne wyjaśnienie zjawiska synchronizacji będzie dla ciebie łatwiejsze.

Kiedy wykorzystujemy słuchawki stereo dla akustycznego odizolowania uszu, dostarczamy zmysłowi słuchu dwa tony o różnej częstotliwości, jeden przez prawe, a drugi przez lewe ucho. Na przykład, do jednego ucha posyłamy ton o 400 cyklach na sekundę, a do drugiego ton o 402 cyklach na sekundę. Gdybyśmy się przyjrzeli analizie częstotliwości fal mózgowych w czasie rzeczywistym, to zobaczylibyśmy, że spektrum częstotliwości fal mózgowych obu półkul zaczyna się synchronizować do dwóch cykli na sekundę. Wzorzec fal mózgowych obu półkul synchronizuje się do różnicy pomiędzy tymi dwoma częstotliwościami (402-400 = 2). Gdyby wzorzec częstotliwości był taki sam jak, powiedzmy, sen REM (nie jest), to osoba słuchająca tych dźwięków zaczęłaby zapadać w sen REM. Można by symultanicznie włączyć inną parę tonów audio, które odpowiadałyby stanowi rozbudzenia mózgu. Wtedy słuchający znalazłby się na poziomie Umysł Rozbudzony/Ciało Uśpione, czyli w Focusie 10, według żargonu Instytutu Monroe'a. Najważniejszym punktem wydaje się tu być fakt, że obie półkule mózgowe znajdują się w stanie równowagi, współpracy i dzielą się informacjami, a to dzięki temu, że syntetyzują ów trzeci ton. W tym zbalansowanym stanie obie półkule, postrzegające przecież świat na dwa różne sposoby, mające różne możliwości analizy, współpracują ze sobą w sposób twórczy. W stanie tej właśnie równowagi pojawia się Poznanie.

INSPEC: akronim słów "Intelligent Species" (gatunki inteligentne), którego używał Robert Monroe dla opisania pewnych niefizycznych istot, które spotkał podczas swoich doświadczeń spoza ciała. W czasie pierwszych badań uważał INSPEKI za gatunek bardziej zaawansowany od ludzi. Później zrozumiał, że INSPEC to "przyszłe ja".

Latająca, bliżej nieokreślona strefa: Obszar w rzeczywistości niefizycznej, który odkryłem podczas mego pierwszego programu Linia Życia. Opisałem to szczegółowo w mojej pierwszej książce, Podróże w Nieznane. Wydaje się, że jest to obszar zaludniony przez ludzi niefizycznych, którzy przybrali postać małych, wirujących krążków światła.

Moje miejsce w Focusie 27: Podczas jednego z ćwiczeń z taśmą w programie Linia Życia, uczestnicy tworzą w Focusie 27 swoje własne miejsce. Każde z takich miejsc można uważać za formę myślową projektowaną na świat niefizyczny, która staje się rzeczywistością. Moje miejsce leży wysoko w zawsze rozsłonecznionych górach. Postanowiłem dodać tam jezioro, co bez wątpienia wywodzi się z tego, że wychowywałem się w Minnesocie, ziemi tysiąca jezior. W każdym razie, zawsze mogę zmienić coś w moim miejscu w Focusie 27. Obecnie służy ono jako miejsce spotkań, a któregoś dnia stanie się pewnie miejscem, do którego "odejdę".

Niebiańskie Proroctwo, zbiegi okoliczności: odnosi się do tego, co w swej książce Niebiańskie Proroctwo James Redfield nazywał Pierwszym Wglądem. Redfield sugeruje, że jednym z pierwszych znaków duchowego rozwoju jest coraz większa umiejętność rozpoznawania i zrozumienia zbiegów okoliczności, jakie zdarzają się w naszym życiu. Gorąco polecam tę książkę.

Odzyskanie: Akt umiejscowienia i nawiązania kontaktu z niefizycznym człowiekiem, który utknął w którymś z obszarów świadomości oraz przeniesienie go z Focu-sa 23 przez Focus 26 do Focusa 27. Odzyskania są narzędziem nauczania wykorzystywanym w programie Linia Życia, dzięki nim bada się również świat Życia po Śmierci.

Park: Obszar Focusa 27 znany również pod nazwą Centrum Przyjęć (zob. Centrum Przyjęć).

Pomieszczenie CHEC: Pomieszczenie kontrolowanego środowiska holistycznego (Controlled Holistic Environmental Chamber). Pomieszczenie przypominające zamkniętą kuszetkę w pociągu, w którym uczestnicy zajęć śpią i słuchają taśm Hemi-Sync podczas sześciodniowych programów, takich jak Podróż przez Bramę. Każde pomieszczenie CHEC zawiera materac, poduszkę i koce, i zapewnia izolację od zewnętrznych dźwięków i światła. Każde wyposażone jest w słuchawki stereofoniczne połączone z pokojem kontrolera, światło i zapas świeżego powietrza.

Pomocnicy: Niefizyczne istoty ludzkie, które przebywają w Życiu po Śmierci, żeby znać wszystkie sztuczki. Pomocnicy często towarzyszą ludziom żyjącym fizycznie w odkrywaniu rzeczywistości niefizycznych. Pomagają również innym niefizycznym ludziom, zazwyczaj wtedy, kiedy ci po raz pierwszy pojawiają się w Życiu po Śmierci lub zawsze, kiedy ktoś potrzebuje ich pomocy.

Poziomy Focusów: Każdy z nich posiada specyficzny tylko dla siebie stan lub poziom świadomości. Każdy ma specyficzne tylko dla siebie właściwości lub działania, które uczestnicy uczą się zdobywać i wykorzystywać za pomocą wzorców dźwiękowych nagranych na taśmy Hemi-Sync.

Program Exploration 27: Program TMI przeznaczony dla tych, którzy ukończyli program Linia Życia. Podczas Odkrywania 27 uczestnicy badają infrastrukturę Focusa 27 i dowiadują się o istnieniu wielu innych "miejsc" Tam, na przykład Centrum Planowania, Centrum Edukacji, Zdrowia i Odnowy, a także badają bardziej szczegółowo Centrum Przyjęć. Uczestnicy badają również Focus 34/35, obszar, który Bob Monroe w swojej drugiej książce pt. Dalekie podróże nazwał "Zgromadzeniem". Uczestnicy mają tu możliwość porozumienia się z przedstawicielami inteligencji należących do innych obszarów naszego wszechświata.

Program Linia Życia: Sześciodniowy, stacjonarny pro-, gram TMI, który zapoznaje uczestników z Focusami 22, 23, 24, 25, 26 i 27. Jest to obszar Życia po Śmierci, gdzie uczestnicy uczą się nawiązywać kontakt i komunikować się z tymi, którzy te poziomy zamieszkują, łącznie z Pomocnikami i innymi niefizycznymi ludźmi. Linia Życia wykorzystuje metodę odzyskiwań i w ten sposób uczy jak osiągnąć i badać te poziomy Focusów.

Program Podróż przez Bramę: Pierwszy z serii sześciodniowych programów stacjonarnych, jakie oferuje TMI, oraz podstawa do wszystkich dalszych jego programów. Podróż przez Bramę wprowadza uczestników do Focusów 10, 12, 15 i 21 według ściśle określonej struktury uczenia się. Naucza on jak osiągnąć poziom każdego z Focusów oraz jak wykorzystywać najróżniejsze narzędzia konceptualne.

Taśmy Swobodny Lot: Są to taśmy Hemi-Sync, na których nagrano minimalną ilość instrukcji słownych pozwalając słuchaczowi spędzić maksymalną ilość czasu na różnych poziomach Focusów.

Tonowanie rezonansowe: Technika, której naucza się w Instytucie Monroe podczas programu Podróż przez Bramę. Głos fizyczny zostaje użyty w ten sposób, że w pewien sposób "tonuje" świadomość kursanta z "poziomami wibracji" rzeczywistości niefizycznych. Przypomina nieco techniki głosowego tonowania, którego nauczają różne filozofie ezoteryczne.

Utknąć (jako poziom Focusów): Przyjęło się mówić, że osoba niefizyczna, która całkowicie utraciła kontakt z innymi niefizycznymi ludźmi w Życiu po Śmierci, utknęła. Powodem takiego stanu rzeczy są najczęściej przekonania wyrażane przez daną osobę przed śmiercią. Okoliczności śmierci danej osoby również mogą prowadzić do "utknięcia".