MadziaKK - Notatnik Obe, Blog


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 06.03.2016 - 13:51
Pisz? i kasuj?... nie chc? przenosi? do swojego notatnika tego, co mnie do?uje. A jako? zdecydowa?am si? napisa? tutaj dopiero, jak to co mnie trzyma?o w swoich szponach, odpuszcza.

Tak, mnie te? to dosi?ga. Mo?e nie b?d? porównywa? czy mniej, czy bardziej. G?upota ludzka i ?wiadomo?? tego, ?e co? si? robi dla czyjego? dobra, jest dla niektórych wystarczaj?cym usprawiedliwieniem. Nawet je?li to k?amstwo w ?ywe oczy.

I to mnie w ludziach do?uje, i to, ?e przez takich ludzi znajduj? si? w sytuacjach ?yciowych, przewidzianych dla nielicznych. Wybranych. Z "marginesu" spo?ecznego. Takich ludzi bardziej wra?liwych, i czu?ych na zranienia. Zbyt wra?liwych, ?eby si? otrz?sn?? i udawa? ?e to co ich spotyka jest normalne. I zbyt rozumiej?cych sytuacje, ?eby nawet próbowa? walczy? z wiatrakami. Cz?sto za to zamykaj?cy si? w swoich skorupach z?a i ch?ci zemsty...

I to nie jest normalne. Nie powinno by? w cywilizowanym ?wiecie, za jaki si? uwa?amy, my jako ludzko?? 21 wieku.

Ale w sumie mia?am nie pisa?, tego co mnie do?uje. W?a?nie mój notatnik jest te? tym, co mi pomaga "wróci? do siebie". Wierzy?, ?e ludzie s? dobrzy. I mie? rado?? z ?ycia.

Tak, wi?c, pomy?lmy...

 
« Następny starszy · MadziaKK - Notatnik Obe, Blog · Następny nowszy »