Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Kontakt Z Nad I Pod ?wiadomo?ci?
Forum OOBE > Park im. Roberta Monroe > Propozycje eksperymentów
Stam
Witam.
Chcia?bym zaprosi? i zaproponowa? pewien eksperyment wszystkim ch?tnym, którzy maj? ju? jaki? dorobek w obe, oczywi?cie wszyscy pocz?tkuj?cy i ch?tni s? równie? mile widziani.
Eksperyment mia?by dotyczy? kontaktu z naszymi wy?szymi ja?niami ale detale i szczegó?y chcia?bym przedstawi? TUTAJ
poniewa? dotyczy on g?ownie tematyki owego forum.
Mam nadziej?, ?e znajd? si? ch?tni aby pomóc i by? mo?e przyczyni? si? do rozwi?zania kilku nierozwi?zanych i nieznanych kwestii .
Zapraszam
Stam
Aby przybli?y? troszk? dodam, ?e to o MTJ chodzi.
PS.
Wiem, wiem ... powinienem edytowa? :)
Stam
A? si? wierzy? nie chce, ?e na forum nie ma ?adnych "oblatywaczy".
Se7en
Niestety polityka króluje i hate.
Rokinon
CYTAT(Stam @ 03.12.2016 - 00:29) *
A? si? wierzy? nie chce, ?e na forum nie ma ?adnych "oblatywaczy".Kiedy? uczestniczy?em w eksperymencie wyci?gania z cia?a.

Wyci?gni?cie nie jest mo?liwe bez pozwolenia WJ.

Eksperymentator skontaktowa? si? z moim WJ, który wyrazi? na to do?wiadczenie zgod?.
W nocy , we ?nie, przyby?a do mnie posta? , która chwyci?a moj? r?k? i "wyj??a" mnie z cia?a fizycznego.

Taka ciekawostka.
Krukos
tez uczestniczy?em w eksperymencie. zrelaksowa?em si? po sk?odowsku i od razu
wiedzia?em ze przyby?em tu z iluzji oddzielenia aby zbada? cudowno?? istnienia.

istnieje 100 kontatków z wy?sz? ja?ni? na sekund? przez 24 na dob?. pierwszy raz s?ysz? ze tom funkcjonuje inaczej, ze to trzeba si? w oobe z tym skontaktowa?
Stam
Z podswiadomoscia mo?e i mo?na si? kontaktowa? na co dzie?, natomiast kontakt z nadswiadomoscia ju? niestety nie jest taki prosty jak to niektórym si? zdaje.
P.S.
Wygl?da na to, ze jednak ma?o jeszcze s?ysza?e?
Isabel Martin
CYTAT(suchowiec @ 04.12.2016 - 14:25) *
istnieje 100 kontatków z wy?sz? ja?ni? na sekund? przez 24 na dob?. pierwszy raz s?ysz? ze tom funkcjonuje inaczej, ze to trzeba si? w oobe z tym skontaktowa?

Zgadza si?. To oddzielenie od WJ jest tylko iluzj?. Tak naprawd? to Ty sam wyci?gasz siebie samego. Potrzebujesz tylko swojej w?asnej zgody na wyj?cie. Nic Ci? nie ogranicza pod tym wzgl?dem.
Stam
CYTAT(Isabel Martin @ 04.12.2016 - 14:44) *
Zgadza si?. To oddzielenie od WJ jest tylko iluzj?. Tak naprawd? to Ty sam wyci?gasz siebie samego. Potrzebujesz tylko swojej w?asnej zgody na wyj?cie. Nic Ci? nie ogranicza pod tym wzgl?dem.


To czym jest;
-ni?sza ja?n
-ja?n
-wy?sza ja?n
W takim uk?adzie z kim/czym macie codzienny kontakt?
Rokinon
CYTAT(Stam @ 04.12.2016 - 15:29) *
To czym jest;
-ni?sza ja?n
-ja?n
-wy?sza ja?n
W takim uk?adzie z kim/czym macie codzienny kontakt?To tylko kwestia nomenklatury.
Stam
No to? si? rozpisal
Isabel Martin
Dlaczego chcesz si? skontaktowa? z Wy?sz?/Ni?sz? Ja?ni?? Czego od nich oczekujesz?
Stam
By? mo?e "pewnych wyja?nie? " ale to bardziej dotyczy zagadnienia huny a nie OBE cho? w gruncie rzeczy i tak wszystko sprowadza si? do jednego. Z podswiadomoscia kontakt mamy ci?g?y a z nad niestety nie wbrew panuj?cej tutaj opinii.
Isabel Martin
CYTAT(astrologos @ 04.12.2016 - 19:25) *
To tylko kwestia nomenklatury.

Dok?adnie. Mój mistrz mówi, ?e jest tylko jedna Ja?? i ona obejmuje wszystko bez wyj?tku. Nie istnieje nic poza ni?.
Stam
CYTAT(Isabel Martin @ 04.12.2016 - 20:53) *
Dok?adnie. Mój mistrz mówi, ?e jest tylko jedna Ja?? i ona obejmuje wszystko bez wyj?tku. Nie istnieje nic poza ni?.

Zmie? miszcza na mistrza.
Nie?wiadoma...
Po co to ca?e poruszenie? Wed?ug mnie Stam ma dobry pomys?, a to czy wystarczaj?co "du?o" wie jest istotne? Nie ka?dy jest Alf? i Omeg?. Nie trzeba z tego powodu wyskakiwa? z hejtem i obruszeniami. Jeste?my tu po to, ?eby dzieli? si? wiedz? i sobie pomaga?. My?l?, ?e nie trzeba tego robi? ze z?o?ci?.

Stam, ?wietny pomys?, mia?am si? do niego nie do??cza?, ale chyba jednak to zrobi? :)
Isabel Martin
Reaguj? agresj?, kiedy kto? reklamuje inne fora.
Nie mam nic przeciwko eksperymentom, ale my?l?, ?e warto by?oby si? dobrze zastanowi?, czego chcemy od Wy?szej Ja?ni, naszego Opiekuna, Duchowego Rodzica.
Stam
Mnie nie chodzi wcale o reklam? innych fór. Chc? uzyska? kilka informacji (mam nadziej? je uzyskac) dzi?ki OBE. OBE ma by? narz?dziem a nie celem, dlatego tutaj jestem. OBE nie jest moj? mocn? stron? tzn. praktycznie nie jest co nie znaczy ,ze nie wiem co z czym i do czego. Tym tematem zajmuje si? od ponad 10 lat i przeczyta?em ca?e masy postów, opisów, ksi??ek,relacji i blogów. Jednakowo? teraz z ró?nych powodów i wzgl?dów chcia?bym za pomoc? OBE ,a co za tym idzie za wasz? pomoc?, chcia?bym uzyska? pomoc w kilku nurtuj?cych mnie kwestiach. A jako , ze kwestie te dotycz? bezpo?rednio huny st?d link do forum A tam szczegó?y eksperymentu ( cho? jeszcze nie gotowe bo dzia? powstaje). Oczywi?cie nikt nie ma obowi?zku bra? w nim udzia?u. Prosz? tylko ch?tnych i chc?cych mi pomóc, którzy potrafi? podró?owa?.
Zielarz Gajowy
chcia?bym uzyska? pomoc w kilku nurtuj?cych mnie kwestiach.

Mo?esz te kwestie tu wypunktowa??

Stam
CYTAT(Zielarz Gajowy @ 05.12.2016 - 00:17) *
chcia?bym uzyska? pomoc w kilku nurtuj?cych mnie kwestiach.

Mo?esz te kwestie tu wypunktowa??

Tak nie idzie wypunktowac, trzeba by wyja?nia? ca?e za?o?enie Huny i na czym to wszystko polega. A tego nie idzie tak wypunktowac.
Rokinon
?ycie nie ma ?adnego celu. Chyba,?e sobie jaki? wymy?licie.(a propos kontaktowania si? z WJ w poszukiwaniu celów)
Krukos
CYTAT(Stam @ 04.12.2016 - 23:55) *
... Tym tematem zajmuje si? od ponad 10 lat i przeczyta?em ca?e masy postów, opisów, ksi??ek,relacji i blogów. Jednakowo? teraz z ró?nych powodów i wzgl?dów chcia?bym za pomoc? OBE ...

jakie s? te powody i wzgl?dy? co ciem tak nurtuje?

tajemniczo?? twojam nie zna granic. ciekawe kiedy siem tego dowiemy

zrobisz eksperyment, w którym dasz link na forum z niegotowym postem. ?eby wszystko oczekiwa?o i zagl?da?o na forum, kiedy ten chloerny temat eksperymentu siem tam pojawi.
a zielek b?dzie dowiadywa? si? z rana i wieczorem. ?eby wiedzie? jaki jest wynik eksperymentu z tajemniczom stonk? po oprysku. a jak ju? link si? pojawi b?dziem bacznie obserwowa? poczynania, a nawet w nich uczestniczy? i na tym si? sko?czy. ale zadowolony b?dziesz wyobra?a? sobie w oobe ze masz kontakt z wy?szymi istotami.
ma?o tego uzyska szcz??cie wieczyste, bo przys?u?y si? dla innych istot, które chc? pozna? tre?? eksperymentu.
Stam
CYTAT(suchowiec @ 05.12.2016 - 04:59) *
jakie s? te powody i wzgl?dy? co ciem tak nurtuje?

tajemniczo?? twojam nie zna granic. ciekawe kiedy siem tego dowiemy

zrobisz eksperyment, w którym dasz link na forum z niegotowym postem. ?eby wszystko oczekiwa?o i zagl?da?o na forum, kiedy ten chloerny temat eksperymentu siem tam pojawi.
a zielek b?dzie dowiadywa? si? z rana i wieczorem. ?eby wiedzie? jaki jest wynik eksperymentu z tajemniczom stonk? po oprysku. a jak ju? link si? pojawi b?dziem bacznie obserwowa? poczynania, a nawet w nich uczestniczy? i na tym si? sko?czy. ale zadowolony b?dziesz wyobra?a? sobie w oobe ze masz kontakt z wy?szymi istotami.
ma?o tego uzyska szcz??cie wieczyste, bo przys?u?y si? dla innych istot, które chc? pozna? tre?? eksperymentu.


Fajnie piszesz a mo?esz teraz to samo napisa? po polsku?
Stam
Z tego co wida? poza wst?pn? deklaracj? u?ytkownika @Nie?wiadoma nikt wi?cej nie jest ch?tny do experymentu i odkrywania ?
S?dzi?em, szczerze przyznam na ciut wi?kszy odzew z Waszej strony, szkoda troch?.
Nie?wiadoma...
A mo?e to dlatego, ?e forum straci?o "to co?" co mia?o kiedy?
Rokinon
CYTAT(Nie?wiadoma... @ 07.12.2016 - 23:31) *
A mo?e to dlatego, ?e forum straci?o "to co?" co mia?o kiedy?Wyt?umaczenie jest proste, ludzie maj? zbyt wiele zabawek w realu. Korporacyjny socjalizm przyniós? do Polski konsumpcjonizm.
Zielarz Gajowy
CYTAT(Nie?wiadoma... @ 04.12.2016 - 22:44) *
Po co to ca?e poruszenie? Wed?ug mnie Stam ma dobry pomys?, a to czy wystarczaj?co "du?o" wie jest istotne? Nie ka?dy jest Alf? i Omeg?. Nie trzeba z tego powodu wyskakiwa? z hejtem i obruszeniami. Jeste?my tu po to, ?eby dzieli? si? wiedz? i sobie pomaga?. My?l?, ?e nie trzeba tego robi? ze z?o?ci?.

Stam, ?wietny pomys?, mia?am si? do niego nie do??cza?, ale chyba jednak to zrobi? :)


Je?eli aktualne tp prosz? dodaj mnie do tej skromnej listy. Pierwsze moje wyj?cie to pomoc opiekuna (pro?ba o wyci?gni?cie) i przysz?a we ?nie posta? (moja mamu?ka) i wyrwa?a mnie swoj? astraln? r?k? za klat? tak, ?e wyl?dowa?em na klatce schodowej ze 100% ?wiadomo?ci?. Widzia?em siebie w swoim ?ó?ku i odczuwa?em bardzo silnie jak moje cia?o fizyczne wibruje.

To by? eksperyment czy co? takiego jak opiekun istnieje i ku mojemu zdziwieniu eksperyment powiód? si?, ale od tamtej pory nie próbowa?em wychodzi? w podobny sposób. Je?eli Twój eksperyment dotyczy czego? podobnego to jak wspomnia?em na zasadzie kolejnego eksperymentu mog? do??czy?:)

Dodam, ?e pomimo udanego eksperymentu sceptyczny jestem co do istnienia opiekunów i innych ja?ni. Wy?szych, ni?szych itp.

My?l?, ?e po prostu sam siebie zaprogramowa?em a wszystko sprowadza si? do szczerej intencji, któr? wtedy wyrazi?em.
Stam
Dzi?kuj?
Zielarz Gejawy
CYTAT(Zielarz Gajowy @ 09.10.2016 - 12:48) *
Astrologos a dlaczego ludzie powinni buszowa? po astralu?
...
niech lepiej wyjdzie do biedronki na zakupy ni? do astrala.

https://www.google.pl/maps/@51.0976053,17.0...1!1e1?hl=pl

CYTAT(Zielarz Gajowy @ 12.07.2012 - 07:56) *
Njpi?kniejszy stan na ziemi to astral? Ciekawe:)

CYTAT(Zielarz Gajowy @ 20.11.2016 - 14:22) *
jak kto? chce buja? si? po astralu to niech buja a potem w realu b?dzie z garnkiem na g?owie chodzi?:)
Isabel Martin
CYTAT(Stam @ 06.12.2016 - 22:48) *
Z tego co wida? poza wst?pn? deklaracj? u?ytkownika @Nie?wiadoma nikt wi?cej nie jest ch?tny do experymentu i odkrywania ?
S?dzi?em, szczerze przyznam na ciut wi?kszy odzew z Waszej strony, szkoda troch?.

Widocznie nasze Wy?sze Ja?nie nie zezwoli?y na udzia? w experymencie. Wszelkie pretensje prosz? kierowa? do nich.
Spokojnie. Oddychaj g??boko. Wybacz ludziom, którzy nie s? zainteresowani experymentem. No i przede wszystkim, my?l pozytywnie.
Stam
Dzi?ki za s?owa otuchy, by?em ju? bliski za?amaniu i dzi?ki twojej radzie przetrwalem cho? ci??ko by?o.
Raz jeszcze dzi?ki
Isabel Martin
Mój sposób na kontakt z pod?wiadomo?ci?:
Nale?y ws?ucha? si? w swoje cia?o i zaspokaja? jego potrzeby, kiedy tylko si? pojawi?, tu i teraz, natychmiast. Dobrze jest te? mówi? innym ludziom wszystko, co si? my?li, bez ?adnych zahamowa?, bez wzgl?du na konsekwencje.
Kiedy si? ju? wejdzie g??boko w pod?wiadomo??, b?dzie mo?liwe nawi?zanie ??czno?ci z nad?wiadomo?ci?. Otwarcie si? na jej przekaz jest utrudnione, kiedy rz?dz? nami rozmaite zachcianki ego.
Stam
Gdyby si? jeszcze jacy? ch?tni obenauci znale?li i chcieli pomóc w badaniach to bardzo bym si? ucieszy?.
http://www.kahunaism.com/forum3/viewforum.php?f=162
Lisk
CYTAT(astrologos @ 04.12.2016 - 00:56) *
Wyci?gni?cie nie jest mo?liwe bez pozwolenia WJ.

Wolna wola
Rokinon
CYTAT(Lisk @ 15.12.2016 - 23:47) *
Wolna wolawolna wola = science fiction
Stam
Obenauci nadal potrzebni do experymentu.
http://www.kahunaism.com/forum3/viewforum.php?f=162
Stam
Robi? jeszcze jedno podej?cie z zapytaniem i pro?b? do Was o pomoc w badaniu.
Plan jest taki.
Zebra? grup? ch?tnych obenautow.
Napisa? kilka pyta? do nadswiadomosci (MTJ )
Jaki? czas aby ka?dy z obenautow móg? je zada?.
Nadsylamy swoje odpowiedzi do mnie na priv a kiedy b?d? ju? wszystkie odpowiedzi , opublikuje je.
Wola?bym aby w czasie tych bada? nikt nie publikowa? swoich odpowiedzi aby nie sugerowa? niczego innym . Równie? dobrze by by?o aby mi?dzy sob? uczestnicy nie wymieniali si? swoimi odpowiedziami czy podpowiedziami.
Wszytko to oczywi?cie po to by w miar? mo?liwo?ci wyniki by?y niezale?ne i w miar? rzetelne.
Pzdr.
Znajd? si? ch?tni tym razem?
badanie
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.