Isabel Martin's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 12.09.2017 - 07:30
Obudzi?am si? przed szóst?. Stwierdzi?am, ?e jeszcze mo?na troch? pospa?.
W momencie zasypiania uczu?am, i? moje cia?a rozwarstwiaj? si?. Jedno z nich by?o bardzo lekkie. Przenios?am do niego swoj? ?wiadomo?? i unios?am si? w powietrze.
Bez trudu uda?o mi si? przenikn?? przez szyb? oraz przez ?cian?. Przelecia?am si? te? po mieszkaniu. Kilka razy unios?am si? pod sufit, a nast?pnie l?dowa?am na pod?odze i od nowa.
Na parapecie w pokoju le?a?a ksi??ka od polskiego. Zacz??am j? czyta?. Zosta?a napisana przez pani? z wykszta?ceniem filozoficznym. Dowiedzia?am si? z niej, ?e sztuka latania jest sekretem, którym nie nale?y si? z nikim dzieli?.
W pewnym momencie poczu?am, ?e ko?czy mi si? energia potrzebna do projekcji. Obudzi?am si? z wal?cym sercem.

 
« Następny starszy · Isabel Martin's Notatnik · Następny nowszy »
 
Moje Albumy