Sancho's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 30.07.2014 - 10:50
Szed?em ulic?, gdy nagle wszystko zacz??o zmienia? si? w skoczni?, zrobi?em sobie narty kombinezon i kask, usiad?em na rozbiegu, po zapaleniu zielonego ?wiat?a wykona?em skok. Okaza?o si? ?e polecia?em bardzo daleko, by?em pierwszy, ale oczywi?cie za mn? b?d? te? skaka? inni zawodnicy. T?um wiwatowa?, krzycza?, obróci?em si? w ich kierunku i ?adnie uk?oni?em. Poszed?em w miejsce przeznaczone dla lidera, by? tam jaki? rusek. Mówi ?e nie ust?pi mi miejsca mimo ?e go przeskoczy?em. Zacz?li?my ze sob?rozmawia?, on po rusku, ja po polsku, ale ka?dy i tak rozumia? drugiego, nie wygania?em go stamt?d. Ludzie przychodzili, sk?adali mi gratulacje. Pojawi?a si?nawet moja by?a nauczycielka angielskiego (nie wiem czemu, ale ok ;] ) mówi?a ?e ratuje honor polskich skoków, zacz??a mi dotyka? palcem twarzy i uk?ada? ró?ne wzory. Znowu gadali?my z ruskiem, przyszed? jaki? facet ze sztuczn? d?oni?, mówi ?e jest prezesem, równie? sk?ada mi gratulacj?, podaje d?o? (oczywi?cie t? sztuczn?, a jak :D ). Pó?niej gadam z jakimi? skoczkami z polskiej kadry, opowiadaj? mi ?e Piotr ?y?a to zwyk?y burak i kompromituje nas xD . Mój wynik przeszkoczy? Stoch, zmienia mnie na miejscu lidera, przybijamy pi?tke. W rozmowie okazuje si? troche wywy?sza? i da? si? pozna? jako bardzo dumny ;). Nast?pnie mój wynik znowu kto? przeskoczy?, ale mia? tylko 2 miejsce. Mi?dzyczasie oczywi?cie chodzi?em sobie, zwiedza?em, przybija?em pi?tki z lud?mi. Konkurs si? sko?czy?, zaj??em 3 miejsce. Kto? z naszej kadry mówi, ?e zaraz zacznie si? pompowanie balonika, ?e jestem now? gwiazd? polskich skoków. Przypa??ta? si? do mnie Szpakowski ;] Zadawa? durne pytania odpowiedzia?em mu, wszystko nagrywa? sobie na dyktafon, podzi?kowa? za wywiad. Rozpocz??a si? ceremonia. Wezwali mnie na podium, wszed?em, dosta?em br?zowy medal i kwiaty :D I tak po kolei zosta?o nagrodzone 1 i 2 miejsce. Rusek jako 4 sta? obok nas, mia? jak?? ?mieszn? ma?? papierow? statuetk?, przypominaj?c? naczynie. ?mia?em si? z niego ?e dosta? czajnik, a on si? denerwowa? :D . Nast?pi?o powieszenie flag, oczywi?cie powiesili ?le, musia?em poprawia? my?lami. Nast?pnie zagrali nasz hymn. Pod koniec by?o zdj?cie, Stoch mnie obj??, ja jego, kto? z 2 miejsca te? si? przy??czy?, to chyba by? jaki? S?owak i robili?my ryje do zdj?? ;] Nast?pnie chcieli mie? foty tylko mnie i Stocha do naszych gazet. Obudzi?em si?, jednak chcia?em powróci? znowu do snu, uda?o si? to. Nast?pnym razem by?y ju? 2 serie, raz by?em 3, a za nastepnym skokiem mia?em gro?ny upadek( ale widzia?em to tylko z góry). Potem wszyscy mnie pocieszali ?e to i tak dobrze, wci?? jestem w czo?ówce, a jestem debiutantem w kadrze. Stoch na pocieszenie przyniós? mi nawet kie?bas?, to pami?tam :D. Potem wycofa?a mnie bez mojej zgody taka dziewczyna, która by?a powi?zana ze snem jeszcze przed skokami. Gada?em przez skype z kumplem, ona co? si? wtr?ci?a, pyta?a czy jest ?adna, to ja jej ?e pi?kna. Okaza?o si? ?e to by?a taka dziewczyna z któr? kawa? czasu temu ta?czy?em poloneza na studniówce ;) Zaprasza?a mnie na jakie? urodziny itp. A teraz mówi ?e moja ?ona i w?a?nie wycofa?a ze skoków. Jako? mi to si? uda?o odwo?a?, ale niestety si? obudzi?em i ju? nie mia?em snu o skokach ;)

 
« Następny starszy · Sancho's Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz