Se7en's Diary of Dreams


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 04.12.2017 - 16:28
Bola? mnie z?b i nie mog?em zasn??. W ko?cu si? to sta?o, odzyska?em ?wiadomo?? przy bloku, w którym obecnie mieszkam. Wraca?em do mieszkania, ci?gn?c po ziemi pe?n? siatk? w?dkarsk?, zapakowan? w jak?? d?ug? torb? foliow?. Pod drzwiami zorientowa?em si?, ?e ow? siatk? z rybami zgubi?em po drodze i ci?gn? za sob? pusta torb?. By?a noc. Wróci?em do auta, po drodze us?ysza?em ch?opca, który mówi do ojca, ?e znalaz? ?adn? ryb?. Poirytowa?em si? i krzykn??em do nich, czy zabra? tylko jednego leszcza. W tym momencie odzyska?em ?wiadomo??, na zewn?trz le?a? ?nieg, który pada? tej nocy. Ojciec chcia? uderzy? syna, ale wparowa?em do ich domu i stary dosta? ?omot. Ca?y czas by?em ?wiadomy, ?e przed chwil? zasn??em, a z?b jeszcze boli, chocia? go nie czu?em. Sen by? p?ytki i niestabilny, wi?c nie podejmowa?em ?adnych wyzwa? i bra?em, co dosta?em. Przed za?ni?ciem mia?em ju? fale alfa, jednak sen, mimo wszystko, by? stabilny. Nagle miasto zamar?o, nie by?o ?ywej duszy na ulicach. Postanowi?em pozwiedza? "aktywne" mieszkania, wybra?em jedno na 6. pi?trze, blok obok w pierwszej klatce. Wlecia?em przez okno, mieszkanie wydawa?o si? znajome, zbada?em wszystkie pomieszczenia. By?y puste oprócz jednego, w którym na kanapie siedzia? rudy kot. Wtedy dozna?em przeb?ysku, ?e to miejsce znam i tu ju? by?em...

 
« Następny starszy · Se7en's Diary of Dreams · Następny nowszy »
 
Mój obraz