Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Skok Przez Okno I Inne Portale Do Snów I Astrala
Forum OOBE > Park im. Roberta Monroe > Forum
.
Skaczcie ze mn? przez okno (w OOBE) :D.
.
.
.
.

Senny skok przez okno 2.0.
.
.
.
.

Skok przez okno 3D
(Skaczcie ze mn? i biegnijcie do lasu w astralu))

.
DreamRoom

Portal do ?wiata snów

Droga do LD

Kawa?ki snów

Dream items

Wyci?gni?te ze snów

Senny korytarz
.
Nocnemary

Light Dreams

?nij o lesie

Po drugiej stronie Astrala

Drzwi do astralnej fantazji

Teleport

Coffee dream
.
We ?nie

WSPÓLNE SNY: Początek

Z sennej podró?y
warmine
Ja bym ch?tnie skoczy?a, ale po tego kota ;)
.
To jest "dzika" kotka. Ma umiej?to?ci podró?y w czasie w snach i astralu :)
.
Lot nad lasem
.
Portal do krainy ?nie?nej
warmine
CYTAT(NeuroCosmic @ 05.06.2018 - 10:57) *
Lot nad lasem


Po co dodajesz taki obrazek jak lot nad lasem ? Czemu ma s?u?y? ?
.
Czasem, jak we ?nie/w oobe lecisz, to si? wszystko takie niewyra?ne, czasem wr?cz rysunkowe, robi :)
warmine
A ten rysunek: portal do krainy ?nie?nej ? O co w nim chodzi ? Mo?esz co? opisa? ?
.
No, mo?na si? przenie?? do ?nie?nej krainy przechodz?c przez ten ekran portal. Kiedy? mi si? tak zdarzy?o, tyle ?e to akurat by?a rama od lustra le??ca na pod?odze zrujnowanego domu. Wa?y?a tyle co ca?y ten dom, ale jako? j? podnios?em i od spodu przez ni? przeszed?em. Trafi?em wtedy w?a?nie do miejsca, gdzie by?a zima (uciek?em wtedy przed kim? kto mnie goni?).
warmine
Ty robi?e? te grafiki?
.
:)

Tak.
warmine
To wyja?nij jeszcze obrazek wspólne sny pocz?tek. Co na nim jest.
.
Lepiej nie. Napisz? jedynie, ?e po prawej stronie jest mi?dzy innymi lustro.
warmine
A co to jest to ?wiec?ce ?
.
Dwie lampki za szyb? - widok z do?u.

Przyjrzyj si? obrazkom i niech ci si? we ?nie "rozpakuj?" :)
warmine
Czyli po lewej stronie jest widok ze ?rodka na zewn?trz na dó?, a z drugiej z zewn?trz do ?rodka na gór? . Dobrze rozumiem ?
.
Nie, napisa?em, ?e za szyb?, ale nie szyb? okna, tylko tych dwóch lampek. Po prawej s? jeszcze drzwi.

Na dole jest balkon ;)

Zupe?nie po lewej jest widok pomi?dzy nogami sto?u przekr?cony o 90 stopni.
warmine
Aha te drzwi po prawej wzi??am za okno.
.
Przej?cie do podziemi
.
Trombelk Astralny


Dziwne stworzenie z astralnej d?ungli


Wi?cej...
.
Psychozaj?c

.
Tam za miastem

.
Fragment z sennego miasteczka

.
WBTB -> https://imgur.com/a/bwjfH45 <- pomi?dzy snem a oobe
.
Kajmakowe UFO

.
FANTAZJE MUCHOMORÓW -> https://imgur.com/a/bwlKzzD
.
Into the Astral

.
W?amanie do psychiatryka

To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.