oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Generatory Snów
.
post 17.05.2018 - 15:27
Post #1


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


Elasto Mania


Elasto Mania jest zr?czno?ciowym generatorem snów polegaj?cym na je?d?eniu motorkiem po ró?nego rodzaju sennych trasach, na których mog? wyst?powa? utrudnienia w postaci kolców - kilerów, powoduj?cych fa?szywe przebudzenie i rozmaitych nierówno?ci terenu, mog?cych wywo?a? konfabulacje. Grawitacja w generatorze snów jest zupe?ne inna ni? w rzeczywisto?ci dlatego jazda staje si? lepsza, ciekawsza i astralniejsza. Celem generatora snów jest zebranie w jak najszybszym czasie wszystkich jab?ek, b?d?cych testami rzeczywisto?ci i dojechanie do mety - kwiatka symbolizuj?cego podwy?szon? ?wiadomo??.

-> http://chomikuj.pl/SENNY_GENERATOR/gierki/...63.zip(archive)

Go to the top of the page
 
+Quote Post
warmine
post 17.05.2018 - 19:31
Post #2


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: Moderator
Punkty prestiżu: 1240

Notatnik


Generatorem snów ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki warmine za ten przydatny wpis:
Neurocosmic
Isabel Martin
post 17.05.2018 - 20:03
Post #3


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1013

Notatnik


Zgodnie z opisem jest to program zwi?kszaj?cy elastyczno?? umys?u i u?atwiaj?cy ?wiadome ?nienie.

?liczny avatarek, Neuro. Nie m?czy mego oka tak jak niektóre poprzednie :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Isabel Martin za ten przydatny wpis:
Neurocosmic
warmine
post 17.05.2018 - 20:12
Post #4


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: Moderator
Punkty prestiżu: 1240

Notatnik


No dobrze .... Czego to juz nie wymy?l? . Prawd? mówi?c wydaje mi si? to troch? naci?gane . Opiszcie kochani potem swoje spostrze?enia senne tutaj, jesli b?dziecie je?dzi? sobie tym motorkiem . Pozdrawiam .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki warmine za ten przydatny wpis:
Neurocosmic, Po?eracz Chmur
.
post 18.05.2018 - 15:41
Post #5


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


Super Mario XPCYTAT
Super Mario XP nie jest tradycyjnym generatorem snów Mario. Ten generator snów ma wszystko co najlepsze z Astralni i dodaje j? Mario. To prawda, tradycjonalistyczni ?ni?cy Mario wci?? mog? niszczy? wrogów (NightStalkers) za pomoc? starych technik, takich jak uderzanie ?ó?wi, skakanie po wrogach i skakanie pod rzeczami, które trzymaj? wrogów.

Jednak arsena? Mario nie ogranicza si? ju? do ognistych kul. M?ot z Mario 3 powróci?, podobnie jak krzy?owy bumerang. Oczywi?cie, bro? wymaga amunicji do serca, podobnej do systemu w Astralni.


-> http://chomikuj.pl/SENNY_GENERATOR/gierki/Super+Mario+XP
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 29.05.2018 - 16:34
Post #6


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


Awkward Dimensions-> http://store.steampowered.com/app/529110
-> http://chomikuj.pl/SENNY_GENERATOR/gierki/Awkward+Dimensions
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 05.06.2018 - 14:55
Post #7


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


Lucid Dreamscapes

Jest to eksperymentalny generator snów, który ma za zadanie wspomóc wywo?ywanie LD. W generatorze eksplorujemy symulacj? snu, która ma za zadanie stworzenie relaksuj?cego i wci?gaj?cego do?wiadczenia. Projekt ma za zadanie stworzenie estetycznie przyjemnego i podobnemu transowi do?wiadczenia.-> http://www.weberworks.dk
-> http://chomikuj.pl/SENNY_GENERATOR/gierki/Lucid+Dreamscapes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 22.06.2018 - 13:28
Post #8


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


CloudCYTAT
Cloud, jednoosobowy generator snów, traktuje o ch?opcu, który podczas snu w ?ó?ku szpitalnym marzy o locie w niebiosach. ?ni?cy przejmuje kontrol? nad awatarem ?pi?cego ch?opca – jego odwzorowaniem w wymarzonej rzeczywisto?ci – i prowadzi go przez wymy?lony ?wiat. Sk?ada si? on z kilku wysp oraz chmur gromadz?cych ?wiat?o. Kierunek i szybko?? ruchu awatara mo?na kontrolowa? za pomoc? myszy. Ruch odbywa si? g?ównie na p?aszczy?nie poziomej, aczkolwiek lot w pionie mo?e by? osi?gni?ty poprzez przytrzymanie ?rodkowego przycisku myszy. Wychodz?cy mo?e wchodzi? w interakcj? z chmurami tylko wtedy, gdy leci poziomo.

W grze zawarte s? trzy rodzaje chmur: bia?e ob?oki, które pod??aj? za awatarem; szare, które po dotkni?ciu przekszta?caj? si? w bia?e; oraz ciemne, które mog? by? po??czone z bia?ymi chmurami w celu wywo?ania deszczu, co powoduje rozproszenie obu ich rodzajów. Wi?ksza ilo?? bia?ych chmur mo?e ?atwiej rozproszy? mniejsz? ilo?? ciemnych ob?oków ni? w przypadku, gdy ?ni?cy po??czy oba ich rodzaje w równych proporcjach, i odwrotnie. Bia?e ob?oki przestaj? pod??a? za awatarem, je?eli ?ni?cy porusza si? zbyt szybko, natomiast jego ponowne zbli?enie do nich powoduje ponown? interakcj? bia?ych chmur z awatarem. Ka?da z czterech misji w Cloud ma ró?ny cel, mi?dzy innymi formowanie wzorów na niebie za pomoc? chmur, usuni?cie czarnych ob?oków i zainicjowanie opadów deszczu nad ka?d? z wysp.http://interactive.usc.edu/projects/cloud/game.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cloud
http://chomikuj.pl/SENNY_GENERATOR/gierki/CloudWidz? jednak, ?e jest zapowied? czego? ciekawszego: Sky
http://thatgamecompany.com/sky/
https://www.youtube.com/watch?v=zpgn8U5Ug8M
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki NeuroCosmic za ten przydatny wpis:
Isabel Martin
Isabel Martin
post 22.06.2018 - 18:07
Post #9


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1013

Notatnik


CYTAT
Cloud, jednoosobowy generator snów, traktuje o ch?opcu, który podczas snu w ?ó?ku szpitalnym marzy o locie w niebiosach.

Brzmi bardziej jak generator NDE, ale mo?e by? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shagy
post 25.06.2018 - 20:43
Post #10


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 360okej.... a poza tym wszyscy zdrowi na umy?le w domu ? ;) :D

elastomania do ld oobe ??

kwiatek symbolizuje podwy?szenie ?wiadomo?ci .....
CYTAT(Neurocosmic @ 17.05.2018 - 16:27) *
Elasto Mania


Elasto Mania jest zr?czno?ciowym generatorem snów polegaj?cym na je?d?eniu motorkiem po ró?nego rodzaju sennych trasach, na których mog? wyst?powa? utrudnienia w postaci kolców - kilerów, powoduj?cych fa?szywe przebudzenie i rozmaitych nierówno?ci terenu, mog?cych wywo?a? konfabulacje. Grawitacja w generatorze snów jest zupe?ne inna ni? w rzeczywisto?ci dlatego jazda staje si? lepsza, ciekawsza i astralniejsza. Celem generatora snów jest zebranie w jak najszybszym czasie wszystkich jab?ek, b?d?cych testami rzeczywisto?ci i dojechanie do mety - kwiatka symbolizuj?cego podwy?szon? ?wiadomo??.

-> http://chomikuj.pl/SENNY_GENERATOR/gierki/...63.zip(archive)


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Isabel Martin
post 25.06.2018 - 20:58
Post #11


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1013

Notatnik


CYTAT(Shagy @ 25.06.2018 - 21:43) *
kwiatek symbolizuje podwy?szenie ?wiadomo?ci .....

Tak. Chodzi o rozkwit ?wiadomo?ci.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shagy
post 26.06.2018 - 09:24
Post #12


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 360JAK ELASTOMANIA MA POMÓC W OOBE ???

podpinasz to pod jaki? gad?et i kontrolujesz umys?em ?

tej wersji nie ?ci?gam bo wyskakuje wirus !!!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 26.06.2018 - 12:40
Post #13


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


Nie ma wirusa, twój antywirus ma zbyt nisk? ?wiadomo??.

A poza tym, tak wysy?asz impulsy do r?k i kontrolujesz je umys?em. Pó?niej, w nocy jedziesz takim motorkiem przez LD i przeje?d?asz przez fraktaln? bram? prowadz?c? do Astrala czyli w OOBE.
(Jab?ka zawieraj? moc LSD.
Kwiatki to DMT.)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shagy
post 29.06.2018 - 13:40
Post #14


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 360prosz? o namiar na pa?skiego dilera narkotyków twardych ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 29.06.2018 - 15:20
Post #15


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


Raczej nie, bo wszystko dla siebie zabierzesz :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.
post 27.12.2018 - 17:27
Post #16


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


http://chomikuj.pl/kurs_swiadomego_snienia.../Super+Mario+XP XP
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park