oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Czy To By?y ?wiadome Sny?, Jestem nowa i nie wiem czy na dobre forum trafi?am.
Sylwek92
post 20.10.2018 - 23:08
Post #1


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Witam. Jestem tutaj nowa, nie wiem na którym forum mam napisa? nowy temat, poniewa? nie jestem ju? sama pewna co prze?y?am. Zanim to opowiem powinnam zacz?? od pewnego wydarzenia w moim ?yciu, poniewa? to od niego zacz??y si? dzia? 'dziwne' rzeczy. W czerwcu pozna?am mojego obecnego ch?opaka od którego po czasie dowiedzia?am si? o jego zmar?ym dwa lata temu bracie. W zasadzie by?o to przed druga rocznic?. Ale nie przed?u?aj?c nadszed? sierpie?, a dok?adniej 19 sierpnia, czyli równe 9 dni po drugiej rocznicy ?mierci brata mojego ch?opaka. Nie pami?tam dok?adnie, która by?a godzina, ale na pewno ju? dawno spa?am i w pewnym momencie poczu?am, ?e powinnam si? obudzi?. No i wtedy przy ?ó?ku zobaczy?am m??czyzn? i dlatego w pierwszej chwili pomy?la?am, ?e kto? w?ama? mi si? do mieszkania. Ale uzna?am, ?e to przecie? nie mo?liwe, patrzyli?my na siebie przez chwile po czym znikn?? i za chwile jeszcze si? przy?ni? i pokaza? swoje zdj?cie, widzia?am w tej twarzy co? znajomego. Od razu pomy?la?am, ?e to brat mojego ch?opaka. Dodam, ?e nie widzia?am do tamtej pory jak wygl?da?. Nast?pnego dnia mój ch?opak pokaza? mi zdj?cie swojego brata i moje przypuszczenia by?y s?uszne co do tego kogo widzia?am. No i w?a?nie od tego momentu zacz??y si? dzia? dziwne rzeczy. W?a?ciwie to dzia?y si? od kiedy pami?tam, maj?c nie ca?e 6 czy 7 lat pierwszy raz widzia?am czarn? posta?, wtedy jeszcze nie wiedzia?am co widzia?am. Zdziwi?am si?, gdy go zobaczy?am, poniewa? wcze?niej tylko wyczuwa?am obecno?? mojego zmar?ego dziadka po ?mierci albo czu?am obecno?? mojej prababci, która w chwili ?mierci przysz?a do mnie, a teraz widzia?am zmar?? osob? jak ?yw?. Prawdopodobnie te? ?ni?am ?wiadomie tylko nie potrafi?am wtedy tego nazwa?, nie wiele tych sytuacji pami?tam. O ile to by? ?wiadomy sen, najcz??ciej by?o tak, ?e 'budzi?am si?' i widzia?am jakie? czarne postacie, których by? nie powinno i nie powinny np chodzi? po moim balkonie noc? i wydawa?o mi si?, ?e si? obudzi?am, ale ockn??am si? na dobre jak zobaczy?am co widz?. Nie raz te? czu?am w nocy, ?e spadam i w?druje w jakie? dziwne miejsca. Ostatnio te? gdzie? zaw?drowa?am, jak by jakie? nie wiem lochy czy wi?zienie i kto? ze mn? by?, szed? obok i co? mówi?, ale niestety tego nie pami?tam. By?y dwie takie w?drówki gdzie kto? ze mn? by?. I w?a?nie tydzie? temu prze?y?am co? czego nie prze?y?am jeszcze nigdy i nie do ko?ca pewna jestem co to by?o. To by?a w zasadzie dziwna noc z 12 na 13 pa?dziernika bo d?ugo nie mog?am zasn??, a jak ju? si? uda?o to si? budzi?am, a potem zasn??am na dobre. I w pewnym momencie mia?am wra?enie, ?e widz? swój pokój niby przez zamkni?te oczy bo spa?am, wiedzia?am, ?e ?pi? ale widzia?am go jak bym mia?a je otwarte. Co najdziwniejsze dla mnie to to, ?e analizuj?c rano perspektyw? z której to widzia?am wszystko musia?am na ?ó?ku siedzie?, a doskonale wiedzia?am, ?e to nie mo?liwe bo przecie? le?? i ?pi?. Chyba 'obudzi?o' mnie co? bo nagle na ?cianie na wprost zobaczy? d?ugi pasek jasnego ?wiat?a i gdy zorientowa?am si? co widz? to si? dopiero obudzi?am i poczu?am jak bym spad?a nie wiem z góry czy jak po prostu uczucie spadania. Po czasie znów zasn??am i sytuacja si? powtórzy?a tylko wtedy nie wiem czy znów usiad?am na ?ó?ku mimo i? wiedzia?am doskonale, ?e ?pi? bo spojrza?am w lew? stron?, gdzie sta?a moja szafa i mo?e tylko le?a?am. Gdy tak widzia?am przez zamkni?te oczy nagle pojawi?a si? nad szaf? plama przezroczystej, ale nie wiem jakim cudem widocznej energii, która zdawa?a si? drga?? i przybli?a? do mnie a? w ko?cu zamieni?a si? w posta? brata mojego ch?opaka, zasalutowa? mi i si? u?miechn?? i znikn?? a ja si? obudzi?am ju? na dobre siedz?c na ?ó?ku nogami do pod?ogi, jak tam si? znalaz?am nie wiem skoro le?a?am. Dodam, ?e po ka?dym spotkaniu z bratem mojego ch?opaka czuje jak ?zy nap?ywaj? mi do oczu i czuj? ogromne szcz??cie i rado??, nie mog? przesta? si? u?miecha?. Je?li kto? dotrwa? do ko?ca to czy mo?e powiedzie? mi co to mia?o by??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Negai1
post 29.10.2018 - 06:19
Post #2


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 182

Notatnik


No to by? ?wiadomy sen/parali? przysenny co? w tym stylu. Ale je?li to by? ?wiadomy sen to mo?liwy jest kontakt z drug? stron?, cho? na ogó?jest do?? trudny. Ale ty mo?liwe ?e masz do tego predyspozycje.
Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park