oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Czy Oobe Jest Szkodliwe? (Napisał: Robert A. Monroe)
Rating V
post Dodał: 15.05.2008 - 15:38 | Napisał: Robert A. Monroe | Obejrzeń 427 | Not Rated | Druk | Word
Szkodliwe efekty takiego rodzaju aktywno?ci nie zosta?y okre?lone, ani potwierdzone. Nie zauwa?y?em (lekarz tak?e) ?adnych fizjologicznych zmian, które mog?yby by? bezpo?rednio zwi?zane z podró?ami poza cia?em fizycznym.

Zaobserwowa?em natomiast u siebie wiele zmian psychicznych, prawdopodobnie jeszcze wi?kszej ich liczby nie jestem nawet ?wiadomy. Jednak?e nawet psychiatrzy nie okre?lili tych zmian jako szkodliwe. (..)

Jednak osobom zainteresowanym takim eksperymentowaniem zalecam pewn? doz? ostro?no?ci - drzwi wiod?ce do owych prze?y?, raz otwarte nie mog? zosta? ponownie zamkni?te. Mówi?c ?ci?lej jest to sytuacja, w której "nie mo?esz z tym ?y? ale nie, mo?esz te? ?y? bez tego". Aktywno?? i wynik?a z niej ?wiadomo?? nie daje si? pogodzi? z nauk?, religi? i obowi?zuj?cymi normami spo?ecze?stwa, w jakim ?yjemy. Historia pe?na jest m?czenników, których jedyn? zbrodni? by? nonkonformizm. Je?eli twoje zainteresowania i badania stan? si? powszechnie znane, mo?esz otrzyma? etykietk? dziwaka, lub co gorsza, narazi? si? na ca?kowity ostracyzm. Lecz nawet gdyby co? takiego rzeczywi?cie mia?o miejsce; to zaprzestaj?c dalszego eksperymentowania i badania, straci?by? co? niezwykle cennego. Ju? podczas niezliczonej ilo?ci wczesnych prób, kiedy nie b?dziesz w stanie uzyska? zamierzonej aktywno?ci - niezale?nie od tego, jak usilnie b?dziesz o to zabiega? - g??boko u?wiadomisz sobie to o czym w tej chwili mówi?. B?dziesz mia? silne uczucie opuszczenia, odci?cia od ?ród?a o ogromnym znaczeniu dla samego ?ycia.
Go to the top of the page

> Komentarze
NazwaKomentarze
Dodaj swój komentarz
Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park