Moje LD'ki i OOBE,


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 21.02.2020 - 18:19
Dzi? ko?o 24 sie przebudzi?am ze snu ?wiadomego. Chcia?am jako? go zapis?? ale niestety ci??ko by?o bo by?am bardzo zm?czona.
Dlatego opisz? go tylko pokrótce, z tego co pami?tam. Sen dzia? si? na moim osiedlu. By? tam jaki? m??czyzna, z którym rozmawia?am, taki jakby pochodzenia hinduskiego ale nie do ko?ca. Po jakim? czasie m??czyzna powiedzia? mi ?e to wszystko to tylko sen. Nagle oprzytomnia?am, no faktycznie. Pytam go, kim jest. Powiedzia? ?e jest przyjacielem z dalekiej planety. Zapyta?am wi?c, jak bardzo dalekiej. Oznajmi?, ?e ziemia jest oddalona od jego planety o ogromne odleg?o?ci, ci??kie do ogarni?cia przez mój umys?. Zapyta?am wi?c, co my?li o ziemianach i czy wgl. cokolwiek o nas wie. Powiedzia?, ?e jeste?my do?? specyficzn? ras?. Zachowujemy si? podobnie jak jego pobratymcy, tyle tylko ?e jeste?my w swych zachowaniach bardziej dzicy i mniej ?wiadomi. Pytam go wi?c, czy s? jeszcze jakie? inne planety zamieszkane przez istoty inteligentne? On powiedzia? ?e z ca?? pewno?ci?! Zna conajmniej dwie inne planety gdzie mieszkaj? istoty o bardzo podobnych do nas ziemian sposobie bycia itd. Ale jest pewien ?e jest ich wi?cej tylko ich cywilizacja o nich nie wie. Powiedzia? jedynie, ?e na jego planecie jest co?, co my nazwaliby?my magi?. Bo nam sie to nie mie?ci w g?owie, a dla nich to do?? pospolite. Pytam jak si? nazywaj?, ale nie pami?tam ju? tej nazwy, by?a chyba dwucz?onowa i ci??ka to wyra?enia, Wiem ?e jak j? us?ysza?am, mia?am wra?enie ?e ju? kiedy? mia?am t? informacje. Nazwa brzmia?a bardzo znajomo. Zastanowi?o mnie czy tak wygl?da na prawd?. Powiedzia? ?e nie, chocia? te? ma fizyczn? posta? jak my. Ale przypomina cz?owieka, by by?o to dla mnie ?atwiejsze. Jego bracia i siostry s? do?? podobni do ludzi, chocia? nie wygl?daj? tak jak my. Czu?am ?e powoli zatracam si? w coraz g??bszy sen. Pytam go, czy jest mo?liwo?? by?my spotkali si? kiedy? na prawd?? Powiedzia? ?e w?tpi by nasze cywilizacje mia?y okazje si? spotka?... bo jego cywilizacja nie bardzo ma ochot? na relacje z nasz?. Ale uspokoi? mnie mówi?c, ?e my b?dziemy mogli spotka? si? znowu w innej formie w 2036 roku, w przeliczeniu na nasze lata. Nie zd??y?am go dopyta?, sk?d dok?adnie ta data. Potem wiem ?e gdzie? z nim chodzi?am, sen toczy? si? dalej on tak jakby pokazywa? mi fragmenty wizji z jego domu. Ale ci??ko mi jest to sobie przypomnie?.

 
« Następny starszy · Moje LD'ki i OOBE, · Następny nowszy »