MadziaKK - Notatnik Obe, Blog


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 24.07.2015 - 09:03
Nast?pnym krokiem, jest, wed?ug mnie, wyj?cie ?wiadomo?ci? poza cia?o. W?a?ciwie, bardziej zauwa?enie tego i nadanie temu jakiego? znaczenia, przywi?zanie temu jakiejkolwiek uwagi, skierowanie energii i nazwanie.

Ka?de moje kolejne przybli?enie tego s?owami, chyba mija si? z celem. Celem jest POCZU? ?e nie jeste? tylko tam, gdzie twoje cia?o, ale te? tam, gdzie twoje my?li = skupiona uwaga. W pewnych energiach ( w ko?cowym efekcie tego kursu) b?dzie to w?a?nie wyj?cie poza cia?o fizyczne wszystkimi swoimi subtelniejszymi cia?ami niefizycznymi.

Z jednej strony, dobrym wyj?ciem, do tego, mo?e by? wyobra?enie sobie, ?e si? rozszerzasz. Ile si? da. Otocz swoj? energi? ca?y pokoj w którym le?ysz... poczuj

Z drugiej strony, dobrym wyj?ciem, do tego, mo?e by? badanie, co si? dzieje w jakim? odleg?ym miejscu. Ro?ró?nij, to co dopowiada ci do?wiadczenie, a co pochodzi nie od ciebie... Trafno?? tego, co zobaczysz, czy odczujesz emocje innej osoby o której pomy?lisz, mog? ci? zaskoczy?.

:)

 
« Następny starszy · MadziaKK - Notatnik Obe, Blog · Następny nowszy »