oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

51 Stron V   1 2 3 > » 

Krukos
Napisane: 27.02.2019 - 08:19


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Taki wyjazd ma relaksowa?, a nie jecha? na warsztat i my?le? o oszcz?dzeniu ka?dej z?otówki. Traktujemy to jak wycieczk?. Ludzie zarabiaj? po 5 ty? miesi?cznie i dla nich jest taka wycieczka. A je?eli ja mam my?le? o ka?dym groszu, aby robi? warsztat w hotelu dla biedaków, aby by?o taniej.

W sumie aby pooddycha? norweskim powietrzem warto zap?aci? nawet i 10 ty?. Pave?ek je?eli kogo? sta? na wycieczk? za 2300 to w rzeczywisto?ci zap?aci?by za tak? wycieczk? i poniós? dodatkowe koszty za 5 ty?. Nie nale?y tu kombinowa?.

No je?eli mnie sta? pojecha? do Warszawy do kina powiedzmy za 60 z?, to jestem w stanie ponie?? koszty i za 200 z?, logiczne.


  Forum: Spotkania, zjazdy, zloty · Podgląd postu: #1054427 · Odpowiedzi: 17 · Wyświetleń: 3,248

Krukos
Napisane: 27.02.2019 - 07:37


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


CYTAT(Se7en @ 24.02.2019 - 10:28) *
Sam robi?e? ten ba?agan na forum za co powiniene? wylecie?. Teraz wyskakujesz z jakim? pedalstwem, poni?ej krytyki.


siedzisz i tu pieprzysz bez sensu, zobacz ile bezsensownych wiadomo?ci napisa?e? w tym temacie
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #1054426 · Odpowiedzi: 31 · Wyświetleń: 4,171

Krukos
Napisane: 24.02.2019 - 09:09


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Chcieli ci?gle równo?ci, brak króla w pa?stwie. A gdy na forum zabrak?o sprz?taczki- króla. Król zajmuje si? porz?dkiem. Zrozumieli ze król w pa?stwie potrzebny. Wszystko co tu by?o g?oszone przez pseudo ezoteryków, pokaza?o ze jest to bez sensu. Ostatnio ogl?da?em film Black Mirror - Million Merits. Pi?knie jest tam zobrazowane, ze ludzie potrzebuj? klauna, grajka i ..., ale i takiego m?drca, który b?dzie im opowiada?, ze system jest z?y, ze nasz oszukuj? itd. Gdy w pa?stwie brakuje ludzi, obni?a si? podatki. No albo wprowadza sztucznych ludzi i sztuczne posty pocz?tkuj?cych. Twisted w?adca znakomity, wiedzia? jak rozkr?ca si? forum. Nowa w?adza le?y tylko. Przychodzi seven i mówi ze podatki trzeba znie??, aby ludzi przyby?o. Dostaje odpowied? ze pa?stwo bez podatków nie utrzyma si?. Zobaczymy co b?dzie dalej.

Jeszcze co? zauwa?y?em. Ze bez w?adzy zacz??o rozwija? si? lesbijstwo i pedalstwo w pa?stwie. Posty jakie tu by?y o tym pokazywa?y. Nie dobre czasy nadchodz?. Ogl?da?em ostatnio serial 13 reasons why. Ewidentnie choroba XXI wieku jest tam akceptowana. Trzeba ludzie rozpocz?? z tym walk?. Nauczaj? w serialach dla nastolatków tych chorób. W wi?kszo?ci nowoczesnych filmów zaraza si? rozwija. Trzeba otworzy? oczy i mówi? ludziom co si? dzieje. W moim jednym z wyj?? mia?em przepowiedni? pedalstwa, walczy?em z tym. By?o to jeszcze przed nastaniem ba?aganu na forum. Nikomu o tym nie mówi?em, bo nie wiedzia?em ze to by? znak. Scena ta by?a tak rzeczywista, ze a? p?aka?em gdy wróci?em do cia?a. Ale zrozumia?em co si? dzieje z moim umys?em, ze chc? go przemieni?. Walczy?em z tym i dalej trzeba z zaraz? walczy?. Walka jest wpisana w natur? cz?owieka.

Walcz ju? dzi?, znaj? techniki i umys? cz?owieka ze nied?ugo, za pomoc? mediów, za pomoc? filmów omami? nasz, tak jak ko?ció? omami? ludzi. Trzeba jasno i zrozumiale mówi? co si? dzieje.
Nie wa?ne czy przekaz w oobe, jest od bóstwa, od kosmitów czy wykreowa? si? sam. Wa?ne ze w jakim? celu powsta?. Homosie to jest bardzo wielkiej wagi problem. A wiem to z rzeczywistych przekazów w poza, z naszego Astrala. Sami widzieli?cie co zrobili z naszym pi?knym forum. Zrobi? to i z naszym pi?knym ?wiatem. Czy pozwolimy na to?. Dzia?aj ju? dzi?.
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #1054416 · Odpowiedzi: 31 · Wyświetleń: 4,171

Krukos
Napisane: 06.11.2018 - 22:08


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Ciekawe co my?l? zmarli bracia dziadki, kuzyni, koledzy itd. którzy nie zostali tu wspominani na forum. Nie zas?u?yli:(
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054316 · Odpowiedzi: 26 · Wyświetleń: 5,982

Krukos
Napisane: 11.10.2018 - 20:13


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Po co cz?owiekowi by? nie samotnym, po co cz?owiekowi dorównywa? bogu?
po co mu wspó?tworzy? ?wiat, po co cz?owiekowi by? godnym partnerem u boku boga?
Za?ó?my ze to osi?gnie. Za?ó?my ze chce to osi?gn??? Ale po co mu to osi?ga??
Po co mu chcie? to osi?ga??

Chce to osi?gn??? bo bo bo bo bo nie ma powodów dla których chcia?by to robi?, nie widz? powodów dlaczego cz?owiek chcia?by mie? taki cel i to osi?ga?

partner u boku boga? pff na co mu to, chyba aby si? pochwali? kolegom tym w szkole lol


  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054296 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,087

Krukos
Napisane: 09.10.2018 - 15:55


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Ja sceptycznie podchodz? do takich opowie?ci. Niektórzy bajkopisarze lubi? troch? podkr?ci? atmosfer?; )
Chocia? jaki? przypadek mo?e by? podobny, tak jak to w ?yciu przypadkowo co? lubi si? przytrafi?.
Cz?owiek pr?dzej co? zapomni i my?li potem ze samo to si? zrobi?o. A tu i matka mog?a to wyla? i zapomnie?.
Niektórzy tyle czynno?ci dziennie wykonuj? ze nie s? w stanie wiedzie? co ju? robili a czego nie.
Ludzie s? bardziej sk?onni wierzy? w co? niesamowitego ni? w swoj? lub czyj?? nieomylno??.

Mi kiedy? nie oobe, a sen. Przy?ni?o si? zwierz? i osoba, która z?apa?a te zwierz?, i ju? nie pami?tam ale chyba sposób z?apania podobny.
A to wszystko wy?ni?o si? bo ?pi?c ten zwierzak si? gotowa? w garnku i w domu unosi? si? zapach gotuj?cego zwierz?cia. Taki przypadek.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054283 · Odpowiedzi: 19 · Wyświetleń: 3,159

Krukos
Napisane: 08.10.2018 - 20:25


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


CYTAT(Cao @ 08.10.2018 - 19:59) *
Czy Ty za?o?y?e?, ?e ?yjesz po to aby je??? To jest cel Twojego ?ycia? Bo je?li nie o to Ci chodzi, to nie wiem do czego odnosisz te aluzje z makaronem.

?yj? po to aby robi? to co robi?, mi?dzy innymi je??. Zada?em pytanie? W jakim celu ten rozwój i wcielenia?

Zastanawia mnie jaka jest najbardziej rozwini?ta forma. I po co ona?

A dzi?kuje: )
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054278 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,087

Krukos
Napisane: 07.10.2018 - 18:01


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Takie wra?enie, taka my?l sama mo?e powsta?, nawet je?eli nawet taka sytuacja nie zaistnia?a. Cz?owiek rodzi si? po 9 miesi?cach dopiero. W czasie tych miesi?cy mo?e pobra? wspomnienia, mimo ze rodzi si? maj?c m?ode komórki. A i w genach s? informacje przekazywane itd. Cz?owiek który du?o widzia?, du?o zrobi?, mo?e sobie co? przypomnie? i mie? wra?enie ze to si? wydarzy?o. Nawet na filmie móg? widzie? podobn? sytuacj? czy jaki? mebel, o tym zapomnie? i mie? za jaki? czas jakie? wra?enie. Zreszt? fenomen deja vu ró?nie jest t?umaczony.

Mia?em nie tak dawno sen. Wydarzy?o si? co?. Nagle w ?nie sobie przypominam ze mia?em sen ze to si? wydarzy. Ma?o tego mam wra?enie ze sen by? wczoraj, podczas snu oczywi?cie. Rozpoznaje go?cia nie wiem sk?d w tym ?nie i chc?c sobie przypomnie? sk?d go znam my?l? ze wczoraj to mi si? ?ni?o w proroczym ?nie. Mimo ze nie mam pewno?ci, a wydaje mi si? to oczywiste. Bo sk?d bym go pozna?. Dlaczego przypomina mi si? ze ?ni?em o nim wczoraj itd.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054267 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,087

Krukos
Napisane: 07.10.2018 - 10:55


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


CYTAT(Cao @ 07.10.2018 - 03:23) *
Jeste?my tu po to aby si? rozwija?, a w tym celu potrzebnych jest wiele ró?nych ?y?, w których do?wiadcza si? ró?nych rzeczy i z ró?nych perspektyw.


To jaka jest najbardziej rozwini?ta forma? Zjadam makaron po raz milionowy do czego to ma si? przyda? rozwini?tej formie? Chyba ?eby si? tym wychwali? innym formom lol

A mo?e ten makaron powinien cz?owiek zjada? na ró?ne sposoby? ha ha
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1054265 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 6,087

Krukos
Napisane: 24.09.2018 - 19:58


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


https://www.youtube.com/watch?v=idgfIJn6X84
  Forum: Hyde park · Podgląd postu: #1054252 · Odpowiedzi: 1986 · Wyświetleń: 254,885

Krukos
Napisane: 24.09.2018 - 19:54


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Shen Long
  Forum: ?wiadomie ?ni?cy · Podgląd postu: #1054251 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 1,305

Krukos
Napisane: 31.07.2018 - 16:38


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Ok zaprzeczam sobie. Wi?c pytam, czy po zamkni?ciu oczu ciemno?? która widz? to sen czy nie sen? Gdy mam zamkni?te oczy a pomy?le o czym? to sen czy nie sen? Teraz w oobe dlaczego mam tak my?le? ?e to sen? Rozumiem je?eli mi si? co? przy?ni, ale je?eli mam oobe, gdzie ja si? czuj? ?e ni spié, mog? nawet w ka?dej chwili poruszyc swoj? realna reka. Nie zosta?em poinformowany dlaczego b??dnie my?l? ?e oobe to nie sen tylko nazwany cpunem.

Dobra nie da rady si? porozumie?. Ja napisa?em ?e zaprzeczam, ale my?l? inaczej. ?le to wysz?o chcia?em wyt?umaczy? wysz?o ?e ja sam tak my?l?. W t?umaczeniu musia?em uwzgl?dni? ?e oobe to sen, aby wyt?umaczy? ?e jest inaczej, nie uda?o si?. Tak wysz?o ?e ja tak my?l?, no trudno.

Ja widz? tak? ró?nic? ?e my?lenie mo?e si? ?ni?, a je?eli cz?owiek ma oobe my?lenie si? nie ?ni. Je?eli kto? pisze ?e wszystko si? ?ni, to chc? pozna? dlaczego tak si? dzieje.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054220 · Odpowiedzi: 11 · Wyświetleń: 2,482

Krukos
Napisane: 30.07.2018 - 16:41


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


No je?eli oobe to dla ciebie sen to nie zrozumiesz. Bo ja podczas oobe nie ?pi?, musz? si? skupi? aby nie wsta? cia?em realnym, tylko wirtualnym. Nie zrozumiesz czym jest sen o oobe a oobe. Ja widz? ró?nic? i tyle w temacie. Je?eli j? w ?nie widz? te istoty i rozmawiam z nimi, a w jednej chwili mog? szybko zerwa?/wstac z ?ó?ka, to ja ?pi? czy nie ?pi?? Ja niby kontroluje te cia?o wirtualne ale w jednej chwili mog? si? prze??czy? i porusza? realnym. A gdy mam sen ?e wychodz? z cia?a nie mam nad niczym kontroli. Ale podam przyk?ad ?pi? mam sen jak biegn? drog?, nagle zdaje sobie spraw? ?e spié, ale nic z tym nie moge zrobi?, bo nie jestem w stanie tego kontrolowa? i zaw?adn?? snem. No je?eli nie jestem w stanie zaw?adn?? snem to ?pi? i czekam co dalej fabu?a do?ni. Mo?e si? komu? przysnic ?e ma oobe obserwowa? ?e wychodzi z cia?a, ale je?eli tym nie zaw?adn??, nie zrobi? to co chcia? tylko mu si? wysni?o samo to co to za oobe? Sen a nie oobe. Mo?e si? w ?nie ?ni? ?e o co? pytam, ale je?eli zaw?adn? snem i o co? pytam jest ró?nica, czuj? si? tak jakbym to ja zdecydowa? co zadam, mam kontrol? nad tym. Sen jest jak ogl?danie filmu, który jest zaplanowany, a gdy si? ockniesz sam nie jeste? w stanie tego doko?czy? musisz sam my?le? czy i?? w prawo czy w lewo, nie wysni ci si? któr?dy masz i??, sam musisz zdecydowa?. Mo?e ci si? przysnic ?e podejmujesz decyzje, ale to nie to samo, gdy masz kontrol?.

Ale w sumie gdy s? zamkni?te oczy to wszystko sen. Tylko ?e ja podejmuje decyzj?, która mi si? nie ?ni. Podczas oobe ja nie ?pi?, ale widz? wszystko to co mi si? ?ni.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054215 · Odpowiedzi: 11 · Wyświetleń: 2,482

Krukos
Napisane: 29.07.2018 - 20:17


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Po opisie wida? ?e nie prze?y? ch?opak tego co chcia?. Fabu?a to chyba zawsze jest, ale gdy si? oczkniesz i skapniesz ?e to sen, nie dosni si? tak jak dosni?a by si? bez tej wiedzy. W oobe cz?owiek obudzony widzi to co mu si? ?ni. Wi?c ró?nica ?e komu? przy?ni si? oobe a ?e ma oobe ma prawo istnie?. Mo?esz spaç i zadac pytanie i ?ni? ?e zadajesz pytanie. Mo?esz widzie? ró?nice taka ?e ?ni ci si? ?e masz sen lub faktycznie podczas snu o tym wiedzie?. Mimo ?e definicja sen oznacza ?e wszystko ci si? ?ni.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054212 · Odpowiedzi: 11 · Wyświetleń: 2,482

Krukos
Napisane: 28.07.2018 - 22:25


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Opisy wygl?daj? jak sny. Nawet pytania dotycz? snów. Ustal przed snem o co zapytasz. Ja kiedy? spotka?em 3 babki spyta?em je sk?d jestem i poda?y mi moj? miejscowo??. To co opisujesz wygl?da jak sen. Gdy masz obe fabu?a snu umiera, robisz to co chcesz. Z twoich opowiada? wynika ?e kontynu?owa?e? sen dalej.
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #1054207 · Odpowiedzi: 11 · Wyświetleń: 2,482

Krukos
Napisane: 15.06.2018 - 18:04


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Zero spisków? No chyba zatrujesz. Spiski, plotki, korupcja zawsze istniej? i b?d? istnia?y. Ju? nie przesadzajmy ze nie ma spisków.
  Forum: Hide park - Filozofia i ?wiatopogl?d · Podgląd postu: #1054126 · Odpowiedzi: 4 · Wyświetleń: 4,571

Krukos
Napisane: 06.06.2018 - 09:20


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Niedo?ywiony. Rozdaje czy sprzedaje jab?ka? Bo widz? s?oik na pieni?dze. Z gospodarza na ?ebraka. Ba niektórzy widz? go jako znawc? od zdrowej ?ywno?ci. Nieogolony bezdomny ?ebrak dzi? wzór do na?ladowania przez obenautów.
  Forum: Hyde park · Podgląd postu: #1054047 · Odpowiedzi: 28 · Wyświetleń: 3,484

Krukos
Napisane: 01.06.2018 - 10:30


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


No je?eli co? nie pasuje do teorii wymy?la si? jakie? dodatkowe zjawisko, zamiast b??dno?? teorii.
Nie wnikam w ksi??yc jak powinien kr??y?. Matrixy to bajka w bajce. Ró?nica wi?cej mo?liwo?ci cz?owieka, które s? potrzebne mi?dzy innymi do walki o ocalenie ?wiata.
Dalej wcinaj? ?arcie, dalej robi? rzeczy matrixowe. Nigdy nie chc? zosta? mnichami matrixowymi, którzy udaj? ze s? poza matrixami.

Latanie pi?kne, omijanie kulek pi?kne. Osi?gni?cie dodatkowych bajerów dla cia?a. Wró?ki przepowiadaj?ce przysz?o?? poezja.
Osi?gni?cie stanów w których ka?dy my?li inaczej czy podobnie do TV.
Wyznaczanie wska?ników jak powinien ?y? cz?owiek, co powinien robi? cz?owiek.

?wiadomo?? ze si? spa?o i by?o niewolnikiem maszyn czy niewolnikiem ?wiata poza matrixem, w którym cz?owiek musi dalej robi? to co w matriksie, powoduje ze film jest bezwarto?ciowy.
Tylko w przypadku niewolnika ?wiata to iluzja ze nie ma kabelków i nie jest pod??czony mimo ze dalej robi to co w matriksach.

Mo?e ?le ten film obejrza?em, powinienem ujrze? co? innego? Film pi?kny, efekty pi?kne, gra aktorów na plus, czerwona pigu?ka, niewola, omijanie kulek czego brak wi?cej.
Tv nie ogl?dam wi?c warunki do rozmowy spe?niam?

Teraz taki osobnik po matrixach, equlibriach i braku tv móg?by zacz?? chodzi? nago wsz?dzie przecie? i tak ?yje w matriksie?
Pytanie czy jest taka potrzeba? Geje si? rozmno?y?y bo nikt nic z tym nie robi, zielarze na forach gdy zacz??y robi? to co im si? podoba?o.
Niby mój matriks wszyscy maj? robi? to co ja powiem, ale ka?dy wymaga czego? innego. W matriksie nie jestem tylko ja.
W filmie tez zauwa?y?em ze jako? rozebrani nie byli i dziwnie nie zachowywali si?, tylko jak cywilizowana wytresowana rasa.

  Forum: Hide park - Filozofia i ?wiatopogl?d · Podgląd postu: #1053938 · Odpowiedzi: 226 · Wyświetleń: 28,956

Krukos
Napisane: 31.05.2018 - 12:25


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


W teorii p?askiej Ziemi jak t?umacz? zjawisko s?o?ca? Wisi na sznurku? Ju? wiem, s?o?ce jest l?ejsze od powietrza i wiatr podmuchuje je wokó? p?askiej Ziemii. Nobel Mi si? nale?y.
  Forum: Hide park - Filozofia i ?wiatopogl?d · Podgląd postu: #1053935 · Odpowiedzi: 226 · Wyświetleń: 28,956

Krukos
Napisane: 09.05.2018 - 13:28


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Niedopracowana ankieta, w kilku punktach nie wiedzia?em co zaznaczy?.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1053865 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 1,125

Krukos
Napisane: 30.04.2018 - 08:37


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Wida? ze po cz?owieku mo?na pozna? ze si? nie boi ?mierci i potem mo?e si? przy?ni?.
  Forum: ?wiadomie ?ni?cy · Podgląd postu: #1053830 · Odpowiedzi: 3 · Wyświetleń: 1,136

Krukos
Napisane: 28.02.2018 - 15:20


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


co? mog? znaczy?. widzisz psa zamiast kota, widzisz ko?cio?y zamiast innych budynków, co? si? ?mia?o zamiast p?aka?
co? si? wydarza, wydarza si? po co?. tylko du?o osób uwa?a to za jaki? wa?ny przeka?, a to mo?e znaczy? prost? rzecz ze jutro ma zje?? np. jab?ko
albo pochwali? si? tym na forum
  Forum: ?wiadomie ?ni?cy · Podgląd postu: #1053719 · Odpowiedzi: 7 · Wyświetleń: 1,711

Krukos
Napisane: 20.02.2018 - 14:09


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


CYTAT(Zielarz Gajowy @ 20.02.2018 - 11:37) *
Dlaczego s?dzisz, ?e Europa zdycha? Ostatnio ?ona by?a z wycieczk? w Hiszpanii i generalnie zwyczajnie.


Wycieczka szkolna tak? Poka? nam ?on?. Wstydu by si? w szkole najad?a gdyby uczniowie dowiedzieli si? ze jej m?? jest tu taki s?awny.
By nazywali j? Gajowa. Trzeba ich o tym poinformowa? na fb. Nie dali by jej ?y?.

Ale ?onka uczy starszych? To pewnie i w szkole na studniówkach z ni? si? pokazujesz? Chyba m?odzie? nie uczy si? teraz Hiszpa?skiego jako obowi?zkowy.

Dawaj to ?on? zielu? tu na forum i wi?cej swoich zdj??, bo te stare przeróbki to ju? za nudne.
W tym roku ba?wana nie ulepi?e? i zdj?? nie ma: smuteczek:
  Forum: Kosz · Podgląd postu: #1053704 · Odpowiedzi: 8036 · Wyświetleń: 149,069

Krukos
Napisane: 10.02.2018 - 18:53


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


Nie chce wymusza?, ale ludzie zaczn? zastanawia? si? czy decyzja podj?ta jest dobra czy z?a. Je?eli powiem temu czemu?, ze podj??o z?? decyzj? to nie zabije tego dziecka. A je?eli powiem ze dobr?, zaczn? wychwala? to biedak marnie sko?czy. Decyzj? pewnie podejmie my?l?c czy dobrze robi czy ?le.
  Forum: Kosz · Podgląd postu: #1053596 · Odpowiedzi: 0 · Wyświetleń: 129

Krukos
Napisane: 10.02.2018 - 17:59


Dusza Towarzystwa
*******

Grupa: Validating
Postów: 1,265
Dołączył: 25.07.2009
Skąd: ?wiat snów
Nr użytkownika: 7,269


zgwa?cona ma prawo zabi? tak? gwa?ciciela czy dziecko? gwa?ciciela si? nie zabija to czemu dziecko powinno si? zabi???
  Forum: Kosz · Podgląd postu: #1053593 · Odpowiedzi: 0 · Wyświetleń: 137

51 Stron V   1 2 3 > » 

New Posts  Nowe odpowiedzi
No New Posts  Brak nowych odpowiedzi
Hot topic  Popularny temat (Nowe)
No new  Popularny temat (Brak nowych)
Poll  Sonda (Nowe)
No new votes  Sonda (Brak nowych)
Closed  Zamknięty temat
Moved  Przeniesiony temat
 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park