Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: BÓG Przez Hamadaoui
Forum OOBE > Park im. Roberta Monroe > Forum
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Darek Sugier
Pragnąłbym podzielić się z Wami SŁOWEM BOŻYM mówionym przez mojego Brata...

Hamadaoui… To Mój Brat, którego się nie wyprę…
To JAN Ewangelista – inkarnacja JANA od Apokalipsy!

A to Ci niespodzianka!

No to kolejna Tajemnica odsłonięta…

A oto Jego tekst natchniony, piękny, pod którym podpisuję się dwoma rękami…

To mówi PAN [przez niego]:
Biada wam bogacze! Albowiem w tym życiu otrzymaliście
pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, albowiem głód
cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz śmiejecie się, albowiem
będziecie smucić się i płakać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
dobrze o was mówią, tak samo bowiem czynili ich ojcowie
fałszywym prorokom :
-Biada wam bogacze! Albowiem w tym życiu otrzymaliście
Pociechę :

Ludzie ,którzy uważają swoje bogactwo za swoją własność , to ludzie ubodzy w Duchu.
Wielu ludziom posiadające ziemskie bogactwa , tym ludziom zostało włożone do kołyski na tę inkarnacje zadanie ich ziemskiego życia ,aby byli wzorem dla bogaczy tych nieugiętych i zatwardziałych sercem ,które bogactwa ziemskie przywiązują sobie.
Człowiek który posiada ziemskie bogactwa i rozpoznaje je że otrzymał je od Boga jedynie po to aby wyniósł je dla dobra wszystkich i gospodarował zgodnie z prawem Bożym , taki zaś człowiek urzeczywistnia prawo równości, miłości , wolności , jedności i braterstwa.
Taki Bogacz jest ofiarnie miłujący taki zaś sprawia że ubodzy nie żyją w potrzebie a bogacze w przepychu.
Tak bowiem wzrasta równość , jedność i braterstwo .
Jeżeli bogacz uważa swoje bogactwa za swoją własność to na wskutek prawa przyczyny i skutku w kolejnych inkarnacjach będzie cierpieć głód i nędze , taka dusza nawet w obszarze oczyszczeni nie zazna spokoju , czyńcie to co chcecie aby wam uczyniono coś nie uczynił drugiemu , nie będzie i tobie uczynione zaś to co zasiałeś zebrać musisz…
Wy bogacze , którzy wykorzystujecie prace rąk bliźniego aby pomnażać swój majątek,
Mówię wam wy nie ujrzycie tronu Bożego, lecz żyć będziecie tam gdzie stopy jego,
Ci bogacze którzy od czasu do czasu pokażą swoją hojność , ci ludzie nadal służą
szatanowi zmysłów i jemu pokłon oddają, wykraczacie przeciwko równości i jedności
zamiast budować niszczycie was czeka sprawiedliwy sąd.
Ten kto związuje się takimi pojęciami jak ‘’Ja’’ , ‘’moje’’ , ‘’dla mnie’’
Jest złodziejem wykracza bowiem przeciw prawu Bożemu.
-Biada wam, którzy jesteście nasyceni, albowiem głód
cierpieć będziecie :

Bogaty człowiek pełen syta który napełnia tylko własne spiżarnie , tylko własne stodoły , tylko własne magazyny ma puste serce jest tak daleko od Boga jak pełen jest sytości.
Taki człowiek zna tylko ‘’moje’’ , ‘’twoje’’ nie zna słowa razem dla was to jest dla niego obce.
Taki człowiek będzie musiał upaść bardzo nisko by mógł zrozumieć co uczynił by rozpoznać , że wszystko należy do Boga i wszystko powinien dzielić z Bogiem.
Ludzie , którzy mówią ‘’moje’’ , ‘’twoje’’ są to ludzie ubodzy w światło Boga oni tylko mówią o nim w słowach ale serce dalekie jest od Niego.
Ci ludzie już teraz przygotowują sobie ścieżkę żebraka by cierpieć głód albo w tym życiu albo w obszarze oczyszczeń a już z pewnością w kolejnej inkarnacji.
Taka dusza zaślepiona , nieświadomie pragnie Boskiego światła ,gdyż jest uboga w światło.
-Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem będziecie
smucić się i płakać :
Ci ludzie , którzy wyśmiewają bliźnich i szydzą z nich , ci ludzie będą kiedyś bardzo smutni i płakać będą nad losem swoim , że nie docenił tych z których się wyśmiewał
I szydził , może mówi że tego nie czynił ,m ale Bóg zna serca wszystkich jego sąd jest nieomylny.
Kto wyśmiewa bliźniego swego wyśmiewa samego Chrystusa i z samego Boga szydzi.
Patrzcie dzieci moje , że ci co grzeszą wiążą się z tymi co grzeszą , podobne przyciąga podobne , ćwiczcie się w myślach by myśl nie stała się słowem.
Nie to co wchodzi w usta zanieczyszcza dusze człowieka , ale to co z waszych ust wychodzi was zanieczyszcza.
-Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówią, tak
samo bowiem czynili ich ojcowie fałszywym prorokom :
Dzieciatki , kiedy wy chwalicie waszych bliźnich , aby was oni chwalili i darzyli uznaniem , to jesteście równi fałszerzom pieniędzy jak celni jesteście , którzy dla swej korzyści płacą fałszywym pieniądzem.
Ludzie żyjący w Królestwie pokoju Jezusa Chrystusa wy rozpoznajcie , wielu prawych proroków , a także wielu oświeconych mężczyzn i niewiast , było zniesławianych , ponizanych i prześladowanych przez ziemskich bogaczy tego świata.
We wszystkich czasach i teraz obecnie szatan posługuje się narzędziami ludźmi , którzy są nie świadomi którzy chcą zatrzymać dla siebie ziemskie bogactwa, Nimi szatan kierował mówiąc ze go nie ma , dawali mu moc by nimi kierował, szatan nigdy nie dopuści do tego by w niego uwierzono , bo gdyby tak się stało został by pokonany i unicestwiony.
Fałszywi prorocy i ci co głoszą się oświeconymi istotami to ludzie którzy wprawdzie mówią o ewangelii i miłości ale według niej nie żyją. Dlatego Jezus rzekł do ludu
‘’Słuchajcie co oni wam mówią(mówił o faryzeuszach) i czynicie to co wam mówią , ale nie czyńcie tego co oni robią bo ich miłość na ustach jest tylko ale serce dalekie jest od Boga’’.


c.d.n

od siebie:

Głęboko trzymam te słowa w sercu PANIE i dziękuje Ci, że do mnie mówisz…
Kocham Cię PANIE!
Mów do mnie proszę…

DS

Darek Sugier "Dzienniki Jessego" 2011-2012 e-book drukarski
Darek Sugier "Reportaże św. Piotra" 2011 e-book drukarski
Darek Sugier "MIŁOŚĆ i WOLNOŚĆ Poza Ciałem"
2002 e-book drukarski

archiwalna strona Darka Sugiera 2007-2009
porady Darka Sugiera na oobe.pl 2002
Zielarz Gajowy
Kto wyśmiewa bliźniego swego wyśmiewa samego Chrystusa i z samego Boga szydzi.

Darek to jak to z tymi pseudo satanistami jest? Nieźle pojechałeś po Bogu a tu świętego zgrywasz:)
Hamdaoui
CYTAT(Zielarz Gajowy @ 29.11.2012 - 22:24) *
Kto wyśmiewa bliźniego swego wyśmiewa samego Chrystusa i z samego Boga szydzi.

Darek to jak to z tymi pseudo satanistami jest? Nieźle pojechałeś po Bogu a tu świętego zgrywasz:)


czy szatan jest Bogiem?
Zielarz Gajowy
Szatan to antybóg - istota ze świata boskiego cierpiąca z powodu skrajnej zazdrości.
Darek Sugier
c.d:

SŁOWA BOŻEGO
płynącego prosto z serca dla serc wielu
Amen
Kazanie na górze słowo które ci pisze nie jest moim słowem ale słowem Chrystusa sam sobie niczego nie przypisuje ,Kazanie na górze jest drogą skierowaną ku wnętrza ku rozpoznania cząstki Chrystusa w sobie. Pamiętaj każdy kto jest z prawdy słyszy głos prawdy głos Boga.
Błogosławieni w Duchu są ubodzy, albowiem ich jest królestwo
Niebiańskie: Słowo Ubodzy nie od odnosi się do materialnego ubóstwa.
Tylko pokora w Duchu Pańskim w której człowiek spełnia wole Boga.
Słowo UBODZY dotyczy wszystkich osób którzy nie dążą do rzeczy materialny wszelkich dóbr i nie gromadzą niczego dla siebie nie przywiązują się do rzeczy materialny do rzeczy z tego świata. nie pragną i nie pożądają już lecz służą ogółowi.
Dla takich ludzi najważniejsze jest służba pańska, takich ludzi wewnętrznym bogactwem jest życie w Bogu i dla Boga i dla bliźnich.
Błogosławieni, którzy cierpią, albowiem oni pocieszeni
Będą:
Cierpienie nie jest spowodowane przez Boga , lecz cierpiący sam je sobie spowodował, albo taki człowiek/dusza w krainie dusz wzięła na siebie winy bliźniego aby ten bliźni mógł dostać się wyższe obszary wzniesienia uświadomienia.
Boskie miłosierdzie będzie dane każdemu kto znosi cierpienie nie obwiniając brata albo siostry swojej i w cierpieniu rozpoznaje
swoje błędy i słabości, żałuje za nie, prosi o przebaczenie
i przebacza. Bóg, Odwieczny, pragnie bowiem pocieszyć swoje
dzieci i odebrać im to, co nie jest dobre i zbawienne dla ich duszy.
Kiedy bowiem cierpienie opuszcza duszę, a więc przyczyny,
które w duszy zadziałały, zostają zmazane, człowiek zbliża się
do Boga.
Znosić swoje cierpienie znaczy: nie oskarżaj bliźniego nie osądzaj go a przede wszystkim samego Boga.
Jeśli spotkasz człowieka cierpiącego przez los doświadczeniem i jeśli ten poprosi cię o pomoc pomóż jeśli jest to dobre dla jego duszy.
Pamiętaj dusza jest najważniejsza nie ciało!!!
Pamiętaj pomoc twoja ma być bezinteresowna bo jeśli czynisz to tylko dlatego by cię ludzie szanowali i podziwiali nie będziesz miał zapłaty od Ojca Niebieskiego.

Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię :
Już napisałem na forum o tym ale moje posty zostały skasowany , jako żeś mnie poprosił to ci napisze :
Takie cechy jak łagodność, pokora , dobroć są jednym bo z jednego źródła pochodzą,
Kto jest ofiarną miłością jest właśnie pokorny ,dobry i łagodny jest pełen miłosierdzia .
Taki człowiek jest wypełniony mądrością i siłą.
Ludzie w duchu Chrystusowym to ci którzy posiadają te cechy tacy będą posiadać dziedzictwo ziemskie i Bóg im da ziemię.
Ofiarna miłość do pokój duszy , kto rozsiewa dobre nasienie zbiera ziemie wie że żyjąc w Bogu wszystko do niego należy i daje wszystkim i im służy.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni:
Te osoby które łakną i pragną sprawiedliwości Bożej , ci właśnie ludzie są poszukującymi prawdy , to ci którzy tęsknią za życiem w Bogu i z Bogiem, ci właśnie będą nasyceni.
Do tych którzy będą to czytać mam nadzieje bracie że me słowo spisane rozniesie się dalej. Wy którzy gdy w Bogu żyć będziecie wznieście się ponad ludzkie Ja ponad ludzki grzech. Dla tych którzy szukają królestwa znajdą je w sobie a żyjąc w królestwie rozniosą je na ziemie by podnieść jej wibracje i uczynić ją pięknym bez grzesznym miejscem. Chrystus jest w was on na krzyżu dał każdemu cząstkę siebie i ta cząstka była w każdym przed Chrystusem była w tych którzy go szukali dziś jest dana każdemu człowiekowi ta iskra Boska JAM JEST Drogą Prawdą i Życiem.
Prawda zaś jest pełnią miłości życia …….
Czynicie co wam pisze bo to słowo Chrystusa .
Kto będzie czynił nie czytał słowa boskie , będzie czynił tu na ziemi Królestwo Jezusa Chrystusa będzie przestrzegał i będziesz bronił Boga i w pełni spełniał wolę Bożą
Będzie w tobie pełna mądrość Boska i miłość, będziesz w pełni świadomie w Chrystusie i Chrystus w pełni będzie świadomy w tobie i stanie cię się jednym i słowo które będziesz mówił już nie będzie twoim słowem ale słowem samego Ojca …
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią :
Miłosierdzie pańskie to dobroć i łagodność to cechy samego Boga prawiecznego Ojca
Te cechy tworzą bramę do doskonałego życia w Bogu z Bogiem.
Jest siedem sił ale ta jedna siła miłosierdzie bez niego nie wejdziecie do królestwa Boga jest ona bowiem najwyższym stanem, Powiedziane bowiem jest nie wejdziecie do nieba wcześniej nie mając go w sobie a jest nim ten najwyższy boski stan miłosierdzie.
Ten kto pozna miłosierdzie będzie wiedział że Bóg jest w każdym stworzeniu i każdemu stworzeniu będzie służyć i gdy stanie się już pełny boskiej miłości zwierzę bać się go nie będą lecz pokłon mu oddawać w duchu gdy będzie dawał im miłość każde stworzenie będzie mu służyło jak on służy stworzeniu.
We wszystkim jest Chrystus i sam Ojciec , Chrystus i Ojciec to jedno.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
Będą :
Kiedy serce jest czyste to i dusza taka jest , jakie serce taka dusza to taka dusza która przez Chrystusa w Bogu Ojcu –Matce do absolutnej istoty duchowej do JAM JEST.
Takie czyste dusze to już dusze które stały się istotami Królestwa Niebieskiego
Ci są podobieństwem Ojca i ci go oglądają twarzą w twarz, tacy ludzie jednocześnie widzą i słyszą Prawo Ojca Niebieskiego i według tych praw żyją gdyż znowu stały się duchem z ducha Ojca , dopóki jesteście kroplą wody to jesteście tylko jednym gdy kropla w padnie w ocean w tedy staje się oceanem kto ma rozum ten zrozumie.
Ten Kto w pełni jest prawem miłości ogląda Ojca twarzą w twarz i jest z nim w ciągłej, Boskiej świadomości.
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani
dziećmi Bożymi :
Błogosławieni ludzie którzy zachowują pokój wewnątrz i na zewnątrz , ci ludzie przynoszą pokój na ziemie gdyż sam pokój jest w nich czym są to dają a są pokojem.
Ci właśnie ludzie są świadomie dziećmi Bożymi Boga Ojca-Matki.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem ich jest królestwo Boże :
Zauważcie dzieci kochane kto szedł w ślady Jezusa Chrystusa, nie był poważany przez ludzi skierowanych na ten świat ,Jezus był prześladowany i znieważany, Zaprawdę każdy kto idzie w ślady Chrystusa Jezusa będzie poniżany każdy kto poszedł w ślady Jezusa był ponizany i wyśmiewany, Nie ma bowiem ucznia nad mistrza , jeśli mnie prześladowali to i was prześladować będą Jezus Chrystus.

od siebie:

Amen


DS

Darek Sugier "Dzienniki Jessego" 2011-2012 e-book drukarski
Darek Sugier "Reportaże św. Piotra" 2011 e-book drukarski
Darek Sugier "MIŁOŚĆ i WOLNOŚĆ Poza Ciałem"
2002 e-book drukarski

archiwalna strona Darka Sugiera 2007-2009
porady Darka Sugiera na oobe.pl 2002
Zielarz Gajowy
Zaprawdę każdy kto idzie w ślady Chrystusa Jezusa będzie poniżany każdy kto poszedł w ślady Jezusa był ponizany i wyśmiewany, Nie ma bowiem ucznia nad mistrza , jeśli mnie prześladowali to i was prześladować będą Jezus Chrystus.

Nie no co to jest? Wielu ludzi doznało oświecenia i nawet o nich nie słychać bo są cisi zatem przez kogo mieli by być poniżani skoro się nie wywyższają?
Money
Ojj
Trochę ostre słowa Darek.
Wiem że się nawróciłeś i fajnie. Ale coś mi tu nie pasuje. Jeżeli Bóg jest z nami jednościom czyli my jesteśmy jego częścią to nie widzę powodu żeby Bóg chciał kogo kolwiek karać z prostego powodu że jest tylko on. Myślę że nie po to Bóg dał nam wolną wole żeby teraz patrzyć jak wszystko idzie nie tak. Sam siebie nie będzie karał. Czemu by to służyło. Piekła chyba nie ma bo jak by było to Bóg sam by tam trafił.
Powiedzmy że Bóg składa sie z miliardów cząstek czyli ludzi- teraz większość jak nie wszyscy w którymś wcieleniu postępowali źle to by piekło było pełne ludzi a Bóg by końcu stracił wszystkie części.
VVi
Ponieważ brakuje mi moich własnych słów a bardzo dawno temu wypowiedział je ktoś inny, posłużę się cytatem.

"Ludzie dobrzy wyrzekają się przywiązania do wszystkiego; cnotliwi nie roztkliwiają się nad przyjemnościami życia. Mądrzy nie ukazują uniesień ani przygnębienia, gdy spotyka ich szczęście lub smutek.

Ten jest prawdziwie cnotliwy, mądry i prawy, kto ani dla własnej korzyści, ani dla innych nie czyni niczego niewłaściwego, kto nie pożąda synów, bogactwa czy królestwa, ani też nie pragnie sukcesu zdobytego niesprawiedliwymi metodami."

"Niech nikt nie wynajduje błędów u innych; niech nie wypatruje zaniedbań i złych postępków u innych. Niech widzi swe własne czyny - co zrobił a niego nie uczynił."

"Dobrym jest ten uczynek, którego potem się nie żałuje i którego owoce zbiera się wśród zachwytu i szczęścia."

Ponieważ mogę wynaleźć jeszcze troszkę cytatów z tej księgi, która jest starsza od biblii o dobre parę setek lat i którą też stworzyli ludzie, to już się nie będę rozpisywać i zakończę takim cytatem:

"Gdy ten świat nieustannie płonie, jakże się śmiać, jakże szukać uciech? Spowity przez ciemność, czemu nie poszukujesz światła?"

A zatem poszukujmy światła Panie i Panowie:)
wyspiarz
;-)
Messanger
Słuchać Darka powinniście, bo prawdę objawioną głosi.


Dariusz to mój Brat, podobnie jak Hamadaoui. Kto go posłucha, będzie żył na wieki. A kto z niego szydzi, ten nie wejdzie nigdy do królestwa Pana Boga Naszego i Syna Jego Jedynego.

"Biada Wam, którzy zamykacie swoje uszy na prawdę, albowiem odjęte one Wam będą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nawróćcie się a wszystkie grzechy zostaną Wam odpuszczone.

I ujrzałem Jezusa i trzydziestu trzech mędrców dookoła Jego. I usłyszałem głos z nieba - Zważ na to, co głosiło grono tych Wybranych. A każdy z nich miał moc Życia i Śmierci daną mu w imię Pana. I ujrzałem świętego Piotra pośród nich, a miał cztery twarze, po jednej z każdej strony. I pierwsza twarz mówiła - Ja jestem Skałą. A druga twarz mówiła - Ja jestem Kwitnącym Kwiatem nadziei na wieki wieków. I trzecia twarz przemówiła - Ja jestem Tym, Który jest Dobry. A czwarta z nich odrzekła - Jahwe jest Zbawieniem.

I ujrzałem cherubina, który wziął mnie w swe ramiona i zabrał mnie z powrotem na Ziemię.

Kto ma uszy, niechaj słucha."
GoodBoy
Ja pierdziele co się złego musiało stać żeby człowiek się tak zmienił :/
Polybius
Mk 3,29

Kto by natomiast popełnił bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.

Wyrzekam się ducha świętego, delikatnego, łagodnego i cichego jezuska który tak naprawdę jest niczym innym niż wcieloną słabością powieszoną na kawałku drewna oraz tyrana ojca jednocześnie sprawiedliwego i miłosiernego (?). Nie porzebuję żadnego z nich, nie uznaję żadnego autorytetu nade mną, sam jestem swoim Bogiem. Lepiej rządzić w piekle niż służyc w niebie. Komfort materialny zyskałem za pomocą własnego intelektu i zdolności, bez żadnej łaski bożej. Pluję na i pogardzam judeochrześcijańskim bogiem, który tak naprawdę jest jedynie narzędziem do kontrolowania ludzkiego bydła o słabych umysłach...

Pseudosatanista przemówił, jestem świadom że zaraz zleci się wygłodniała chołota ze swoim new ageowskim bełkotem, niestety czytanie tego forum było ciekawym zajęciem dopóki nie wrócił Dariusz Sugier i nie zamienił go w kolejne miejsce spotkań wszechobecnej sekty. Ten to ma dopiero przepuchnięte ego, życie Ci nie wychodzi to wymyśliłeś sobie że w poprzednim byłeś mityczną, ważna postacią? Eskapizm jak nic, może psychoanaliza pomoże? Terapia awersyjna? Poszukaj pomocy i przestań pluć żółcią religijnych kłamstw gdzie popadnie. Czas niedorozwinętego boga jahwe i jego odpowiedników przeminął i nigdy już nie wróci.

Pozdrawiam

PS. Jak juz każdy jest czyjąś reinkarnacją to ja zaklepuję Barabasza, świadomość że to mnie uwolnil stary Pontiusz zamiast biednego jezuska dodaje otuchy :)
Zielarz Gajowy
Polybius Ty weź sprawdź czy po tej nocy Ci uszy nie odpadły. Jakby co to szuraj do Trzebnicy bo tam przyszywają. Ja mam uszy na miejscu. Uf.

Pseudo Satanistyczny Zielarz Gajowy.
MadziaKK
Ja to bym sie kusila do tego,zeby raczej przyczyny upatrywac w takiejs boskiej sztuczce. Ale zanim ja wam wyjawie, chwila modlitwy... (minela). I juz wyjawiam o co chodzi. Jako ze niektorzy za bardoz za wychodzeniem z ciala nie byli i nie sa, a uwazani za szarlatanow jednakoz i zuchwalcow, Darek S. najwiekszy wybawiciel polskki w sztukach szamanskich czy udziez szkarlatanskich, jest i beize i byl, i .. no wlasnie, jakos wilk w ciele owcy wybawi biedne jagniecia od uginania kolan przed Panem. A wszyscy wierzacy osnienia dostana, ze co drugie zdanie w slowach ewangelii to zaprzeczenie niechybne poprzedniego i smiec sie ze swej glupoty beda> Bo jak inaczej slawic Pana jak nie smiechem i radoscia ze swojego objawienia, ze to Swtorca nasz i Pan Najmilszy, to Pryzjaciel w prostej postaci, a nie kara straszacy...

no juz nie moge ;p Wiecie. To jest z jego strony po prostu nieglupie. I tak was nie poslucha, ani glosu rozsadku, ani nic, dopoki plan mu sie nie spelni do konca. Przewrocilo sie mu w glowie? Nie ostatni raz ;p

Pozdrawiam :)
stray.ghost
Darku,
mnie jednak ciągle dręczą nierozwiązane zagadki i tajemnice, które pozostawiłeś po sobie jeszcze przed nawróceniem.
Np. to zdanie z Twojej pierwszej książki "Miłość i wolność poza ciałem" (rozdz. XII OPERACJE I ZABIEGI):

"Dowiedziałem się czegoś o sobie, a ściślej o swoich przekonaniach religijnych, o tym, dlaczego wciąż jeszcze tlą się we mnie iskierki wiary chrześcijańskiej. Nie chcą w tym miejscu nikogo obrażać i ranić czyichś uczuć. Dlatego to, co usłyszałem zachowam tylko i wyłącznie dla siebie. Dodam tyle, że prawda, którą mi uświadomiono, była bardzo bolesna i związana silnie z... masochizmem."

Czy teraz, po Twojej przemianie, mógłbyś nam wyjawić co Ci wtedy uświadomiono?
Tommi_J
Sory ale ja już nie mogę czytać tych postów pisanych tym "nawiedzonym" językiem - jakoś z natury ta forma mnie odrzuca, mimo, że treść jest pozytywna.

TO miało być forum o OOBE a zostało zdominowane przez myśl Kocioła Katolickiego, który pochłania jak pasożyt wszelką formę swobody poszukiwań zatruwając wolny światopogląd nakładając gorset przekonań, nakazów, zakazów, kar, nagród etc.

Przekaz jest ok, ale wszytko przepuszczone przez filtr KK, który nie jest najczystszy, a osobiście uważam, że jest zdradliwą organizacją, która z wykorzystała postać Jezusa do swoich celów - wtłoczenie ludzkiego bydła w określone i kontrolowane przez nich światopoglądy, które po czesci niosa piękną prawdę, a częściowo ją wykorzystują.
Ten agregor jest naprawdę silny więc nie dziwne, że jak ktoś się naczyta takich postów, podłoży pod to wdrukowaną od dziecka ideologię KK, popływa w OOBE w oparciu o powyższe i mamy wzór na mesjasza gotowy.

Darek, czy możesz pisać jak "Biały człowiek" i odrzucić tę pompatyczną kościelną mowę, bo to mocno pruje klepki czytającym, a w najlepszym przypadku - jak u mnie - zniechęca do rzetelnej analizy, spróbuj trochę wypłynąć z tego ślepego zaułka.
Biorąc pod uwagę, że jesteś tak biegły w podróżach oobe, zbadaj dla własnego dobra może światopogląd hinduski, starosłowiański, egiptu, indian etc. bądź znów niezależnym odkrywcą, a obecnie uważam, że osiadłeś gdzieś na mieliźnie, przylepiłeś się do tej wizji promowanej przez KK i jakiegoś nurtu new age'owego który też mocni eksploatuje Jezusa jako przewodnika i tłumaczysz nam jak baranom przed rzezią.
Spoko Daro się nie stresuj, najwyżej umrzemy w pożodze tego świata, a co dalej zobaczymy :)

A tak apropos starosłowiańskiego światopoglądu, jak już tak daleko odpłynaliśmy od oobe, to polecam obejrzeć z otwartym sercem filmy Siergieja Striżaka - "Gry Bogów" tak dla odtajania od jedynej słusznej histori świata...

Gry Bogów - S. Striżak
(najlepiej zacząć od "Żywego Ognia" Akt 7)

:)

Krisss
CYTAT(Darek Sugier @ 29.11.2012 - 22:01) *
To JAN Ewangelista – inkarnacja JANA od Apokalipsy!

A moze to ty Darek zbyt pochopnie interpretujesz pewne rzeczy ?

Sw.Piotr? OK, czemu nie. Jesli zaklada sie ze reinkarnacja istnieje to kazdy moze sie zreinkarnowac, nawet Sw. Piotr.
Tylko ze teraz jest takze i Sw. Jan i tu sprawy sie komplikuja. Im blizej Choinki tym wiecej pojawia sie osobistosci z Ewangelii.

Zbieg okolicznosci czy takie ‘spotkanie po latach’…? Moze wkrotce okaze sie ze wiekszosc uzytkownikow tego forum to wcielania Apostolow. Bielik to na pewniaka, co do niewiernego Tomasza to nawet wiem komu by to niezle pasowalo...-:) (nie, nie, ZG, to tylko dla zartow, wiesz dobrze…).

Tylko ze osobiscie mam klopot z tym co pisze Hamadaoui. I forma i tresc sa dosyc zagmatwane i malo czytelne, przykro mi ale tak to odczuwam. Jest kilka cytatow z Ewangelii, jest kilka stwierdzen ktore raczej nic nowego nie wnosza w porownaniu do tego co juz wczesniej zostalo powiedziane i napisane…
Nie wiem, ale jak na Ewangeliste ktory widzial Swiatlo, no i mial tez 2000 dodatkowych lat aby podszlifowac styl, to ten jego przekaz jest jakos bardzo malo przebojowy…Ale przeczytam jeszcze raz, moze cos wiecej zrozumiem.
marcinoo
Chciałem tylko napisać, że Darek obrał świetną strategie.

"Zauważcie dzieci kochane kto szedł w ślady Jezusa Chrystusa, nie był poważany przez ludzi skierowanych na ten świat ,Jezus był prześladowany i znieważany, Zaprawdę każdy kto idzie w ślady Chrystusa Jezusa będzie poniżany każdy kto poszedł w ślady Jezusa był ponizany i wyśmiewany, Nie ma bowiem ucznia nad mistrza , jeśli mnie prześladowali to i was prześladować będą Jezus Chrystus."

Proste wytłumaczenie dlaczego ludzie się sprzeciwiają i mają inne zdanie, a jednocześnie umacniające wybraną przez siebie drogę. Czy każdy idący w ślady Jezusa musi być poniżany i wyśmiewany ? Wątpie, zależy to od samej osoby i tego, jak i czego naucza. Nie żyjemy w Średniowieczu, żeby palić ludzi na stosie za swoje poglądy, czy urządzać polowania na czarownice. Od siebie życzę Ci, napiszę to jeszcze raz, bo już coś podobnego pisałem, Żeby Twoja droga naprawdę dała Ci wiele cennych rzeczy i szła zgodnie z planem jaki sobie ułożyłeś. Jak już panuje moda na obieranie sobie wczesnych inkarnacji, ja tak dla kontrastu wybiorę sobie postać... No i kończę udział w dyskusji, bo Tobie nie uda się zmienić mojego zdania, a moje nie ma dla Ciebie przecież znaczenia :)

Pozdrawiam, Judasz.

Ps: "Niech się dzieje wola Nieba, Z nią się zawsze zgadzać trzeba"
Shizmo
Czy Jezus za życia wspominał coś o reinkarnacji, czy raczej o wieczności w "Niebie" ?
twistoid
Po czym rozpoznać że to powiedział Bóg? Jakie są symptomy mowy Bożej? Bóg chyba nie za bardzo zna się na istotach oświeconych, bą są one dokładnie takie jak to opisał, a jednak się ich wypiera, możnaby powiedzieć że oświeceni to jedyne istoty na ziemi które postępują w opisany przez Boga sposób, reszta jest zwyczajnie niezdolna, do współczucia itd. z tego powodu że do miłości i współczucia potrzebna jest energia większa niż ta z jedzenia, czy myślenia.
stray.ghost
CYTAT(Shizmo @ 30.11.2012 - 15:57) *
Czy Jezus za życia wspominał coś o reinkarnacji, czy raczej o wieczności w "Niebie" ?


Mat 17:12:
"Ale wam powiadam: Iż Elijasz już przyszedł, wszakże nie poznali go, ale uczynili mu, cokolwiek chcieli; takci i Syn człowieczy ma ucierpieć od nich. Tedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu mówił do nich."

To chyba jedyny fragment Nowego Testamentu interpretowany czasem jako odniesienie do reinkarnacji.
Ale ponieważ biblijny Jezus w swoich wypowiedziach używał głównie symboliki, można zakladać, ze tak było i w tym przypadku.
Czy macie inne pomysły?
uncommon
Widzę wiele ludzi pisze swoje zdania. Z każdej stopny próbuje słowa podważyć i będzie to robić. Mimo iż zostaje objektywny, póki nie dowiem się całej prawdy i nie przyczytam nowej książki. No chyba ,że wcześniej dostanę odpowiedź na moje pytania. To na te chwilę mówię. Przecież to nauki CZYSTEJ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI!
Czy wy tego nie widzicie?
stray.ghost
CYTAT(uncommon @ 30.11.2012 - 17:04) *
...Przecież to nauki CZYSTEJ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI!
Czy wy tego nie widzicie?


Mam wrażenie, że z tą "bezwarunkowością" coś tu jednak nie do końca zadziałało.
twistoid
Bezwarunkowa miłość bierze się z gromadzenia energii , najlepiej żeby ustała jakakolwiek aktywność fizyczna, pragnienia, trzeba zrobić tak żeby cała zainwestowana w pragnienia energia wróciła, nie da się zrobić tego niż poprzez uwalnianie aspektów, ale jest prostsza i potężniejsza metoda mianowicie wyłączenie umysłu. Inaczej człowiek działa na poziomie mechanizmów, automatyzmów , jest maszyną działa na poziomie społeczeństwa nażre się porucha pogromadzi formy i raczej nie jest w stanie wygenerować takiej energii, bo nie wzrasta jest niewolnikiem umysłu.Jak ktoś mówi o bezwarunkowej miłości to jedynie wyobraża sobie ją, uważa że ją posiadł, ale to jedynie projekcja.Nie jest w niej zatopiony, bo oznaczałoby to że ma stany ekstatyczne, duszę ma wypełnioną światłem.
uncommon
Te nauki posiadają w sobie wielką mądrość.
Teraz wielu powie "zamknąć mu mordę wiele zainwestowałem w ten świat on musi być jedyny i prawdziwy " tak właśnie robią z tymi co chcą zmieniać świat i dobrze służyć. Albo dostają kulke w głowe(tu przychodzi mi na myśl pewna osoba ).
Wiele osób te nauki odrzuci , bo ich nie stosuje ale fakt jest jeden jedyny gdyby były stosowane świat byłby przepiękny a wszyscy by żyli w harmoni.
Panie Darku dopiero teraz wiedzę jakie wyzwanie na panu ciąży wielkie .
kizak
CYTAT(Shizmo @ 30.11.2012 - 15:57) *
Czy Jezus za życia wspominał coś o reinkarnacji, czy raczej o wieczności w "Niebie" ?


co do inkarnacji w KK to jest take niby niecenzurowana wersja pisma Św. a raczej urywki ile w tym prawdy
http://www.zycieuniwersalne.bnx.pl/readart...article_id=1118
i jeszcze może to :http://www.eioba.pl/a/1hxq/o-czym-90-katolikow-nie-wie
Dagon
"Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym"

Siddhartha Gautama

Nawet nie wiemy kim jest ten Hamadaoui, może uciekł z Abramowic i teraz udaje mędrca. Samo oobe nie jest jakimś wykładnikiem prawdy, gdzieś tam set.h fajnie napisał o tym powołując się na szamanów <klyk>. Nie widzę powodu dla którego Darek miałby nie zobaczyć w astralu innych bóstw/bogów/półbogów/jaszczurów/nagów/duchów lasu etc.
Mi przy wyjściach/świadomych snach żaden Jezus nie jest potrzebny. Zwykłe metody też na mnie nie działają. Stara dobra medytacja tybetańska spowodowała, że każdy mój sen jest świadomy.
Ogólną maksymą buddyzmu jest to, że wszystko jest iluzją. Tak więc jak mocno sobie wyobrazimy tego Jezusa to jest on 'prawdziwy' tak jak my sami.
A teksty o przyjmowaniu jednej jedynej prawdy bo jak nie to kiedyś będziecie płakać, albo ucho wam odpadnie możecie sobie schować w buty.
Mam nadzieje Darku, że nie przyjmujesz tej krytyki jako ataku na twoją osobę, bo tak czy tak Cie lubie :P
Leelaja
"Everything you see or seem is but a dream within a dream"

Znikąd nie przychodzimy i donikąd nie zmierzamy. Jestesmy bezczasowym bytem i nagą świadomością, po prostu utrzymuj w umyśle poczucie Ja Jestem. Zatop się w nim aż twój umysł i to poczucie stana się jednym. Cokolwiek myślisz, mówisz albo robisz, poczucie niezmiennego, pełnego miłości bytu utrzymuje się jako zawsze obecne tło. Najwspanialszym guru jest nasza Jaźn nasza prawdziwa natura. To ona może zabrac nas tam dokad zmierzamy, I to ona wita na koncu drogi, to jest łatwe gdy jestesmy uczciwi wobec siebie i zupelnie niemozliwe do wykonania gdy nie jestesmy. Wszystko ulega tej wewnetrznej uczciwisci.
Ty jestes tym czego szukasz

W chwili gdy pojawia się "ja jestem" pojawia się caly swiat
Kronopio
CYTAT(Leelaja @ 30.11.2012 - 18:29) *
Cokolwiek myślisz, mówisz albo robisz – poczucie niezmiennego, pełnego miłości bytu utrzymuje się jako zawsze obecne tło.

To tło to jest trochę wkrętka. Ten program zaszczepił mi Anthony deMello i choć na początku to jest wyzwalające to po czasie sprawiło, że życie stało się nudne i straciło smak. Na szczęście ugruntowało się to na tyle, że mogłem o tym zapomnieć.

CYTAT
(...)trzeba zrobić tak żeby cała zainwestowana w pragnienia energia wróciła, nie da się zrobić tego niż poprzez uwalnianie aspektów(...)


Twist dasz radę to szerzej opisać? Jaki rodzaj medytacji praktykujesz?
twistoid
Kronopio wyłączam umysł. To jest istotą prawdziwej medytacji.
Kronopio
CYTAT(twistoid @ 30.11.2012 - 20:24) *
Kronopio wyłączam umysł. To jest istotą prawdziwej medytacji.

To jeszcze napisz gdzie jest wyłącznik i jesteśmy w domu :)
_Voyager_
CYTAT(Darek Sugier @ 29.11.2012 - 22:01) *
Pragnąłbym podzielić się z Wami SŁOWEM BOŻYM mówionym przez mojego Brata...

Hamadaoui? To Mój Brat, którego się nie wyprę?
To JAN Ewangelista ? inkarnacja JANA od Apokalipsy!

A to Ci niespodzianka!

No to kolejna Tajemnica odsłonięta?

A oto Jego tekst natchniony, piękny, pod którym podpisuję się dwoma rękami?

To mówi PAN [przez niego]:
Biada wam bogacze! Albowiem w tym życiu otrzymaliście
pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, albowiem głód
cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz śmiejecie się, albowiem
będziecie smucić się i płakać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
dobrze o was mówią, tak samo bowiem czynili ich ojcowie
fałszywym prorokom :
-Biada wam bogacze! Albowiem w tym życiu otrzymaliście
Pociechę :

Ludzie ,którzy uważają swoje bogactwo za swoją własność , to ludzie ubodzy w Duchu.
Wielu ludziom posiadające ziemskie bogactwa , tym ludziom zostało włożone do kołyski na tę inkarnacje zadanie ich ziemskiego życia ,aby byli wzorem dla bogaczy tych nieugiętych i zatwardziałych sercem ,które bogactwa ziemskie przywiązują sobie.
Człowiek który posiada ziemskie bogactwa i rozpoznaje je że otrzymał je od Boga jedynie po to aby wyniósł je dla dobra wszystkich i gospodarował zgodnie z prawem Bożym , taki zaś człowiek urzeczywistnia prawo równości, miłości , wolności , jedności i braterstwa.
Taki Bogacz jest ofiarnie miłujący taki zaś sprawia że ubodzy nie żyją w potrzebie a bogacze w przepychu.
Tak bowiem wzrasta równość , jedność i braterstwo .
Jeżeli bogacz uważa swoje bogactwa za swoją własność to na wskutek prawa przyczyny i skutku w kolejnych inkarnacjach będzie cierpieć głód i nędze , taka dusza nawet w obszarze oczyszczeni nie zazna spokoju , czyńcie to co chcecie aby wam uczyniono coś nie uczynił drugiemu , nie będzie i tobie uczynione zaś to co zasiałeś zebrać musisz?
Wy bogacze , którzy wykorzystujecie prace rąk bliźniego aby pomnażać swój majątek,
Mówię wam wy nie ujrzycie tronu Bożego, lecz żyć będziecie tam gdzie stopy jego,
Ci bogacze którzy od czasu do czasu pokażą swoją hojność , ci ludzie nadal służą
szatanowi zmysłów i jemu pokłon oddają, wykraczacie przeciwko równości i jedności
zamiast budować niszczycie was czeka sprawiedliwy sąd.
Ten kto związuje się takimi pojęciami jak ??Ja?? , ??moje?? , ??dla mnie??
Jest złodziejem wykracza bowiem przeciw prawu Bożemu.
-Biada wam, którzy jesteście nasyceni, albowiem głód
cierpieć będziecie :

Bogaty człowiek pełen syta który napełnia tylko własne spiżarnie , tylko własne stodoły , tylko własne magazyny ma puste serce jest tak daleko od Boga jak pełen jest sytości.
Taki człowiek zna tylko ??moje?? , ??twoje?? nie zna słowa razem dla was to jest dla niego obce.
Taki człowiek będzie musiał upaść bardzo nisko by mógł zrozumieć co uczynił by rozpoznać , że wszystko należy do Boga i wszystko powinien dzielić z Bogiem.
Ludzie , którzy mówią ??moje?? , ??twoje?? są to ludzie ubodzy w światło Boga oni tylko mówią o nim w słowach ale serce dalekie jest od Niego.
Ci ludzie już teraz przygotowują sobie ścieżkę żebraka by cierpieć głód albo w tym życiu albo w obszarze oczyszczeń a już z pewnością w kolejnej inkarnacji.
Taka dusza zaślepiona , nieświadomie pragnie Boskiego światła ,gdyż jest uboga w światło.
-Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem będziecie
smucić się i płakać :
Ci ludzie , którzy wyśmiewają bliźnich i szydzą z nich , ci ludzie będą kiedyś bardzo smutni i płakać będą nad losem swoim , że nie docenił tych z których się wyśmiewał
I szydził , może mówi że tego nie czynił ,m ale Bóg zna serca wszystkich jego sąd jest nieomylny.
Kto wyśmiewa bliźniego swego wyśmiewa samego Chrystusa i z samego Boga szydzi.
Patrzcie dzieci moje , że ci co grzeszą wiążą się z tymi co grzeszą , podobne przyciąga podobne , ćwiczcie się w myślach by myśl nie stała się słowem.
Nie to co wchodzi w usta zanieczyszcza dusze człowieka , ale to co z waszych ust wychodzi was zanieczyszcza.
-Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówią, tak
samo bowiem czynili ich ojcowie fałszywym prorokom :
Dzieciatki , kiedy wy chwalicie waszych bliźnich , aby was oni chwalili i darzyli uznaniem , to jesteście równi fałszerzom pieniędzy jak celni jesteście , którzy dla swej korzyści płacą fałszywym pieniądzem.
Ludzie żyjący w Królestwie pokoju Jezusa Chrystusa wy rozpoznajcie , wielu prawych proroków , a także wielu oświeconych mężczyzn i niewiast , było zniesławianych , ponizanych i prześladowanych przez ziemskich bogaczy tego świata.
We wszystkich czasach i teraz obecnie szatan posługuje się narzędziami ludźmi , którzy są nie świadomi którzy chcą zatrzymać dla siebie ziemskie bogactwa, Nimi szatan kierował mówiąc ze go nie ma , dawali mu moc by nimi kierował, szatan nigdy nie dopuści do tego by w niego uwierzono , bo gdyby tak się stało został by pokonany i unicestwiony.
Fałszywi prorocy i ci co głoszą się oświeconymi istotami to ludzie którzy wprawdzie mówią o ewangelii i miłości ale według niej nie żyją. Dlatego Jezus rzekł do ludu
??Słuchajcie co oni wam mówią(mówił o faryzeuszach) i czynicie to co wam mówią , ale nie czyńcie tego co oni robią bo ich miłość na ustach jest tylko ale serce dalekie jest od Boga??.


c.d.n

od siebie:

Głęboko trzymam te słowa w sercu PANIE i dziękuje Ci, że do mnie mówisz?
Kocham Cię PANIE!
Mów do mnie proszę?

Darek Sugier "Reportaże św. Piotra" 2011 e-book


w/w przekaż podsumowuje jak jest, min. bogaci się bogacą kosztem biednych. Ten materialistyczny świat, jest też pełen wad.
I raczej ciężko ten stan zmienić, bo pieniądz rządzi tym światem - inaczej można napisać rządzi szatan - niestety. Bogaty się bogaci i ma w d... biednych, ubogich. Pieniądz zmienia często ludzi, zazwyczaj na gorsze.


PS Filmik wklejony - to jakieś świry z jakiś tam sekty, zabawnie wyglądali na końcu. Powównianie jest raczej nie na miejscu.
Hamdaoui
CYTAT(_Voyager_ @ 30.11.2012 - 21:19) *
w/w przekaż podsumowuje jak jest, min. bogaci się bogacą kosztem biednych. Ten materialistyczny świat, jest też pełen wad.
I raczej ciężko ten stan zmienić, bo pieniądz rządzi tym światem - inaczej można napisać rządzi szatan - niestety. Bogaty się bogaci i ma w d... biednych, ubogich. Pieniądz zmienia często ludzi, zazwyczaj na gorsze.


PS Filmik wklejony - to jakieś świry z jakiś tam sekty, zabawnie wyglądali na końcu. Powównianie jest raczej nie na miejscu.Postaram się wyjasnic wam całą ewangelię a co to po wyzej już Darkowi-Piotrowi wysłałem i jak tylko będzie w rzuci wam, więc nie obawiaj się wrzysztko zostanie wrzucone a potem mógł bym wam wyjaśnic ewangelie gnostyckie ale po mału po koleji:)

ps Będą w częściach wklejane wypowiedzi Jezusa i wyjaśniane by każdy mógł pojąć te światłe nauki
Zielarz Gajowy
Dlaczego sam tego nie możesz wrzucić? Wytłumacz mi to póki co:)

Mam też inne pytanie. Skąd wiesz kim jesteś? Darek sądzi, że jesteś Janem od Apokalipsy? Wierzysz mu? On tak twierdzi? Jak to zweryfikowałeś?
Hamdaoui
CYTAT(Zielarz Gajowy @ 30.11.2012 - 21:43) *
Dlaczego sam tego nie możesz wrzucić? Wytłumacz mi to póki co:)

Mam też inne pytanie. Skąd wiesz kim jesteś? Darek sądzi, że jesteś Janem od Apokalipsy? Wierzysz mu? On tak twierdzi? Jak to zweryfikowałeś?


Zielarzu czy myślisz ze tylko Darek rozmawia z Jezusem??
Miałem wiele wizji gdy byłem Janem wiele wspomnień , Po za tym Darek sam potwierdzi gdy był po za że ja jestem Jan , długa historia z byt wiele doswiadczeń na twoja prośbę Zielarzu wrzucam dla ciebie dalszy ciag codziennie bedzie wrzucane dalszy ciąg albo przezemnie albo przez Darka.
Hamdaoui
Biada wam bogacze! Albowiem w tym życiu otrzymaliście
pociechę. Biada wam, którzy jesteście nasyceni, albowiem głód
cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz śmiejecie się, albowiem
będziecie smucić się i płakać. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
dobrze o was mówią, tak samo bowiem czynili ich ojcowie
fałszywym prorokom :
-Biada wam bogacze! Albowiem w tym życiu otrzymaliście
Pociechę :

Ludzie ,którzy uważają swoje bogactwo za swoją własność , to ludzie ubodzy w Duchu.
Wielu ludziom posiadające ziemskie bogactwa , tym ludziom zostało włożone do kołyski na tę inkarnacje zadanie ich ziemskiego życia ,aby byli wzorem dla bogaczy tych nieugiętych i zatwardziałych sercem ,które bogactwa ziemskie przywiązują sobie.
Człowiek który posiada ziemskie bogactwa i rozpoznaje je że otrzymał je od Boga jedynie po to aby wyniósł je dla dobra wszystkich i gospodarował zgodnie z prawem Bożym , taki zaś człowiek urzeczywistnia prawo równości, miłości , wolności , jedności i braterstwa.
Taki Bogacz jest ofiarnie miłujący taki zaś sprawia że ubodzy nie żyją w potrzebie a bogacze w przepychu.
Tak bowiem wzrasta równość , jedność i braterstwo .
Jeżeli bogacz uważa swoje bogactwa za swoją własność to na wskutek prawa przyczyny i skutku w kolejnych inkarnacjach będzie cierpieć głód i nędze , taka dusza nawet w obszarze oczyszczeni nie zazna spokoju , czyńcie to co chcecie aby wam uczyniono coś nie uczynił drugiemu , nie będzie i tobie uczynione zaś to co zasiałeś zebrać musisz…
Wy bogacze , którzy wykorzystujecie prace rąk bliźniego aby pomnażać swój majątek,
Mówię wam wy nie ujrzycie tronu Bożego, lecz żyć będziecie tam gdzie stopy jego,
Ci bogacze którzy od czasu do czasu pokażą swoją hojność , ci ludzie nadal służą
szatanowi zmysłów i jemu pokłon oddają, wykraczacie przeciwko równości i jedności
zamiast budować niszczycie was czeka sprawiedliwy sąd.
Ten kto związuje się takimi pojęciami jak ‘’Ja’’ , ‘’moje’’ , ‘’dla mnie’’
Jest złodziejem wykracza bowiem przeciw prawu Bożemu.
-Biada wam, którzy jesteście nasyceni, albowiem głód
cierpieć będziecie :

Bogaty człowiek pełen syta który napełnia tylko własne spiżarnie , tylko własne stodoły , tylko własne magazyny ma puste serce jest tak daleko od Boga jak pełen jest sytości.
Taki człowiek zna tylko ‘’moje’’ , ‘’twoje’’ nie zna słowa razem dla was to jest dla niego obce.
Taki człowiek będzie musiał upaść bardzo nisko by mógł zrozumieć co uczynił by rozpoznać , że wszystko należy do Boga i wszystko powinien dzielić z Bogiem.
Ludzie , którzy mówią ‘’moje’’ , ‘’twoje’’ są to ludzie ubodzy w światło Boga oni tylko mówią o nim w słowach ale serce dalekie jest od Niego.
Ci ludzie już teraz przygotowują sobie ścieżkę żebraka by cierpieć głód albo w tym życiu albo w obszarze oczyszczeń a już z pewnością w kolejnej inkarnacji.
Taka dusza zaślepiona , nieświadomie pragnie Boskiego światła ,gdyż jest uboga w światło.
-Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem będziecie
smucić się i płakać :
Ci ludzie , którzy wyśmiewają bliźnich i szydzą z nich , ci ludzie będą kiedyś bardzo smutni i płakać będą nad losem swoim , że nie docenił tych z których się wyśmiewał
I szydził , może mówi że tego nie czynił ,m ale Bóg zna serca wszystkich jego sąd jest nieomylny.
Kto wyśmiewa bliźniego swego wyśmiewa samego Chrystusa i z samego Boga szydzi.
Patrzcie dzieci moje , że ci co grzeszą wiążą się z tymi co grzeszą , podobne przyciąga podobne , ćwiczcie się w myślach by myśl nie stała się słowem.
Nie to co wchodzi w usta zanieczyszcza dusze człowieka , ale to co z waszych ust wychodzi was zanieczyszcza.
-Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówią, tak
samo bowiem czynili ich ojcowie fałszywym prorokom :
Dzieciatki , kiedy wy chwalicie waszych bliźnich , aby was oni chwalili i darzyli uznaniem , to jesteście równi fałszerzom pieniędzy jak celnicy jesteście , którzy dla swej korzyści płacą fałszywym pieniądzem.
Ludzie żyjący w Królestwie pokoju Jezusa Chrystusa wy rozpoznajcie , wielu prawych proroków , a także wielu oświeconych mężczyzn i niewiast , było zniesławianych , ponizanych i prześladowanych przez ziemskich bogaczy tego świata.
We wszystkich czasach i teraz obecnie szatan posługuje się narzędziami ludźmi , którzy są nie świadomi którzy chcą zatrzymać dla siebie ziemskie bogactwa, Nimi szatan kierował mówiąc ze go nie ma , dawali mu moc by nimi kierował, szatan nigdy nie dopuści do tego by w niego uwierzono , bo gdyby tak się stało został by pokonany i unicestwiony.
Fałszywi prorocy i ci co głoszą się oświeconymi istotami to ludzie którzy wprawdzie mówią o ewangelii i miłości ale według niej nie żyją. Dlatego Jezus rzekł do ludu
‘’Słuchajcie co oni wam mówią(mówił o faryzeuszach) i czynicie to co wam mówią , ale nie czyńcie tego co oni robią bo ich miłość na ustach jest tylko ale serce dalekie jest od Boga’’.

C.D.N.
PS Dla Zielarza :)
Zielarz Gajowy
Ty ciągle wlepiasz to samo? Biada Ci jeśli mnie robisz w konia:)

Zobacz jak barwnie można pisać i to z jakim przesłaniem. Polecam nauki tego szalonego mistrza:)

"Taką drogą kroczył ongiś tybetański "szalony jogin" Drukpa Kunley. Pewnego razu spotkał dziadka, niosącego obraz do poświęcenia. Kunley poprosił o pokazanie obrazu. Tak w ogóle, to nie jest zły - powiedział - mogę go jednak w pewien sposób wzbogacić. Następnie wyjął swój członek i nasikał na obraz. Stary człowiek, zaszokowany nie potrafił wymówić słowa, w końcu zdołał wybąkać: - Co zrobiłeś, ty wariacie - i zaczął płakać. Lama Kunley zrolował mokre płótno i spokojnie zwrócił je staremu człowiekowi: - Teraz weź je sobie i zanieś do błogosławieństwa - powiedział. Starzec poszedł do klasztoru, i uzyskał widzenie z tamtejszym lamą - opatem. - Namalowałem tę tangkę linii Kagyu, aby zdobyć zasługę - powiedział opatowi - i niosłem ją do ciebie, aby otrzymać błogosławieństwo. Ale po drodze spotkałem wariata, który naszczał na nią, niszcząc ją w ten sposób. Proszę, sam zobacz. Lama rozwinął obraz i ujrzał, że w miejscu, gdzie rozpryskano mocz, obecnie lśniło złoto. - Nie ma potrzeby, abym go błogosławił - powiedział staremu człowiekowi. - Już został pobłogosławiony w najlepszy z możliwych sposób.
W starym człowieku pojawiła się niemożliwa do wyrażenia ufność."

Ufność. Właśnie. Do widzenia. U Bozi za piecem.

"Życie i nauki szalonego jogina tybetańskiego Lamy Drukpy Kunleya"

Te malowidła są super:

http://gabrielquerviajar.com.br/2012/04/dr...santo-do-butao/
set.h
Hamdaoui majaczysz jak potłuczony. Zresztą Darek też już zaczyna kompletnie odpływać.
Ja piernicze gdzie ten dawny Sugier drący się na cały ryj "OBEMANIACYYYY DOOO BOJUUUUUU". Ehh to były czasy. No ale widać, to się już nie wróci. :(

Czytając te wszystkie posty mam wrażenie że jestem na katolik.pl... porażka.

Hamdaoui, Janie weź lepiej już nie pisz do Darka na PW bo bu odwali do końca.
Zielarz Gajowy
set.h Jan od apokalipsy jest bratem Darka-Piotra. To tajemnica była jeśli nie wiesz. Mną ta tajemnica wstrząsnęła. Do dzisiaj się zastanawiam jak można mieć brata. Jestem jedynakiem i nie ogarniam. Jeżeli kolejne tajemnice będą równie wstrząsające to normalnie klęknę.
Polybius
Dlaczego dwóch apostołów inkarnowało się w Polsce? Statystycznie to raczej mało prawdopodobne, wiec napewno Polska będzie ostatnim bastionem w walce z Bestią! Gdzie inkarnowali się Andrzej, Jakub, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub, Szymon, Juda i Judasz? Przecież musicie znać namiary waszych braci w wierze! Pewnie też w Polsce! Pewnie wszyscy oni są użytkownikami tego forum!
rab
CYTAT(Polybius @ 30.11.2012 - 23:02) *
Dlaczego dwóch apostołów inkarnowało się w Polsce? Statystycznie to raczej mało prawdopodobne, wiec napewno Polska będzie ostatnim bastionem w walce z Bestią! Gdzie inkarnowali się Andrzej, Jakub, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub, Szymon, Juda i Judasz? Przecież musicie znać namiary waszych braci w wierze! Pewnie też w Polsce! Pewnie wszyscy oni są użytkownikami tego forum!


Za jakiś czas im przejdzie, a potem będzie im głupio z powodu tej całej szopki ^^.
Zbyszek
ha, ha klekaj Zielarz. Janek to tez moj brat!!!!
zx12
CYTAT(Hamdaoui @ 30.11.2012 - 21:38) *
Postaram się wyjasnic wam całą ewangelię a co to po wyzej już Darkowi-Piotrowi wysłałem i jak tylko będzie w rzuci wam, więc nie obawiaj się wrzysztko zostanie wrzucone a potem mógł bym wam wyjaśnic ewangelie gnostyckie ale po mału po koleji:)


A może po prostu przemyj sobie oczy. Zobaczysz wtedy, że do zamieszczania tłumaczeń ewangelii zdecydowanie lepsze jest forum:

http://www.dyskusje.katolik.pl/

Jakbyś jeszcze nie zauważył, co trochę mnie dziwi, tutaj jest miejsce służące do rozmów o LD i OBE. Wszelkie tłumaczenia, rozważania i refleksje na temat chrześcijańskich tekstów religijnych, stygmatów i komunii, zdecydowanie lepiej jest zamieszczać na forach religijnych.
Tutaj obaj panowie "apostołowie" jedynie śmiecicie i robicie niepotrzebne zamieszanie.
Zbyszek
E nie jest tak zle. Nie chesz po smierci zmartwychwstac lub za zycia w niebowstapic?
W sumie latwe, jak to mowi Castaneda, zniknac z cialem fizycznym zanim cie robaki zjedza. Ciekawe co Apostolowie powiedza o swietle Jezusa, widac trzeba czekac, albo poprosic:))
Freddy K
CYTAT(zx12 @ 01.12.2012 - 11:51) *
A może po prostu przemyj sobie oczy. Zobaczysz wtedy, że do zamieszczania tłumaczeń ewangelii zdecydowanie lepsze jest forum:

http://www.dyskusje.katolik.pl/

Jakbyś jeszcze nie zauważył, co trochę mnie dziwi, tutaj jest miejsce służące do rozmów o LD i OBE. Wszelkie tłumaczenia, rozważania i refleksje na temat chrześcijańskich tekstów religijnych, stygmatów i komunii, zdecydowanie lepiej jest zamieszczać na forach religijnych.
Tutaj obaj panowie "apostołowie" jedynie śmiecicie i robicie niepotrzebne zamieszanie.

Zgadzam się, wiele tematów religijnych znalazło się w dziale o OBE, a to nie jest ich właściwe miejsce. Na tym forum powinien być zachowany pewien porządek. Tematy religijne też są potrzebne, ale powinny mieć swoje miejsce, żeby potem łatwo je było odszukać.
Deimond
JA tak z boku obserwując powiem tak - zx - twierdzisz że panowie robią zamieszanie ? a ja powiem że do czasów tego zamieszania nic tu się nie działo.

Chciał byś odseparować OOBE od religii - ale nie bierzesz pod uwagę że gdzieś tam doświadczenia te mogą mieć części wspólne więc nie należy ich rozpatrywać osobno.

Byś może Darek dotarł do granicy gdzie kończy się badanie a zaczyna się wiara i doświadczenie. Ja nie zamoerzam mu tego uprzykrzać swoimi teoriami.

Reasumując nie zakładajmy że oobe to tylko doświadczenie empiryczne i labolatoryjne.

Czyli mamy dwa wyjścia:

- próbować coś samemu i bez obecności osób które wprowadzaja coś nowego bez ciekawych opcji

- obserwować i zobaczyć co ktoś nowego odkrył

Jak mniemam kilku ludzi tutaj woli siedzieć na forum i dysputować z Zielem o chodowaniu ziółek i filozofować o dupie maryni - powodzenia.
twistoid
Przecież nikt was nie zmusza do wyznawania Jezusa, dlaczego tak się boicie? Dlatego że wasz autorytet, nagle znalazł się po niewłasciwej stronie, tam gdzie nie powinien być? Co za egoizm.Prawda jest tam gdzie sami jej doświadczycie, chyba tak to powinno wyglądać ;)

Kronopio żebym miał taką moc chętnie bym Ci oddał tą całą medytację haha, nie no podzielił się musisz zawierzyć sercu i być całym sobą we wszytskim co robisz, jak jesz czuć fakturę widzieć kolory skupić się na zapachu na tym co słyszysz jedym słowem trenować świadomość żeby panowała nad umysłem,żeby ten z kolei nie odpływał w marzenia, projekcje,być w tym co robisz całym sobą . Ot cała technika, cała tajemnica, dlaczego nikt nie medytuje,nie umie zrezygnować z ruchania i tytułów, ludzie medytujący nie mieliby żadnych autorytetów i byliby szczęśliwi, byliby święci skąpani w świetle, nie musieliby się żenić/wychodzić za mąż, bo nigdy już nie byliby samotni, byliby ponad wszytskim, prawdopodobnie oddawaliby mocz i robili kupę.
Zielarz Gajowy
Deimond a co masz do ziółek?:) Jak chcesz to możesz dysputować ze świętymi tego forum o Lewiatanie. Zabraniam Ci?:) Pewnie wiele z tego wyniknie.

Dzięki mnie kilka osób z tego forum zainteresowało się ziółkami i to jest fajne a Ty robisz z siebie takiego zrównoważonego obserwatora a zwykłe ziółka Ciebie drażnią? Nie rozumie o co Ci czasem chodzi, Nie masz nic do powiedzenia to siedzisz cicho i spoko a ja mam coś do powiedzenia i piszę. Tak trudno to akceptować?:) Ładna dziś pogoda. dotleń się, uśmiechnij, rozchmurz.

Jeszcze tylko dodam, że z rozmów o ziółkach wynikają praktyczne działania a z rozmów o USG, stygmatów, lewiatanach co wynika Panie mądra główka?
Zbyszek
C0? A wniebostapienie, wniebostapienie kolego:))
Zielarz Gajowy
Dzisiaj jest czyste Niebo a przynajmniej nad Wrocławiem zatem to dobra okazja, aby szybko wniebowstępować:)

Deimond twierdzi, że do czasów tego całego zamieszania o stygmatach nic się nie działo. Tutaj trzeba zaznaczyć, że wg niego nic się nie działo bo wg mnie odkąd jestem zawsze dzieje się dużo na tym forum a to, że kontrowersyjne tematy i skrajny pogląd o nadchodzącej apokalipsie wzbudzają emocje to chyba nikogo akurat nie powinno dziwić:) Pytanie tylko co z tego wynika oprócz jazgotu, któremu Deimond spokojnie się przygląda bo chce uchodzić tutaj za takiego spokojnego i opanowanego - taki kamuflaż, który ziółka pięknie demaskują:)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.