Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

Dziennik Snów

Sny O Zdradzie

Od ponad pó? roku dziennie miewam sny w których moja ukochana mnie zdradza, ze wszystkimi mo?liwymi osobami, ja je i j? potem karze, te? na ró?ne sposoby, brutalne. Czasem j? ratuje po wszystkim, czasem sam sobie co? robi?.

Zaczyna mnie to ju? powoli m?czy?. Wie kto? jak na nie wp?yn??? Na swoj? pod?wiadomo??? Chcia?bym przesta? o tym ?ni?, budzi to we mnie tylko w?tpliwo?ci.

przez: MadziaKK on 08.06.2016 - 11:54

mo?e brakuje wam emocji na codzien, czego? co nie jest takim nudnym zwyczajnym zyciem codziennym, a sny.... w nich mo?na wszsytko :)

przez: Inspek Inspekowski on 08.06.2016 - 15:34

Farida z ciemnanoc.pl pewnie pi?knie, by to zinterpretowa?a :)

przez: Negai1 on 19.06.2016 - 20:16

Mo?e pod?wiadomie boisz sie zdrady i boisz si? ?e w razie co móg?by? j? skrzywidzi?. Ale spokojnie to tlyko strach, nie musi by? racjonalny. Ja mia?am podobnie jak Ty, co prawda u mnie to by?o kilka snów a nie ca?a seria ale jednak by?y.

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services