Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Jestem pocz?tkuj?cy _ Dotyk W ?nie.

Napisany przez: Kokobello 18.02.2019 - 08:48

Witam, kilkakrotnie dotkn??o mnie pewne zjawisko dotyku we ?nie... mo?na tak to nazwa?.
Kiedy ?pi?, lub jestem na granicy snu - zasypiania, to budzi mnie dotyk. Dok?adnie tak jakby kto? mnie tr?ci? palcem w ty? szyi przez co si? budz?. Jest to zjawisko na tyle realistyczne... ?e oczywi?cie czuj? to, czuje miejsce w którym by?o "dotkni?cie" a te? jestem w stanie okre?li?, ?e by? to np, palec, a nie np kij, ig?a czy co? innego :D
Po prostu tak jakby kto? dos?ownie mnie w ten sposób chcia? mnie obudzi?. Oczywi?cie nie ma mo?liwo?ci, ?eby kto? to by?, ?pi? sama... od razu, obracam si? w takiej sytuacji by sprawdzi? co to...
Jest na to jakie? wyt?umaczenie czy tak po prostu bywa?

Napisany przez: Se7en 20.02.2019 - 21:11

Nie widz? nic w tym niezwyk?ego chocia? sam fakt jest troch? dziwny. Zawsze wszystko jest realistyczne przecie? to odbicie rzeczywisto?ci na wy?szym lub ni?szym poziomie (jako??) ale do?wiadczenia zawsze b?d? odbierane jako rzeczywisto?? (lub ?wiadomie jako astral). Je?eli ju? mowa o granicy snu to naj?atwiej to wyja?ni?, ?e to parali? przysenny ewentualnie ?nienie przenika do realu. My?l?, ?e nie ma czym si? martwi? zdecydowanie lepsze to ni? zmora na klacie czy wspomniana "ig?a". Z regu?y wi?kszo?ci przytrafiaj? si? nieco gorsze "parali?e" niejednokrotnie traumatyczne albo odbierane jako tzw "ataki". Powoduje to w g?ównej mierze strach, schemat lubi si? powtarza? tak jak to te? u Ciebie bywa.

© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)