Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

Dziennik Snów

Z?y Duch - Schizofrenia

Ca?a moja rodzina by?a prze?ladowana przez bardzo z?ego cz?owieka, robi? nam krzywd? i doprowadza? do szale?stwa z niezrozumiale banalnego powodu. By? to podobno cz?onek Legii Cudzoziemskiej ci?gle na s?u?bie. Kto? podwa?y? to co wszyscy widzimy i prze?ywamy, podobno tylko my go widzieli?my. Wszystko zacz??o si? od ?mierci dziadka, kiedy w domu przestali?my si? modli?. Chcieli?my spróbowa? czy modlitwy pomog?. Córka schodzi?a po schodach krzycz?c ?e ju? nikogo nie ma, gdy co chwil? za ni? pojawia? si? m??czyzna. Ona sama co chwil? zmienia?a si? w niebiesko sin?, nisk? posta?, zombie. Czym mniej schodków mia?a przed sob? tym bardziej obraz zw??a? si? na ?rodku jej postaci a? w ko?cu sen sko?czy? si?.

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services