Janusz Zagórski w rozmowie z Małgorzatą Wołukanis, która opracowała "Metodę Odpinania". Ta metoda ma bardzo szeroki zakres stosowania. Generalnie służy do demontażu potężnych negatywnych wzorców myślowych w podświadomości człowieka i usuwaniu ich z wnętrza człowieka. Wykorzystuje mechanikę systemu energetycznego i logikę kodów ziemskiego matriksa.