oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

16 Stron V  « < 14 15 16  
Reply to this topicStart new topic
> Pierwsze Do?wiadczenia, wpisujcie si? tutaj i odpowiadajmy sobie nawzajem
niji
post 02.02.2015 - 21:14
Post #316


Go?? Rodziny
*
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 3CYTAT(Lisk @ 02.02.2015 - 15:50) *
Te? tak mam jak wejd? w parali? i skupie si? na czole, tam gdzie jest trzecie oko :)

Ja standardowo skupiam ?wiadomo?? gdzie? za czo?em, ale wol? nie nazywa? czego?, o czym jeszcze nic nie wiem. To nie by?y hipnagogi, nie te fale. Domy?lam si?, ?e potrzebuj? okre?lonego, zrównowa?onego stanu psychicznego do osi?gni?cia takiego efektu w trakcie medytacji. Na razie to tylko domys?y, bo do ca?kowitej pewno?ci potrzeba regularnej praktyki i mo?e jakich? dokumentacji. Pomy?la?em, ?e dla weryfikacji widzianych obrazów warto by?oby ustawi? przed sob? na linii wzroku zegar i obserwowa? jego wskazówki. Spróbuj? tego, jak tylko wytrzasn? jaki? zegar.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki niji za ten przydatny wpis:
MadziaKK
MadziaKK
post 02.02.2015 - 21:50
Post #317


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 401

Notatnik


CYTAT(Lisk @ 02.02.2015 - 16:17) *
Ja ma to zawsze w parali?u, w stanie wibracji jak skupie si? na trzecim oku.
Zawsze widz? mój pokój jakby przez rur?, a obraz pulsuje.
Jak mam hipnagogi to widz? tylko bezsensowne rzeczy :P


o...
a czy to co widzisz jest mniejsze?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lisk
post 03.02.2015 - 02:09
Post #318


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 4456

Notatnik


CYTAT(MadziaKK @ 02.02.2015 - 21:50) *
o...
a czy to co widzisz jest mniejsze?


Nie zauwa?y?em, mo?e...
D?ugo nie potrafi? tego utrzyma?, par? sekund :( Obraz ci?gle si? rozja?nia i ?ciemnia.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Lisk za ten przydatny wpis:
MadziaKK
Marmistrz
post 05.02.2015 - 09:56
Post #319


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 61Mia?em podobne prze?ycia, nawet o tym napisa?em. Scenariuszy jest kilka:

1. parali?, w którym jeste?my w stanie obserwowa? rzeczywisto??, bo mamy otwarte oczy. Widzenie rzeczywisto?ci zamglonej i troch? zniekszta?conej przez cz??ciowo otwarte oczy- ?atwo z tego wej?? w LD ,albo OBE, albo po prostu zasna?, je?li nie ma si? ochoty na ?adn? z tych rzeczy.
2. parali? z cz??ciowym dostrojeniem, gdzie rzeczywisto?? senna nak?ada si? na real. Cz?sto wyst?puje po przebudzeniu, kiedy jeszcze na pó? ?nimy, obserwujemy rzeczywisto??, bo mamy ju? otwarte oczy i wyst?puje parali?. Mo?emy zobaczy? na prawd? cuda-wianki w tym momencie, bo nasz sen "nak?ada" si? na rzeczywisto??.
Jak holografia od MS ;)
3. ?pimy, mamy zamkni?te oczy i to nasze cia?o astralne widzi, ale nie zdajemy sobie sprawy, ?e w?a?nie zrobili?my synchro i to ju? nie jest real. Jedyne, co trzeba zrobi? to podnie?? dupe, zeby wyj?? :).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
niji
post 06.02.2015 - 00:48
Post #320


Go?? Rodziny
*
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 3CYTAT(Marmistrz @ 05.02.2015 - 09:56) *
Mia?em podobne prze?ycia, nawet o tym napisa?em. Scenariuszy jest kilka:

Mojego scenariusza tu nie ma. Samo zjawisko nie jest szczególnie niezwyk?e, ale mam czas i nadal przymierzam si? do próby weryfikacji rzeczywisto?ci z zegarem, jeszcze wyzdrowiej? i do dzie?a. Podejrzewam oczywi?cie osi?gn?? to samo, co ma miejsce podczas OOBE i mo?liwo?? mniej lub bardziej niekontrolowanego zakrzywienia wizerunku rzeczywisto?ci fizycznej - zale?y od si?y woli.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Marmistrz
post 06.02.2015 - 10:17
Post #321


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 61Spróbuj z dwoma zegarkami ;) Z jednym mo?e nie wyj??, je?li masz dobre wyczucie czasu i potrafisz to zobrazowa?. U mnie testy rzeczywisto?ci na jednym zegarku utwierdza?y mnie w przekonaniu, ?e to real, a to nie by? real.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kapi09
post 06.02.2015 - 12:32
Post #322


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6Witam wszystkich, od paru tygodni interesuj? si? OOBE, niestety jeszcze nie uda?o mi si? "wyj??", ale do tego nieustannie d???.
Mam pewne pytanie skierowane do osób, które maj? ju? za sob? wiele pozacielesnych przygód.

Mój problem wygl?da nast?puj?co:
Za ka?dym razem gdy próbuj? opu?ci? cia?o (najcz??ciej 4+1, lub poprzez relaksacj? podczas popo?udniowej drzemki) dochodz? do penego momentu przez który nie mog? przebrn??. A mianowicie po oko?o15-20 minutach wpatrywania si? w czer? pod powiekami mam uczucie jak by moje cia?o zacz??o wa?y? z 200kg, jest bardzo oci??a?e, mo?na powiedzie? ?e przyci?ga mnie jaki? s?aby magnez. Dodatkowo nie odczuwam ?adnej potrzeby poruszania si? swoim fizycznym cia?em, le?? w kompletnym bezruchu (oczywi?cie gdy zechc? mog? si? ruszy?, ale nie odczuwam takiej potrzeby). Najgorsze jest to, ?e poza tym uczuciem nie uda?o mi si? niczego wi?cej osi?gn??. Nie raz trwa?em w tym stanie przez oko?o 30 minut ale nic si? nie zmienia?o... Nie wiem co robi? gdy? zawsze ko?czy si? tak samo... :(

Czy mo?ecie mi poradzi? co robi? ?le? Co nale?y uczyni? podczas tego dziwnego stanu???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
niji
post 06.02.2015 - 17:17
Post #323


Go?? Rodziny
*
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 3CYTAT(Marmistrz @ 06.02.2015 - 10:17) *
Spróbuj z dwoma zegarkami ;) Z jednym mo?e nie wyj??, je?li masz dobre wyczucie czasu i potrafisz to zobrazowa?. U mnie testy rzeczywisto?ci na jednym zegarku utwierdza?y mnie w przekonaniu, ?e to real, a to nie by? real.

Co jak nie real wed?ug Ciebie?
Dla mnie to przede wszystkim trening woli i co za tym idzie, poszerzanie swojej strefy wp?ywów (kontroli). Nie obchodzi mnie natura rzeczywisto?ci, tylko czyste jej postrzeganie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kapi09
post 07.02.2015 - 11:31
Post #324


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6Czy kto? mo?e mi doradzi??? Gdy? nie uzyska?em odpowiedzi na moje pytanie
(5 postów wy?ej...)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Obserwator
post 07.02.2015 - 12:49
Post #325


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 53CYTAT(Kapi09 @ 06.02.2015 - 12:32) *
Mój problem wygl?da nast?puj?co:
Za ka?dym razem gdy próbuj? opu?ci? cia?o (najcz??ciej 4+1, lub poprzez relaksacj? podczas popo?udniowej drzemki) dochodz? do penego momentu przez który nie mog? przebrn??. A mianowicie po oko?o15-20 minutach wpatrywania si? w czer? pod powiekami mam uczucie jak by moje cia?o zacz??o wa?y? z 200kg, jest bardzo oci??a?e, mo?na powiedzie? ?e przyci?ga mnie jaki? s?aby magnez. Dodatkowo nie odczuwam ?adnej potrzeby poruszania si? swoim fizycznym cia?em, le?? w kompletnym bezruchu (oczywi?cie gdy zechc? mog? si? ruszy?, ale nie odczuwam takiej potrzeby). Najgorsze jest to, ?e poza tym uczuciem nie uda?o mi si? niczego wi?cej osi?gn??. Nie raz trwa?em w tym stanie przez oko?o 30 minut ale nic si? nie zmienia?o... Nie wiem co robi? gdy? zawsze ko?czy si? tak samo... :(

Czy mo?ecie mi poradzi? co robi? ?le? Co nale?y uczyni? podczas tego dziwnego stanu???


Nic nie robisz ?le. Je?eli masz wra?enie, ?e twoje cia?o robi si? cie?sze tzn, ?e wchodzisz w stan g??bszego relaksu. Staraj si? go pog?ebi? poprzez dalsze rozlu?nianie mi?sni, wizualizacje itp - poczytaj w necie o g?eboim relaksie.

Ja zajmuje si? oobe od paru lat, potrafie wej?c w stan g?ebokiero relaksu gdzie praktycznie cia?a ju? nie czuj?, mam uczucie wznoszenia b?d? spadania, kr?ci mi si? w g?owie, przed oczami lataj? ró?ne obrazki i czuje ró?ne pr?dy, jednocze?nie mam zachowan? pe?n? ?wiadomo?? a bynajmniej z cia?a poprzez taki relaks nie umiem wyj??. Niektórzy deklaruj? si?, ?e potrafia ale ja tam nie wiem czy im wierzy? :D.
100% moich wyj?? odbywa?o si? podczas zasypiania, popo?udniowej drzemki b?d? po przebudzeniu rano gdy 'jeszcze chwile sobie pole??' ;p.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kapi09
post 07.02.2015 - 16:37
Post #326


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6CYTAT(Obserwator @ 07.02.2015 - 12:49) *
Nic nie robisz ?le. Je?eli masz wra?enie, ?e twoje cia?o robi si? cie?sze tzn, ?e wchodzisz w stan g??bszego relaksu. Staraj si? go pog?ebi? poprzez dalsze rozlu?nianie mi?sni, wizualizacje itp - poczytaj w necie o g?eboim relaksie.

Ja zajmuje si? oobe od paru lat, potrafie wej?c w stan g?ebokiero relaksu gdzie praktycznie cia?a ju? nie czuj?, mam uczucie wznoszenia b?d? spadania, kr?ci mi si? w g?owie, przed oczami lataj? ró?ne obrazki i czuje ró?ne pr?dy, jednocze?nie mam zachowan? pe?n? ?wiadomo?? a bynajmniej z cia?a poprzez taki relaks nie umiem wyj??. Niektórzy deklaruj? si?, ?e potrafia ale ja tam nie wiem czy im wierzy? :D.
100% moich wyj?? odbywa?o si? podczas zasypiania, popo?udniowej drzemki b?d? po przebudzeniu rano gdy 'jeszcze chwile sobie pole??' ;p.


Dzi?kuj? za odpowied?! Na pewno wezm? to pod uwag? :D
Czy mo?esz mi poleci? wed?ug ciebie najlepszy sposób wizualizacji dla nowicjusza w OOBE?
Dopiero od wczoraj zacz??em udoskonala? umiej?tno?? wizualizacji oraz medytacji, dlatego szukam techniki, która b?dzie w miar? ?atwa do opanowania.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Obserwator
post 07.02.2015 - 19:36
Post #327


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 53Tutaj nie ma 'najlepszej techniki', musisz znale?? sobie w?asn?, która b?dzie na ciebie dzia?a? najlepiej. Ja stosuje co? takiego:

- wizualizacja, ?e jestem solidnie przywi?zany do liny i ta lina ci?gnie mnie w gór? - po chwili mam uczucie wznoszenia

- wizualizacja, ?e jestem w jakim? dole i ?e opadam ni?ej przenikaj?c poprzez kolejne warstwy gleby - pojawia si? uczucie spadania

- wizualizacja obracania si? wokó? w?asnej osi - i mam 'samoloty' podobne do tych kiedy k?adziesz si? spa? po spo?yciu du?ych ilo?ci alkoholu :D

- rozlu?nianie mi??ni - po jakim? czasie mam wra?enie, ?e mog? rusza? tymi 'drugimi r?kami' jednocze?nie lekko odczuwam r?ce fizyczne - nazwa?em to 'efekt czterech r?k' XD

- odcinanie poszczególnych partii cia?a - nie wiem jak to wyja?ni? i nie wiem jak to robie ;p po prostu hmm skupiam si? na nogach, czuje je i staram si? je 'wy??czy?'

Wracaj?c do wizualizacji to w sumie stosowa?em je na pocz?tku. Obecnie mam to tak wy?wiczone, ?e w sumie nie musze sobie nic wyobra?a?, tylko po prostu, chce miec uczucie spadania to mam. Zupe?nie jakbym u?ywa? 'umys?owego' mie?nia. :D

btw polecam techniki wychodzenia i wizualizacje wg Roberta Monroe
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 08.02.2015 - 19:52
Post #328


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


Triki spisane przez Noble sa calkiem od rzeczy.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
D?ins
post 08.02.2015 - 21:31
Post #329


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17

Notatnik


Od rzeczy czy do rzeczy?
A jak wej?? w oobe w dowolnym momencie w trakcie dnia, np na chwil? siedz?c przed monitorem w pracy?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Krukos
post 09.02.2015 - 00:43
Post #330


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 1936

Notatnik


pierw trzeba sobie zada? pytanie czy jest mo?liwe uzyskanie fazy rem w dowolnym momencie, ale chyba jest du?o osób jest ci?gle ?pi?cych
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MadziaKK
post 09.02.2015 - 00:44
Post #331


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 401

Notatnik


CYTAT(D?ins @ 08.02.2015 - 21:31) *
Od rzeczy czy do rzeczy?
A jak wej?? w oobe w dowolnym momencie w trakcie dnia, np na chwil? siedz?c przed monitorem w pracy?


Da sie, poczuj przestrzen obok siebie, odczuj, wlasciwie. Jak zauwazysz roznice to poprobuj czyms ruszyc, jak wyjdzie to ruszysz przezroczystym cialem. Ja tak sobie kiedys lezalam, lezalam, myslalam, i wkurzylam sie na opiekunow, i chcialam wstac, i zamiast cialem fizcyznym, usiadlam na lozku przezroczystym jakims. Od razu sie polozylam z zaskoczenia, wiec nie zwiedzalam nic. :-)

Powodzenia.

p.s. Z otwartymi oczami caly czas.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki MadziaKK za ten przydatny wpis:
D?ins
Karamoon
post 14.10.2015 - 19:46
Post #332


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 56jest rok 1996. zafascynowany opowie?ciami kolegi Piotrka, który ju? pó? roku stale do?wiadcza? oobe zawsze za dnia metod? transow?.
Nie ?wiczy?em, lecz pragn??em osi?gn?? ten stan. Nie zapomn? tego nigdy. By?em w pracy KWK powierzchnia. D?wi?k urz?dze? transportuj?cych usypia? mnie, lecz nie mog?em spa?, trzeba pilnowa? i to uwa?nie przesypy. Wi?c mój umys? zbalansowa? na pograniczu czuwania.
Wtem zobaczy?em siebie z góry z nad prawego ramienia, tak si? wystraszy?em ?e od razu ruszy?em fizycznym. W g?owie hucza?y mi d?wi?ki ?ciskaj?ce g?ow?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Karamoon za ten przydatny wpis:
Po?eracz Chmur

16 Stron V  « < 14 15 16
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park