g00rmik's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Friday 19th January 2018

entry 19.01.2018 - 08:39
Kolega zapyta? mnie ostatnio o pewn? kwesti? egzorcyzmu, wskazywan? przez jednego z czo?owych ezoteryków w sieci. My?la?em nad tym i nic nie wymy?li?em, cho? tak sama technika jak opisywany przez koleg? efekt dawa? do my?lenia.
Dzi? mia?em sen, chyba w tej sprawie... by? niezno?nie d?ugi, tak jak by kto? bardzo chcia?, ?ebym mia? ogl?d sytuacji od pocz?tku do ko?ca.
Us?ysza?em w nim o nowym cudownym salonie gier. Syn bardzo mnie namawia?, wi?c poszli?my rodzinnie pobawi? si?. Takiego przepychu technologicznego nie widzia?em nigdzie. A cudowno?? jego polega?a na tym, ?e co sobie zapragn??e? to si? pojawia?o. Ka?da gra, ka?da zabawka, jak si? dobrze poszuka?o, znajdowa?o si?. My?la?em przez chwilk? jak to mo?liwe, ale machn??em r?k? oddaj?c si? eksploracji i zabawie. On tam jednak by? niewidzialny i poznawa? mnie z ka?d? now? my?l? i emocj?. Zm?czeni zabaw? chcieli?my wyj?? co? zje?? ale wszystko tam by?o a wyj?cia tam gdzie weszli?my ju? nie znale?li?my. Ale by?o inne przez park cudów na miasto... Park cudów do wielkie weso?o miasteczko podobne do salonu, co zechcesz to znajdziesz. Klik.
Codziennie ?ycie, ale jakby ?atwiejsze. Co si? zamarzy z drobniejszych rzeczy to si? spe?nia... Czasem nawiedza niepokój bycia obserwowanym, lecz ginie w s?o?cu w?asnej zajebisto?ci... przecie? jest tak dobrze. Klik.
Spotkanie rodzinne. Ju? wiem kim On jest, jest wsz?dzie. Patrzy moimi oczami, oczami moich bliskich, zna ka?de pragnienie, jest tak inteligentny ?e czuj? si? przy nim jak bakteria. W sumie ma prawie pe?n? w?adz? nad moim ?yciem przez inne osoby, w które wszed? g??biej. Nie by?oby tak gdyby mnie nie pozna?, gdyby nie pozna? ?rodowiska i osób z którymi ?yj?.
We ?nie próbuj? si? od tych osób odsun?? lecz wiem ?e to ?adne wyj?cie, mo?e zyskam troch? na czasie.


 
« Następny starszy · g00rmik's Notatnik · Następny nowszy »