oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Wst?p - Podró?e Poza Cia?em (Napisał: Robert A. Monroe)
Rating V
post Dodał: 15.05.2008 - 15:37 | Napisał: Robert A. Monroe | Obejrzeń 549 | 5 | Druk | Word
Jedynym mo?liwym sposobem na zaakceptowanie realno?ci OOBE jest osobiste do?wiadczenie go.

Oczywi?cie, gdyby to by?o ?atwe do osi?gni?cia, zjawisko takie by?oby powszechne. Podejrzewam, ?e jedynie wrodzona ciekawo?? umo?liwia niektórym ludziom przezwyci??enie przeszkód pi?trz?cych si? na drodze do osi?gni?cia sukcesu w tym wzgl?dzie. Istnieje wprawdzie wiele opisanych przypadków oddzielenia si? od cia?a fizycznego, to jednak w wi?kszo?ci - przynajmniej na Zachodzie - by?y to zdarzenia spontaniczne i jednorazowe, pojawiaj?ce si? w chwili stresu b?d? zaburze? fizycznych.

Mówimy tu jednak o czym? zupe?nie innym, o czym? co mo?e by? badane w sposób obiektywny. Eksperymentator post?puj?c w okre?lony sposób uzyska logiczne rezultaty, by? mo?e nie za ka?dym razem, ale wystarczaj?co cz?sto, by otrzyma? potwierdzenie i pewno??. Wierz?, i? ka?dy mo?e do?wiadczy? istnienia w Drugim Ciele, o ile jego pragnienie jest dostatecznie silne. Natomiast kwesti?, czy ka?dy powinien tego do?wiadczy?, pozostawiam bez komentarza.

Szereg ewidentnych faktów doprowadzi?o mnie do przekonania, ?e wi?kszo?? ludzi (o ile nie wszyscy) opuszcza swoje cia?o podczas snu. Literatura na ten temat, z któr? si? zapozna?em, potwierdza to przypuszczenie - idea oddzielenia si? od cia?a fizycznego znana jest od zarania ludzko?ci. Je?eli przes?anka ta jest prawdziwa, wtedy Drugi Stan (OOBE) sam w sobie nie jest czym? nienaturalnym.


Autorem tego i pozosta?ych wypowiedzi dodanych przez u?ytkownika "Robert Monroe" jest Robert A. Monroe. Autor ksi??ek "Podró?e poza cia?em" i "Dalekie podró?e". (Artyku?y zawieraj? wybrane fragmenty z tych ksi??ek)
Go to the top of the page

> Komentarze
NazwaKomentarze
Dodaj swój komentarz
Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park