oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

2 Stron V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Osoby KtÓre Pami?taj? Swoje Poprzednie ?ycie
Pavve?
post 31.03.2019 - 00:23
Post #22*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


CYTAT(Rokinon @ 28.03.2019 - 20:57) *
Materialista, który jest ?wiadomy istnienia materii nie jest materialist?. ?wiadomo?? wyklucza bycie rzecz? (materialn?).

Zale?y co nazywasz materi?. I zale?y co nazywasz ?wiadomo?ci?. Brak tu uwzgl?dnienia wiedzy naukowej o ?wiecie, bo ?wiat materialny nie jest tak materialny, jak go opisujesz. Z drugiej strony odbierasz to co widzisz, jako ?cis?? materi?, podczas gdy niejeden system filozoficzny, bez wsparcia dorobku wspó?czesnej nauki, doszed? do g??bszych interpretacji tego, co widoczne. Tak?e nie nie doceniaj materii.
Tym bardziej, ?e my?li, którym przypisujesz natur? nienaturaln?, mog? z powodzeniem by? realizowane przez struktury materialne, patrz komputery i algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Czy ?wiadomo?? to co? wi?cej, ni? my?li? Nie wiem. Tak czy siak, uwa?am ?e jest co? ponad tym wszystkim, ale nie z tych powodów, jakie wymieni?e?, poniewa? te zawieraj? b??dy w za?o?eniach.
Najwi?ksze jednak dla mnie pytanie, to jest - co jest jeszcze ponad tym, co jest ponad tym wszystkim? A je?li nic, to sk?d si? wzi??o to wszystko, co jest? Z nico?ci? Ale skoro nie by?o nic, to jak pojawi?o si? co?? A je?li to istnieje wiecznie? To jak i sk?d? No, ale odbiegamy od tematu, fajnie by by?o za?o?y? osobny ^^
?eby jednak by?o jakie? wi?ksze nawi?zanie do tematu, zastanawiaj?c si? w powy?szych kategoriach, mo?na doj?? do konkluzji, ?e wszech?wiat posiada jakie? prawid?a nad sob? i sugeruj? one definicj? ?ycia bardziej szerok? i uniwersaln?, ni? wspó?cze?nie przyjmowana, tak? definicj? ?ycia, która si?ga poza biologiczne jednostkowe korpusy. A id?c dalej tym tokiem my?lenia, nietrudno przyj?? mo?liwo?? istnienia m.in. reinkarnacji.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bielik110
post 31.03.2019 - 11:27
Post #23


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1150CYTAT(Pavve? @ 31.03.2019 - 00:05) *
?a?, ?e? si? pochwali? swoj? m?dro?ci?..

Nie widz? w tym nic ?miesznego. Takie zachowania na forum i ich wspieranie powinny uchodzi? za hejt i trolling, które nie wnosz? nic pozytywnego i powinny skutkowa? warnem, a nast?pnie banem.


Jaka jest ró?nica pomi?dzy kreatorem, a sprawc?? W jakim sensie wyznacznikiem? ?wiadomo?? czyja? ?wiadomo?? jako co? Napisa?e? co?, ale tak, jakby? nic nie napisa?. Tak wi?c mo?e troch? sprecyzowania, albo jakiej? analizy... a nie samo postawienie wieloznacznej, bezkrytycznej tezy, bo tak i ju?.


Tobie nawet namalowa? to i tak b?dziesz dalej pyta? dlaczego i po co,a ja bym a ja to :) Ty szukasz wiecznie dziury w ca?ym, ju? to przerabia? z tob? ka?dy.

Nie odpisuj. prosz? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rokinon
post 01.04.2019 - 00:29
Post #24


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17202CYTAT(Pavve? @ 31.03.2019 - 01:05) *
?a?, ?e? si? pochwali? swoj? m?dro?ci?..

Nie widz? w tym nic ?miesznego. Takie zachowania na forum i ich wspieranie powinny uchodzi? za hejt i trolling, które nie wnosz? nic pozytywnego i powinny skutkowa? warnem, a nast?pnie banem.


Jaka jest ró?nica pomi?dzy kreatorem, a sprawc?? W jakim sensie wyznacznikiem? ?wiadomo?? czyja? ?wiadomo?? jako co? Napisa?e? co?, ale tak, jakby? nic nie napisa?. Tak wi?c mo?e troch? sprecyzowania, albo jakiej? analizy... a nie samo postawienie wieloznacznej, bezkrytycznej tezy, bo tak i ju?.
?wiadomo?ci nie da si? skojarzy? z "ja, czyja, czyje". To snop ?wiat?a biegn?cy do przodu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 01.04.2019 - 20:49
Post #25*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


CYTAT(bielik110 @ 31.03.2019 - 11:27) *
Tobie nawet namalowa? to i tak b?dziesz dalej pyta? dlaczego i po co,a ja bym a ja to :) Ty szukasz wiecznie dziury w ca?ym, ju? to przerabia? z tob? ka?dy.

Nie odpisuj. prosz? :)

Wypowiadaj si? tylko za siebie, prosz? :|
Namaluj dobrze, je?li potrafisz. Po to jest forum. A nie do g?oszenia objawie?.
I dobrze, ?e szukam, bo badam, zamiast bezkrytycznie przyjmowa? nieuzasadnione stwierdzenia Bielika, czy kogokolwiek.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 02.04.2019 - 08:38
Post #26*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


CYTAT(Rokinon @ 01.04.2019 - 00:29) *
?wiadomo?ci nie da si? skojarzy? z "ja, czyja, czyje". To snop ?wiat?a biegn?cy do przodu.

A to sk?d? ?wiadomo?? jest ?ci?le zwi?zana z postrzeganiem odr?bnych obiektów i zale?no?ci mi?dzy nimi. Chyba, ?e chodzi ci o jakie? ekstatyczne czy inne odczucia (ale one i tak s? wyzwalane obiektami, zale?no?ciami mi?dzy nimi i ich interpretacj?), ale wtedy trzeba by u?ci?li? przyjmowan? definicj? ?wiadomo?ci.
?wiat?o to fala elektromagnetyczna o spektrum widzialnym dla cz?owieka, a nie ?wiadomo??... i mo?e rozchodzi? si? w ró?nych kierunkach. A gdzie jest przód?
Mo?e tobie chodzi?o o to, ?e "?wiadomo?? jest jak ?wiat?o, które o?wietla drog? przed sob?"?
Postarajcie si? u?ci?la? swoje wypowiedzi pod wzgl?dem logiki i semantyki, a nie dzieli? si? objawieniami nie wiadomo sk?d, które nie wiadomo co znacz? i jak je interpretowa?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rokinon
post 07.04.2019 - 12:58
Post #27


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17202CYTAT(Pavve? @ 02.04.2019 - 09:38) *
A to sk?d? ?wiadomo?? jest ?ci?le zwi?zana z postrzeganiem odr?bnych obiektów i zale?no?ci mi?dzy nimi. Chyba, ?e chodzi ci o jakie? ekstatyczne czy inne odczucia (ale one i tak s? wyzwalane obiektami, zale?no?ciami mi?dzy nimi i ich interpretacj?), ale wtedy trzeba by u?ci?li? przyjmowan? definicj? ?wiadomo?ci.
?wiat?o to fala elektromagnetyczna o spektrum widzialnym dla cz?owieka, a nie ?wiadomo??... i mo?e rozchodzi? si? w ró?nych kierunkach. A gdzie jest przód?
Mo?e tobie chodzi?o o to, ?e "?wiadomo?? jest jak ?wiat?o, które o?wietla drog? przed sob?"?
Postarajcie si? u?ci?la? swoje wypowiedzi pod wzgl?dem logiki i semantyki, a nie dzieli? si? objawieniami nie wiadomo sk?d, które nie wiadomo co znacz? i jak je interpretowa?.Jeszcze si? taki nie urodzi?, który wiedzia?by , czym jest ?wiadomo??, tej.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Rokinon za ten przydatny wpis:
bielik110
Pavve?
post 09.04.2019 - 20:30
Post #28*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


CYTAT(Rokinon @ 07.04.2019 - 12:58) *
Jeszcze si? taki nie urodzi?, który wiedzia?by , czym jest ?wiadomo??, tej.

CYTAT(Rokinon @ 01.04.2019 - 00:29) *
?wiadomo?ci nie da si? skojarzy? z "ja, czyja, czyje". To snop ?wiat?a biegn?cy do przodu.

CYTAT(bielik110 @ 29.03.2019 - 17:33) *
Dodam od siebie ze ?wiadomo?? jest kreatorem,wyznacznikiem i sprawc? materii.

Dobrze wiedzie?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rokinon
post 10.04.2019 - 23:27
Post #29


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 17202CYTAT(Pavve? @ 09.04.2019 - 21:30) *
Dobrze wiedzie?...No i? Napisanie : "?wiadomo?? to snop ?wiat?a biegn?cy do przodu", to napisanie: "tego nie da si? zdefiniowa?".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pavve?
post 11.04.2019 - 20:03
Post #30*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


Skoro dla Ciebie wyra?enia "?wiadomo?? to snop ?wiat?a biegn?cy do przodu" i "tego nie da si? zdefiniowa?" znacz? to samo, to nast?pnym razem poprosz? o do??czanie s?ownika Rokinona do ka?dej Twojej wypowiedzi..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bielik110
post 11.04.2019 - 20:36
Post #31


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1150:):)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Stron V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park