oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Spotkania Wciele?
Kalyna
post 23.06.2011 - 21:21
Post #1


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17

Notatnik


?eby temat mia? w ogóle sens, przyjmijmy na pocz?tku za?o?enie R. Monroe o tym, ?e nasze inkarnacje s? 'równoleg?e', nie nast?puj? po sobie w odst?pach czasowych.
T?umacz?c z polskiego na nasze, znaczy to ?e b?d?c teraz Ma?gosi? z Krakowa mo?emy by? jednocze?nie Jasiem z Lublina. Je?eli wybrali?my sobie takie wcielenia, usytuowane mniej wi?cej w tych samych punktach naszej ziemskiej czasoprzestrzeni, istnieje bardzo du?e prawdopodobie?stwo spotkania ich w tej rzeczywisto?ci.
Spotykamy ich i..? No w?a?nie. Czasem znajdujemy przyjació? na ca?e ?ycie, czasem rozmawiaj?c z now? osob? mamy wra?enie jakby?my j? znali od zawsze, czasem zakochujemy si? od pierwszego wejrzenia. Czy tak naprawd? przyja?nimy si? po prostu z samym sob?? Czy na tej zasadzie odnajduje si? swoje 'drugie po?ówki', znajduje si? siebie?
A je?li tak, to dla czego w tym momencie mam ?wiadomo?? swojego istnienia tylko 'tutaj' a nie 'tam', skoro 'tam' te? jestem?
Szukali?cie mo?e kiedy? odpowiedzi na podobne pytania podczas waszych wypraw? A mo?e któremu? z Was uda?o si? okre?li? miejsce przebywania swojego innego wcielenia?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rokinon
post 23.06.2011 - 22:44
Post #2


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17202
To jest chyba jakas wy?sza szko?a jazdy;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bilu
post 24.06.2011 - 05:55
Post #3


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 349

Notatnik


CYTAT
A je?li tak, to dla czego w tym momencie mam ?wiadomo?? swojego istnienia tylko 'tutaj' a nie 'tam', skoro 'tam' te? jestem?


Tak jest, poniewa? cz??? naszej ?wiadomo?ci (ta pozaziemska) mo?e si? podzieli? na ile tylko ?wiadomo?ci (fizycznych) chce. Dlaczego wi?c ma si? ?wiadomo?? swojego istnienia tylko "tutaj", a nie "tam"? Dlatego, ?e dzieje si? tak ze wzgl?du na to, ?e ta cz??? naszej ?wiadomo?ci (ta pozaziemska) postanowi?a, ?e tak b?dzie dla naszego rozwoju najlepiej.

Ze wzgl?du na to, ?e maj?c ?wiadomo?? tego naszego wielokrotnego istnienia to spowodowa?oby nienale?yte skupienie si? na naszym ?yciu tutaj. Taka sytuacja nie s?u?y naszemu rozwojowi, dlatego jest jak jest :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 24.06.2011 - 10:42
Post #4


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Rozpoznanie a tym bardziej potwierdzenie równoleg?ego wcielenia jest chyba nie mo?liwe. Mo?na si? spyta? tego kogo? bliskiego nam czy jest mn?:) Co odpowie? Chyba - jestem sob?. My?l?, ?e na Ziemi, tej planecie wyst?pujemy solo.

Zak?adaj?c jednak, ?e nie solo i nie mo?na tego zweryfikowa? to trzeba mie? nadziej?, ?e ten równoleg?y ja nie psoci zbytnio:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
Traktorzysta1300
Sensei Noni
post 24.06.2011 - 11:02
Post #5


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 296

Notatnik


W pewnym momencie rozwoju duchowego dochodzimy do wniosku ?e wszystko czyli wszyscy ludzie i ca?e stworzenie jest jedno?ci? przez co rozumiemy ?e to My sami a Oni to My. Jeste?my ka?dym i ka?dy jest Nami zarazem. Taka prawda Moja.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Sensei Noni za ten przydatny wpis:
Anczej, Spyro
Andy16
post 03.06.2018 - 03:40
Post #6


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 196

Notatnik


Sensei Noni, to nie jest to samo co wcielenia równoleg?e. Fakt ?e wszyscy jeste?my ze sob? po??czeni to osobna sprawa. Ponadto, mamy jeszcze nasze wcielenia równoleg?e. S? to, dok?adnie tak jak napisa?a Kalyna, osoby bardzo podobne do nas.
Jak do tej pory, spotka?am swojego jednego brata oraz jedn? siostr? - moje wcielenia równoleg?e. Z innymi osobami - widz? ?e jestem po??czona, ale to nie jest to samo. Z tymi dwoma osobami mam szczególny rodzaj po??czenia. To jestem po prostu ja, tylko w innej, alternatywnej wersji.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy16
post 03.06.2018 - 17:34
Post #7


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 196

Notatnik


Musz? Wam powiedzie? ?e czasami spotkanie z wcieleniem równoleg?ym mo?e by? szokiem. Jedno z moich wciele? równoleg?ych spe?nia/spe?ni?o wiele ambicji które ja mia?am, a których nie uda?o mi si? spe?ni?. By? mo?e dlatego to moje wcielenie si? pojawi?o na ?wiecie - bo ta osoba jest m?odsza. Zazdroszcz? jej wielu rzeczy. Moje drugie wcielenie jest starsze i jest odmiennej p?ci. Radzi sobie generalnie w ?yciu najgorzej z naszej trójki. Potem w kolejno?ci jestem ja, ?rodkowa i na ko?cu ta najm?odsza kobieta która radzi sobie najlepiej. Dlatego mam tak? hipotez? ?e kolejne wcielenie równoleg?e pojawia si? w celu ulepszenia swojej drogi ?yciowej. My?l? ?e to jest tak ?e je?li jaki? krok uwa?am za b??d w swoim ?yciu, to moje m?odsze wcielenie równoleg?e ju? tego b??du nie pope?ni. Ja na przyk?ad dopiero teraz namy?li?am si? ?e nie chc? ?y? z facetem, tylko z kobiet? (wcze?niej okre?laj?c si? jako bi). Moje wcielenie równoleg?e nigdy nie mia?o faceta. Uwa?am ?e jest to jakby poprawiona wersja mnie. Troch? przykro to brzmi oczywi?cie. Czy to oznacza ?e moje ?ycie jest nieudane? Niezupe?nie. Mam te do?wiadczenia które mam i one te? co? mi daj?, czego nie ma, a mo?e chcia?aby mie? tamta osoba. Zda?am sobie, mimo wszystko, spraw? ?e to jest alternatywne wcielenie, a nie "lepsze". Ja ?y?am tak jak ?y?am, bo widocznie musia?am tak ?y?, z jakiego? powodu. Jednak s?ucham uwa?nie moich wciele? równoleg?ych, bo cz?sto widz? ?e ja te? kiedy? mia?am takie przeb?yski takich samych pomys?ów, ale np. ola?am je i nie posz?am t? drog?. Teraz cz?sto chc? to zmieni?. Ale te? z drugiej strony, moje m?odsze wcielenie cz?sto mnie wkurza, bo czuj? jakby za bardzo napiera?o na mnie na zmian?, np. zmian? od?ywiania si?, zmian? pracy itp. Uwa?am ?e to nie ma sensu. Nie s?dz? ?eby celem wciele? równoleg?ych by?o to ?eby ka?de z nas ?y?o dok?adnie tak samo! Nie po to ?e?my si? mno?yli ?eby teraz mie? takie same do?wiadczenia i drogi ?yciowe!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park