gromiasty92's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

6 Stron V  < 1 2 3 4 > » 
entry 12.02.2018 - 11:44
Dawno ju? nie mia?em nic wspólnego z oobe i ld, ostatnio ma?o ?pi? i nic nie pami?tam ze snów. Ale wczorajszego wieczora po nie przespanej nocy, zrobi?em sobie 30 minutow? drzemk?. Zasn??em chyba od razu, mimo ?e czu?em ?e dopiero zasypia?em(s?ysza?em telewizor) mia?em sen.
By?a noc, dooko?a ciemno, bardzo ciemno na 2-3 metry nie by?o kompletnie nic wida?, sta?em obok jakie? srebrnej du?ej budki z jedzeniem. Nad ni? jasno ?wiec?ca latarnia, by?em tylko ja i sprzedawca w budce. Nagle ca?e ?wiat?o zgas?o, obróci?em si? w prawo i odbi?em si? od kogo? stoj?cego w ciemno?ci, kogo w ogóle tam nie by?o.
Wystraszy?em si? prawie na ?mier?, cia?o firyczne nagle si? zerwa?o, czym przestraszy?em dziewczyn?... A ?e mn? ju? by?o tylko gorzej.
W uszach us?ysza?em cholernie g?o?ny i straszny krzyk jakby jaki? demon, bestia czy inne licho 0o, przed oczami czarna to? zlewa?a si? z ciemno szarymi mrówkami z telewizora. A wraz z krzykiem, mrówki przybra?y posta? tego krzycz?cego mi do uszów demona, potem obraz dynamicznie zmieni? si? w czaszk? i znikn??. Wiedzia?em ?e nic nie zrobi?... To nie pierwszy raz co? takiego si? dziej?, wi?c po cz??ci wiedzia?em ?e nic mi nie grozi. Gdy wszystko si? sko?czy?o dozna?em uczucia spadania cia?a, a przed oczami jakbym spada? w bezkresny dó?.

Nie wiem co mam o tym my?le?, kilka razy ju? co? takiego mia?em, podczas zasypiania kto? g?o?no krzyczy(do tego zawsze mocne uczucie wibracji/szarpni?cia na ciele fizycznym), a ja zaciskam oczy i wiem ?e musz? przetrwa?, potem zawsze jest co? ala my?l? ?e lec?, ale jest to bardziej moja ?wiadoma my?l i po jakim? czasie zasypiam.

entry 02.02.2017 - 14:03
Jak zwykle do tematu obenautyki wracam po d?u?szej przerwie. Mimo i? od pocz?tku wiedzia?em ?e trzeba zapisywa? sny i robi? TR-y szuka?em czego? pomi?dzy, czego? ?atwiejszego. No niestety musi wej?? to w krew i codziennie to robi?, a na pewno b?d? rezultaty. Praktykuje od kilku dni i przynajmniej ze 2-3 sny dziennie(lepiej dzia?a od melatoniny :D ). Mo?e po miesi?cu pomy?l? nad LD, nie ma co si? spieszy? ;)
Pewnego ranka si? obudzi?em z dziwn? sugestia nic mi si? nie ?ni?o, jak jeszcze wieczorem czyta?em ka?dy ?ni tylko wi?kszo?? nie pami?ta. No to my?l? co mi si? ?ni?o, przypomnij sobie i tak chwilke my?la?em, ale nic nie wymy?li?em... Przy ?niadaniu co? zobaczy?em zwi?zanego ze snem i bach, ju? wszystko wiem :D

entry 27.10.2016 - 12:14
Tydzie? temu mia?em dziwn? sytuacj?... Mega zm?czony po pracy nie mia?em si?y my?le?, ani tym bardziej robi? co? zwi?zanego z oobe/od. Zwyk?a pobudka w nocy, ok nie mog?em znale?? dobrej pozycji do spania, pokr?ci?em si? troch? i w ko?cu jak ju? znalaz?em t? jedyn? xD
Jak grom z nieba, w uszach d?wi?k pr?du(jakby sta? pod s?upami wysokiego napi?cia). Jako? tak sam od siebie wiedzia?em, ?e co? si? ?wi?ci. My?l?, co robi?? Hmm... Nic, b?d? le?a? i co b?dzie to b?dzie :)
Rado?? nie trwa?a zbyt d?ugo, poniewa? powieki zacz??y si? same otwiera? i po ptakach, ale otwieram oczy i wpadam! w czarno purpurowy wir/tunel czasoprzestrzeni.
Lecia?em jeszcze tak par? minut i pobudka 0o.
Nie uda?o si?, ale fajnie ?e tak po prostu to si? sta?o ^^

entry 20.09.2016 - 10:02
Maj?c pobudk? w nocy, zobaczy?em pe?no cienistych macek i jakby jaki? du?y robal albo co? ko?o tego wisia?o nad mn?, cokolwiek to by?o np. hipnagogia, to mocno mnie przestraszy?o. Na tyle ?e wylecia?em z ?ó?ka zapali? ?wiat?o.... Oczywi?cie na ?cianie nic nie by?o, ale pobudka pi?kna heh.

Dla potwierdzania ?e si? obudzi?em w nocy, zapyta?em dziewczyn?. Niestety nie pami?ta niczego takiego o0.
Chyba kolejny raz straci?em szans? na ld/oobe :/

entry 16.09.2016 - 13:16
W dzisiejszym ?nie mieszka?em w ameryce. Wybieraj?c si? do pracy, po?egna?em si? z dziewczyn? i wyszed?em. Oddalaj?c si? od bloku, w którym mieszkam mia?em jakie? z?e przeczucia... W po?owie drogi si? wroci?em, patrze a z okna k??biasty czarny dym i pe?no stra?y po?arnej. Pytam co si? sta?o!? A stra?ak: ktos mleko przypali?... Wut? Serio.
Jaki? cudem wiedzia?em ?e to nie moje mieszkanie si? jaralo.

Nastepnie samo przeskoczy?o na nast?pn? sceneri?, ?azi?em jakimis szybami wentylacyjnymi. Najpierw wchodzilem po zielono-pomaranczowych schodach, nastepnie przez okr?g?y w?az a dalej musia?em si? przecisn?? przez ciasny szyb. Niestety pami?tam tylko ?e chodzi?em z punktu A do B. Co? si? zmieni?o, gdy pojawili si? znajomi. Schody przesta?y by? schodami a sta?y si? trudnym do wspinania murkiem(kolor ten sam), w?az znikn?? ca?kowicie, a szyb zmieni? si? w zwyk?e przej?cie ziemi?.

Oczywi?cie nie mog?em si? w ?nie zorientowa? ?e co? jest nie tak heh. Skoro po samej grze mam sny pod LD i szanse na wybudzenie w nich to mo?e gdybym chocia? co 2 godzinki robi? TR to, to co? z tego bedzie :D

6 Stron V  < 1 2 3 4 > »