Moje LD'ki i OOBE,


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 02.01.2018 - 13:57
Ostatnio w noc mi?dzy 30/31 grudniem mia?am OOBE, ale w sumie nie wiele z niego wynios?am prócz tego ?e by?am ?wiadoma i po chwili ta ?wiadomo?? znikn??a.

Dzi? mia?am kolejny ?wiadomy sen, tym razem ?wiadomo?? utrzyma?am znacznie d?u?ej. Wysz?am sobie z cia?a, jak zwykle spojrza?am za okno, wszystko wygl?da?o jak w rzeczywisto?ci. Pocz?tkowo chcia?am przez nie wylecie? ale przypomnia?am sobie ?e na ogó? jak wylatuje z drugiej strony bloku (od strony salonu a nie mojej sypialni) to mam ciekawsze przygody. Tak?e szybko przelecia?am wr?cz przez dom i dotar?am do balkonu z którego na ogó? wylatuje. Gdzie? tam rzuci?o mi si? w oczy ?e kto? le?y na fotelach w salonie przykryty kocykiem, ale nawet nie zwróci?am na to bardzo uwagi. By? ranek, pogoda raczej jesienna, albo troche jak taka odwil? podczas zimy. Na dole zauwa?y?am ?e drog? pokrywa tafla lodu, przypomnia?o mi si? ?e kiedy? gdy w oobe widzia?am lód z którego emanowa?y ?wiat?a w róznych kolorach, to by? to zwiastun tego ?e w moim ?yciu duchowym nastan? dobre zmiany. Dlatego ucieszy?am si? na widok lodu, chocia? tym razem ?adnych ?wiate? tam nie by?o.

Wylecia?am za okno, potem na chwile stan??am na ziemi przygl?daj?c si? ?wiatu. Chcia?am by przeniesiono mnie tam gdzie b?d? mog?a si? czego? nauczy?, jednak zacz??am traci? faze i wróci?am do cia?a.

Wysz?am znowu, tym razem nie lecia?am ju? do salonu tylko zosta?am w swoim pokoju. Chcia?am pozna? jakie? ze swoich poprzednich wciele?, dlatego wyda?am tak? pro?b? i zacz??am obraca? sie wokó? w?asnej osi, przy okazji prosz?c o informacje prawdziwe, prosto ze ?ród?a. I tutaj zmieni?o si? moje postrzeganie, poniewa? by?am czym? pomiedzy obserwatorem a marionetk?, nie mog?am wp?ywa? na to co zobaczy?am pó?niej.

Przenios?am si? nad morze, za mn? sta? iglasty las, a przede mn? wzburzone, zimne, szare morze. Obok by? jaki? domek, a na czym? w rodzaju pomostu sta? ojciec i syn. Ja by?am synem, mia?am na oko jakie? 16 lat, mo?e troche wi?cej, ale by?am m?odym i dorastaj?cym ch?opcem, raczej m?odszym ni? ja teraz. Dalej wizje by?y bardzo chaotyczne, ale widzia?am ?e zajmowa?am si? po?owem ryb i budowa?am ?odzie. Wszystkiego uczy? mnie ojciec z którym mia?am bardzo dobr? relacje, ojciec by? dla mnie autorytetem. Widzia?am jak?? dziewczyne, która bardzo mi si? podoba?a, znali?my si?, ale czu?am od niej jaki? dystans tak jakby nie mogliby?my by? razem, chyba przez jej rodziców? Potem mia?am tylko tak? wizje ?e budowa?am jak?? ?ód?, i siekier? zrobi?am w niej szczelin?. Potem zacz??am krzycze? i p?aka? ,,nie chcia?em tego zrobi?, nie chcia?em!" Nie mog?am opanowa? smutku i p?aczu, a zarazem strachu (cho? przewa?a? smutek). Potem mia?am tylko tak? szybk? wizje ?e kto? chyba t? ?odzi? wyp?yn?? na morze i zacz?? ton??, nie wiem czy to by?am ja, czy mój ojciec, czy mo?e ojciec tej dziewczyny, czy ona sama? Nie zdo?a?am si? dowiedzie?. Mo?liwe te? ?e po prostu dosta?am straszny opierdziel od ojca za to co zrobi?am, i wywo?a?o to we mnie tyle smutku?

Potem wróci?am do cia?a i mia?am ?wiadomy sen, w którym znajdowa?am si? w szpitalu. Rozmawia?am tam z pacjentem z stwardnieniem rozsianym (widzia?am go kiedy? na praktykach), wsta? i powiedzia? ?e czuje si? ju? znacznie lepiej.


To tyle, a jak tam u Was? :)

« Następny starszy · Moje LD'ki i OOBE, · Następny nowszy »

Komentarze

post 02.01.2018 - 22:29
Komentarz #1


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 635
Dołączył: 28.11.2016
Skąd: mazowieckie
Nr użytkownika: 9,919Podoba mi si? :)

Widz?, ?e masz ?atwo?? uzyskiwania wgl?du w poprzednie wcielenia.
Go to the top of the page

 
« Następny starszy · Moje LD'ki i OOBE, · Następny nowszy »