warmine Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 09.10.2018 - 17:07
Stoj? na peronie PKP. Jad? na wystaw? rysunków jednego z obemaniaków do Wroc?awia. ( dzi?kuj? za zaproszenie) . Jest niedziela. Na peronie mnóstwo ludzi bo w podobnym czasie odje?d?aj? 3 poci?gi. W t?umie rzucaj? mi si? w oczy dwie osoby. Czemu ? Nie mam poj?cia, ale je obserwuje z 15 minut. Nie s? razem. Nie znaj? si?. Nie stoj? nawet obok siebie. Przyjecha? mój poci?g. Mam wykupion? miejscówk?. Wsiadam do mojego przedzia?u, a w nim te dwie osoby upatrzone przeze mnie na peronie. Siedzielismy razem. Mog?y wsi??? do ka?dego z tych trzech poci?gów. Wsiad?y jednak w mój poci?g i jeszcze by?y obok mnie.

« Następny starszy · warmine Notatnik · Następny nowszy »

Komentarze

post 12.03.2019 - 12:55
Komentarz #1



*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 3,855
Dołączył: 18.03.2008
Nr użytkownika: 3,901



Rzeczywi?cie ciekawa sytuacja :) W ogóle zjawisko jasnowidzenia jest bardzo ciekawe i wbrew pozorom ca?kiem sporo ludzi je do?wiadcza w mniejszym lub wi?kszym stopniu, ale sam fakt jego wyst?powania ju? wiele znaczy, a jednocze?nie stawia wi?cej pyta?, ni? t?umaczy. Ciekawy te? jestem, czy da si? jasnowidzenie ?wiczy?, np. codziennie próbuj?c przewidywa? cho?by najbli?sz? przysz?o??, czy skupianie na tym my?li powoduje ich adekwatne dostrajanie si? i skutkuje now? umiej?tno?ci?. Z drugiej strony ciekawe te? na ile jasnowidzenie pokazuje nieuniknion? przysz?o??, a na ile jedn? z wielu mo?liwo?ci. Du?o by?o po?wi?cone jasnowidzeniu w serii ksi??ek sci-fi o Diunie Franka Herberta (swoj? drog? polecam) i cho? tam jasnowidzenie naprawd? istnia?o, to mia?o te? swoje s?abe strony, takie jak brak ciekawo?ci ?ycia, albo w ogóle porównanie jasnowidzenia do tworzenia przysz?o?ci, ?e to co przewidujemy, to tak naprawd? sami tworzymy...
Go to the top of the page

 
« Następny starszy · warmine Notatnik · Następny nowszy »
 
Mój obraz