Moje LD'ki i OOBE,


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 15.11.2018 - 06:22
Witajcie :)
Ostatnio w moim umy?le jest burza emocji. Dawno nie mia?am w g?owie takiego ?mietnika, jak dzisiaj, tu i teraz.
Wczoraj mia?am te? ogromne przeczucie ?eby zacz?? na nowo systematycznie medytowa?. Dzi?ki temu uzyskam harmonie, wyrównam si? wewn?trznie i by? mo?e zwi?kszy si? jako? i intensywno?? moich prze?y? poza cia?em oraz snów. Przez ca?y okres mojej przerwy zdarza?y mi si? ?wiadome sny ale nie zawsze je tu spisywa?am, cz?sto bowiem odnosi?y si? do ?yciowych problemów itd. Osobi?cie mog? powiedzie? ?e spocz??am na laurach prawdopodbnie dlatego ?e mimo braku medytacji cz?sto mia?am dobre po??czenie z moj? Wy?sz? Ja?ni? która dawa?a mi nadzieje na lepsze jutro a tak?e przekazywa?a informacje o mojej przysz?o?ci (cz?sto si? spe?nia?y a niektóre nie mia?y jeszcze okazji :)). To mnie chyba rozleniwi?o bo nigdy przedtem tak nei mia?am, i na ogó? moj? motywacj? do powrotu do medytacji by? kompletny brak ciekawych do?wiadcze?. Teraz jednak wiem ?e ta motywacja musi by? inna, pochodz?ca z g??bi osoby. Ja mam po prostu ch?? obudzenia si? z nat?oku codziennych problemów :)

Mam nadzieje ?e kto? z Was tak?e do??czy do wyzwania ,,codziennej medytacji" ;)
Pozdrawiam!

 
« Następny starszy · Moje LD'ki i OOBE, · Następny nowszy »