Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Regularne Wyprawy
Forum OOBE > Podró?e Mentalne > Propozycje Eksperymentów
Stron: 1, 2, 3, 4, 5, 6
6umerang
Ja nie wiem - nikt si? nie udziela w mentalnym forum :)

Proponuj? wi?c prosty i ciekawy eksperyment - no mo?e to za du?e s?owo - raczej przygod?, rozgrzewk?, ?wiczenia.

Co miesi?c ustalane jest miejsce mentalnej wyprawy w najró?niejsze miejsca, których nie znamy, nast?pnie ka?dy opisze co widzia?, do?wiadczy?, ewentualnie kogo spotka? i porównamy nasze relacje.

?eby nie ryzykowa? kuszenia przez ju? istniej?ce posty z relacjami, mo?na si? umówi?, ?e wszyscy wpisz? swoje relacje o jednej ustalonej godzinie, tego samego dnia.

Jaki tego cel? Rekreacyjno - eksploracyjny. Chodzi o wspólny temat do dyskusji, zwiedzanie ciekawych miejsc, ?wiczenie wizualizacji i naszych mo?liwo?ci z jednoczesnymi mo?liwymi (b?d? nie) weryfikacjami.

Miejsca b?dziemy ustala? wspólnie - powiedzmy co dwa tygodnie nowe miejsce (to chyba sporo czasu, by si? tam uda? w dobrej fazie). Same miejsca powinny by? interesuj?ce, wr?cz dziwne. Najlepiej gdyby by?y to miejsca, których nie znamy, mo?e wr?cz fantastyczne? Np. ostatnio odwiedzi?em koniec wszech?wiata - kompletnie nie zgadza si? to z tym co nam mówi? astronomowie i inne m?dre g?owy, wi?c pewnie to tylko wizja mojej pod?wiadomo?ci, ale widok i tak by? "nieziemski" i mo?liwe, ?e jeszcze nie raz, nie dwa pozwiedzam owe rejony.

Co na to spo?eczno?? oobe.pl? :)
starr
Szczerze mówi?c nie by?em na pocz?tku do tego przekonany. Jednak je?eli to ma by? tylko lu?ne ?wiczenie- hej czemu nie ? Troche treningu wi?cej nigdy nie zaszkodzi. Mo?na na to po?wieci? jednorazowo troszke czasu w ci?gu dwóch tygodni. Troche by to dzia? rozruszy?o i mo?e zach?ci?o wi?cej osób do mentalek bo wydaje mi si?, ?e z aktywnych u?ytkowników malo siedzi w tym temacie. To faktycznie chyba na pocz?tku bedzie to bardziej wprawka, pó? zabawa ni? jaki? eksperyment jednak kto wie co z tego wyjdzie? Próbowac zawsze warto bo samo z siebie nic nie przyjdzie :]

Zamiast umawia? sie o wpisywanie swoich relacji o ustalonej godzinie lepiej niech wszyscy wysy?aj? swoje opisy do jednej osoby (mog? to byc ja lub Bumerang- czy jaka? inna warta zaufania osoba- bez ró?nicy) a gdy ju? ka?dy wy?le swoje notatki(lub przynajmiej wiekszosc jezeli zbyt dlugo kto? si? b?dzie oci?ga?) to dopiero wtedy ka?dy bedzie móg? wpisa? sie do tematu. Mo?e co? rano jeszcze wymy?l? i dopisz?. Teraz chcia?em sie tylko wpisac , ze jestem za.
Zach?cam innych do udzia?u, nawet pocz?tkuj?cych- od czego? trzeba zacz??.
Zbyszek
Coraz cz??ciej docieram w nieznane mi miejsca.Prowadz? konwersacje z przedziwnymi istotami.Sam sposób wymiany my?li mamy przeró?ny.Od lu?no nap?ywaj?cych skojarze? do ca?ych wypowiadanych przez nich zda?.Coraz lepiej orientuje si? w tych trikach.O weryfikacje jest oczywi?cie trudno , bo poruszamy si? po abstrakcyjnych planach. Zostaje mi jedynie zdrowy rozsadek i wiara ,ze nie zwariowa?em:))))))
tom
Równie? sie na to pisze :) te? z pocz?tku jako? do mentalek podchodzi?em sceptycznie, ale ostatnio sie troche pozmienia?o :D
pax
Cibola
No spoko jestem za :) podajcie tylko miejsce/lokalizacje/cokolwiek co by posluzylo za namiar
tom
HEEELOOO? :|
Robimy co?, ludu?

4,30 albo 24,00 kierunek Sfinks (?)
czekam na odzew ;p
Rachab
A mo?eby tak wznowi? takie mentalkwe dzia??nie z tego tematu :D co Wy na to? Fajna z tym sprawa by by?a!
tom
Za:)
twistoid
Dobra jakis pomys?? ja jestem za.sie do??czam.
tom
Narazie jest nas 3:) wystarczy, zreszt? do ko?ca dnia jeszcze ze 3 osoby do??cz? ;>
Mo?e spróbujemy jakie? miejsce gdzie wszyscy byli?my?
Krupówki xD? Rynek w Krakowie? Warszawa przy pa?acu?

aloha
SORROW
Ja te? si? pisz? .
pietras
Nie b?d? inny.Wchodze w to :D
SORROW
Czy?by komplet ...
tom
Piszcie miejsce. Spróbujemy takie znane co wi?kszo?? by?a. Kraków, Wawa... piszcie ;>
Rachab
S?uchajcie. A mo?e dno Ba?tyku? to by by?o niez?e...

Jak chcecie to si? oferuje, by zbiera? wiadomo?ci od was i zestawia? je. Jak nie ma kto tego zrobi? to mo?ecie mi na prywatne wiadomo?ci wysy?a? to ja potem przekleje. Zg?aszam si? na honorowego ochotnika-voluntari-uscha
SORROW
Ok, rachabek hostuje .Kiedy start , kiedy stop i ...miejsce please.
Paul 023
Ja te? jestem za tak? wypraw?. ;) Dawno nie by?o ?adnej wyprawy. Wi?c by si? przyda?a jaka? wyprawa. :)

Natomiast ja mam propozycj? mo?e by? Szczecin- port albo inny rejon Szczecina ??

Co wy na to ??
Rachab
Moi Drodzy Parafianie!!! A oto i s?owo na Niedziele!
Og?oszenie duszpastersie.

Og?aszam START oficjalny wypraw ObeRangerów! Co tygodnie moi mili wybieramy placóweczk? do której udajemy si? mentalnie... ogl?damy, zwiedzamy, zapami?tujemy i notujemy. ?eby by?o jak w szkole i bez ?ci?gania to wyniki wysy?acie na priwa lub na mojego maila ( [email protected] ). Postaram si? najsumienniej podsumowa? xD

No to HOP!

od 5 do 19 lipca odwiedzamy moi drodzy Gór? ?wi?tej Anny w Polsce. Wygas?y wulkan...

Prosz? o wra?enia :D

PS-propozycje nowych miejsc do odwiedzenia prosz? s?a? :D mile widziane
GdaJan
B?d? ale pó?no w nocy, pewnie co? ko?o 2:00 :) Do zobaczenia :)
Freddy K
Wzgórek ?w. Anny mo?e by?, ale ogólnie te wyprawy mentalne s? bez sensu.
SORROW
CYTAT(Freddy K @ 05.07.2009 - 22:03) *
Wzgórek ?w. Anny mo?e by?, ale ogólnie te wyprawy mentalne s? bez sensu.

To si? nie anga?uj Friend :) , albo wyskoczymy na solóweczk? na górze ?w Ani :)

Rachab
Mam mentaln? snajperk?! hehehe
Rachab
Ej no... ja tylko przypominam moi parafianie o podj?tych wyzwaniach. Dosta?am narazie tylko jeden opis xD macie jeszcze tydzie? :D Serdecznie zapraszam do odwiedzenia góry ?wi?tej Anny z wulkanem. Polskim wulkanem!
Paul 023
Siemka co? widz?, ?e nie wysz?a ta wyprawa. Szkoda...
Rachab
Wyprawa wysz?a! No jak to nie wysz?a jak wysz?a!
Moi drodzy PARAFIANIE!
OD^$#<piiii>*^&% wam kazanie!
Do ko?cio?a nie chodzicie!
Za to z cia?a wychodzicie...
/\
|| poezja niskich lotów, ale taka charakterystyczna!

Nadejsz?a wiekopomna chwila. Otó? posumowuj? wyniki waszych wysi?ków moje kochane rybki!
No to lecim...

Pierwsze koty za p?oty... W do?wiadczeniu wzi??o udzia? zg?oszonych 6 osób. Wyniki jak narazie otrzyma?am od 2, ja 3 mam jakowe? ma?e wi?c liczy si?, ?e 2,5 si? uda?o, a to ponad 40%, czyli w szkole by?my zdali :D zaliczyli i oblewali zaliczenie semestru. Rozumiem zapracowane g?ówki i braki czasu, no mo?e i ch?ci, albo czego? tam jeszcze, wi?c si? nie przejmujmy. Nast?pnym razem frekwencja b?dzie lepsza na bank, a na dodatek moi Parafianie mo?e si? tam spotkamy...

Skutki wybprawy by?y niez?e... jak czyta?am ca?kiem super :D Je?li chcecie to mo?ecie jeszcze nadsy?a? do mnie efekty waszych wypraw na Gór? ?w. Anny, to do??cz? je do podsumowa?. To nie wojsko wi?c mo?emy i?? na ugod? :D nikogo nie rozstrzelam moj? mentaln? snajperk?, bo mam tylko dwa naboje z czego jeden jest dla mnie a drugi dla Freddy_K jak ju? to obieca?am. Chyba, ?e Sorrow po?yczy mi kilka kulek :D Albo twistoid kupi trollspraya to si? strze?cie xD

Odpiski z wyprawy wklejam... zaczynam od wyprawy SORROWA. Pozdrawiamy go serdecznie i ?yczymy kolejnych sukcesów:


"Wbi?em si? na ?agodny stok , u podnó?a pokryty trawiastymi k?pkami , im wy?ej , tym bardziej piaszczysty teren, miejscami skalisty, tu trawa ust?powa?a ca?kowicie . Pierwsze wra?enie: pusto. :) Po jakim? czasie zacz??em u?ywa? roweru , TAK, to sorrow ?miga? ,je?eli widzia? kto? szybko mkn?c? pod strom? gór? posta? ubran? ca?kowicie na czarno. (Tak ostatnio chodz?, wi?c przenios?o si? do Mentala) .
Kilka rozmów z napotkanymi na wy?szych partiach osobami nic mi nie da?o .Po powrocie niewiele z nicj pami?ta?em .Kolejna próba dzisiaj .
pozdro !
s o r r o w "

Dzi?kujemy za uwag? i po?wi?cony wolny czas, bo w tych czasach ka?dy z nas ma go malo.

Dalej leci wyznanie Toma. Jego równie? pozdrawiamy i ?yczymy kolejnych sukcesów:

"Troche sie pow?óczy?em, w ko?ciele troche przerobi?em o?tarz, obecnie tylko figura Jezusa zmartwychwsta?ego (jak w Rio) i medytuj?cy Budda. Lewitowa?em chwile nad o?tarzem przygl?daj?c sie szczup?emu m??czy?nie co w ?wietle halogenów ?piewa? na ?rodku ko?cio?a serenade. W ko?ciele byli zarówno buddy?ci, katolicy jak i nawet ?ydzi (g?ównie widzia?em ?ydówki). na placyku poza ko?cio?em widzia?em zielonego klauna (?) jak Sta?czyk. Przwija?a mi sie przed oczami dziewczyna z warkoczem, z pocz?tku podczepi?em pod ni? VVi (taki mia?a? nick Wioleto?:P wybacz jesli pomy?ka) ale osoba ta by?a troche pulchniejsza na twarzy i w?osny jasniejsze. Pozatym widzia?em jeszcze du?? zielon? lampe wodn?, wielk? na wysoko?? filarów, po?yskiwa?a na zielono gromadz?c i emituj?c mi?o??. Nast?pnie troche poszala?em star? imprez? (subaru -samochód ;p) po serpentynach na doje?dzie. Na amfiteatrze rozgrywa? sie jaki? spektakl, hamlet albo romeo i julia. "

Jemu równie? dzi?kujemy za udzia? w tym odcinku programu i za czas wolny jaki nam po?wi?ci?.

Ode mnie jest tylko tyle, ?e przysiad?am na szczycie i ogl?da?am krajobrazy... Jakie? lasy iglaste. ?adne chmurki... rzeczka gdzie? daleko, daleko. Mi?o tm by?o i ciep?o... nic szczególnego mi?dzy drzewami. Troch? astralnych ludków... par? zab??kanych dusz... chodz?... troch? elfów, ale skurczybyki uciekaj? szybko :D Moja wyobra?nia jest nadto bujna wi?c mo?na na to bra? poprawk? :D Ale by?o mi?o tam.

Wszystkim serdecznie dzi?kujemy, winszujemy sukcesów i powodzenia. Gratulujemy udanej wyprawy i ?yczymy kolejnej jeszcze lepszej przygody.

Udanych lotów kochani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duszpasterz
( ; R A C H A B ; )
tom
Ja porponuje mniejsze rozbicie w czasie :D czyli np. niedziela wieczór wszyscy lecimy... oboj?tnie czy to b?dzie 18 czy 24 czy 4 dnia nast?pnego. W ka?dym b?d? razie lecimy w tym przedziale czasowym i pon do wieczora wysy?amy Rachab notatki tak co we wtorek wyniki b?d? wisie? ;-)
Rachab
No tak... tylko nie ka?dy ma czas lecie? tak...
Kwestia przeg?osowania.
Dwa tygodnie by?y pomys?em po to by ludzie mieli szanse zorganizowa? sobie czasik :D
PS-pomys? na nowe miejsce do polecienie tom podrzu? mi
Rachab
Obwieszczenie Duszpasterskie!

Nast?pna wyprawa moi kochani...
Po pierwszym sukcesie kochani mamy niedosyt i ch?? na wi?cej... wi?c kroczek dalej...
Po chwili namys?u, ale nie d?ugiej "Bo ja bardzo rzadko my?le, alem za to chy?a w dziele" (A.Fredro - "Zemsta")... i przeczytaniu kilku tematów i postów skracam czas na wyprawy do tygodnia. Macie czas na pozwiedzanie rejonów. tylko tydzie? niestety moi Parafianie, bo trzeba si? cz??ciej spotyka? i licytowa?, by wasz Kler(Ja) mia? co robi?. Z reszt? wakacje i mi?y czas to pewno znajdziecie go cho? troch? na wyprawk?.
Jak to obieca?am teraz mo?emy od 20-27 lipca odwiedzamy Szczecin. Porcisko w szczecinie. Stocznia i te okolice. Troch? tam ludzi i troch? z?omu metalowego... Powiedzmy sobie szczerze, ?e to odmiana od wulkabu, bo tam cywilizacja.
A jeszcze we?my pod uwag? uwagi uwagowe toma. Wi?c je?eli macie tego czasu troch? na zbyciu moi mili Parafianie to tego czasu wolnego swojego wrzu?cie troch? wi?cej na tace i odwied?cie to miejsce kilka razy - zw?aszcza w niedziele, je?li macie ochote spotka? jakiego? innego podró?nika z naszej rzecz jasna grupy.

Przepraszam za brak melodyjki do komórki "go go obemaniacs", ale mam brak mo?liwo?ci stworzenia fajowych syntezatorków, ale zwróc? si? jeszcze gdzie trzeba. Mam ci?gle to na uwadze. A jak chcecie to naszym znakiem rozpoznawczym mo?e by? biedronka na g?owie xD b?dziemy si? zawsze rozpoznawa?!

A powa?nie to do roboty! Kler sam si? nie utrzyma! Harowa? leniuszki!
Macie czas do 27 lipca 2009!
doloreska
Tym razem i ja spróbuj? :) ciekawa jestem co z tego wyniknie, zwlaszcza, ze nigdy w Szczecinie nie bylam :) i mam ju? pomysl na nast?pne miejsce
http://www.swiat-kamienia.pl/pl/images/sto...adz_mahal01.jpg
ja bym si? ch?tnie wybrala... :) tym czasem b?d? ?miga? na szczecin :D
Paul 023
Ja tam bywa?em w Szczecinie kilka lat temu, ale i tak ca?ego Szczecina nie pami?tam xD

Jeszcze jedno Uwaga na tramwaje hahaha <lol2> :P:P:P:P
tom
z wynikami czekajta do wieczora, ok?:P
michu19931
Ja bym si? ch?tnie te? do??czy? ;) Ale ju? nie b?d? kombinowa?, poczekam na nast?pn? wyprawe :)
twistoid
Przepraszam wszytskich ale ostatnio nie mam czasu na mentalki zwali?o mi sie trohc? na g?owe sorki w miare mozliwosci sprobuje za?atac dziure.
Rachab
Moi Drodzy Parafianie!
Og?oszenia Duszpasterskie!
og?aszam wszem i wobec, ?e jeste?cie lenie. Ale wybaczam wam, bo du?o energii pot??nych teraz chodzi z powodu za?mienia i onwego roku majowego xD wi?c wam wybaczam...

Wielkie brawka dla po?wi?caj?cej si? Doloreski... oto jej wyniki

"Wi?c "zwiedzilam" port Szczecin, lazilam kolo jaki? kontenerów, usiadlam na skraju chodnika, ?eby mi nogi "dyndaly" nad wod?.Bylo cicho i ciemno. Mysle sobie - poplywam, a co! - i siup do wody:) Pare razy zanurkowalam, znudzilo mi sie szybko wi?c wyszlam . Wdrapalam sie na jaki? d?wig, który stal nieopodal i troche sobie nim posterowalam:D, poprzestawialam te kontenery, które wcze?niej mijalam :) jeden na drugi, byle jak, potem rozlo?ylam piramide i ulo?ylam na nowo, kolorami:) dzisiaj znowu spróbuj? :) "

DLA CIEBIE GRATKI, a dla reszty po ?apkach! W tym wliczaj? si? wszyscy ??cznie ze mn?. Zodta?am po ?apach, wi?c ci??ko mi si? pisze na tej klawiaturze, wi?c nie b?d? pier%^&*niczy? ju? wi?cej :D
OG?OSZENIE DUSZPASTERSKIE!'
Obwieszczenie manifestacji si? wy?szych i ostatnich wydarze? zaplanowa?o wypraw? tak?...
Zwiedzamy bieguny koteczki! Wyp?ywamy do kosmosu, wp?ywamy pr?dem po pó?nocnej stronie bieguna, zwiedzamy go... nast?pnie przep?ywamy g?ównym kana?em do wn?trza Ziemi i zwiedzamy j?dro naszej Matki a potem wynurzamy si? po stronie po?udniowej zwiedzaj?c... Ja z moj? grup? szamanów zostawili?my t?cz? wokó? Ziemi wyp?ywaj?c? z wn?trza, wi?c si? nie zdziwi? i jej nie niszczy?!!! Jest potrzebna.

Czekam na winiki lenuchy do niedzieli, ewentualnie poniedzia?ku Parafianie! Nie zapomnie? i ruszy? te mentalne ty?ki!

POZDROWIENIA
( : R A C H A B : )
doloreska
:) ojej :D ja sama?? hehe na bieguny te? samotnie mam podró?owa?? no co Wy!! Rechabek si? stara, "zorganizowala" tras? przez dwa bieguny a Wy co!!?? :D ja w ka?dym b?d? razie wyje?d?am na cale 5 dni:D, w mi?dzyczasie postaram si? i na bieguny wpa??:D a je?li kto? chcialby mnie odwiedzi? to jestem tutaj :D
http://www.areal-permonik.cz/index.php?page=fotogalerie
:D zapraszam :D
Paul 023
Siemka wszystkim

Niestety u mnie nici sny jakie do tej pory pami?tam.
Nie widz? tu by to raczej by? Szczecin.
kiedy si? budz? szybko zapominam sny, a chocia?by w ostatnich miesi?cach
bywaj? wyra?ne i dobrze je zapami?tuje i to na d?ugo.

Przykro mi snu z soboty na niedziele nie zapisa?em heh bo od?o?y?em na pó?niej, a potem
to ju? naprawd? zapomnia?em o tym by zanotowa?, a snu ju? nie pami?tam.

Dzisiejszego oczywi?cie te? zapomnia?em.... :(

Ale poza tym tutaj wieczorami stara?em si? wyobra?a?, ?e jestem w tamtym miejscu.
Wyobra?a?em sobie, ?e chodz? w okolicy portu, a tak?e pojawi?em si? my?lami zupe?nie
w innym miejscu w Szczecinie, gdzie kursuj? tramwaje i sobie wsiadam i jad? :)
Oczywi?cie by?o to tak?e moim wspomnieniem, kiedy to je?dzi?em tramwajami xD

Przyznam, ?e ta metoda jest nie co trudna Brucea
Moena hmm czy zawsze to co sobie wyobra?am mo?e si? sprawdza?
w rzeczywisto?ci ? Akurat nie odpowiem sobie na to pytanie bo z regu?y jest dla mnie nie co trudne.
Freddy K
CYTAT(Rachab @ 20.07.2009 - 22:54) *
... mam tylko dwa naboje z czego jeden jest dla mnie a drugi dla Freddy_K jak ju? to obieca?am.

Czy?by samobójstwo w afekcie, jak w dramacie Szekspira?

PS. Gdyby? mnie w mentalce albo w astralu spotka?a to by? ze strachu si? posika?a, jak ma?a dziewczynka w ?ó?eczku. A wi?c niech nikt nie dra?ni Freddy'ego.
Paul 023
CYTAT(Freddy K @ 28.07.2009 - 12:38) *
Czy?by samobójstwo w afekcie, jak w dramacie Szekspira?

PS. Gdyby? mnie w mentalce albo w astralu spotka?a to by? ze strachu si? posika?a, jak ma?a dziewczynka w ?ó?eczku. A wi?c niech nikt nie dra?ni Freddy'ego.A skoro o nabojach mowa to powiem, ?e dzi? we ?nie gania?em z broni? z policjantami xD :]
tom
Pozwolicie ?e od?wie?? i nie ?mieci? tu ;-)

OG?OSZENIE DUSZPASTERSKIE!'
Obwieszczenie manifestacji si? wy?szych i ostatnich wydarze? zaplanowa?o wypraw? tak?...
Zwiedzamy bieguny koteczki! Wyp?ywamy do kosmosu, wp?ywamy pr?dem po pó?nocnej stronie bieguna, zwiedzamy go... nast?pnie przep?ywamy g?ównym kana?em do wn?trza Ziemi i zwiedzamy j?dro naszej Matki a potem wynurzamy si? po stronie po?udniowej zwiedzaj?c... Ja z moj? grup? szamanów zostawili?my t?cz? wokó? Ziemi wyp?ywaj?c? z wn?trza, wi?c si? nie zdziwi? i jej nie niszczy?!!! Jest potrzebna.

Czekam na winiki lenuchy do niedzieli, ewentualnie poniedzia?ku Parafianie! Nie zapomnie? i ruszy? te mentalne ty?ki!

POZDROWIENIA
( : R A C H A B : )


Dodam tylko, ?e mo?emy zorganizowa? "mi?dzy-spotkania". Co wieczór w przedziale 22-1. Robimy notatki co dzie?, a potem zlepek leci do Rachab :))

aloha
michu19931
na biegun si? wybiore :)
Rachab
CYTAT(Paul 023 @ 27.07.2009 - 23:15) *
Siemka wszystkim

Niestety u mnie nici sny jakie do tej pory pami?tam.
Nie widz? tu by to raczej by? Szczecin.


Bo? gapciu przegapi?. W zesz?ym tygodniu by? Szczecin. WYsy?a?am na priva jak zwykle wszystkim tylko wida? jak czytasz :D

CYTAT(Freddy K @ 28.07.2009 - 12:38) *
Czy?by samobójstwo w afekcie, jak w dramacie Szekspira?

PS. Gdyby? mnie w mentalce albo w astralu spotka?a to by? ze strachu si? posika?a, jak ma?a dziewczynka w ?ó?eczku. A wi?c niech nikt nie dra?ni Freddy'ego.


Freddy Kruger czy jak tam Ci... w toalecie by?am wi?c si? nie posikam. Do astrala podobno nie chodzisz, bo Ci? to nie bawi - takiego posta gdzie? czyta?am. Z reszt? skoro uwa?asz, ?e oobe to tylko dzieje si? w naszych g?owach to teoretycznie niemo?liwe jest bym wesz?a Ci do g?owe tylko sobie mojego klona tam znale?? mo?esz jak tak? atrap? stworzysz sikaj?c? jak BabyBorn. A taka ma?a to nie jestem. Ma si? te 60kg w ty?ku xD Jak nie jak tak :D No i gdzie wdzi?czno?? za chojno??? Mog?abym t? kule twistoidowi podarowa?. On by nie pogardzi?.


A tak powa?nie to chcia?am powiedzie? moje kochane kotki z parafii to postarajmy si? teraz, bo trasa jest ciekawa. Zwiedzi?am j? w zesz?y weekend i musz? powiedzie?, ?e warto to zobaczy?. Nieziemskie prze?ycie. Wi?c taki apel o AKTYWNO?? LUDZI M?ODYCH prawie jak za czasów PRLu xD ??czmy si?! Hawk!
Rachab
Przypominajka kochani! We?cie si? normalnie w gar??. Wiem, ?e w?a?nie spisujecie doznania, wi?c czekam na szybkie odpowiedzi! NO ruszy? si? robaczki :*
Rachab
No to wtorek i jak co wtorek Og?oszenia Parafialne kochani!

Po pierwsze to kochani chcia?abym serdeczcnie pogratulowa? odkrywcy o nicku TOM za po?wi?cenie swojego czasu na wypraw? :D Bardzo jeste?my mu wdzi?czni i wielkie gratki dla niego! Oto reaultaty jego wyprawy:

"No wi?c jestem na miejscu. Na biegunie stoi obecnie czarno ?ó?ta flaga :) chyba obecnie noc polarna jest, bo widze przepi?kn? zorze koloru fioletowego, sypie si? z niej z?ocisty py?ek, zorza przybiera twarz u?miechni?tej kobiety, duchowa manifestacja zorzy. Stoi skuter ?nie?ny, a niedaleko gadaj?cy nied?wied? ;p sam do siebie xD Widze te? samochód taki jakby rajdowy, na pustyniach co nimi ?migaj?, takie z klatk? zamiast kabiny na jedn? osob?. Stoi iglo z zegarem, jest punkt 2. Na horyzoncie, na zmro?onych wodach p?ynie parowiec. „plaviec”? xD ruski chyba jaki? trans atlantic. Zbieram energie wokó? siebie i wbijam pionow? w ziemie, kierowany impulsem jak pocisk kieruje si? w j?dro ziemi. Coraz cieplej, potem gor?c który sta? si? z chwil? do wytrzymania. Przewaga ?ó?i i czerwieni, dziwna substancja, jak rozpadaj?ca si? gwiazda rodem z filmu „Fountain”. Widze kryszta?, idealnie foremny, pe?en ciep?a...ale ciep?a duchowego, bje pozytywn? energi?. Chwile stoje przy nim by wyczu? wibracje, poczym staram si? je powiela?. Lece dalej na przestrza? na drugi biegu. Tu mglisto i mro?no... pusto... Tylko jakas dama w kremowej sukni przemkn??a 10cm nad ziemi? (lodem;p)Mg?a schodzi i widze na lodowym wzgórzu fortece. W ?rodku pomieszczenia biurowe i mnóstwo ro?lin. Troche ludzi, europejskie rysy. Chyba stacja badawcza. Z okna widze konwój pojazdów z ?aglówk? na przyczepie. Jaka? radosna dziewczyna (polka?:P) ?miga na saniach w zaprz?gu haskich :) Pije po chwili gor?cy napój. We wgl?dzie energetycznym widzia?em jakby napój ten tu? po wp?yni?ciu do ?o??dka eksplodowa? na wszytskie strony z?otawymi kó?eczkami, Pobudza i regeneruje cia?o, na twarzy kobiety maluje si? niesamowita rado??, wr?cz ekstaza. Niedaleko fortecy jaka? starsza miejscowa kobieta w grubym kubraku co? mamrocze pod nosem w dziwnym j?zyku, podchodzi i obkadza mnie i kobiete z zaprz?gu jakimi? zio?ami. Oboje wiemy, ?e to miejscowy kult nowo przyby?ych, niejako oczyszczenie by nie zabrudza? ich jak?e „czystego” ?wiata :) "

Jeszcze raz dzi?kujemy i gratulujemy!

"A teraz ja wywi?zuj? si? z obowi?zku opowiedzenia o wyprawie... cho? z efektem tylko wyprawy do j?dra... na biegunach by?o bia?o xD wp?ywaj?c od pó?nocnej strony dotar?am do j?dra. P?kny kryszta?. Po pó?nocnej stronie normalnie czerwono-?ó?ty, a po po?udiowej niebiesko-bia?y. I emanuje tak? mi?o?ci? ?e hoho... by?am wewn?trz. Przecudownie. I zobaczy?am, ?e tak naprawe Ziemia nas kocha, bez wzgl?du na to co jej robimy i tak na prawde nie jeste?my w stanie jej zaszkodzi?, bo np. ona pozostaje niezmienna, bo to, ?e wydob?dziemy rop? naftow? i zmienimy miejsce jej po?o?enia nie oznacza, ?e na Ziemi b?dzie wi?cej lub mniej ropy naftowej.. jedynie zmienimy jej miejsce po?o?ernia a to mo?e wp?yn?? na nas Ziemia jest niezmienna..."

Dzi?kujemy RAchab za po?wi?cony czas :P

No moje leniwe robaczki... prosz? o wi?ksze zaanga?owanie i apeluj? o obecno??...

PS-Zbyszkowi dzi?kujemy za widok gumowego samolotu :P

OG?OSZENIA DUSZPASTERSKIE>

Od dzisiaj do niedzieli moi kochani Parafianie zwiedzamy elficki las... za??czam obrazki pomocne w udaniu si? na wypraw?. Radz? potggada? z elfami, bo to fajne skuba?ce i jak im zagracie to lubi? ta?czy?:D serio. Pocieszne stworzonka i takie kochane, ale p?oche.

http://mongabay.com/images/aus_nz_full/fraser_forest.gif
http://gallery.photo.net/photo/4181165-lg.jpg
http://gallery.photo.net/photo/1783231-md.jpg
http://www.freewebs.com/minastelamrun/elves.jpg
http://www.paradyskloofguesthouse.co.za/ga...kabouterbos.jpg

Serdecznie pozdrawiam
( : R A C H A B ; )
SORROW
Okej, dzisiaj si? wbijam w ten las ko?o 1-2 w nocy .
Zapraszam !!!

sorrow
Rachab
CYTAT(SORROW @ 04.08.2009 - 17:16) *
Okej, dzisiaj si? wbijam w ten las ko?o 1-2 w nocy .
Zapraszam !!!

sorrow


postaram si? wbi? razem z Tob?.:D
SORROW
CYTAT(Rachab @ 04.08.2009 - 21:16) *
postaram si? wbi? razem z Tob?.:D

Podj??em prób?, ale niepotrzebnie w pozycji le??c . Odjecha?em w nie?wiadomo?? . Dzisiaj ponawiam o tej samej porze .
tom
to i mnie tam dzi? nie braknie :D
SORROW
CYTAT(tom @ 05.08.2009 - 15:20) *
to i mnie tam dzi? nie braknie :D

No, to jeste?my umówieni ;)
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.