Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Badanie Ogólne ?wiadomego ?nienia
Forum OOBE > Park im. Roberta Monroe > Forum
- Atalanta -
Witam wszystkich serdecznie,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Oneironautycznego, chcia?em pa?stwa poprosi? o wype?nenie ankiety, która pos?u?y ogólnemu badaniu ?wiadomego snu. Ankieta jest w pe?ni anonimowa.
https://goo.gl/forms/1oLAWMc5FZLGR3zs1
Wype?nienie nie zajmie du?o czasu, a na pewno pomo?e w zrozumieniu paru kwestii. Wyniki bada? powinny zosta? opublikowane na pocz?tku czerwca, po zebraniu odpowiedniej ilo?ci odpowiedzi.

Je?eli kto? ma czas i ch?ci to by?bym wdzi?czny jakby kto? udost?pni? informacj? o ankiecie na innych stronach o tematyce LD/OoBE. Z góry dzi?kuj? w imieniu PTO.
Krukos
Niedopracowana ankieta, w kilku punktach nie wiedzia?em co zaznaczy?.
Se7en
CYTAT
1.Czy kiedykolwiek Twoje prze?ycia we ?nie wzi??e? za prawdziwe? *
2.Jak oceniasz jako?? swoich snów? *
3.Fallen Leaf


No tak samo jak ja nie wiedzia?em co zaznacza? bo kompletne bzdury.
1. Prze?ycia we ?nie odbieramy jako rzeczywisto?? dlatego tkwimy w nie?wiadomo?ci. Nie precyzowane pytanie i nie wiadomo o co chodzi a jest par? wariantów. Czy w trakcie snu czy za dnia!? Odpowied? brzmi wszystkie prze?ycia s? prawdziwe bo to do?wiadczamy ale w astralu.
2. Jak mo?na ocenia? w ogóle jako?? snów!? Ten kto uk?ada? ankiet? my?li chyba, ?e jak si? ?pi to s? tylko sny. Bzdura kompletna.
3. Kto? poda? gówniarza który nie ma w?asnego zdania jak wi?kszo?ci kliki z i-senu którzy powielaj? pogl?dy jednego osobnika. Wszystkie inne pogl?dy na owym forum s? otwarcie hejtowane.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.