Wersja do druku

Kliknij tutaj, aby zobaczyć wpis w oryginalnej formie

Isabel Martin's Notatnik

Wchodzenie W Obiekt

27 kwietnia 2018

W czasie snu sta?am przed rega?em, na którym znajdowa?o si? mnóstwo staników w pude?kach i kilka bez. Chwyci?am jeden z nich. Okaza?o si?, ?e to 34/75, bez ?adnych innych oznacze?. Poczu?am smutek. Wlaz?am w mebel swoim cia?em astralnym i ca?e moje pole widzenia wype?ni?a mleczno-szara mg?a. Nie lubi? takich sytuacji.


3 maja 2018

Zanurzy?am stop? w jakiej? twardej powierzchni podczas snu. Sz?am sobie poln? drog? i zwiedza?am obszar wykreowany przez mój umys?. Oprócz mnie nikogo tam nie by?o. Szuka?am jakiego? przedmiotu, którego mog?abym u?y? do sprawienia sobie przyjemno?ci. Niestety, nie znalaz?am nic takiego.
Obudzi?am si? rozczarowana i niezaspokojona, chocia? poza tym wycieczka by?a bardzo udana, nawet polata?am jaki? czas. Podczas podró?y ze trzy razy cofn??o mnie do cia?a, ale po chwili udawa?o si? wbi? z powrotem w astral.

przez: warmine on 09.05.2018 - 22:24

Twój wpis mnie rozbawi? :) powiedz mi , po co wesz?a? w mebel ?

przez: Isabel Martin on 10.05.2018 - 15:49

Teraz czuj? si?, jakbym zrobi?a co? g?upiego :(
Szczerze mówi?c, nie wiem. To by?a totalnie spontaniczna akcja, nie nastawiona na konkretne rezultaty, bez ?adnych oczekiwa?.

przez: warmine on 10.05.2018 - 20:43

Ok rozumiem :) Nie No nie czuj sie g?upio . Ja wiem, ?e tam ma sie czasem inn? ?wiadomo?? , ale roz?mieszylo mnie to . Pozdrawiam i ?ycz? samych sukcesów .

Powered by IP.Blog
© Invision Power Services