[ https://youtu.be/ytj4O_Q7Xbg
https://pl.eiriu-eolas.org/online-version/ ]
Je?li napisy nie ?aduj? si? automatycznie, kliknij przycisk „Napisy” (Subtitles) na wideo i wybierz je r?cznie.


CYTAT
O programie

Éiriú Eolas – gaelicki Irlandzki termin oznaczaj?cy “Wzrost Wiedzy”

Éiriú Eolas, program Panowania nad Stresem, Uzdrawiania i Odm?odzenia, jest wspó?czesnym wskrzeszeniem staro?ytnych technik oddychania i medytacji, uznawanym na ca?ym ?wiecie za NARZ?DZIE, które pomo?e Ci:

Zmniejszy? codzienny stres
?agodnie przepracowa? dawne emocjonalne i psychiczne urazy
Odblokowa? st?umione emocje i psychiczne blokady
Odm?odzi? i odtru? cia?o i umys?

Éiriú Eolas usuwa bariery, które stoj? Ci na drodze do Prawdziwego Spokoju, Szcz??cia i – ostatecznie – udanego ?ycia i spe?nienia.


CYTAT
Cz??? 1:

Wprowadzenie do Éiriú Eolas: 0:01

– O stresie: 3:31
– Stymulacja nerwu b??dnego: 10:14
– Oddech brzuszny: 17:21
– Oddychanie bioenergetyczne: 22:18
– Oddychanie „?ci?ni?te”: 26:31

Cz??? 2:

Praktyka: 41:52

– Rozgrzewka: 46:08
– Oddychanie w trzech etapach: 55:31
– Oddychanie bioenergetyczne: 1:07:10
– Medytacja: 1:09:18

Cz??? 3 (Audio):

Program: 1:10:45

– Oddychanie w trzech etapach: 1:12:23
– Oddech wojownika: 1:27:05
– Oddychanie bioenergetyczne: 1:30:41
– Medytacja: 1:49:12