Dziennik Snów


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Sunday 15th February 2015

entry 15.02.2015 - 17:47
?ni?o mi si? ?e by?em przy ?e?skiej istocie, nie byli?my lud?mi. Oddzia?ywa?y na nas silne emocje i uczucia, wi?zi, mi?o?ci i braterstwa. Zwi?zki na tej planecie opiera?y si? tylko na sferze emocjonalnej, nie fizycznej ani materialnej. Zdecydowali?my si? wspó??y? - by? to proces s?u??cy tylko i wy??cznie do prokreacji a nie dla przyjemno?ci. By? czym? o wiele wi?cej od zwyk?ego "bycia w kim?". Musieli?my si? po??czy? razem, tak jak w przypadku ludzi s?u?y?y do tego odpowiednie narz?dy w okolicach krocza. Po??czenie zajmowa?o czas, a podczas niego uczucia niezmiernie nasila?y si?, tworzy?y si? po??czenia neurologiczne mi?dzy dwoma istotami, wi?zad?a z których na koniec ulatnia?a si? kropla spu?cizny w ?onie kobiety.

 
« Następny starszy · Dziennik Snów · Następny nowszy »