Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

gromiasty92's Notatnik

Du?o Wyra?nych Snów Po Kuracji Korzeniem

Tak jak w temacie, prawie od 6 dnia po sko?czeniu przyjmowania korzenia, nie by?o nocy bez snów. Ró?nie raz jeden, raz trzy, a do tego prawie ka?dy pami?tam jakbym to prze?ywa? w realu.
Opisz? tylko trzy bo mam tego od groma :)

Pierwszy.
By?em najpierw w jakim? budynku, potem znalaz?em si? w autobusie, jecha?em albo lecia?em, pytam kierowc? jak to jest z tym czasem, a on mówi i w tym samym czasie widz? ?wiat?a lec?ce z du?? pr?dko?ci? w niebo, przebijaj? si? przez mg?? i lec? dalej w kosmos... Docieraj? do stacji kosmicznej, ale nie tej u nas tylko jakie? odleg?ej, bardzo odleg?ej. Czas si? na chwil? za?amuj? i jeszcze szybciej wraca na ziemi?. Widz? jakie? wn?trze budynku w ?rodku z perspektywy pod?ogi, ca?y obraz jest szary, czas stoi w miejscu, zegar jest zamro?ony... Nagle gdy cz?stka dociera z powrotem na ziemi?, czas rusza, obraz ?apie kolory, a ja wracam do opowiadaj?cego, który mówi ?e to jest w?a?nie teoria czasoprzestrzeni. Kopara mi opad?a i takie yyyy.

Drugi.
By?em u siebie w pokoju, wszystko by?o normalne. S?ucha?em muzyki, dziewczyn? ogl?da?a tv i siedzia?a na krze?le obrócona ty?em do mnie. Pytam si? jej czy idziemy si? my?? Ona mówi yhy, pytam znowu, idziemy? ...yhy. Patrz? na zegarek na ?cianie i mówi? cho? idziemy jest przed 24... Oczywi?cie jak wsta?em i popatrzy?em na ni? to ju? spad?a. A z zegarkiem niby wszystko ok bo faktycznie by?o przed pó?noc?, ale ma?a wskazówka by?a zgi?ta w taki sposób ?e niby po 23, ale wskazywa?a na 24. Kurde k?t prosty, a ja si? nie zorientowa?em ?e to sen.

Trzeci.
...

przez: NeuroCosmic on 21.06.2018 - 16:13

Czy ten zegar by? podobny do tego?

https://www.sott.net/article/388736-Quantum-physics-says-the-future-can-actually-change-the-past

przez: gromiasty92 on 22.06.2018 - 13:44

Zegar co prawda na?cienny, ale wskazówki prawie jak na zdj?ciu, z czym ?e by? prawie k?t prosty.

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services