MadziaKK - Notatnik Obe, Blog


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 02.05.2016 - 17:35
Dopóki jeszcze testuj? wszystko na sobie, chcia?aby zapisa?, jak zacz?? medytowa?, ?eby co? z tego wysz?o, a nie by?o tylko siedzeniem czy le?eniem i zwyk?ym odpoczywaniem. Chocia? na dobr? spraw? o poczucie relaksu, dobre samopoczucie tu chodzi najbardziej. Nie ma si? co rozpisywa?, jaki to uczucie, zapomnij o tym, ?e kto? da ci gotowy przepis. Ani na medytacj?, ani na twoje ?ycie ;p Chcia?abym ci to jedynie przybli?y?.

To czego potrzebujesz ju? jest. "Wszystko" jest, i "wszystko" jest dost?pne. S? tylko ograniczenia, które z ?ycia robi? skomplikowany labirynt.

Medytacja to stan, w którym wiesz, co my?lisz. Uwaga skupiona na tym, co my?lisz, nie jest przesuni?ta na zewn?trz cia?a, i ciebie. Zwi?ksza si? rozdzielczo?? czasu, zaczyna p?yn?? troch? inaczej i masz na to jaki? wp?yw. Skupienie energii na my?lach, jest w?a?ciwie tym, ?e ju? mo?na zauwa?y? ró?nic? tego jak inaczej mo?na postrzega? ?wiat.

Cokolwiek robi cia?o fizyczne, ma instrukcje, da si? w medytacji podejrze? to jakie to s? instrukcje i jakie my?li tym steruj?. I to jest chyba najciekawsze w tym na pocz?tek. Rozpoznanie energii my?li, jakichkolwiek, bez "zas?aniania ich".

Ja w miar? up?ywu czasu, jaki po?wi?ca?am na medytacje, zacz??am obserwowa? i odkrywa? ca?e swoje dzienne ?ycie, w tym w?a?nie stanie medytacji. By?o to dla mnie chyba równie ciekawe jak pierwsze czy drugie wyj?cie z cia?a fizycznego.

 
« Następny starszy · MadziaKK - Notatnik Obe, Blog · Następny nowszy »