Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Forum _ Rozmowy O Rzeczywisto?ci.

Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 06:05

Rozwój duchowy to interpretacja pewnych nieokre?lonych sensacji w ciele b?d? w ?wiadomo?ci jako te "dobre" "pozytywne". Nie rozumiem dlaczego rozwój duchowy kojarzony jest z czym? dobrym i z czym? dzi?ki czemu stajemy si? lepsi, wznio?li itd. to bzdura, rozwój duchowy to regres interpretacji zjawisk i opinii , mylnych bo stworzonych przez ludzi do funkcjonowania w spo?ecze?stwie jako Sztefan Kowalski magister in?ynier bohater.Co? co jest zbyt dobre, albo zbyt wznios?e jest do?wiadczeniem narkotycznym, powoduje ?e trzeba to powtarza?, a jak jest z narkotykami-?lisko.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 18.05.2013 - 09:03

Twist co Ty masz jak?? korb? z tymi interpretacjami. Rozwój duchowy to powrót do naturalnego stanu umys?u. To budzenie serca i "my?lenie" sercem. To u?ywanie umys?u i koniec u?ywania nas przez umys?. Co w tym z?ego? jaki to regres? Chyba regres w sensie powrotu do korzeni i pierwotnego ?ród?a istnienia. Bywaj w pokoju.

Ten, który nie je Chrystusa.


Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 15:51

Trudno powiedzie? czy jest tylko dusza czy tylko cia?o dlatego ?e cia?o i dusza to etykietki gdzie one s? jednym w sensie nie ma ich pochodz? z jednego a zosta?y oddzielone poprzez s?owa-jest to podzia? na u?ytek spo?ecze?stwa-twórcy j?zyka i linearnego pojmowania, które jak wszystko jest tylko interpretacj?.St?d zastanowi?bym si? wpierw czy istnieje co? takiego jak cia?o i dusza.

Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 16:06

Dajmy na to ?e istnieje tylko cia?o bez duszy sk?d w takim razie oobe? Co to jest obe? Czym jest cia?o w takim razie ? Jedn? wielk? tajemnic? i nie ma ju? znaczenia czy dusza istnieje cia?o przej??o jej "funkcje"cia?o staje si? tak? sam? tajemnic? jak dusza. Spór o to czy istnieje dusza jest ja?owy powiewa? nawet jak nie istnieje cia?o ma jej "funkcje"(pewne przymioty które zosta?y okre?lone jako funkcje duszy, wszystko co zosta?o sklasyfikowane jako inne, nieokre?lone-tym dla ludzi jest dusza, rozwijanie duchowe, które równie dobrze mo?na nazwa? rozwijaniem cielesnym).Spor jest o to kto wyznaje poj?cie duszy a kto wyznaje poj?cie cia?a, co w gruncie rzeczy jest ograniczonym wyborem, bo i cia?o i dusza to sztuczne nazwy na potrzeby spo?ecze?stwa.W ogóle czym jest rozwój-niby zawsze czym? lepszym, byciem lepszym itd, ale nikt nie zauwa?y? ?e to bycie lepszym to bycie lepszym w granicach spo?ecze?stwa jego norm i zasad, nazw i warto?ci które wirtualnie przyj?? za warte wyznawania, st?d rozwijanie duchowe to w uj?ciu cz?owieka wpasowywanie si? w schemat zachowania cz?owieka który jest lepszy.

Napisany przez: saddhu 18.05.2013 - 16:17

@Polybius masz prawo

dla mnie pojecie oobe jest nierozerwalnie zwiazane z zyciem pozagrobowym, smiercia

Napisany przez: PigsOnTheWings 18.05.2013 - 16:23

a ?mier? to tylko stan umys?u, co? czego ludzie nie potrafia racjonalnie sklasyfikowa? swoim ograniczonym j?zykiem.

Napisany przez: sogliv 18.05.2013 - 16:39

CYTAT(Polybius @ 18.05.2013 - 16:53) *
?miech to zdrowie. I wielokropek na ko?cu zdania ma trzy kropki.

Masz dowód na istnienie czego? takiego jak dusza? Potrafisz wyj?? z cia?a i poprawnie odczyta? seri? numerów w kopercie która jest schowana w normalnie niedost?pnym dla Ciebie miejscu?
http://www.randi.org/site/index.php/1m-challenge/challenge-application.html
zapraszam, darmowy 1 milion dolarów dla ka?dego kto udowodni "zjawisko paranormalne"


Czy potrafie poprawnie odczytac serie numerów w schowanej kopercie to kwestia prosby ale nie wiem czy zostanie uwzgledniona.Od siebie moge dodac,ze takie sprawdzanie jest bez sensu,bo zawsze sie jakis mondry na?kowiec znajdzie ,ze udowodni moje niejakie oszustwo.
Ten wielokropek to MÓJ wielokropek.

Ja napisze krótko: ten kto twierdzi i ma jakies niejasne zdanie co do duszy to wg mnie nigdy nie wyszedl swiadomie z cia?a.Napisze wiecej,sa ludzie,ktorzy nigdy nie wyszli swiadomie z ciala,a sa przekonani na 100% ze cia?o jest tylko pojazdem dla ich JA.

Przestancie gmatwac proste rzeczy.

Sa tylko dwie si?y: MI?O?? i STRACH.
Wiadomo kto do jakiej nalezy.Od razu to widac.

Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 16:45

Nie ma czego? takiego jak ?mier? to tylko interpretacja.A skoro w oobe rzeczy s? linearne polegaj? poj?ciom s? przewidywalne, st?d obe, podlega nazwom i prawom umys?u, jego wytworom-iluzji.Nie ma mi?o?ci nie ma starchu to równie? tylko interpretacje, to ?e s? one odpowiedzialne za co? to tylko opinia-forma projekcji, to tak samo jakby powiedzie? ?e Bóg jest za co? odpowiedzialny, jest to zwalanie odpowiedzialno?ci, na pewne si?y które zosta?y zdefiniowane.

Napisany przez: sogliv 18.05.2013 - 16:58

CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 17:45) *
Nie ma czego? takiego jak ?mier? to tylko interpretacja.A skoro w oobe rzeczy s? linearne polegaj? poj?ciom s? przewidywalne, st?d obe, podlega nazwom i prawom umys?u, jego wytworom-iluzji.Nie ma mi?o?ci nie ma starchu to równie? tylko interpretacje, to ?e s? one odpowiedzialne za co? to tylko opinia-forma projekcji, to tak samo jakby powiedzie? ?e Bóg jest za co? odpowiedzialny, jest to zwalanie odpowiedzialno?ci, na pewne si?y które zosta?y zdefiniowane.


Czysta (a raczej brudna) bzdura.

Napisany przez: Polybius 18.05.2013 - 17:00

CYTAT(sogliv @ 18.05.2013 - 16:39) *
Czy potrafie poprawnie odczytac serie numerów w schowanej kopercie to kwestia prosby ale nie wiem czy zostanie uwzgledniona.Od siebie moge dodac,ze takie sprawdzanie jest bez sensu,bo zawsze sie jakis mondry na?kowiec znajdzie ,ze udowodni moje niejakie oszustwo.
Ten wielokropek to MÓJ wielokropek.

Ja napisze krótko: ten kto twierdzi i ma jakies niejasne zdanie co do duszy to wg mnie nigdy nie wyszedl swiadomie z cia?a.Napisze wiecej,sa ludzie,ktorzy nigdy nie wyszli swiadomie z ciala,a sa przekonani na 100% ze cia?o jest tylko pojazdem dla ich JA.

Przestancie gmatwac proste rzeczy.

Sa tylko dwie si?y: MI?O?? i STRACH.
Wiadomo kto do jakiej nalezy.Od razu to widac.


Oczywi?cie, ?li naukowcy powstrzymuj? rozwój ludzko?ci, luddysta si? znalaz?.
Sprawdzanie nie jest bez sensu, jest to jedyny sposób na potwierdzenie realno?ci zjawiska. Mia?em wiele do?wiadcze? oobe i wci?? uwa?am ?e nie ma w tym nic "paranormalnego", co nie zmienia faktu ?e zjawisko to posiada wielki potencja?.

Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 17:02

CYTAT(sogliv @ 18.05.2013 - 17:58) *
Czysta (a raczej brudna) bzdura.


Co to jest mi?o??, co to jest strach? Poka? je czym s?, cokolwiek o nich napiszesz kto? inny b?dzie mia? na ich temat inne zdanie. Sami sobie stwarzamy mi?o?? i strach.

Napisany przez: sogliv 18.05.2013 - 17:12

CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 18:02) *
Co to jest mi?o??, co to jest strach? Poka? je czym s?, cokolwiek o nich napiszesz kto? inny b?dzie mia? na ich temat inne zdanie. Sami sobie stwarzamy mi?o?? i strach.


Tak? No to dawac te inne zdania..

Czym jest MI?O???

MI?O?? jest spontanicznym, bezinteresownym czynieniem mi?o?ci, tak, jak s?o?ce jest spontanicznym, bezinteresownym promieniowaniem s?oneczno?ci.S?o?ce jest s?o?cem w ?wiecie jasno?ci, MI?O?? jest s?o?cem w ?wiecie ciemno?ci.

Czym jest STRACH?

STRACH jest swiatem ciemnosci bez s?onca.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 18.05.2013 - 17:16

Twist piszesz ostatnio to czego nie ma i wychodzi, ?e nie ma nic i jest tylko pustka. Czy pustki te? nie ma bo to interpretacja? Zatem co wg Ciebie jest i co nie jest interpretacj??

Czy Ty jeste? czy Ciebie nie ma. Jeste? interpretacj? iluzji? Czy iluzja to te? interpretacja? Co jest prawdziwe bo raczej nie Ty i nie ja. Zatem co? Jajco?:)

Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 17:23

Nie ma pustki nie ma mi?o?ci i strachu to tylko interpretacje pewnych sensacji cielesnych, percepcji. Percepcje nale?y oczy?ci? z poj??.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 18.05.2013 - 17:32

To Twoi rodzice kim, czym s? dla Ciebie? Rodzicami? Nie bo to interpretacja. Kim Ty jeste?? Poco ?yjesz?

Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 17:57

Czy to zmienia prawd?? Dlatego to jest bolesne u?wiadamianie sobie tego.

Napisany przez: serafis 18.05.2013 - 18:04

@twistoid w Twoich tekstach wyczuwam wp?yw The Work, Byron Katie. Takie kwestionowanie wszystkiego. Te dzia?anie doprowadzi?o ww. osob? do... pewnego stanu. Przesiedzia?a 2h z herbat? w r?ku, nawet nie wiedzia?a kiedy te godziny min??y. Taki b?ogostan, kochanie wszystkiego, uwa?anie, ?e wszystko jest przyjacielem, wszystko dzieje si? we w?a?ciwym miejscu i we w?a?ciwym czasie itd. Twoje jednak jest lekko bardziej ekstremalne, podchodz?ce pod sceptycyzm. Jednak niesamowite, ?e ogarn??e?, ?e s?owa to tylko zniekszta?cenia. Prawda kryje si? g??biej, w innym ?wiecie. (w innym niz ego funkcjonuje)

Napisany przez: PigsOnTheWings 18.05.2013 - 18:34

twistoid brniesz w jakies b??dne ko?o, co daje ci u?wiadamianie sobie tego i pisanie o tym skoro tego nie realizujesz, mówi?em ci id? gdzies w kont, nie wbijaj juz na neta i kontempluj nad bezsensem wszystkiego.

Napisany przez: saddhu 18.05.2013 - 18:38

zabawy w chowanego

ciekawe jak to jest z tymi po smierci co "zyja po staremu" dopoki im "cial" nie skompresuja calkiem - czy dla nich smierc nie zaistniala, czy uwierzyli w zycie po smierci - doslownie...

Napisany przez: twistoid 18.05.2013 - 18:39

Pigs twoja opinia jest projekcj? twoich l?ków i oczekiwa? na moj? osob?-zawsze niezgodna ze stanem faktycznym.Ludzie ?yj? ze sob? na zasadzie projekcji siebie na innych ze wzajemno?ci?.Bezsens co to jest bezsens i dlaczego on ma okre?la? pewne zachowanie?

Napisany przez: PigsOnTheWings 18.05.2013 - 18:44

CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 19:39) *
Pigs twoja opinia jest projekcj? twoich l?ków i oczekiwa? na moj? osob?-zawsze niezgodna ze stanem faktycznym.Ludzie ?yj? ze sob? na zasadzie projekcji siebie na innych ze wzajemno?ci?.Bezsens co to jest bezsens i dlaczego on ma okre?la? pewne zachowanie?


niestety musze sie nie zgodzi?, moja opinia to projekcja irytacji wobec twojej walki z wiatrakami

Napisany przez: serafis 18.05.2013 - 18:51


Twistoid pisze rzeczy, których nie rozumiej?. ^^. Jednak oddziela si? od przekona? i wiary w my?li.

PS Niechc?cy da?em "dzi?ki" dla pigs...

Napisany przez: Zielarz Gajowy 18.05.2013 - 18:59

Pisze czyli interpretuje. Zatem poco pisa? interpretacje?

Napisany przez: serafis 18.05.2013 - 19:04

?eby rozumieli przekaz. Nie znam osoby, która komunikuje si? obrazami ^^. Poza tym, odseparowuj?c si? od przekona? i od wiary w my?li mo?na przekaza? informacje w bardzo sensowny, zrozumia?y i trafny przekaz. Wierz?c w my?li i kieruj?c si? przekonaniami przekaz jest zniekszta?cony

Napisany przez: saddhu 18.05.2013 - 19:24

no to cos mu nie idzie

Napisany przez: serafis 18.05.2013 - 19:26

CYTAT(saddhu @ 18.05.2013 - 20:24) *
no to cos mu nie idzie

? Wiesz jak wygl?da przekaz osoby w stanie flow? Jak w ogóle wygl?da jej post?powanie?

Napisany przez: saddhu 18.05.2013 - 19:45

CYTAT(serafis @ 18.05.2013 - 20:26) *
? Wiesz jak wygl?da przekaz osoby w stanie flow? Jak w ogóle wygl?da jej post?powanie?


zapewne potrzebuje pomocnika

Napisany przez: serafis 18.05.2013 - 20:01

^^. No. Nawet dwóch.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 06:40

I CHUJ.

pS. Strach co niektórych oblecia?. Niez?a iluzjia nie?, z tego strachu.

Edit: To niesamowite ?e cz?owiek który mia? tyle razy satori tak szybko zapomina jego smak.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 07:25


Napisany przez: serafis 19.05.2013 - 07:55

Tutaj masz 2 równowa?ne wersje obrazka. Jedna, jak i druga wersja jest prawdziwa.

Z my?lami jest troch? inaczej. Tutaj nie ma równowa?nych wersji. Jedna zawiera si? w drugiej, jednak ta druga obejmuje wi?kszy obszar. My?li s? prawd?, ale w ?wiecie ego. W tym ?wiecie co jest prawd?? Stany emocjonalne? Nie wiem, nie doszed?em do tego. Jednak wiem, ?e w tym ?wiecie, my?li s? b??dne. Przyk?ad (generalizacji): nikt mnie nie kocha. Nikt to te? kto?. Trzeba wymy?li? kogo? jako nikt, by móc go porówna? do reszty osób, by wiedzie?, przez porównanie, kto to jest. Spróbuj tego nikt, zwizualizowa?. Mi pojawia si? jako humanoidalna osoba, która jest ca?a w czerni i t?o jest lekko ja?niejsze.

Jest za?o?enie, ?e nikt to nikt, a nie kto?. Wi?c ca?e zdanie si? sypie.

Itd.

Napisany przez: diaboliq 19.05.2013 - 09:55

CYTAT(Zyga @ 18.05.2013 - 05:58) *
Co? mnie natchn??o, wi?c musz? to napisa?.
Daras, o ile sobie przypominam Bóg mia? do Ciebie ?al o Twoje post?powanie Poza. Mia? na my?li Twoj? porywczo?? i m?ciwo??. Mo?e to Bóg mnie teraz natchn??, bym Tobie to przypomnia?.
Jeszcze jedno. Ws?uchuj si? w podpowiedzi. Jeste?my nieustannie wystawieni na próby. Zawsze s?yszymy dwie podpowiedzi - z?? (g?o?na) i dobr? (cicha). Je?li Bóg jest dobrem, to nie mo?e od Niego pochodzi? z?o. Daras, pami?taj, jeste? - jak my wszyscy - tylko cz?owiekiem. Moja rada - usu? pierwszy film. Nie rób z Darskiego satanistycznego m?czennika. Poza tym ten film mo?e Ci narobi? du?o k?opotów w ?yciu osobistym.Jeste?my stworzeni na podobie?stwo Boga czyli wynika z tego ?e posiadamy dok?adnie te same cechy co on. A wi?c Bóg potrafi kocha? by? lito?ciwym jednak potrafi te? nienawidzi? i by? okrutnym dla swoich wrogów. Z Biblijnego opisu raju Adam i Ewa po zjedzeniu owocu z zakazanego drzewa poznali dobro i z?o czyli stali si? tacy jak Bogowie. Dlatego twierdzenie ?e z?o nie pochodzi od Boga nie ma sensu.
Co do Darka to napisze to co ju? pisa?em to wcze?niej. To jego zdanie co my?li o Nergalu i wyrazi? to pó? ?artem, je?li komu? to przeszkadza to ju? jego sprawa. Nie rozumiem sk?d takie oburzenie!? Sam Nergal si? o to prosi? bo je?li kto? obra?a uczucie religijne innych osób to niech sam przygotuje si? na ostr? krytyk?.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 10:45

Jeste?my stworzeni na podobie?stwo Boga? To bóg to obojnak, dualizm? Raczej nie:) Bóg, który nienawidzi? Wkurza si? bo Bogini nie upra?a mu skarpetek albo zupa by?a za s?ona?

Diaboliqu inspiracji do ?wiatopogl?du jest wiele, ale kurde czasem warto krytycznie podej?? do pewnych inspiracji bo pó?niej wychodz? takie kakofonie ?wiatopogl?dowe. Skoro jeste?my stworzeni na podobie?stwo Boga i umieramy to Bóg te? umiera? Skoro mamy cia?o fizyczne to on te??

Jak rozumiesz to podobie?stwo?

Napisany przez: Vesanya 19.05.2013 - 11:04

CYTAT(diaboliq @ 19.05.2013 - 10:55) *
Jeste?my stworzeni na podobie?stwo Boga czyli wynika z tego ?e posiadamy dok?adnie te same cechy co on. A wi?c Bóg potrafi kocha? by? lito?ciwym jednak potrafi te? nienawidzi? i by? okrutnym dla swoich wrogów. Z Biblijnego opisu raju Adam i Ewa po zjedzeniu owocu z zakazanego drzewa poznali dobro i z?o czyli stali si? tacy jak Bogowie. Dlatego twierdzenie ?e z?o nie pochodzi od Boga nie ma sensu.
Co do Darka to napisze to co ju? pisa?em to wcze?niej. To jego zdanie co my?li o Nergalu i wyrazi? to pó? ?artem, je?li komu? to przeszkadza to ju? jego sprawa. Nie rozumiem sk?d takie oburzenie!? Sam Nergal si? o to prosi? bo je?li kto? obra?a uczucie religijne innych osób to niech sam przygotuje si? na ostr? krytyk?.


Podobie?stwo nie oznacza, ?e mamy dok?adnie takie same cechy co On :) Je?li ju? pos?ugujesz sie argumentami z biblii, to przeczytaj j? jeszcze dok?adniej - masz tam wiele informacji i metafor na temat natury Boga, który kompletnie odbiera od tego czym jest cz?owiek i wszelkie inne istoty duchowe. Adam i Ewa stali si? tacy jak Bogowie, dok?adnie jak Synowie Bo?y, Synowie Bo?y to nie Bóg.

Nergal zas?u?y? na Darkowy "stos" poniewa? podar? bibli? na koncercie? A co w takim razie z re?yserami satanistycznych horrorów? równie? zas?uguj? na stos? Odró?nij prosz? sztuk? oboj?tnie jak prymitywn? i skandaliczn? od realnego ?ycia ok? Nergal poza koncertami jest ?wiadomym siebie ateist? a na koncercie mo?e robi? co chce bo to performance, tak jak Gaga czy Madonna, która nie raz obrazi?a na koncertach uczucia religijne wielu ludzi. Oczywi?cie krytykowa? mo?na, ale na poziomie, na który dane wydarzenie zas?uguje. Wydanie wyroku piek?a oraz "ujebanego" ucha nie mo?na nazwa? krytyk? tylko fanatyzmem religijnym i mo?e wskazywa? na problemy z równowag? psychiczn? oraz duchow? tego, który próbuje by? wys?annikiem samego Boga. Nie mówi?c o tym, ?e Nergal nic w poza nie odpierdala, ale jest bezpiecznym celem dla Darka, bo nie ma jak tego zweryfikowa?. Kiedy? Darek próbowa? kilku osobom tutaj na forum wmówi? rzeczy dotycz?ce tego co robi? w poza, ale mu nie wysz?o, wi?c wzi?? si? za cel, który jest bardzo daleko. Typowe mechanizmy manipulacyjne.

CYTAT(serafis @ 19.05.2013 - 08:55) *
Tutaj masz 2 równowa?ne wersje obrazka. Jedna, jak i druga wersja jest prawdziwa.

Z my?lami jest troch? inaczej. Tutaj nie ma równowa?nych wersji. Jedna zawiera si? w drugiej, jednak ta druga obejmuje wi?kszy obszar. My?li s? prawd?, ale w ?wiecie ego. W tym ?wiecie co jest prawd?? Stany emocjonalne? Nie wiem, nie doszed?em do tego. Jednak wiem, ?e w tym ?wiecie, my?li s? b??dne. Przyk?ad (generalizacji): nikt mnie nie kocha. Nikt to te? kto?. Trzeba wymy?li? kogo? jako nikt, by móc go porówna? do reszty osób, by wiedzie?, przez porównanie, kto to jest. Spróbuj tego nikt, zwizualizowa?. Mi pojawia si? jako humanoidalna osoba, która jest ca?a w czerni i t?o jest lekko ja?niejsze.

Jest za?o?enie, ?e nikt to nikt, a nie kto?. Wi?c ca?e zdanie si? sypie.

Itd.


My?li ego zawieraj? moim zdaniem prawd?, tylko, ?e jest to widzenie tej prawdy na bardzo ograniczonym poziomie, cz?stkowym, bo nie uwzgl?dnia paradoksu ca?o?ci. Ego obraca si? przecie? w ?wiecie dualizmu.. U?yj? metafory: Ego niezgrabnie uderza w klawisze pianina, ka?dy d?wi?k jest prawdziwy, ale d?wi?ki ze sob? nie wspó?graj? tylko wykluczaj?. Natomiast Wy?sze Ja / dusza itp potrafi na tym pianinie zagra? pi?kn? melodi?, gdzie wszystkie te "prawdy" czyli d?wi?ki stanowi? harmoni? i s? cz??ci? wi?kszej prawdy.

Ego my?li w sposób uproszczony i liniowy , operuje j?zykiem danej kultury. Takie jest ego - ograniczone.

My?l w ?wiecie duchowym jest o wiele bardziej "rozwini?ta" poniewa? operuje paradoksami, asbtrakcjami a przede wszystkim my?l, jak? pos?uguje si? dusza, czy tam Wy?sze Ja, oboj?tnie, jest wielowymiarowa. Jedno zdanie mo?e zawiera? w sobie odpowiedzi na 10 dylematów ego. My?lenie duchowe mo?e by? symboliczne. Jedno s?owo , jeden obraz zawiera? mo?e w sobie wiele interpretacji i paradoks b?dzie polega? na tym, ze ka?da z tych interpretacji b?dzie prawdziwa. Takich sztuczek ego nie potrafi bo my?lenie ego jest wykluczaj?ce si?. Ale im bardziej ego si? wycisza - otwiera si? na szersze pole, tym bardziej w umy?le zakotwicza si? my?lenie duchowe, abstrakcyjne. Dlatego czasem mamy wra?enie, ?e nauki mistrzów duchowych zawieraj? w sobie samo zaprzeczenia. To jest wynik tego paradoksu - ze prawda inaczej troszk? wygl?da w zale?no?ci od "punktu siedzenia". Ale ca?y czas jest to ta sama prawda, czego ego nie rozumie.

Zale?no?? mi?dzy my?l? i prawd? przypomina problem z czasem. Ego odbiera czas jako liniowy czyli jak lini? prost?, Dusza widzi czas jako ko?o. I tu i tu czas jest, tylko inaczej odbierany, do czego innego u?ywany. Podobnie z prawd? i my?l?. Zale?no?? polega na tym, ?e my?l jest narz?dziem do odbioru prawdy. Ego i Dusza odbieraj? prawd? inaczej. Ego prymitywnie i cz?stkowo, Dusza abstrakcyjnie i ca?o?ciowo.

Napisany przez: maolo 19.05.2013 - 11:16

Z?o i dobro to tylko definicje, gdyby nada? im przeciwne znaczenia znaczy?yby co innego.
Istotnym pytaniem jest, o jakim bogu w kontek?cie tego co mówi Sugier jest mowa? Czy o bogu zawieraj?cym si? w ca?o?ci istnienia, przejawiaj?cym si? w istotach spolaryzowanych negatywnie i pozytywnie, czyli przedstawiaj?cym tzw. dobro i z?o, czy o konkretnym bardzo rozwini?tym bycie duchowym "Jahwe" spolaryzowanym wed?ug ogólnych definicji jako dobro?, którego teoretycznie ?rodowiskiem istnienia jest energia pozytywna/mi?o?ci? Osobi?cie rozró?niam Jahwe, jako jedn? z wielu cz??ci sk?adowych "master boga" który zamyka si? w ca?ym istnieniu, czyli wszystkich parametrach dobra i z?a. W kontek?cie Sugiera by? mo?e z w?asnego wyboru polaryzuje, lub chcia?by polaryzowa? z energi? która reprezentuje znanego nam boga Jahwe. Darek w ?wiecie fizycznym jest takim samym cz?owiekiem jak inni, dlatego ulega ludzkim emocjom frustracji, irytacji, zdenerwowaniu... Dlatego mnie osobi?cie nie dziwi jego podej?cie wobec osoby Nergala na podstawie, której przyk?adu rozpatrywany jest ten konkretny przypadek. Zarówno Nergal, jak i inni w poza mog? by? zupe?nie nie?wiadomi tego co robi? na wy?szych i innych planach. Istnieje mo?liwo?? ?e po opuszczeniu cia?a ich ?wiadomo?? jest przejmowana i sterowana przez o wiele silniejszy byt, bez fizycznej ?wiadomo?ci tej osoby w fizyku. To samo mo?e tyczy? si? Darka, który niejednokrotnie prosi? wy?sze byty o pokierowanie jego eksterioryzacj?. Dlatego to co mówi Darek mo?e by? w jego subiektywnej ocenie prawd?.

Moim zdaniem ka?da jednostka (ludzka) tworzy w?asny wielowymiarowy wszech?wiat oparty na w?asnych za?o?eniach, prawach i definicjach. (cho? by? mo?e we wszech?wiecie s? cywilizacje, które ?yj? kolektywnie jako jeden organizm, a ich rozwój ?ci?le zale?y od ca?ej grupy) Jednak z drugiej strony istniej?c jako jednoosobowy wszech?wiat, nie s? jej potrzebne ?adne definicje, aby w tych stworzonych przez siebie prawach egzystowa?. Potrzeba okre?lania i nazywania jakiego? stanu, rodzi si? w chwili ch?ci/konieczno?ci próby porównania danego stanu/zjawiska w odmiennych ?rodowiskach, tak?e gdy jednostka wchodzi w interakcje z innymi jednostkami. W celu komunikacji potrzebne s? pewne narz?dzia pozwalaj?ce przedstawia? zjawiska i zdarzenia, uczucia. Przez obrazy, d?wi?ki, s?owa, my?li, przekazy energii... Te narz?dzia to sposoby komunikacji; dobieranie w?a?ciwych ?rodków t? komunikacj? mo?e u?atwi?, co nie znaczy, ?e dane zagadnienie zostanie przestawione i odebrane w stu procentach obiektywnie... Przynajmniej na poziomie ludzkim, gdzie ego w znacznym stopniu wp?ywa na wnioski, szczególnie w przypadkach gdy danego zjawiska nie mo?na sprawdzi? empirycznie. Zak?adaj?c, ?e wszystko d??y do rozwoju, generalnie potrzebne s? jakie? punkty odniesienia okre?laj?ce czy ten rozwój post?puje. Tylko czym jest ten rozwój? Konieczno?ci?, gr?/zabaw? w istnienie?

Napisany przez: Dagon 19.05.2013 - 11:39

CYTAT
Sami satanisci na forum. Satanisci bo nasladuja szatana - w jego pysze i odrzuceniu Boga.


G?upi?

CYTAT
Trojce Swieta mozna odnalezc rowniez w hinduizmie


jak but

CYTAT
Buddyzm (ten jawny, zbadany, spisany) wlasciwie zatrzymuje sie na oobe


u lewej nogi.

A wracaj?c do tematu. Kto minusuje filmiki Darka?! Przyzna? si? 8s

Napisany przez: PigsOnTheWings 19.05.2013 - 11:53

g?ba Schopenhauer'a jest bezcenna haha

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 14:39

Ka?dy cz?owiek tworzy swoje w?asne percepcje oparte o s?owa im wi?ksza inwestycja w s?owa tym wi?ksze oddzia?ywanie, np strach nie pojawia si? od razu potrzebne jest najpierw uwierzy? w strach inaczej jest on jedynie funkcj? cia?a i jest u?ywany kiedy pojawia si? zagro?enie dla cia?a, inaczej jest on wirtualny.Pojawia si? wtedy kiedy jest wirtualne zagro?enie(zmy?lone).Wszystko czym si? pos?ugujecie w waszych przemy?leniach nie jest wasze pocz?wszy od s?ów ko?czywszy na poj?ciach i wnioskach.Jeste?cie s?u?b? w podtrzymywaniu ?wiata poj?ciowego które kreuje b??dn? rzeczywisto?? poprzez percepcje i emocje, b?dziecie ich broni? bo struktura jak? jeste?cie nie chce znikn??(s?owa, poj?cia, wnioski,opinie, doznania).

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 14:56

Jak w temacie.

Napisany przez: Dagon 19.05.2013 - 15:10

Opieramy si? na s?owach bo jeste?my tylko lud?mi :> Korzystamy z nich aby nasz nieo?wiecony umys? móg? poj?? podstawy czego? czego nie da si? dok?adnie opisa?, a jest w nas od samego (braku) pocz?tku.

Napisany przez: Vesanya 19.05.2013 - 15:21

CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 15:39) *
Ka?dy cz?owiek tworzy swoje w?asne percepcje oparte o s?owa im wi?ksza inwestycja w s?owa tym wi?ksze oddzia?ywanie, np strach nie pojawia si? od razu potrzebne jest najpierw uwierzy? w strach inaczej jest on jedynie funkcj? cia?a i jest u?ywany kiedy pojawia si? zagro?enie dla cia?a, inaczej jest on wirtualny.Pojawia si? wtedy kiedy jest wirtualne zagro?enie(zmy?lone).Wszystko czym si? pos?ugujecie w waszych przemy?leniach nie jest wasze pocz?wszy od s?ów ko?czywszy na poj?ciach i wnioskach.Jeste?cie s?u?b? w podtrzymywaniu ?wiata poj?ciowego które kreuje b??dn? rzeczywisto?? poprzez percepcje i emocje, b?dziecie ich broni? bo struktura jak? jeste?cie nie chce znikn??(s?owa, poj?cia, wnioski,opinie, doznania).


Ludzie, którzy nie mieli do czynienia ze ?wiatem poj?ciowym ludzkim, który negujesz - dzieci wychowane przez zwi?rz?ta, albo dzieci z którymi rodzice wogóle nie rozmawiali i np wychowali si? z psami, wykazuj? upo?ledzenie umys?owe. Wcale nie wygl?daj? na przebudzone i szcz??liwe tylko na pe?ne l?ku i zwierz?cej drapie?no?ci istoty ludzkie, które ju? do ko?ca swoich dni pozosta?y takimi jakimi ich odnaleziono.
Z tego naukowcy wysnuli s?uszny wniosek, ?e ?wiat poj?ciowy ludzki, który jest zdecydowanie czym? bardziej abstrakcyjnym w stosunku do j?zyka zwierz?t, jest niezb?dny do rozwoju ?ycia umys?owego cz?owieka, na poziomie wy?szym ni? zwierz?ta. NIe za bardzo rozumiem wi?c, dlaczego odrzuca? co?, co czyni nas lud?mi ? Na podstawie przypadków tych biednych dzieci wychowanych w?ród zwierz?t wiemy, ?e to w?asnie ?wiat poj?ciowy pomaga rozwija? bogactwo wewn?trzne cz?owieka. Im ubo?szy ?wiat poj?ciowy, tym wi?ksze ubó?two umys?owe oraz emocjonalne.
To nie problem w ?wiecie poj?ciowym ludzkim, bo on jest NIEZB?DNY do funkcjonowania umys?u a wi?c i ja?ni, tylko problem w tym, ?eby umie? nieustannie wychodzi? poza ograniczenia ?wiata poj?ciowego, który dotychczas istnieje i który nas zawsze b?dzie ogranicza? je?li zatrzymamy si? na poziomie ego. Rozwój duchowy d??y do poszerzonych perspektyw i wielowymiarowo?ci wy?szych warstw umys?u i ja?ni, ale ?wiat poj?ciowy jest mimo wszystko podstaw?, trampolin? do skoku.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 15:26

Nie chodzi o to ?eby go zniszczy? chodzi o to ?eby pozbawi? go poczucia rzeczywisto?ci wtedy ?ycie w jego obr?bie staje si? proste, bo znikaj? percepcje poczucia rzeczywisto?ci w stosunku do niego-tego ?e to ostateczna rzeczywisto??.

Napisany przez: Vesanya 19.05.2013 - 15:31

Ok, czyli chodzi Ci o wyj?cie poza ograniczenia ?wiata poj?ciowego. Ale wydaje mi si?, ?e sporo ludzi wie o tym, ?e j?zyk ich ogranicza. Ka?dy, kto prze?y? jakiej? do?wiadczenie duchowe zaczyna chyba zdawa? sobie z tego spraw?, ?e pewnych rzeczy nei da si? opisa?, to jest w?asnie ta poszerzona perspektywa za któr? ?wiat poj?ciowy nie nad??a.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 15:38

Nie ma czego? takiego jak do?wiadczenie w ?wietle tego co napisa?a?.Skoro nie da si? tego opisa? nie jest to te? do?wiadczenie.Dlatego ?wiat poj?ciowy nie ma rzeczywisto?ci, jest martwy.

Napisany przez: Vesanya 19.05.2013 - 15:43

A co to jest je?li nie do?wiadczenie? Masz do?wiadczenie które mo?esz opisa?, i doswiadczenie którego nie mo?esz opisa?. To, ze nie da sie opisa? do?wiadczenia, nie oznacza, ?e to nie jest doswiadczenie. To nadal jest doswiadczenie, tyle, ?e nie da sie opisa?, z powodu braku adekwatnych s?ów bo np j?zyk poj?ciowy masz ograniczony. By? mo?e kto? inny b?dzie w stanie opisa?. Dlatego j?zyk poj?ciowy nie jest martwy, bo nieustannie sie rozwija wraz z cz?owiekiem, ma swoj? rzeczywisto?? - mentaln?. Oczywi?cie mo?esz zanegowa? wszystko, czego nie mo?esz dotkn?? fizycznymi r?koma, ale czy napewno o to chodzi?

EDIT polecam zapoznanie si? z teori? MEMÓW.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 15:46

Nie interesuj? mnie teorie i do?wiadczenia, wszystko co przemija jest tymczasow? ekspresj? do której cz?owiek przykuwa uwag? i chce to powtarza? daj?c temu uczucie istotno?ci, gdzie to ograniczenie.

Napisany przez: bielik110 19.05.2013 - 15:52

CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 06:05) *
Rozwój duchowy to interpretacja pewnych nieokre?lonych sensacji w ciele b?d? w ?wiadomo?ci jako te "dobre" "pozytywne". Nie rozumiem dlaczego rozwój duchowy kojarzony jest z czym? dobrym i z czym? dzi?ki czemu stajemy si? lepsi, wznio?li itd. to bzdura, rozwój duchowy to regres interpretacji zjawisk i opinii , mylnych bo stworzonych przez ludzi do funkcjonowania w spo?ecze?stwie jako Sztefan Kowalski magister in?ynier bohater.Co? co jest zbyt dobre, albo zbyt wznios?e jest do?wiadczeniem narkotycznym, powoduje ?e trzeba to powtarza?, a jak jest z narkotykami-?lisko.


:)))))))))))

Napisany przez: Vesanya 19.05.2013 - 16:05

CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 16:46) *
Nie interesuj? mnie teorie i do?wiadczenia, wszystko co przemija jest tymczasow? ekspresj? do której cz?owiek przykuwa uwag? i chce to powtarza? daj?c temu uczucie istotno?ci, gdzie to ograniczenie.


NIe interesuj? Ci? do?wiadczenia? a czym jest Twoja obecno?? na forum i dyskusja jak w?asnie nie do?wiadczeniem, które powtarzasz codziennie? Próbuj? Ciebie zrozumie?, bo na pierwsz? cz??? mojego postu nie odpowiedzia?e?.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 16:07

Dla Ciebie jest to czym innym ni? dla mnie.Dla Ciebie mo?e by? nawet do?wiadczeniem.Czym jest stan nie do?wiadczenia? Nie wiem. Ty na pewno wiesz.

Napisany przez: Vesanya 19.05.2013 - 16:22

CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 17:07) *
Dla Ciebie jest to czym innym ni? dla mnie.Dla Ciebie mo?e by? nawet do?wiadczeniem.Czym jest stan nie do?wiadczenia? Nie wiem. Ty na pewno wiesz.


Aha. Sk?d za?o?enie, ?e wiem czym jest stan nie do?wiadczenia?

Ca?y czas mówisz o tym, by uwolni? si? od za?o?e? a sam to robisz w stosunku do innych.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 16:27

Bo sama sobie odpowiadasz na wszystkie pytania , inaczej nie by?oby dyskusji, ka?dy tutaj próbuje przekonywa? do swojej wersji, czyli wie lepiej=zna odpowied?.

Napisany przez: Vesanya 19.05.2013 - 16:30

CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 17:27) *
Bo sama sobie odpowiadasz na wszystkie pytania , inaczej nie by?oby dyskusji, ka?dy tutaj próbuje przekonywa? do swojej wersji, czyli wie lepiej=zna odpowied?.


Ka?dy, czyli Ty równie? ?

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 16:34

Nie mam pyta?.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 16:57

Ja mam pytanko Twist do Ciebie. Medytujesz jeszcze czy ten rodzaj do?wiadczania rzeczywisto?ci ju? te? Ci? nie interesuje?

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 17:36

Czas to my?li.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 18:11

Taa a my?li to czas.... pffffffyyyy Negujesz s?owa, pojecia a ci?gle co? wymyslasz w materi która jest iluzj? jak twierdzisz. Jak czytasz ksi??k?, przyznaj, wracasz do fragmentu który
Ci si? spodoba i go i czytasz drugi raz nie po to ?eby zrozumie? a zapamieta?. Jak mo?na odrzuca? s?owa i pojecia i wiedze czerpa? z kartek?

Ps. Ego jest zajebi?cie niebezpieczne, z nikim si? nie liczy,
-mówi nierozumiesz
jakby co? by?o wogóle do zrozumienia.

Pierdolisz intelektualnie ?e intelekt jest iluzj?. To tak jak, ksi?dz mówi o "oobe", postrzeganiu poza zmys?owym, mi?o?ci i jednocze?nie go zabrania.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 18:25

Czas to my?li, seks to my?li ,ca?a osoba jest zbudowana z my?li.Wszystkie fenomeny percepcyjne.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 18:35

Seks to zacz?tek mi?o?ci, takie ziarenko, pamietasz jak Dara patent, w poza jak mu seks wchodzi? podnosi? energie do góry, kundalini, tu si? nie da ni? wymysli? albo co? dzia?a albo nie.

Opowiem Ci historie bo faktycznie masz racjie neguje wszystko co powiesz:

By? mistrz, swi?ty cz?owiek, mieszka? w ma?ej w wiosce, wszyscy przychodzili z nim poby? i pos?ucha? jak opowiada.
Jeden cz?owiek w wiosce zawsze negowa? s?owa mistrza, wszyscy lapali si? za g?owe
- jak On mo?e robi? to temu ?wietemu cz?owiekowi. Istni diabe? w ludzkim ciele.

Wkoncu zmar?, wszyscy stali si? rado?ni ?e nikt ju? nie bedzie przeszkadza? ich mistrzu, ?e wkoncu zapanuje pokój i zrozumienie.

Kiedy mistrz si? dowiedzia? o smierci swego oprawcy gorzko zap?aka?.
-Mistrzu czemu ronisz ?zy, czy p?aczesz nad zgub? tego z?ego cz?owieka?
-Bro? bo?e, nasz brat juz jest w niebie, nad sob? p?acze, jedynie ten cz?owiek sprawia? ?e si? rozwijam. Kiedy umar? boje si? ?e ...(poprostu dalej nie pamietam dopowiedz Sobie sam.)

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 18:40

Wspó?czucie czyli pragnienie, aby wszyscy uwolnili si? od cierpienia to przecie? my?li bo pragnienia to my?li...co zatem jest z?ego w my?leniu kierowanym wspó?czuciem?

Twist to co piszesz bliskie jest zoboj?tnieniu a zoboj?tnienie jest bardzo niebezpieczne. Zale?y Ci w ogóle na czym?? Na ludziach? Czy masz ich w dupie?

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 18:43

Ejj Ty ogrodnik wspó?czucie to wspó? odczuwanie, wiesz ?e jeden mistrz wys?a? swego ucznia ?eby dostroi? si? do babusa który jest w srodku pusty, i nie kaza? mu wraca? dopóki tego nie zrozumie. Wspólczucie bez wspó? odczuwania jest katolickim grzechem i pych? a budyiskim ego.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 18:44

Skoro dla ciebie wspó?czucie to tak wa?na sprawa. B?dziesz je gloryfikowa?.Wbrew wszystkiemu nie mam w dupie ludzi, to ?e uwalniasz si? z poj?? to wyzbycie si? egoizmu, ty znasz tylko egoizm wi?c patrzysz na ?wiat z punktu widzenia zaspokajania pewnych egoistycznych potrzeb, st?d ich brak wyobra?asz sobie jako smutny i beznadziejny.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 18:54

Romek spojrz przedstawi?e?, opisa?e? swoj? projekcie na temat Zielarza, te? lubi?em Osho jak Ty i Zielarz, on oobe cwiczy?, twierdzi? ?e do cia?a odosnik czakry, systemu energetycznego, serca, ale serce to kawa?ek mi?sa, wiesz o jakim sercu mówie to wszystko projekcjia. Etyryczne geste i widzi swiat fizyczny, astralne hmm, taki ciekawy jestem bo kilka razy si? uda?o zostawi? etyryczne za scian?, takie urwa geste, a serduszko to serduszko leciutkie, Daro mówi bielutkie, czyste. W imie ojca na ciakrze 3 oka, w imie syna na sercu, i duch swiety na boki, jakby by? wszedzie we wszystkim i wszystko przenika?. Karty tarota jak chrzecijanis nie zosta?y storzone dla zabawy to sybole, a interpretator robi swoje.

Napisany przez: danEG 19.05.2013 - 18:59

koncepcja braku koncepcji najlepsza

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 18:59

Masa wspó?czucie bez pragnienia, aby wszyscy uwolnili si? od cierpienia jest ja?owe. Co Ci da, ?e b?dziesz czu? rozgoryczenie biedaka je?li nie b?dziesz pragn??, aby uwolni? si? od cierpienia?

Ludzie mawiaj?: wspó?czuj? Ci i w zasadzie si? u?alaj?. Nic z tego konstruktywnego nie wynika. Chwilk? si? pou?alaj? nad czyim? losem a za chwil? dalej ?yj? tak, jakby nic si? nie sta?o.

Nie gloryfikowa? Twist tylko patrzy? na ludzi równ? miar?. Chyba dostrzegasz sens tego o czym pisz?? Czy znam tylko egoizm? Zwi?za?em si? z kobiet? i to ona chcia?a mie? dziecko a ja jak klasyczny m?odzieniec, ?e nie jestem gotów itd. Starali?my si? o dziecko i w zasadzie robi?em to dla niej bo ona mia?a tak? potrzeb?.

Nie masz w dupie ludzi? Obchodzi Ci? iluzja? My?la?em, ?e jeste? ju? ponad tym.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 19:05

CYTAT(Zielarz Gajowy @ 19.05.2013 - 18:59) *
Masa wspó?czucie bez pragnienia, aby wszyscy uwolnili si? od cierpienia jest ja?owe. Co Ci da, ?e b?dziesz czu? rozgoryczenie biedaka je?li nie b?dziesz pragn??, aby uwolni? si? od cierpienia?


Tak sobie uwa?am ?e dzielisz cierpieniw na pó?, latwiej wytrzyma?, bez dzielenia to uj nie zycie.

Ps. Choroba, cierpienie, smierc to s? lekcjie ?ycia inne robi? z ciebie narkomana który chce wiecej. Troche przegie?em:)

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 19:33

Zielarz jak ju? pisa?em gloryfikujesz pewne rzeczy i zaprz?gasz intelekt ?eby tego broni?(wyznawanych poj??), uwa?asz ?e tak trzeba, ?e to hiper super-gdzie tak naprawd? dokonujesz tylko wyboru opinii.Nikt nie uwolni si? od cierpienia, czego? takiego nie ma to tylko interpetacja s?owna pewnych rzeczy.Kiedy poj?cie cierpienia znika znika samo cierpienie, mo?e istnie? nadal ale ju? tylko tak jak powinno egzystowa?-jako puste s?owo.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 19:52

Czyli kiedy znika poj?cie ?ycia znika samo ?ycie? To Ty teraz Twist ?yjesz czy nie? Czujesz co? czy nie? Szkoda, ?e nie odpowiadasz na podstawowe pytania. Poco ?ujesz? Dla kogo ?yjesz?

Widzisz masa tylko Ty piszesz o cierpieniu, którego wg Twista nie ma. Ka?dy ma inn? faz?.

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 19:59

Nie wiem.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 20:03

Aha. Rzeczywi?cie nie my?lisz i nie jest to zarzut:)

Napisany przez: Sagle 19.05.2013 - 20:07

W jednym po?cie móg?bym zawrze? szczegó?owo wszystkie aspekty wszystkiego co jest.
Wówczas nie napisa?bym nic, pokazuj?c ?e nic nie ma, nie ma nawet niczego, ani samego nic i jednocze?nie ?e jest wszystko, nawet wszystko oraz nic.
To bez sensu.
To my?l i to nie jedna. Ka?dy z nas i tak my?li subiektywnie, bo jest cz?owiekiem, a nie drzewem czy s?o?cem.
Dla ka?dego cz?owieka poj?cie mi?o?ci, strachu jest subiektywne.
Ka?da idea stworzona cho? raz zostaje, a kiedy si? do niej wraca rozwija si?. Mo?e si? rozwija? w niesko?czono??.
Powstaje paradoks my?li i to nie jeden, i to nie jednej. Ca?o?? si? tak wykszta?ca, ?e nie w sposób to obj?? s?owami, cho?by nie wiem co...
Sam paradoks staje si? my?l?, itd.
Mo?na by porusza? aspekt wszystkiego i wyjdzie niesko?czono??, któr? mo?na by opisywa? w niesko?czono??, tyle ?e a? ?ycia zbraknie.
Wszystko ma swoj? paradoksalno??, ka?da my?l, mo?emy tego nie dostrzega? lub nie chcemy, ?eby unikn?? czego? czego nie chcemy, bo mo?e si? tego boimy, albo mo?emy to dostrzega? i pragn?c to pozna?.
Wszystko ma swoj? rozwi?zywalno??, ka?da my?l, mo?emy tego nie dostrzega? lub nie chcemy, ?eby unikn?? czego? czego nie chcemy, bo mo?e si? tego boimy, albo mo?emy to dostrzega? i pragn?c to pozna?.
I znowu paradoks, a niech mnie...
I ta my?l...
Ech...
Gdyby?my tylko mogli komunikowa? si? telepatycznie...
W sumie to ostatnio sam jestem w stanie prze?ywania tak jako? dualistycznie, ale w absolutnej jedno??.
My?li zamotuj? si?, wykluczaj?, rozwijaj?, sam nie wiem co z tym fantem zrobi?, ?yje dalej i tyle.
Wszystkie idee, my?li pozostaj? w ?wiecie my?li, których opisywanie za pomoc? s?ów, pisma wszystko stwarza niezrozumia?e.

Pozdrawiam ;)

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 20:18

CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 19:59) *
Nie wiem.


"Ja" naprzyk?ad bardzo dobrze wiem co to z?o, z w?asnej skóry i wiem ?e satori trwa dos?ownie do momentu kiedy za?niesz, budzisz si? i znow plecak na plecach. Satori zaporzyczy?em od Osho, oswiecenie która przemija, taka podróbka. Anthony de melo, "Przebudzenie" te? oswiecona ksi?zka, wiecie jak j? czyta?em?
(za duzo ego?) jak bym to wszystko wiedzia?, przesta??m czyta?.

Ps. " w mojej g?owie pojawi?a si? jaka? dziwna marionetka" sprubuj mie? oobe

Napisany przez: tomox 19.05.2013 - 20:40

szkoda r?k do opowiadania :) cz?owiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 20:47

Wszystko jest obce.Kiedy znikaj? poj?cia znika samooszukiwanie si?. Teraz ka?dy my?li ?e wie wszystko i broni tego ?e my?li ?e wszystko wie-jest pewien, ale mówi z punktu widzenia samooszukiwania si?. Gdzie tak naprawd? wiedza nie oddaje w ?aden sposób rzeczywisto?ci.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 20:49

CYTAT(tomox @ 19.05.2013 - 20:40) *
szkoda r?k do opowiadania :) cz?owiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce


To Ty mnie wczoraj ok?ada?e??:) Przyznaj si?:)

Nie bójta si? oobe to spojrzenie do wewnatrz, chyba ?e nie jeste? tak mocno co?, ?e wolisz twadro st?pa?, i ca?e zycie przepracujesz ?eby mie? dach nad g?ow?, wsumie dobre dzieciom zostawisz.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 21:00

W moich fachu poj?cia musz? istnie?. Ju? widz? jak szefowa prosi mnie np. abym zrobi? wertykulacj? trawnika a ja jej odpowiadam, ?e nie ma takiego poj?cia. Nie ma wertykulacji. Wszystko jest obce a Pani jest ?y?eczk?, która nie istnieje:)

Albo fach zielarza. Kto? ma jak?? dolegliwo?? a ja na chybi? trafi? faszeruj? go tym co mam pod r?k?. Nie, nie. Z?oty ?rodek.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 21:02

WOW Znalem zjebist? mmhhhh metode na oobe, nie zasypia?. Mentalnie>? Ci co si? znaj? na mentalkach nie znaj? sie na poza, Roman mi kieyd zdradzi?.

Zielu ja cie kocham i twoj? ?one:)

Napisany przez: twistoid 19.05.2013 - 21:08

Wszystkie poj?cia tworz? odr?bn? rzeczywisto?? i prawa w której ?yj? ludzie.Kiedy wyci?ga si? ze s?ów rzeczywisto?? nie oznacza ?e nie mo?na si? ju? nimi pos?ugiwa? jedyne co zmienia si? to podej?cie do ?ycia, jednocze?nie ?mier? poj?? to ?mier? ja, ja, ty, mi?o??, nienawi??, konflikty,cierpienie to poj?cia pewne rzeczy zinterpretowane poprzez litery.Ja nie istnieje, dlatego ?e ja to sztuczny podzia?, dlatego ?e s?owo ja oddziela cz?owieka od rzeczywisto?ci i od innych.

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 21:11

Zielarz we? wyrwi? chwasta. Wyrywaj, nie zastanawiaj si? porzytecznym ro?linkom ?y? nie daje.

Ps. Ci?gle ?ywie nadzieje Zielu ?e jak roman nie uleg?e? projekcji i nie mo?na Ci? dotkn??.

Napisany przez: bielik110 19.05.2013 - 21:16

I znowu ka?dy ma racj?:)

A czy kto? si? pomyli?:)

My?li s? wszystkim co jest:)a wyciszas(medytujesz) si? po to,by mie? czyste my?li:)wi?c jak to si? ma do niczego

twistod:)masz racj?,tylko ile z tego co opisujesz do?wiadczy?e?,poczu?e? w swym sercu

Jam Jest

Napisany przez: masa 19.05.2013 - 21:26

Jak bedziesz swiadom w?asnego odechu mo?e ale to mo?e stwierdze ?e masz klucz do zycia.

Ps. Fajnie jestem doros?y i biore pe?n? odpowiedzilo?? za swe ?ycie.

Napisany przez: Zielarz Gajowy 19.05.2013 - 21:27

Masa ja jestem szalenie zdystansowany. Kiedy? si? miota?em, irytowa?em i mo?na by?o mnie dotkn?? a teraz te? mo?na, ale nie prze?ywam i nie spinam si? jak baranie j?dra co cz?sto czyni naj?ci?lejszy umys? tego forum czyli Deimond!

Masa a córki mojej nie kochasz? Kiedy? i do teraz jestem zakochany w zapachu krzewu Moj?esza:Totalnie uzale?niaj?cy zapach.

Napisany przez: bielik110 19.05.2013 - 21:35

CYTAT(masa @ 19.05.2013 - 21:26) *
Jak bedziesz swiadom w?asnego odechu mo?e ale to mo?e stwierdze ?e masz klucz do zycia.


Masa:) ten slogan s?ysze juz po raz kt.........?:)

Powiem ci co?:)to wszystko jest pierdoleniem,bzdetem który jest dla wielu nie do osi?gniecia:)

Je?li cho? zaufa? mi jestes w stanie 1-procent:)to Ja bielik powiadam ci ?e,to nad czym powinienes si? skoncentrowa? to jest ?wiadomo??:)to ona daje ci wzrost,przebudzenie,o?wiecenie itp.:))))

Powiem ci co?:)Ja zaufa?em Bogu,a to juz jest sztuka

Jam Jest:)Napisany przez: masa 19.05.2013 - 21:46

CYTAT(bielik110 @ 19.05.2013 - 21:35) *
Masa:) ten slogan s?ysze juz po raz kt.........?:)

Powiem ci co?:)to wszystko jest pierdoleniem,bzdetem który jest dla wielu nie do osi?gniecia:)

Je?li cho? zaufa? mi jestes w stanie 1-procent:)to Ja bielik powiadam ci ?e,to nad czym powinienes si? skoncentrowa? to jest ?wiadomo??:)to ona daje ci wzrost,przebudzenie,o?wiecenie itp.:))))

Powiem ci co?:)Ja zaufa?em Bogu,a to juz jest sztuka

Jam Jest:)


Ojtam Bielik ty chuj wie gdzie tam latasz;p, zaczyna si? od cia?a materialnego a co wdychasz materi? nie jest, mówi? wielcy jogini ?e swiadomy jeste? wsztystkiego, tak swiadomy kiedy swiadom ?e? swego oddechu. Urwa jak mo?na mówi? ?e swiadomo?? najwa?niejsza jak nawet swego cia?a si? nie zna, no mo?na to przeskoczyc i wali? odrazu w serce, to jest dla uczuciowców na intelualistów jak ja inna droga, napewno bardziej brudna.

Napisany przez: bielik110 19.05.2013 - 22:15

CYTAT(masa @ 19.05.2013 - 21:46) *
Ojtam Bielik ty chuj wie gdzie tam latasz;p, zaczyna si? od cia?a materialnego a co wdychasz materi? nie jest, mówi? wielcy jogini ?e swiadomy jeste? wsztystkiego, tak swiadomy kiedy swiadom ?e? swego oddechu. Urwa jak mo?na mówi? ?e swiadomo?? najwa?niejsza jak nawet swego cia?a si? nie zna, no mo?na to przeskoczyc i wali? odrazu w serce, to jest dla uczuciowców na intelualistów jak ja inna droga, napewno bardziej brudna.


:))))))))))))))Masusiu mój:)

Bo jak b?dziesz ?wiadomy tego kim jestes:)to wtedy,to co piszesz to pierdo?a:)

Bez u?wiadomienia sobie:)tego kim jestes i po co,wszsytko si? wyd?u?a irzeczywi?cie brudzi

Ciekawe jest to co mówi? joginy:)ale jak to sie ma do twojego do?wiadczenia?czy ty jestes joginem?

Jam Jest ?wiadomo?ci?:)

Napisany przez: Zielarz Gajowy 20.05.2013 - 05:11

Co to znaczy by? ?wiadomym tego kim jeste?my? Kim Ty Bielik jeste??

Ludzie s? ?wiadomi tego, ?e s? lud?mi i nie przeszkadza to ludziom zabija? si? nawzajem. O jakie u?wiadomienie Tobie chodzi Bielik? Czego jeste? ?wiadomy?

Zatem kim jeste? i poco? Prosz? Ci? Bielik napisz taki ma?y referacik bo zastanawia mnie to co o sobie my?lisz w kontek?cie innych ludzi jak s?dz? nieu?wiadamiaj?cych sobie tego kim s? i poco.

Dzi?ki:)

Napisany przez: Vesanya 20.05.2013 - 09:27

CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 17:34) *
Nie mam pyta?.


To co mówisz, bardzo przypomina praktyk? ZEN, ale w wersji hardcorowej ;) Szanuj? oczywi?cie Twoj? drog? i fajnie, ze odnajdujesz si? w tej filozofii i daje to efekty. Do mnie to jednak nie przemawia, bo ró?nimy si? w za?o?eniach - dla praktyka ZEn, sfera mentalna, ?wiat poj??, to iluzja, a dla mnie jako ezoteryka - to cz??? istnienia, cz??? prawdy. Ja id? drog? integracji a nie redukcji, dlatego buddystk? nie jestem.

Jak wida? nie ma uniwersalnej drogi bo ka?dy cz?owiek jest inny i ma inne powo?anie - tak uwa?am. Ka?dy powinien znale?? swój ?rodek do celu co ma jednoczesnie ?cis?y zwi?zek z odkryciem po co tak naprawd? jest. Oczywi?cie dla praktyka Zen szukanie odpowiedzi na powy?sze dylematy jest strat? czasu, bo Zen zak?ada, ?e to tylko dylematy ego, które równie? jest iluzj?. Ja jako ezoteryk uwa?am, ?e te pytania egzystencjonalne s? cz??ci? naszego cz?owiecze?stwa i kluczem do w?asnej duchowo?ci.

Napisany przez: bielik110 20.05.2013 - 09:43

Cze?c Zielusiu:)

Jam Jest:) nie boj? si?,dobieram ?wiadomie my?li,s?owa,i czynie(czasami z serca),kocham ludzi,bo wiem ?e to sa dzieci Boga:)patrzac na pryzmat swojego zycia,mog? powiedzie? ze czasami si? gubi?em i postepowa?em nie w?a?ciwie:)dlatego nie oceniam innych i ich nie obwiniam:) bo wiem ?e trudno jest si? wyrazi? prawdziwie

Pragnienie poznania i zmiany:)?wiadomo?ci w której sie znajdowa?em da?y mi wolno??,i od dzi? wybieram to co pragn? do?wiadczyc:)?yj? tak jak kiedy? marzy?em:)a to dopiero poczayek zmian

Pozna?em potege mi?o?ci i moc jak? mam wsobie:)

Pierwszy raz w ?yciu od kilku tygodni:) mam lekki oddech i czuj? lekko?c na splocie s?onecznym(czakrze serca)
Pozna?em wiele rzeczy których nie potrafie opisac:)i jescze sie ucz?,czym wiecej poznaj? u?wiadamiam sobie
tym bardziej wacham sie by co? zprecyzowa?:)

Zrozumia?em ?e co jakis czas zmieniam zdanie prawie na kazdy temat:))dlatego ciezko jest powiedzie? co jest stu procentowa prawd?:)na ka?dy temat,bo wszystko sie rozszerza z poznaniem,uczucia i punkt widzenia jest wi?kszy,jest g??bokie doznanie jedno?ci z tym wszystkim:)

Wi?c aby poznac co kolwiek,poczuc co kolwiek:))zaniechaj nakazy i zakazy,m?dro?ci i przykro?ci bo to tylko do?wiadczenie:)u?wiadom sobie ?e strach to tylko twój umys?u stan:) i nic pozatym

A ty Jestes Duchem,?wiadomo?ci? która do?wiadcza,poznaje i doznaje wszystkiego co jest tobie potrzebne do wzniesienia ?wiadomo?ci:)i wbij sobie do g?owy ? ty jestes wszystkim co jest tu na ziemi:)

Twój wybór jest wolny czym chcesz by?:)Mi?o?ci? i kocha? Siebie i Wybaczyc Sobie:)czy ktowac Siebie i nienawidzie?:)

Wi?c bracia nic wam nie odda,tego co w tej chwili prze?ywacie:)i dzi?kujcie bo to zasczyt by? tu na ziemi:)
do?wiadczac bulu wojen,gwa?tów:)to Bo?e b?ogos?awi??stwo miec mo?liwo?? WYBACZY? i kochac szczerze:)

Wiem pomy?licie ?e jestem jakis poj.....y:)i co ja tam wiem.To tak ma byc,b?dz sob? i wyra? ch?c poznania i zapytaj wszech?wiat i nic tylko nas?uchuj:)a na sto procent odpowie:)

Jam Jest Wszystkim Co Jest:)
Napisany przez: masa 21.05.2013 - 20:01

CYTAT(bielik110 @ 20.05.2013 - 09:43) *
Cze?c Zielusiu:)

Jam Jest:) nie boj? si?,dobieram ?wiadomie my?li,s?owa,i czynie(czasami z serca),kocham ludzi,bo wiem ?e to sa dzieci Boga:)patrzac na pryzmat swojego zycia,mog? powiedzie? ze czasami si? gubi?em i postepowa?em nie w?a?ciwie:)dlatego nie oceniam innych i ich nie obwiniam:) bo wiem ?e trudno jest si? wyrazi? prawdziwie

Pragnienie poznania i zmiany:)?wiadomo?ci w której sie znajdowa?em da?y mi wolno??,i od dzi? wybieram to co pragn? do?wiadczyc:)?yj? tak jak kiedy? marzy?em:)a to dopiero poczayek zmian

Pozna?em potege mi?o?ci i moc jak? mam wsobie:)

Pierwszy raz w ?yciu od kilku tygodni:) mam lekki oddech i czuj? lekko?c na splocie s?onecznym(czakrze serca)
Pozna?em wiele rzeczy których nie potrafie opisac:)i jescze sie ucz?,czym wiecej poznaj? u?wiadamiam sobie
tym bardziej wacham sie by co? zprecyzowa?:)

Zrozumia?em ?e co jakis czas zmieniam zdanie prawie na kazdy temat:))dlatego ciezko jest powiedzie? co jest stu procentowa prawd?:)na ka?dy temat,bo wszystko sie rozszerza z poznaniem,uczucia i punkt widzenia jest wi?kszy,jest g??bokie doznanie jedno?ci z tym wszystkim:)

Wi?c aby poznac co kolwiek,poczuc co kolwiek:))zaniechaj nakazy i zakazy,m?dro?ci i przykro?ci bo to tylko do?wiadczenie:)u?wiadom sobie ?e strach to tylko twój umys?u stan:) i nic pozatym

A ty Jestes Duchem,?wiadomo?ci? która do?wiadcza,poznaje i doznaje wszystkiego co jest tobie potrzebne do wzniesienia ?wiadomo?ci:)i wbij sobie do g?owy ? ty jestes wszystkim co jest tu na ziemi:)

Twój wybór jest wolny czym chcesz by?:)Mi?o?ci? i kocha? Siebie i Wybaczyc Sobie:)czy ktowac Siebie i nienawidzie?:)

Wi?c bracia nic wam nie odda,tego co w tej chwili prze?ywacie:)i dzi?kujcie bo to zasczyt by? tu na ziemi:)
do?wiadczac bulu wojen,gwa?tów:)to Bo?e b?ogos?awi??stwo miec mo?liwo?? WYBACZY? i kochac szczerze:)

Wiem pomy?licie ?e jestem jakis poj.....y:)i co ja tam wiem.To tak ma byc,b?dz sob? i wyra? ch?c poznania i zapytaj wszech?wiat i nic tylko nas?uchuj:)a na sto procent odpowie:)

Jam Jest Wszystkim Co Jest:)


Rozumiem, mia?em to co ty, skonczysz i tak jak ja:)

Ps. Ide ju? spa?:)

Napisany przez: wy?szeJA 28.05.2013 - 00:32

Twistoid
Staram sie Ciebie zrozumiec chodz nie jest latwo, pewnie dlatego ze uzywamy slow. Czesc jest dla mnie zrozumiana ale pewnie do reszty jeszcze bede musial powrocic. Mam tylko jedno pytanie do Ciebie, i prosilbym o w miare normalna odpowiedz - jak widzisz ludzi ich zachowanie rozmowy itp widzisz jakos innaczej ? widzisz ta sztucznosc, kazdy ruch, jak ktos mowi widzisz jego gesty ruchy wargami a pozniej docieraja do Ciebie slowa ktore tez ciezko zrozumiec ? jak to wyglada? A i dodam jeszcze od siebie ze kiedys wlasnie widzialem cytat jednego z mistrzow ze stan czystego umyslu czy oswiecenia mniejsza o nazewnictwo mozna osiagnac tylko jak przestanie sie mowic o sobie Ja - niestety nie moge tego znalezc ale wklejam inny cytat ktory wedlug mnie opisuje to o czym mowi twistoid - jezeli sie myle prosze napisz :)
"W tym co widziane, musi by? tylko to, co widziane; w tym co s?yszane, musi by? tylko
to, co s?yszane; w tym co odczuwane (jako zapach, smak, dotyk) musi by? tylko to, co odczuwane; w tym co my?lane, musi by? tylko ta my?l."

Napisany przez: twistoid 28.05.2013 - 12:58

Jak widz?? Zale?y percepcja zmienia si?, trudno to okre?li? ale ludzi widz? wbrew temu co my?lisz jako dostojnych jako siewców percepcji (inaczej tego nie umiem okre?li?) w realizacji nie ma s?ów które mog?yby j? okre?li?, bo to jest tak jak przep?yw nie ma ju? miejsca na my?lenie jeste? zatopiony w tym przep?ywie bo jakich np. s?ów u?y? kiedy ubrania, ?mieci na ulicy staj? si? niesamowicie tajemnicze i g??bokie. Ludzie s? zawsze dostojni.

W tym w?a?nie tkwi szkopu? ?e nie ma czego? takiego jak problem czy sztuczno?? s? one stworzone z ró?nicowania i s? niepotrzebne nie musisz rozró?nia? np. ten jest dobry a ten z?y ten sztuczny ten prawdziwy-to s? tylko opinie a skoro ka?dy ma inn? wszystkie s? nieprawdziwe, st?d jeste? sam dla siebie no?nikiem rzeczywisto?ci(predyspozycje opinie itd które maj? wp?yw na twoj? percepcj?) to jest zawsze tylko twoja rzeczywisto?? która chce by? jedyna prawdziwa(walki, argumentacje, podkre?lanie swojego istnienia).

Napisany przez: Tulsi 28.05.2013 - 21:32

CYTAT(twistoid @ 28.05.2013 - 13:58) *
Jak widz?? Zale?y percepcja zmienia si?, trudno to okre?li? ale ludzi widz? wbrew temu co my?lisz jako dostojnych jako siewców percepcji (inaczej tego nie umiem okre?li?) w realizacji nie ma s?ów które mog?yby j? okre?li?, bo to jest tak jak przep?yw nie ma ju? miejsca na my?lenie jeste? zatopiony w tym przep?ywie bo jakich np. s?ów u?y? kiedy ubrania, ?mieci na ulicy staj? si? niesamowicie tajemnicze i g??bokie. Ludzie s? zawsze dostojni.

W tym w?a?nie tkwi szkopu? ?e nie ma czego? takiego jak problem czy sztuczno?? s? one stworzone z ró?nicowania i s? niepotrzebne nie musisz rozró?nia? np. ten jest dobry a ten z?y ten sztuczny ten prawdziwy-to s? tylko opinie a skoro ka?dy ma inn? wszystkie s? nieprawdziwe, st?d jeste? sam dla siebie no?nikiem rzeczywisto?ci(predyspozycje opinie itd które maj? wp?yw na twoj? percepcj?) to jest zawsze tylko twoja rzeczywisto?? która chce by? jedyna prawdziwa(walki, argumentacje, podkre?lanie swojego istnienia).No i swoj? czu?? percepcj? zbanowa?e? Zielarza.
Twistoid, opami?taj si?, czy rz?dza w?adzy tak Ci waln??a na mózg ??

Zamkn??e? temat DS ( komiczne to jest swoj? drog? ), a z drugiej strony logiczne, bo skoro w?tek za?o?y? DS a nie uczestniczy w nim od dawna, to pozostaje tylko zamkni?cie.

Ech Ty mój Twistoidzie...Panie i W?adco tego forum !
Jeste? jak Bóg Wszechmog?cy !

Kogo nie chcesz - kasujesz.
kogo chcesz, utrzymujesz przy ?yciu.

Jak wielka jest Twoja w?adza Twistoid !!!
To sobie j? miej !

I tak daj? Ci buziaka :)))
A nawet dwa, a nawet trzy :)))


Napisany przez: twistoid 28.05.2013 - 21:41

Ja wiem ?e ty sobie chcesz pospamowa? Tulsi i wiedzia?em ?e wejdziesz do tego tematu i nawet wiedzia?em co b?dziesz mi zarzuca?. Wybacz ale oprócz tego czego do?wiadczam jestem te? moderatorem. Zielarz i tak nie ma do mnie pewnie urazy. Nie uda Ci si? wzbudzi? we mnie poczucia winy poniewa? moje post?powanie nie zale?y od projekcji tego jaki powinienem by? wg ciebie.

Napisany przez: twistoid 29.05.2013 - 12:40

Zielarz dosta? bana za podjudzanie do k?ótni i pisanie nie na temat, wiele razy mu darowa?em. Nie b?d? si? kierowa? wasz? sympati? do niego, ani tym ?e nie odpowiada wam moderacja jak nie odpowiada -do widzenia nikt tu was przecie? nie trzyma :)Ten post te? wykasuj? zamieszczam go w ramach informacji.Pewnie ?e ponios?o mnie ego poniesie mnie jeszcze nie raz.Prawda jest taka ?e t?sknicie za nim bo sami sobie lubicie popisa? nie na temat i podjudza? ju? raz zaproponowa?em sztywne zasady,tak jak powinno by? na ka?dym forum, to prawie nikt nie pisa? :D Nikt mi tu za moderacje nie dzi?kuje zrobi?a to tylko jedna osoba a cieciuj? od wielu lat za darmoch?, ale te? nie oczekuj? tego od nikogo, was nie sta? nawet na ludzkie podej?cie i zaoszcz?dzenie mi pracy. Dla waszej waidomo?ci masa te? dosta? bana i to na d?ugo ale on mnie obra?a? i zas?u?y? sobie tym bardziej. Jak chcecie popisa? o banach to za?ó?cie sobie temat spamera bo wida? ?e nie macie ?adnych do?wiadcze? ani w temacie ani jakichkolwiek innych, skoro tak rajcuj? was takie chore akcje.

Napisany przez: NianiaOgg 29.05.2013 - 12:46

skasowa?e? moje posty, skasuj wi?c równie? moje konto, twistoid, to nie moja piaskownica, tu panuje dyktatura. Obrzydliwy jeste?. Fuj.

Napisany przez: twistoid 29.05.2013 - 12:48

Skasowa?em twoje posty bo by?y nie na temat. To chyba normalne na forach prawda? Jak co? do mnie masz pisz mi na priv tak powinno si? za?atwia? takie sprawy droga pani. Niestety nie mog? wykasowa? ci konta, nie mam takiej w?adzy.

Napisany przez: NianiaOgg 29.05.2013 - 13:09

hm, a rz?dzisz si? jakby? mia? wszelkie pe?nomocnictwa.
Piszesz: ju? raz zaproponowa?em sztywne zasady,tak jak powinno by? na ka?dym forum, to prawie nikt nie pisa? .
A czego si? spodziewa?e?? to nie wojsko, to forum dyskusyjne. Chcesz mie? grzecznie pouk?adany pakiet danych, a nie ?ywych ludzi na forum?
Dyskusje maj? to do siebie, ?e meandruj?, i to jest naturalne. Je?li z jednego tematu wyro?nie nowy, to si? przenosi posty do nowego tematu. Kasowanie postów jest przejawem braku szacunku do dyskutantów. Tym bardziej ?e nie zawiera?y tre?ci obra?liwych ani ?ami?cych przepisy prawa. Tak powinno si? za?atwia? takie sprawy drogi panie.

Napisany przez: twistoid 29.05.2013 - 13:16

To nie brak szacunku , jak zauwa?y?a? nie panuj? tu prawie ?adne zasady, dyskusja to po pó? w?tku tek pó? tamtego, tworzy to klimat zabawnej dezorganizacji, niestety taka dezorganizacja wp?ywa niekorzystnie na poziom merytoryczny.Nie zawiera?y ale by?y nie na temat, to normalna procedura:D Jak co? do mnie masz pisz na priv-to propozycja. Nie b?d? wchodzi? dalej w dyskusje o zielarzu ban ko?czy mu si? w sobot? a wy robicie z tego wielki dramat, powiem wi?cej Zielarz spamuje z premedytacj? do czego sam si? przyzna? ma komplet banów i jego konto powinno zosta? wykasowane, ale tego nie zrobi?. Nie b?d? ju? wchodzi? z pani? w dyskusje jak chce pani sobie pospamowa? zapraszam na inne fora, tutaj posty nie na temat b?d? kasowane.Nie pani tutaj decyduje, w tym jest problem ja moge wys?ucha? pani sugestii ale pani sugestie prowadz? do wi?kszego chaosu na forum, tak samo jak pani posty st?d nie bior? ich pod uwag?-nie s? one sensowne.Pozdrawiam.

Napisany przez: stray.ghost 29.05.2013 - 13:18

CYTAT(twistoid @ 29.05.2013 - 13:40) *
Zielarz dosta? bana za podjudzanie do k?ótni i pisanie nie na temat, wiele razy mu darowa?em. Nie b?d? si? kierowa? wasz? sympati? do niego...Prawda jest taka ?e t?sknicie za nim bo sami sobie lubicie popisa? nie na temat i podjudza?...
Ja za Zielarzem nie t?skni? i mam o nim dok?adnie takie samo zdanie, jak Ty, ale jego oponenci robi? dok?adnie to samo, co on, a Ty ich g?aszczesz po g?owie. Kierujesz si? osobistymi sympatiami, a nie zasadami, na które si? powo?ujesz.

Napisany przez: twistoid 29.05.2013 - 13:23

Masz racj?, dlatego powiadamiam ?e poczyni? odpowiednie kroki, nie ma te? sensu reagowa? tak ostro od razu.

Napisany przez: NianiaOgg 29.05.2013 - 13:29

Nie spamuj?, wypraszam sobie, radz? przeczyta? definicj? spamowania i przesta? ludziom zarzuca? czyny których nie pope?nili. S?ownik w r?k? i zaraz si? wszystko wyja?ni. Grzeczne wyra?anie swojego zdania nie jest spamowaniem, nawet je?li si? ono moderatorowi nie podoba.

Prosi?am o skasowanie konta, ale podobno nie jeste? w?adny. A kto jest?
no to niech ten kto? b?dzie uprzejmy usun?? konto NianiaOgg, prosz?.

Napisany przez: twistoid 29.05.2013 - 13:32

Napisz do admina PurpleCat.

Napisany przez: NianiaOgg 29.05.2013 - 13:43

CYTAT(twistoid @ 29.05.2013 - 14:32) *
Napisz do admina PurpleCat.

Dzi?ki twistoid za ten przydatny wpis ;)

Napisany przez: EverDream 29.05.2013 - 14:45

Mówicie nie na temat, wi?c sam nawi??? to tytu?u tematu. Wi?c tak, nasza rzeczywisto?? mo?e by? stworzona przez nas z przysz?o?ci z pot??n? moc? obliczeniow?, a my mo?emy by? jak te postacie z gier komputerowych.

Nie zastanawia?o was mo?e, dlaczego w OBE lub w LDkach mamy lepsz? jako?? obrazu? Ja na ten przyk?ad mam o wiele lepszy obraz ni? nawet full HD ;D Nie wiem jak to powiedzie?, opisa?, ale wszystko jest tak zatrwa?aj?co mega wyra?ne, ?e nie da si? tego ani narysowa?, ani stworzy? w jakimkolwiek obecnym programie komputerowym, chocia? nie mam zbyt rozwini?tej wyobra?ni :P

Mo?emy by? równie? wyobra?ni? Stwórcy. Takie tam moje domniemania :)

Napisany przez: PigsOnTheWings 29.05.2013 - 16:22

CYTAT(EverDream @ 29.05.2013 - 15:45) *
Mówicie nie na temat, wi?c sam nawi??? to tytu?u tematu. Wi?c tak, nasza rzeczywisto?? mo?e by? stworzona przez nas z przysz?o?ci z pot??n? moc? obliczeniow?, a my mo?emy by? jak te postacie z gier komputerowych.

Nie zastanawia?o was mo?e, dlaczego w OBE lub w LDkach mamy lepsz? jako?? obrazu? Ja na ten przyk?ad mam o wiele lepszy obraz ni? nawet full HD ;D Nie wiem jak to powiedzie?, opisa?, ale wszystko jest tak zatrwa?aj?co mega wyra?ne, ?e nie da si? tego ani narysowa?, ani stworzy? w jakimkolwiek obecnym programie komputerowym, chocia? nie mam zbyt rozwini?tej wyobra?ni :P

Mo?emy by? równie? wyobra?ni? Stwórcy. Takie tam moje domniemania :)


w ld, oobe jak sobie u?wiadomisz ?e ?nisz, jeste? poza, nap?ywa do ciebie masa energii (cz?sto trudnej do utrzymania), jak lecisz tokiem snu jestes otepia?y energi jest duzo mniej obraz blady, wraz ze ?wiadomo?ci? przyp?ywa energia, jak zaczniesz pocierac o pod?oge czy sie dostraja? tak?e b?dzie ostrzej. Wszystko to kwestia energi i utrzymania jej.

p.s twistoid dawaj sobie bany jesli, dzieki temu ci lepiej, (nikt ci nie podziekowa?, ok ale to jedyne forum w necie z jakim sie spotka?em gdzie musia?em zap?aci? za wst?p, nie wa?ne ?e to 3z?, wa?na sama my?l ?e kto? kr?ci p?czki na duchowo?ci.. mniejsza z tym tak?e, uwierz mi ?e nieraz do?? irytuj?ce by?o tak?e wklejanie musztardy i obrazków z tym na ca?y ekran do tematów, zamazywanie ich farmazonami... tyle w temacie odemnie...

Napisany przez: Deimond 29.05.2013 - 16:55

Bo rzeczywisto?? jest jak musztarda -trzeba z niej wycisn?? ile wlezie:D To s? takie smaczki Pigs - kto nie by? na zlocie ten nie wie. Zreszt? co Ci przeszkadza musztarda?


Napisany przez: TyHu 29.05.2013 - 20:59

3zl na hosting

Tak to cat by musia? zyczliwe prosi? o kase albo modzi by p?acili.

Na wielu forach by?o co? takiego ?e by?a zbierana kasa na serwer.

Napisany przez: Neuro. 02.05.2019 - 11:55

https://augtellez.wordpress.com

CYTAT
Underground Bases DNA Activation The Unveiling

Underground Bases, Celebrity Cloning, Breakaway Civilizations, Zero-Point Field Technology, Soul/Consciousness Transfer, Immortality, Trauma-Based Mind-Control, Genetic Engineering, DNA Activation, Time Travel, Psychology and Consciousness, The Unveiling

© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)