MadziaKK - Notatnik Obe, Blog


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 29.06.2016 - 09:25
Tyle razy przez to przechodzi?am , podobn? ?cie?k? my?lenia, ale oczywi?cie nie t? sam?... ?e a? zapisz?, i ju? nie b?d? musia?a sobie tego przypomina? ci?gle na nowo...

Od czego zacz??... Wiesz, ?e opierasz si? na tym, czego do?wiadczy?e?, tak? Nom, tak robi ka?dy cz?owiek, tak zosta? stworzony, ?eby do?wiadcza?. Nic w tym nie ma z?ego, nit ci? za to nie powinien ocenia?, ja ciebie nie oceniam. Podaj? fakty. Nie obra?aj si? i nie zamykaj w skorupie od razu, nie próbuj negowa? tego co napisz?, bo nie o to mi chodzi ?eby komu? zaszkodzi? czy wy?mia?. Nigdy! Wr?cz przeciwnie, chc? da? powód, ?eby z tej skorupy wyj?? i naprawd? nikomu nie zale?y na tym, ?eby? si? w niech chowa?. Je?li to czytasz, znaczy ?e jeste? gotowy i dasz rad?.

We?my mój przyk?ad, jestem, by?am optymistk? ca?e ?ycie. Ostatnio jednak to ?ycie mi dopiek?o. Rozmy?la?am o tym nie raz, wkurwia?am si? nie raz. Przeanalizowa?am sytuacj? z ka?dego punktu widzenia, to znaczy ka?dej osoby bior?cej w tym udzia?. Znam powody dla których zrobi?a, czy post?pi?a w?a?nie w jaki? sposób ka?da osoba z tego, co mnie spotka?o. I niewiele to zmienia. Sama wiedza nie jest tym, co uwalnia od czego?... Nie b?d? si? skupia? na tym, co znasz, chcia?abym, ci pokaza?, ?e mo?na inaczej, i moje do?wiadczenie nie musi by? tym, co mnie przygniata. Ludzie na oko?o nie musz? by? tym, co nienawidz?. Naprawd? wystarczy tylko jedna osoba, która w ciebie uwierzy, by? stan?? na nogi. Nie mówi?, ?e chc?, ?eby? wybaczy? od razu wszystkim którzy ci? zawiedli, i tym, którzy dali ci z?e do?wiadczenia. Ale ca?y czas masz wybór. Jak post?pi?, jak powiedzie?, co powiedzie?, co pomy?le?, komu zaufa?, komu przesta? ufa?. Z czym da? sobie spokój. Mo?esz by? sob?, opanowa? strach. Tego strachu który nosisz w sercu ludzie si? boj?. Ty si? chowasz, a oni boj? si? twojej "z?ej" natury. I wydawa?o si? ?e najlepszym wyj?ciem b?dzie jak b?dziesz z?y/z?a... wiem, ?e to si? wydaje by? najlepszym wyj?ciem, ale tak chcesz ?y?? Ja nie chc?, ka?dego dnia mam wybór. Nic nikomu nie musz? udowadnia? i nikomu nie musz? dawa? dowodów na to jaka jestem. Chc? by? sob? i robi? tak jak czuj? i nic nikomu do tego. Ludzie naprawd? boj? si? tylko strachu, tego, który okrywa kogo?, kto si? boi, wyczuwaj? ten strach, nazywaj?c inaczej.

Takie nastawienie na z?y ?wiat, jeszcze bardziej pog??bia to, ?e ludzie odbieraj? strach i sami si? boj?, broni? si? przed tymi których si? boj?. I tak w kó?ko... I to do?wiadczenie nie ma wyj?cia , nakr?ca si? tak, a? co? p?knie, a? kto? powie sobie stop.

Nie ma wyj?cia, nie ma rozwi?zania, nie ma czego szuka?. Zatrzymanie si? jest tym, co trzeba zrobi?. Powodzenia!

Tak na zako?czenie, o czym chcia?am napisa? pisz?c ten tytu?. Paradoks w do?wiadczania jest w tym, ?e w?a?ciwie ci?gle, ka?dego dnia mamy wybór tego kim by?, jak si? tworzy? na nowo, a wybieramy stare utarte ?cie?ki z do?wiadczenia. A to ?ycie mo?e by? naprawd? pi?kne, jak obiecywano, ?e b?dzie przy narodzinach. :)

« Następny starszy · MadziaKK - Notatnik Obe, Blog · Następny nowszy »

Komentarze

post 30.06.2016 - 10:49
Komentarz #1


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 205
Dołączył: 24.12.2012
Skąd: Pozna?
Nr użytkownika: 9,274Ładnie powiedziane, strach i miłość to dwie najsilniejsze emocje w całym życiu. To od nas zależy co wybieramy każdego dnia, w którą strone się udajemy. I nie można szukać usprawiedliwień w innych ludziach czy różnych sytuacjach życiowych :). Tak dokładnie, to ludzie tworzą zło bo w nie wierzą i sie go boją cały czas. Mam takie same odczucia. Ale na każdego przychodzi pora, kiedy to zło które stworzył staje się nie do wytrzymania, i wtedy pojawiają się pierwsze pytania- czy to na prawdę musi tak wygladać? czy takie jest życie?

Dokładnie! Całe życie w schematach, ja sama po sobie zauważyłam że pewne wybory dokonuje już automatycznie bez zastanowienia. Trzeba przestać tak robić! Zatrymać się na chwile, zastanowić, świaodmie wybrać, ważne by ten wybór pochodziłz naszego prawdziwego wnętrza a nie iluzji naszej osoby :)

Mi pomaga medytacja, ale nie tylko taka gdzie siedzimy i obsserwujemy oddech, nie trzeba w końcu siedzieć, można to robić nawet zmywając naczynia :)

Pozdrawiam i życzę miłego dnia! :D
Go to the top of the page
post 30.06.2016 - 10:58
Komentarz #2


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 563
Dołączył: 10.09.2007
Skąd: E?k
Nr użytkownika: 2,037CYTAT(Negai1 @ 30.06.2016 - 11:49)
?adnie powiedziane, strach i mi?o?? to dwie najsilniejsze emocje w ca?ym ?yciu. To od nas zale?y co wybieramy ka?dego dnia, w któr? strone si? udajemy. I nie mo?na szuka? usprawiedliwie? w innych ludziach czy ró?nych sytuacjach ?yciowych :). Tak dok?adnie, to ludzie tworz? z?o bo w nie wierz? i sie go boj? ca?y czas. Mam takie same odczucia. Ale na ka?dego przychodzi pora, kiedy to z?o które stworzy? staje si? nie do wytrzymania, i wtedy pojawiaj? si? pierwsze pytania- czy to na prawd? musi tak wyglada?? czy takie jest ?ycie?

Dok?adnie! Ca?e ?ycie w schematach, ja sama po sobie zauwa?y?am ?e pewne wybory dokonuje ju? automatycznie bez zastanowienia. Trzeba przesta? tak robi?! Zatryma? si? na chwile, zastanowi?, ?wiaodmie wybra?, wa?ne by ten wybór pochodzi?z naszego prawdziwego wn?trza a nie iluzji naszej osoby :)

Mi pomaga medytacja, ale nie tylko taka gdzie siedzimy i obsserwujemy oddech, nie trzeba w ko?cu siedzie?, mo?na to robi? nawet zmywaj?c naczynia :)

Pozdrawiam i ?ycz? mi?ego dnia! :D


Dok?adnie ! :)

Mi?ego dnia równie? :)


____________
?ycie nabiera warto?ci jak zaczyna by? zabaw? w ?ycie.
Go to the top of the page
post 02.07.2016 - 08:41
Komentarz #3


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 1,755
Dołączył: 11.12.2014
Nr użytkownika: 9,696:)
Go to the top of the page
post 27.07.2016 - 14:24
Komentarz #4


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Podró?nicy
Postów: 216
Dołączył: 16.09.2012
Nr użytkownika: 9,168Magda a co z takim wyswiechtanym zwrotem "nikt nie mowil,ze bedzie lekko"? :)
Moj przewodnik wie wszystko. Nie chce mi tylko o wszystkim mowic ale wie.
Przestalam wierzyc w jakies wybory choc caly czas ulegam ich iluzjom. i tyle.
Pozdrawiam cieplutko ***____________
https://www.youtube.com/watch?v=kf1Vt6r-sj8
Go to the top of the page

 
« Następny starszy · MadziaKK - Notatnik Obe, Blog · Następny nowszy »