Dziennik Snów


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Entries on Sunday 20th January 2019

entry 20.01.2019 - 11:47
?ni?o mi si? ?e kto? próbowa? podtruwa? moje koty dokarmiaj?c je przez ma?? szpar? mi?dzy pod?og? a drzwiami wej?ciowymi, kiedy si? zorientowa? otworzy?em energicznie drzwi i zacz??em krzycz?c bic t? osob?.
By? to m??czyzna który zarzeka? si? ze to zwyk?a nieszkodz?ca karma, jednak nie potrafi? mnie do tego przekona?, dalej go bi?em. Na klatk? wysz?a s?siadka, nic nie mówi?a tylko si? przygl?da?a, kaza?em jej dzwoni? na policj?, a w mi?dzyczasie przejrza?em jego 'dziennik' dokarmiania kotów który si? przy nim znajdowa?, wszystkie strony by?y puste, prócz symbolu na ?rodku ka?dej kartki przypominaj?cego bia?o-ró?owy kwiat lotosu.

?ni?o mi si? te? ?e wchodzi?em w jakie? wysokie góry, z cz??ci? rodziny, rozmawiali?my o najlepszych butach podej?ciowych i ich przyczepno?ci, chcia?em sfotografowa? krajobraz ale aparat przesta? robi? zdj?cia, kto? wyci?gn?? alkohol i zacz?? cz?stowa? ale ja nie mia?em ochoty pi? przed takim wysi?kiem, by? to teoretycznie najwy?szy szczyt w Europie ale znajdowali?my si? w Polsce.

Oprócz tego ?ni?em te? ?e ze mn? i moj? dziewczyn? mieszka?a z nami moja kole?anka z liceum która zawsze mi si? podoba?a. Zaskoczy?em j? nag? w ?azience, podsadzi?em j? na drewniany blat, tak ?e miednice mieli?my na podobnych wysoko?ciach, zacz?li?my si? ca?owa?, dotyka?, ?ci?gn??em spodnie i zacz??em 'je?dzi?' penisem po jej wilgotnej pochwie, by?a podniecona tak samo jak ja, ale ci?gle mia?em wra?enie ?e jest czym? przej?ta, prawie zniesmaczona. Gdy zapyta?em co si? dzieje powiedzia?a mi ?e nie mo?emy si? kocha? bo obawia si? zaj?cia w ci???, wyt?umaczy?em jej ?e z tego samego powodu unikam penetracji. Przeprosi?em j?.

W trakcie zapisywania tych snów przypomnia?y mi si? te? fragmenty innego, pami?tam tylko ?e rozmawia?em z szefostwem, jeden z prezesów firmy nie by? zadowolony ?e ostatnio cz?sto pracuje zdalnie z domu, a drugi broni? mnie ?e i tak przegl?da na bie??co moj? prac? i nie zauwa?a spadku efektywno?ci czy produktywno?ci pomimo mojej pracy z domu.

 
« Następny starszy · Dziennik Snów · Następny nowszy »