Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Forum _ Czy To By?o Oobe

Napisany przez: Kornelia_Kornelia 28.11.2018 - 18:41

Latem 2,5 roku temu zacz??am interesowa? si? oobe (w?a?ciwie to ju? du?o wcze?niej, ale wtedy zacz??am intensywnie czyta? na ten temat). Chcia?am osi?gn?? oobe/ld metod? zamykania oczu liczenia do 30, a nast?pnie otwierania ich na 2-3 sekundy, próbowa?am zachowa? ?wiadomo?? podczas zasypiania. Prowadzi?am równie? dziennik snów, które systematycznie zapisywa?am. Jedyne do czego to doprowadzi?o to takich dziwnych drga?, ale to wszystko. Postanowi?am wi?c da? sobi? z tym spokój. Na prze?omie listopada i grudnia 2016 wróci?am bardzo zm?czona z pracy i niewyspana. By?o to zm?czenie psychiczne (kilka dni robi?am pewien dosy? pracoch?onny projekt). By? wczesny wieczór, odpali?am komputer i telewizor. W pokoju by?o zapalone górne ?wiat?o. Nagle zasn??am, nie by?o ?adnych drga? czy wibracji, zatem mam w?tpliwo?ci czy to by?o oobe czy ld, nie wiem czy mo?na osi?gn?c oobe bez tego etapu. Gdy odzyska?am ?wiadomo?? we ?nie zorientowa?am si? ?e widz? moje ?pi?ce cia?o le??ce na kanapie. Postanowi?am wyj?? z mieszkania na klatk? schodow?, przenikn??am przez drzwi. Na klatce zacz??am si? wyg?upia?, bo zda?am sobi? spraw? z tego, ?e to co mnie otacza nie jest realne. Nagle znalaz?am si? w jakim? ciemnym miejscu (wygl?da?o na szpital, biuro?), by?y tam jakie? osoby, wydawa?o mi si? ?e nie s? do mnie przychylnie nastawione, nie odczuwa?am jednak bezpo?redniej agresji z ich strony, bardziej ?e chc? mnie oszuka?, czy co? takiego. Nie czu?am przed nimi l?ku, tylko z?o?? i jakby jakie? poczucie jakbym zosta?a niesprawiedliwie potraktowana. Wtedy si? obudzi?am. Wie kto? co to by?o?

Napisany przez: Drag0n 19.12.2018 - 13:02

CYTAT(Kornelia_Kornelia @ 28.11.2018 - 19:41) *
Latem 2,5 roku temu zacz??am interesowa? si? oobe (w?a?ciwie to ju? du?o wcze?niej, ale wtedy zacz??am intensywnie czyta? na ten temat). Chcia?am osi?gn?? oobe/ld metod? zamykania oczu liczenia do 30, a nast?pnie otwierania ich na 2-3 sekundy, próbowa?am zachowa? ?wiadomo?? podczas zasypiania. Prowadzi?am równie? dziennik snów, które systematycznie zapisywa?am. Jedyne do czego to doprowadzi?o to takich dziwnych drga?, ale to wszystko. Postanowi?am wi?c da? sobi? z tym spokój. Na prze?omie listopada i grudnia 2016 wróci?am bardzo zm?czona z pracy i niewyspana. By?o to zm?czenie psychiczne (kilka dni robi?am pewien dosy? pracoch?onny projekt). By? wczesny wieczór, odpali?am komputer i telewizor. W pokoju by?o zapalone górne ?wiat?o. Nagle zasn??am, nie by?o ?adnych drga? czy wibracji, zatem mam w?tpliwo?ci czy to by?o oobe czy ld, nie wiem czy mo?na osi?gn?c oobe bez tego etapu. Gdy odzyska?am ?wiadomo?? we ?nie zorientowa?am si? ?e widz? moje ?pi?ce cia?o le??ce na kanapie. Postanowi?am wyj?? z mieszkania na klatk? schodow?, przenikn??am przez drzwi. Na klatce zacz??am si? wyg?upia?, bo zda?am sobi? spraw? z tego, ?e to co mnie otacza nie jest realne. Nagle znalaz?am si? w jakim? ciemnym miejscu (wygl?da?o na szpital, biuro?), by?y tam jakie? osoby, wydawa?o mi si? ?e nie s? do mnie przychylnie nastawione, nie odczuwa?am jednak bezpo?redniej agresji z ich strony, bardziej ?e chc? mnie oszuka?, czy co? takiego. Nie czu?am przed nimi l?ku, tylko z?o?? i jakby jakie? poczucie jakbym zosta?a niesprawiedliwie potraktowana. Wtedy si? obudzi?am. Wie kto? co to by?o?

Wygl?da jak opis oobe, te? cz?sto gdy wychodzi?em z cia?a, widzia?em swoje cia?o, le??ce w ?ó?ku natomiast równie? móg? to by? po prostu ?wiadomy sen, ci?zko mi oceni?, gdy? z perspektywy moich do?wiadcze? to ró?nie to wygl?da?o.

© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)