oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

92 Stron V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Wielka Piramida - Wielka Energia
Zielarz Gajowy
post 06.06.2010 - 16:34
Post #1


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Po pierwsze nie mam zamiaru tym tematem i zawartymi w nim tre?ciami nikogo do niczego przekonywa? a tym samym zmienia? czyjego? ?wiatopogl?du.

Po drugie to co przedstawi? w tym temacie jest faktem a nie teori?. Faktem jest przeznaczenie Wielkiej Piramidy a teori? pozostaj? jedynie mo?liwo?ci wykorzystania potencja?u tej budowli.

Po trzecie ewentualnych sceptyków prosz? o rzeczow? polemik?. Nie b?d? komentowa? lub dyskutowa? z lud?mi próbuj?cymi skompromitowa? ten temat.

Po czwarte je?eli kto? podwa?y zawarte poni?ej fakty to bardzo prosz? o podanie kontrargumentów. Zaprzeczenie dla samego zaprzeczenia b?dzie dowodem braku podstawowej wiedzy, która jest tutaj potrzebna, aby rozs?dnie i sensownie dyskutowa?.

Ka?dy z nas dobrze wie jak? rol? w naszym ?wiecie odgrywa energia i jakie s? metody jej pozyskiwania. Jest energia odnawialna, któr? pozyskujemy dzi?ki wiatrom, wodzie, s?o?cu...Jest te? energia nie odnawialna atomowa, której skutki uboczne widoczne s? do dzisiaj np. w Czarnobylu. Energia taka produkuje odpady radioaktywne a jej wp?yw na ?rodowisko jest destruktywny.

Wielka Piramida to doskona?y przyk?ad w jaki inny sposób mo?na pozyskiwa? pot??ne ilo?ci energii, któr? mo?na by wykorzysta? na wiele sposobów. Nie b?d? tutaj snu? teorii kto zbudowa? Wielk? Piramid? i kiedy bo sprowadzi to temat do pyskówki a tego chc? unikn??. B?d? bazowa? na faktach, naukowym podej?ciu do zagadnienia i logicznym my?leniu. Jednocze?nie zdecydowanie odrzucam teori? grobowca zbudowanego na polecenie Cheopsa. Dlaczego? Bo nie ma ani jednego sensownego dowodu, ?e jest to grobowiec i ani jednego dowodu, ?e Wielka Piramida zosta?a zbudowana na polecenie Cheopsa. Zatem najwa?niejszym dowodem podwa?aj?cym teori? grobowca jest totalny brak dowodów, ?e jest to grobowiec. To troch? tak jak z WTC. Oficjalnie to zamach terrorystyczny a nie oficjalnie do plan Pana B. aby do ko?ca ?wiata i o jeden dzie? d?u?ej walczy? z terroryzmem w imi?...ropy. Ka?dy ma prawo sam wybra? w któr? wersj? wierzy tak jak to czy Wielka Piramida jest tylko grobowcem lub czym? znacznie bardziej intryguj?cym.

Jest wiele dowodów na to, ?e Wielka Piramida to budowla technologiczna, zbudowana przez cywilizacj? ca?kowicie pomini?t? w chronologii ludzko?ci. Wielka Piramida to mi?dzy innymi generator energii i za chwil? zaprezentuj? szereg dowodów i materia?ów, które to potwierdzaj?.

Na pocz?tek chcia?bym, aby osoby zainteresowane poruszanym tutaj tematem obejrza?y te dwie cz??ci tego dokumentu (trzecia w przygotowywaniu):

http://waldek1984.info/2010/02/18/kod-piramid-i-pas-pokoju/

http://waldek1984.info/2010/02/25/kod-pira...na-technologia/

Ta druga cz??? dla wielu jest nie do przetrawienia. W zasadzie nie wiem dlaczego, ale my?l?, ?e u takich ludzi w??cza si? jaki? wewn?trzny system obrony przed zmianami w ?wiatopogl?dzie jakie musz? nasta? po zaakceptowaniu takich faktów. Pojawi? si? pytania. Ale poco mi ta wiedza, do czego mi potrzebna? Nie mi odpowiada? na takie pytania, ale cz?sto je s?ysza?em i pewnie b?d? jeszcze s?ysza?.

Je?eli kogo? zaintrygowa? ten filmik i temat proponuj? dorwa? gdzie? ksi??k? (chyba nie ma po polsku) i zapozna? si? z poszczególnymi tre?ciami na tej stronie:

http://www.gizapower.com/

Tutaj: http://www.gizapower.com/Blast.htm przedstawiona jest wizualizacja jak mog?a wygl?da? Wielka Galeria, która obecnie jest pusta, ale pozosta?y ?lady demonta?u brakuj?cych cz??ci Wielkiej Piramidy.

Zach?cam te? do przeczytania (w ca?o?ci:)

http://www.paranormalne.pl/index.php?showtopic=1451

Polecam tak?e wyk?ad:

http://video.google.com/videoplay?docid=2676128221474744663#

Na chomiku podwiesi?em te? fragmenty ksi??ki "Gwiazda ?mierci z Gizy". Zach?cam do lektury:

http://chomikuj.pl/mojerealia

Jak kto? nie b?dzie móg? ?ci?gn?? mog? wys?a? plik PDF na maila.

Innych materia?ów udowadniaj?cych prawdziwe przeznaczenie Wielkiej piramidy jest znacznie wi?cej i jak kto? chce dr??y? temat to chyba nie musz? bardziej przekonywa?.

CIEKAWOSTKA:

Piramida solarna zasili miasta na Dalekim Wschodzie. Singapurska firma MSC Power Corporation wybuduje w Indiach pierwsz? elektrowni? o nap?dzie turbo-solarnym. Elektrownia i za razem stacja odsalania wody, ma kszta?t piramidy...

http://katalog.xtech.pl/wiadomosci/wiadomosc_2303.htm

Inne warte obejrzenia filmiki:

http://video.google.com/videoplay?docid=-4...109568428085118

http://video.google.com/videoplay?docid=-4...133290297631713

http://video.google.com/videoplay?docid=-4...288449570328310

Jeszcze chcia?bym odnie?? si? do s?ów Mastera, który tak o mnie napisa?:

"Na zako?czenie jeszcze wyrazy wspó?czucia z powodu tego niez?ego burdello, mieszcz?cego si? w Twojej g?owie. Mo?e to wina zió??!?"

Nie znasz mnie i najwyra?niej nie zg??bi?e? nigdy tematu Wielkiej Piramidy zatem chcia?bym PROSI? wszystkich dyskutantów o powstrzymanie si? od tego typu chamskich komentarzy. To forum zobowi?zuje aby zachowa? pewien poziom a ocenianie ludzi, kiedy nigdy si? z tym kim? nawet s?owa nie zamieni?o jest przejawem najgorszych cech ludzkiego charakteru. Je?eli Master chcesz mnie jeszcze zbluzga?, wyzwa? i nawtyka? to zrób to, ale nie w tym temacie. To nie wina zió? a "wina" rozumu i zainteresowa?. Pozwól ludziom my?le? i sam do tej czynno?ci Ciebie namawiam.

Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
6 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
Adam Grzybowski, chemiq12, Foks, Fokus, klucznik, TyHu
twistoid
post 06.06.2010 - 16:44
Post #2


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175Ja dorzuc? do tych info linka.
http://www.apokalipsy.cba.pl/piramidy.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 Dzięki twistoid za ten przydatny wpis:
chemiq12, Józef, Zielarz Gajowy
Zielarz Gajowy
post 06.06.2010 - 17:48
Post #3


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Troszk? odbiegn? od tematu, ale ciekawie zapowiadaj? si? nowe sposoby pozyskiwania energii. Energii np. z trawy albo ze zgni?ych bananów lub grzybów:

http://www.mojaenergia.pl/print/strony/1/i/417.php
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
TyHu
Guest_Jose_*
post 06.06.2010 - 21:42
Post #4
Guests
Punkty prestiżu:Hehe, przypomnia? mi si? Jakub W?drowycz i zaginiona receptura na bimber z trocin.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Jose za ten przydatny wpis:
Shizmo, twistoid
Amras84
post 07.06.2010 - 18:53
Post #5


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 238

Notatnik


CYTAT(twistoid @ 06.06.2010 - 17:44) *
Ja dorzuc? do tych info linka.
http://www.apokalipsy.cba.pl/piramidy.htm

To niewyja?nione zjawisko w niewyja?niony sposób mi si? nie zjawia w oknie przegl?darki :P

A tak poza tym to obejrza?em dwa pierwsze filmiki od Zielarza i musz? powiedzie? ?e nie ma w nich nic co by?oby pozbawione sensu i wyssane z palca. Zreszt? ja ju? gdzie? jaki? czas temu te filmy widzia?em. Nie dopatrzy?em si? te? ?adnych naci?ganych teoryjek o kosmitach itp. Jedyne co mnie "dra?ni" to jakie? dziwne prze?wiadczenie podczas ogl?dania, ?e to jeszcze bardzo ma?a wiedza, ?e co? tam jeszcze tkwi, jest przeoczone, nieodkryte, niezrozumiane lub i nawet zafa?szowane. A? strach pomy?le? czego jeszcze nie wiemy.

A co do tych fotek z plamkami. Sam te? kiedy? wykona?em tak? fotografi? w zatopionym przej?ciu podziemnym u siebie w mie?cie. Wygl?da?o ciekawie ale stwierdzilem ?e to poprostu unosz?ce si? w powietrzu drobiny py?u i kurzu. Niestety fotk? chyba wywali?em.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Amras84 za ten przydatny wpis:
chemiq12
Zielarz Gajowy
post 08.06.2010 - 09:14
Post #6


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Kolejny ciekawy link:

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...jCpfBsgbHm7zyCA

Warto zwróci? uwag? na "wypalony laserem" kwiat ?ycia.

Amras84...oczywi?cie, ?e nie ma tam nic wyssanego z palca bo wyssana z palca jest jedynie teoria grobowca, ale mnie osobi?cie w pewnym sensie przera?a postawa ludzi, którzy zostali do tego stopnia zmanipulowani, ?e bardzo cz?sto broni? tej k?amliwej teorii b?d?c przy tym agresywnie nastawionym do ludzi maj?cych inne zdanie. Nie wiem z czego to wynika. Z g?upoty? Ze ?lepej wiary w autorytety? Chyba jednak ze zwyczajnego braku wiedzy i braku krytycznego podej?cia do wiedzy, któr? jeste?my karmieni.

Ciekaw jestem jak MY (nasza cywilizacja) czu?a by si? za np. 10 000 lat, kiedy po nas ?lad zaniknie, wszystkie drapacze chmur zamieni? si? w py? a archiwum w postaci zapisu magnetycznego ulegnie zatraceniu i pozostan? po nas jedynie szcz?tkowe formy zapisu naszej historii w postaci np. kilku ksi??ek (nie wiem czy papier mo?e przetrwa? tysi?ce lat, ale niewa?ne). Nie przez przypadek Sumerowie wybrali tak? form? zapisu:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Piecz%C4%99%C4%87_cylindryczna

Nie jest to przejaw ich prymitywizmu bo nie mieli komputerów, ale przejaw inteligencji bo jak wida? do dzisiaj zachowa?y si? po nich ró?ne informacje, które cz?sto traktujemy jak fikcj?, wymys?, bzdur?.

No w?a?nie. Jak by?my si? czuli, gdyby za te 10 000 lat inna cywilizacja, która nas zast?pi odkry?a szcz?tki ksi??ki historycznej, w której akurat opisane by by?y wojny ?wiatowe, holocaust i u?ycie bomb atomowych? Fajnie by?my si? czuli jakby oni pomy?leli: ale bzdura. Mieli fantazj?...Wi?cej...jak by?my si? czuli, gdyby podwa?yli istnienie naszej cywilizacji? My tak w?a?nie post?pujemy. Przesz?o?? staro?ytnych traktujemy jak bujd? przy okazji wierz?c w bujdy manipulatorów.

Ps. Dzi?ki Twistoid za poprawienie przy okazji literówki w temacie:) Próbowa?em sam to zrobi?, ale nie znalaz?em mo?liwo?ci edytowania tematu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
chemiq12, TyHu
Angello
post 08.06.2010 - 18:30
Post #7


Cz?onek Rodziny
******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 65CYTAT(Zielarz Gajowy @ 08.06.2010 - 10:14) *
Przesz?o?? staro?ytnych traktujemy jak bujd? przy okazji wierz?c w bujdy manipulatorów.

Jaka bujde? Ja nie spotkalem sie jeszcze nigdy z opinia jakoby starozytne cywilizacje nie istnialy. Wrecz przeciwnie. W praktycznie kazdej ksiazce historycznej z ktora mialem okazje pracowac okres przed n.e. jest traktowany z wielkim respektem. Czemu starasz sie przypisywac ludziom cechy, ktore sa nieprawdziwe? Bo niektorym bardziej racjonala wydaje sie teoria mowiaca, ze piramidy to grobowce, a nie 'elektrownie' i 'anteny kosmiczne'? No coz, kazdy ma prawo do swojej opinii.
Druga sprawa, filmiki. Obejrzalem na razie pierwszy i musze powiedziec, ze jestem nieco zawiedziony. Nie trescia tego dokumentu, ale sposobem przekazywania informacji. Wedlug mnie to jest przyklad typowej manipulacji(pewnie niezamierzonej). Podaje sie jakas "ogolnie przyjeta teorie", a pozniej pare osob na zmiane mowi ze ta teoria to BZDURA; ONA NIE MOZE BYC PRAWDZIWA; MAMY DOWODY, ZE JEST INACZEJ; itd.; Ani razu nie wypowiedziala sie osoba ktora rzeczywiscie reprezentowalaby dana teorie. W jaki sposob mam ocenic co jest prawdziwe skoro nie moge nawet uslyszec argumentow drugiej strony. A moze jest tez trzecia i czwarta...?
W podobnym stylu ogladalem niedawno dokument kreacjonizm vs ewolucjonizm. W ktorym to zwolennicy teorii mowi?cej, ze swiat zostal stworzony przez sile wyzsza wysmiewali argumenty zwolennikow ewolucji. Po jego obejrzeniu mozna bylo odniesc wrazenie, ze ci drudzy to kompletni wariaci. Dlatego ja radze Wam podchodzic do wszystkiego z odpowiednim dystansem i przede wszystkim szanowac poglady innych.

Osobiscie nie jestem przekonany ani do jednej, ani drugiej teorii i tak juz pewnie zostanie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 08.06.2010 - 21:40
Post #8


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Przesz?o?? staro?ytnych...inaczej mówi?c wierzenia staro?ytnych. Tak jak cz??? naszej ludzko?ci wierzy w ma?pie pochodzenie tak np. Sumerowie wierzyli w Annunaki - tych którzy przybyli z nieba. Je?eli angello wierzysz w Annunaki to mi?o bo ludzie zazwyczaj id? na ?atwizn? i wybieraj? Boga, którego nawet nie potrafi? zobrazowa? a co dopiero poj??. Ale nie o tym jest ten temat tak wi?c nie rozwijajmy tej my?li.

Jak napisa?em w temacie to, ?e WP generowa?a energi? ró?nego rodzaju to fakt a nie teoria. Dlatego Piramidy solarne, które zasil? miasta na Dalekim Wschodzie s? w?a?nie piramidami a nie np. sze?cianami.

Warto zapozna? si? z wszystkimi materia?ami, które zaproponowa?em w temacie bo pierwsza cz??? kodu piramid to tylko wst?p do tego aby zacz?? ró?nego rodzaju rozwa?ania i dyskusje.

Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
TyHu
Amras84
post 08.06.2010 - 21:48
Post #9


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 238

Notatnik


CYTAT(Angello @ 08.06.2010 - 19:30) *
Jaka bujde? Ja nie spotkalem sie jeszcze nigdy z opinia jakoby starozytne cywilizacje nie istnialy. Wrecz przeciwnie.

Tutaj po cz??ci przyznam Ci racj? Angello. Kwestia tylko tego w jaki sposób owe cywilizacje zosta?y przedstawione. Przy czym nie ?miem twierdzic ?e wszystkie historyczne fakty przedstawiane szerokiemu ogó?owi to zmanipulowane, zfa?szowane i b??dnie przedstawione teoryjki. We wszystkim jednak nale?y kierowa? si? zdrowym rozs?dkiem.
CYTAT(Angello @ 08.06.2010 - 19:30) *
Druga sprawa, filmiki. Obejrzalem na razie pierwszy i musze powiedziec, ze jestem nieco zawiedziony. Nie trescia tego dokumentu, ale sposobem przekazywania informacji. Wedlug mnie to jest przyklad typowej manipulacji(pewnie niezamierzonej). Podaje sie jakas "ogolnie przyjeta teorie", a pozniej pare osob na zmiane mowi ze ta teoria to BZDURA; ONA NIE MOZE BYC PRAWDZIWA; MAMY DOWODY, ZE JEST INACZEJ; itd.; Ani razu nie wypowiedziala sie osoba ktora rzeczywiscie reprezentowalaby dana teorie. W jaki sposob mam ocenic co jest prawdziwe skoro nie moge nawet uslyszec argumentow drugiej strony. A moze jest tez trzecia i czwarta...?

Có?, mnie si? wydaje ?e filmy te mia?y na celu skupienie si? na tej konkretnej teorii a nie na dyskusji
pt. "kto ma racj?". Dlatego taka forma. Ja nie przyjmuj? ich jako ca?kowitej prawdy, ale przedstawione w tych filmach fakty trzymaj? si? kupy i s? logicznie uzasadniane. Dlatego s? dla mnie prawdopodobne i to sporo bardziej ni? teoria "grobowcowa". Ale jak by?o tak ca?kiem naprawd?? Czemu do ci??kiej cholery te piramidy faktycznie mia?y s?u?y?? Tego pewnie nigdy si? nie dowiemy.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 08.06.2010 - 21:59
Post #10


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Amras84...
CYTAT
"Czemu do ci??kiej cholery te piramidy faktycznie mia?y s?u?y?? Tego pewnie nigdy si? nie dowiemy".


Dowiemy si? poznaj?c tajemnic? Sfinksa:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
TyHu
Pavve?
post 09.06.2010 - 10:30
Post #11*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


czemu s?u?y?y piramidy, mo?na si? dowiedzie? cho?by z ksi??ek Zecharia Sitchina... wszystkich nie przeczyta?em, ale pami?tam ?e bynajmniej "Schody do nieba - Ksi?ga druga kronik Ziemi" co? t?umaczy... ogólnie polecam zapozna? si? z tre?ci? prezentowan? przez Zechego ; )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 09.06.2010 - 19:38
Post #12


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Zecharia rzeczywi?cie jest godny polecenia. Razem z Danikenem s? na czarnej li?cie archeologów zw?aszcza tych tradycyjnie my?l?cych. Nie rozumiem czemu takich ludzi próbuje si? skompromitowa? i pozby? wiarygodno?ci. Tzn. pewnie dlatego, ?e ujawniaj? prawd?, która jest do?? niewygodna bo psuje budowan? przez lata fikcyjn? wizj? powstania naszego gatunku ludzkiego. Kiedy? pewnie takiemu Zechariowi ?ci?to by g?ówk?...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
TyHu
Pavve?
post 11.06.2010 - 00:49
Post #13*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


co? nawet dla tych "racjonalnie my?l?cych" (nie podoba mi si? ten termin, bo my to niby nie racjonalnie my?limy? :/ no ale có?...) niech sobie poczytaj? wi?cej o koligacjach Najwy?szej Rady Staro?ytno?ci w Egipcie z CIA, konkretnie chodzi o Zachiego... majtaj? ludziom cenzur? przed oczyma, a ludzie mimo to nadal chc? wierzy?, ?e to co im si? wciska, to jest prawda... a gdzie to odwieczne ludzkie pragnienie do poznawania si? pytam? ...

... je?li chodzi o ksi??ki Sitchina, to naj?mieszniejsze, a mo?e najbardziej ?alowe, w zachowaniu jego przeciwników, wydaje mi si?, jest to, ?e wyk?adaj?c na wierzch swoje argumenty (które s? notabene kontrargumentami do ma?o wa?nych fragmentów teorii Sitchina, w której móg? i mia? pe?ne prawo si? pomyli?), nie maj? kontrargumentów na najwa?niejsze jego postulaty, ca?kowicie je ignoruj?c i omijaj?c... nie zdobywaj? tak sobie ani wiarygodno?ci, ani powagi, cho?by na tyle aby ktokolwiek móg? ich bra? na powa?nie...
... powinno si? znaczn? cz??? wiedzy, jak? nam ten go?? przekazuje w swoich ksi??kach, zamie?ci? w szkolnych podr?cznikach do historii, a tak?e kr?ci? filmy historyczne... mo?na by spróbowa? wys?a? postulat do sejmu, aby rozwa?yli ten motyw z podr?cznikami :> :D albo samemu sporz?dzi? filmik w grafice komputerowej, da? lektora i zaproponowa? tvp czy by tego nie wyemitowali :] z jednej strony brzmi absurdalnie, ?e nie mo?e si? uda?, ale jak mówi pewne przys?owie: "kto nie ryzykuje, ten nie je" ,albo jeszcze s?ynne s?owa Gimliego z "W?adcy Pier?cieni": "What are we waiting for?" XD
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 11.06.2010 - 06:24
Post #14


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184No w?a?nie. Tutaj link o podej?ciu do Sitchina:

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4020/k,2

"Uwa?am wi?c, ?e to jest nieuczciwy oszust tym bardziej szkodliwy, ?e u?ywaj?cy naukowego j?zyka i swojej niew?tpliwie wielkiej wiedzy w celu zrobienia kasy. ?eruje na ludzkiej tendencji do poszukiwania sensacji, nobilitacji i gloryfikacji samych siebie."

Ju? sam tytu?: "Jeszcze jeden van Daniken" ?wiadczy o chamstwie autora. Móg? prosto z mostu napisa?: kolejny ?wir, pojeb, kretyn itp.

No, ale có?. Otwartym zostawiam pytanie kto komu bardziej bru?dzi w g?owie. Taki kolejny Daniken czy taki racjonalny autor Roman Zaroff:)

Pavve? co do ksi??ek wg mnie to tylko kwestia czasu, aby nast?pi?a zmiana w nauczaniu a masa ksi??ek zostanie "spalona" a przynajmniej b?d? musia?y zosta? uzupe?nione o pewne zdarzenia z przesz?o?ci. Skoro u?o?yli?my tak niemal idealnie ewolucj? cz?owieka przez miliony lat to chyba tak samo ?atwo mo?na u?o?y? na podstawie ró?nego rodzaju pomijanych budowli chronologi? innych cywilizacji, które pojawia?y si? i znika?y z Ziemi. Nasza cywilizacja te? przecie? kiedy? zniknie i pojawi si? nowa. Czy chcieliby?my, aby za tysi?ce lat usuni?to nas w niepami???:)

Zastanawia mnie dlaczego tak uparcie próbuje ukry? si? prawdziw? histori? ludzko?ci na Ziemi. Ludzko?ci mo?e nie brzmi dobrze bo nie wiadomo czy budowniczowie tych wszystkich tajemniczych budowli na Ziemi byli lud?mi. Mo?e to ca?kowicie inna rasa, których we wszech?wiecie musi by? pe?no. Dlaczego wpojono i wpaja si?, ?e neandertalczyk ewoluowa? miliony lat i dopiero kilka tysi?cy lat temu na Ziemi zacz??y powstawa? pierwsze miasta, piramidy, megality. Czy ma to s?u?y? kontroli naszej rasy? Przecie? ludy Afryki, Indianie, Hindusi maj? swoj? wizj? pochodzenia a tylko my, nasza cywilizacja zosta?a otumaniona banaln? historyjk?, w której ma?pa zdo?a?a wybudowa? Wielk? Piramid? i stworzy? wiedz? tajemn?. M?dra, genialna ma?pa, albo naiwny wspó?czesny ludek.

Co by si? sta?o, gdyby w ksi??kach uczciwie pisano, ?e podwodne odkrywane w?a?nie miasta zbudowa?a cywilizacja kilkana?cie, kilkadziesi?t lub nawet kilkaset tysi?cy lat temu.

http://www.morien-institute.org/yonaguni.html

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...ved=0CBgQ9QEwAA

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...ved=0CCgQ9QEwBQ

Tutaj wi?cej fotek. Wida? w porównaniu z nurkami jakie to miasto, budowle by?y wielkie:

http://www.nieznane.pl/forum/viewtopic.php?p=4663

Co by si? sta?o jakby powszechnie wiadomo by?o, ?e na Ziemi ?y?y cywilizacje, które by?y bardzo rozwini?te i posiada?y technologie, które my dopiero odkryjemy. Czy taka wiedza jest niebezpieczna? Pewnie tak bo daje do my?lenia a kto? kim chcemy kontrolowa? lepiej aby nie my?la?.

Na szcz??cie wchodzimy w etap zmiany ?wiadomo?ci. Zmiany na ró?nych p?aszczyznach. Ju? wida? jak te wszystkie teorie grobowca, teorie naszego pochodzenia pruj? si? jak stare gacie. W dobie internetu, szybkiego dost?pu do ró?nego rodzaju wiedzy nie da si? ukry? prawdy. Czasy ciemnogrodu wreszcie mijaj? a przynajmniej mam tak? nadziej?:) Mam te? nadziej?, ?e wirtualna rzeczywisto?? nie pozbawi ludzi rozumu a tym samym ch?ci my?lenia.

Zabawne jest to, ?e jeszcze prawdziwe przeznaczenie Wielkiej Piramidy jako? "sensownie" próbowano ukry? a w zasadzie pogrzeba? w grobowcu, ale co zrobi? z tymi podwodnymi miastami? No w?a?nie...jak? historyjk? wymy?li?, aby ludzie j? ?ykn?li i nie dr??yli tematu? Ju? cz??? tych samych archeologów od grobowca wymy?li?o. Mianowicie...uwaga...to naturalne twory przyrody:) Tak, tak...nic innego nie zdo?ali wymy?li? bo niby co? Kto mia?by to zbudowa?...znowu neandertalczyk? Ju? i tak sporo zas?ug na niego spad?o:) Dajmy mu odpocz?? i zwalmy teraz wszystko na natur?:) ?a?osne i troch? upokarzaj?ce natur?, która raczej jest finezyjna a precyzyjnie wyci?te kszta?ty w postaci np. schodów to chyba nie jej dzia?ka?:)

Pozdrawiam

Ps. Twistoid postanowi?em rozwin?? w?tek o inne przyk?ady potwierdzaj?ce istnienie innych cywilizacji na Ziemi. Cywilizacji pomi?tych w kronikach ludzko?ci:) Mam nadziej?, ?e w ten sposób nie ?ami? ?adnych zasad.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
chemiq12, TyHu
Amras84
post 11.06.2010 - 12:37
Post #15


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 238

Notatnik


Jak na moje to rozwini?cie w?tku w taki sposób nie jest chyba dla forum szkodliwe. Ale nie ja moderator.

Co do tematu. Nie mam poj?cia dlaczego co niektórzy naukowcy twardo wykluczaj? rzeczy oczywiste. Strach przed ewentualnym o?mieszeniem si?? Tylko takie zatopione ruiny... Czy to nie jest o?mieszajace kiedy szanuj?cy si?, powa?ny naukowiec zaprzecza rzeczy bardziej oczywistej ni? powietrze którym oddychamy? Tutaj nie trzeba naukowaca, nie trzeba nawet jakiej? ukierunkowanej wiedzy. Go?ym okiem wida? "r?kodzie?o". Natura nie trwoni energii na symetri? i k?ty proste. Buahah... nie do uwierzenia dla mnie jest zdobycie si? na odwag? by zrzuci? to na barki przyrody.... Jest to równie prawdopodobne jak to ?e posadzona przed maszyn? do pisania ma?pa, przyciskaj?c przypadkowe klawisze, napisze s?owo w s?owo "Pana Tadeusza". Teoretycznie mo?liwe, nie?

Co do ma?p i ewolucji. Kto? mi to kiedy? tlumaczy? ale ja dalej nie kumam jak to mo?liwe ?e ewoluowali?my z ma?py ale jaka? cz??? z nas zatrzyma?a si? w ewolucji i funkcjonuje równocze?nie na osi czasu jako w?a?nie ma?pa? To tak jakby s?onie by?y ewolucj? mamutów ale mamuty nadal by ?y?y...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Forgotten
post 11.06.2010 - 14:16
Post #16


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 7

Notatnik


Ciekawy temat zarzuci?e? Zielarzu Gajowy. Filmy faktycznie ciekawe i my?l?, ?e bliskie prawdy.
Chcia?bym jednak poruszy? w?tek porównywania piramidy, czyli budowli emituj?cej (wytwarzaj?cej, czy gromadz?cej) dosy? osobliw? energi? ("energi? ziemi"), do jakiejkolwiek elektrowni obecnie dzia?aj?cej.
Wed?ug mnie to porównanie jest tak samo trafne co zupe?nie nieodpowiednie a sprzeczno?? tkwi w rozwoju cywilizacyjnym. Ka?da cywilizacja ma swoje ?ród?a energii i z nich sobie korzysta. Ka?da cywilizacja potrzebuje energii odpowiedniej do swojego rozwoju i adekwatnej do swojego poziomu ?wiadomo?ci. W przypadku nas, ?yj?cych obecnie, jest to energia elektryczna o odpowiednich parametrach fizycznych. Bez elektryczno?ci po prostu nasza cywilizacja przestaje istnie?, nie oznacza to bynajmniej, ?e wymieramy, ale stworzona przez nas rzeczywisto?? rozpada si? i przemienia w co? innego. Tak wi?c piramida jako ?ród?o energii co do zasady jest podobna do elektrowni, jednak co do technologii reprezentuje zupe?nie odmienny obszar ?wiadomo?ci i rozwoju duchowego. A co to oznacza? Otó? wed?ug mojej intuicji gdyby wspó?czesny cz?owiek zrozumia? czym jest wszechobecna energia kosmosu (energia ziemi, czy pró?ni) to nie kontynuowa?by dalszego rozwoju naszej cywilizacji. Poniewa? przekszta?cenie tej wolnej energii - daj?cej nowe spektrum mo?liwo?ci, na bardzo specyficzn? energi? elektryczn? by?oby niezgodne z nabytym wcze?niej poziomem ?wiadomo?ci potrzebnym do zrozumienie istoty tej energii. Tak wi?c energia z której korzysta ludzko?? mo?e by? rozwijana tylko przy specyficznym stanie ?wiadomo?ci. Oznacza to równie?, ?e zmiana ?wiadomo?ci wi??e si? z wykorzystywaniem innego rodzaju energii, zmian? stylu ?ycia i nowym krokiem na ?cie?ce ewolucji cz?owieka - now? cywilizacj?. :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Forgotten za ten przydatny wpis:
Jose, Zbyszek
Zielarz Gajowy
post 11.06.2010 - 14:33
Post #17


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Amras84...

Z tymi zatwardzia?ymi naukowcami sprawa jest prosta i oczywista i to przys?owie idealnie to zachowanie obrazuje:

"Je?li wlaz?e? mi?dzy wrony, musisz kraka? jak i one"

Innymi s?owy. Je?eli dany naukowiec wy?amie si?, b?dzie mia? niezale?ne spojrzenie na dane sprawy (oficjalne zdanie) to zostanie zmieszany z b?otem, skompromitowany i wyrzucony z elity mafii naukowej:) Tak to ju? jest. Nie ma tu ?adnej filozofii.

Co do ma?p i ich ewolucji. Tutaj temat jest bardziej z?o?ony. Ewolucja biologiczna to jedno, ale ewolucja ?wiadomo?ci to co innego. Jest teoria, bardzo ciekawa, ?e ma?py jad?y grzyby halucynogenne i st?d ich o?wiecenie i nag?y przyp?yw inteligencji. Wszystko fajnie tylko dlaczego dzisiaj te same ma?py nie jedz? tych samych grzybów i nie zmieniaj? si?? Dlaczego nie prowadzi si? eksperymentów na grupie ma?p, którym podawano by grzyby, aby zobaczy? jak ich mózgi si? rozwijaj?. Wg mnie to ciekawy eksperyment, który potwierdzi?by teori? zdumiewaj?cego ol?nienia ma?p.

Wg mnie najbardziej prawdopodobna jest jednak sytuacja, w której ma?pa zosta?a skrzy?owana z rozumnymi istotami. Wyobra?my sobie, ?e nasza cywilizacja odkry?a planet? podobn? do naszej z atmosfer?, ?yciem, ma?pami...co by?my zrobili? Oczywi?cie zrobiliby?my wszystko, aby j? skolonizowa?. Wg mnie tak w?a?nie wydarzy?o si? baaaaardzo dawno temu. Inne cywilizacje obczai?y Ziemi? i j? skolonizowa?y a przy okazji bawili si? w krzy?owanie. Dziwi nas astronomiczna wiedza staro?ytnych. Sk?d wiedzieli o planetach, których go?ym okiem nie wida? a które odkryli?my niedawno przy pomocy teleskopów? Odpowied?, która to t?umaczy jest prosta jak rogalik:) Po prostu oni przylecieli na Ziemi? czyli znali map? kosmosu. A ludzie si? g?owi?, sk?d oni to wiedzieli. Czy moja odpowied? jest nielogiczna? Czy ona nie wyja?nia wielu spraw takich jak to, kto zbudowa? Wielk? Piramid? itp. No przecie? nie ma?pa. Oczywi?cie mi?o by mi by?o podyskutowa? z kim? kto lizn?? ten temat...Zreszt? to wszystko jest potwierdzone w ró?nych wierzeniach itd. Wystarczy zainteresowanie tym tematem a po pewnym czasie wszystko ?adnie uk?ada si? w logiczn? ca?o??. Oczywi?cie temat ten móg?bym bardzo rozwin??, ale poco mam znowu s?ysze?, ?e mam burdello w g?owie?:)

Tak jak uwielbianie przeze mnie Puma Punku.

http://www.laue-verlagshaus.com/polnisch/?page_id=14

W angielskiej chyba wikipedii przeczytamy, ?e Puma Punku zosta?a wzniesiona oko?o 500 lat temu. Wtedy w Polsce walczyli rycerze:) Zatem pytam. Jaka si?a, bro? spowodowa?a zniszczenie andezytu widocznego na zdj?ciach? Jakimi narz?dziami obrabiano ten andezyt 500 lat temu a zw?aszcza jak i czym zrobiono tak precyzyjne otwory w andezycie. Ostatecznie KTO i POCO zbudowa? Puma Punku?

No có? takich przyk?adów jest jeszcze wiele...:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
chemiq12, TyHu
Zielarz Gajowy
post 11.06.2010 - 15:27
Post #18


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Forgotten:

Zgadzam si? we wszystkim co napisa?e?. To porównanie moje tzn. tych sposobów generowania energii zas?ugiwa?o na d?u?sze rozwa?ania, ale wiesz jak to jest z d?ugimi postami...potrafi? zanudzi? i zniech?ci?. Chcia?em tylko zwróci? uwag? na dwa zupe?nie inne sposoby. Eksplozja i implozja. W ka?dym razie mi?o si? czyta?o Twojego posta. Czy jednak nie nast?puje zmiana ?wiadomo?ci skoro zaczynaj? powstawa? piramidy solarne?

Pewnie daleko jeszcze do wybudowania kopii Wielkiej Piramidy bo w jakim celu cz?owiek wykorzysta? by tak pot??n? energi? i czy nie stanowi?o by to zagro?enia dla nas samych i nie tylko? Prawdopodobnie tak w?a?nie by?o z prawdziwymi budowniczymi Wielkiej Piramidy...co? przekombinowali z t? energi? chyba. Z pewnych ?róde? wiem, ?e niektóre cywilizacje potrafi?y si? samo unicestwia? a inne toczy?y boje z u?yciem w?a?nie ogromnej energii. Tak czy siak podoba mi si? odkrywanie tej historii a powiem tylko, ?e nigdy historii nie lubi?em, ale ta jest do?? specyficzna:)

Elektrownie atomowe pewnie jeszcze d?ugo b?d? s?u?y? bo jest z tego kasa, ale z drugiej strony rozwój naszej cywilizacji jest bardzo szybki i wci?? przyspiesza tak wi?c po?yjemy zobaczymy co z tego wyniknie.

Zastanawia mnie te? takie co?. Gdzie podzia?a si? ta cywilizacja, która zbudowa?a Wielk? Piramid? i dlaczego jej nie zniszczyli a pozostawili. Czy?by chcieli kiedy? j? odbudowa?? Odbudowa? ?atwiej ni? budowa? od nowa. Puma Punku z kolei zosta?o zniszczone ca?kowicie. No jest jeszcze sporo do wyja?nienia.

Pozdrawiam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
TyHu
Amras84
post 11.06.2010 - 21:11
Post #19


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 238

Notatnik


Co do samej energii... Mam troszk? o energii i energetyce poj?cia jako ?e mam wykszta?cenie w tym kierunku. Prawda jest taka ?e ?róde? i sposobów pozyskiwania energii jest od groma i troch? a na wiele sposobów jeszcze nie wpadli?my. Istniej? w Polsce np. gospodarstwa, które w ca?osci zasilane s? biogazami ze zwierz?cych odchodów. Conajmniej jedno z nich zosta?o zbudowane "domowym" sposobem bez u?ycia jakichkolwiek nowoczesnych technologii. Stare rurki, deski, a nawet siano. Ot ca?a technologia.

Zielarzu co do zapotrzebowania na energi?... Nasza cywilizacja od dawna zmaga si? z pewnym problemem. Nie posiadamy energii która by?aby w stanie zasila? nap?dy rozp?dzaj?ce pojazd do pr?dko?ci ?wiat?a. Ni? b?d? si? rozwodzi? nad niepewnymi teoriami po co to itd bo to nie ten w?tek. Ale tak naprawd? zastanawia mnie jak wielk? energi? staro?ytni potrafili uzyskiwa? i do czego im by?a potrzebna. Bardzo ciekawa sprawa.

Co do energii atomowej jeszcze... Tak jest z tego kasa bo sam proces produkcji jest tani w stosunku do elektrowni konwncjonalnych. Jest z tego jeszcze jedna korzy??. Ta energia jest naprawd? czysta dla ?rodowiska, zw?aszcza w porównaniu z elektrowni? konwencjonaln?, nawet tak? wyposa?on? w najnowsze zdobycze techniki oczyszczaj?cej spaliny... Oczywi?cie przy za?o?eniu ?e pozostaje ona pod ?cis?? i nale?yt? kontrol?. Pamieta? jednak nale?y ?e mówimy tutaj o samym procesie produkcji energii. Pozostaje jeszcze problem sk?adowania bardzo niebezpiecznych odpadów b?d?cych pozosta?o?ciami procesu produkcyjnego. A o tym ju? si? tak du?o nie mówi. Niestety nie mówi si? te? ?e podobnego rodzaju odpady powstaj? w nowoczesnych elektrowniach konwencjonalnych. S? to miliony ton toksycznego mu?u bed?cego pozosta?o?ciami czynników chemicznych uczestnicz?cych w procesie produkcji energii metod? konwencjonaln?. Co si? z tym robi? Odprowadza poza teren produkcyjny i sk?aduje przez d?u?szy okres. Pó?niej nast?puje rzekoma neutralizacja... cz?sto takie "zneutralizowane" odpady s? u?ywane do ukszta?towania tzw. "obszaru zrekultywowanego". O tym si? nie mówi i nie pisze i pewnie przedstawione przezemnie fakty zostan? g?o?no wy?miane. No có? takie realia.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zielarz Gajowy
post 12.06.2010 - 09:33
Post #20


Dupa Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6184Chyba nie wkleja?em tego artyku?u o WP:

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...zBISYsga09piFDA

Je?eli kto? chce podwa?y? zawarte w nim tre?ci i przeznaczenie WP to prosz? to zrobi?.

Tutaj kolejne ciekawe informacje szczegó?owe:

http://www.ndw.v.pl/art.php?nr=611&czesc=0

Ka?dy kto powa?nie zainteresuje si? tematem Wielkiej Piramidy dostrzega niesamowit? z?o?ono?? tej budowli i wci?? pojawiaj?ce si? nowe fakty i argumenty udowadniaj?ce najró?niejsze jej przeznaczenie. Szkoda, ?e powszechna teoria grobowca wci?? funkcjonuje w ludzkiej ?wiadomo?ci pomimo braku chocia? jednego sensownego dowodu, ?e tak w?a?nie jest. Tak sobie my?l?, ?e skoro teoria grobowca by?a ludziom wpajana przez lata to jednak troszk? czasu musi up?yn?? zanim ta teoria ulotni si? z umys?ów ludzi podatnych na fa?szywe teorie. W pewnym sensie nast?pi?o tutaj pranie mózgu.

"LUDZIE BOJ? SI? CZASU, CZAS BOI SI? PIRAMID"

Jeszcze nasz?a mnie taka refleksja bo s?ysza?em na tym forum takie opinie o mnie. Zielarz pozwól ludziom samemu dokona? wyboru. Niczego nie narzucaj itd. Odpowiem szybko i zwi??le. Niczego nie narzucam i daj? wybór. Mam jednak do tych samych ludzi pytanie nast?puj?ce. Czy w najró?niejszych ksi??kach szkolnych, gdzie omawiany jest temat piramid dano mi wybór? Dano ludziom wybór? NIE! Panuje tylko jedna wersja. To grobowiec. Nawet nie ma przypuszczenia, ?e to najprawdopodobniej grobowiec. Stwierdza si? fakt a tym samym manipuluje lud?mi. Ma?o tego. To grobowiec Cheopsa. Znowu ?ciema. Dla wielu ludzi nieznana jest Wielka Piramida bo w umy?le wyryte maj? s?owa: Piramida Cheopsa. Zatem to nie ja powinienem dawa? ludziom wybór, ale powszechna wiedza powinna taki wybór dawa? i do tego w?a?nie d??? w tego typu tematach.

Za kilka dni we Wroc?awiu zaczynaj? si? jakie? wystawy itp. pt." Tajemnice staro?ytnego Egiptu". Przejd? si? z ciekawo?ci i popytam ludzi prowadz?cych to przedsi?wzi?cie czym wg nich jest Wielka Piramida. Mam nadziej?, ?e zostan? mile zaskoczony odpowiedziami, ale nastawiam si?, ?e znowu b?d? ?ciemniany grobowcem:)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Zielarz Gajowy za ten przydatny wpis:
TyHu
Pavve?
post 12.06.2010 - 21:20
Post #21*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1966

Notatnik


wiadomo, ?e nie grobowiec... ten, kto tak s?dzi to jest powa?nie w tyle, bo ju? niejedna publikacja mówi o czym? zgo?a innym... ale bez przesady, nie wywy?szajmy budowli, jakakolwiek ona by nie by?a, do poziomu rzeczy, od której zale?? rzeczy tak wa?ne jak nasz rozwój itp... bez sensu jest, jak ludzie zamiast samemu zaj?? si? rozwojem, szukaj? go w przedmiotach :/ ...zgadzam si?, ?e to nie jest grobowiec i dobrze opisuje to, i nie tylko to, Sitchin w swoich ksi??kach... ale z drugiej strony nie lubi? pseudonaukowego ?wiergotania naukowców, którzy robi? z mózgów ludzi kup?... dlatego dam na ostrza? fragment tekstu, do którego link zamie?ci?e? Zielarzu w po?cie powy?ej...

CYTAT
Ju? wyniki bada? Petriego wykaza?y, ?e pod Wielk? Piramid? znajduj? si? w jej rogach masywne g?azy spe?niaj?ce nie tylko rol? „przegubów” pozwalaj?cych na zachowanie stabilno?ci budowli podczas ruchów tektonicznych, lecz tak?e umo?liwiaj?ce oscylacje ca?ej budowli. Jest to wyra?ny dowód, ?e najprawdopodobniej piramida ta mia?a odgrywa? rol? sprz??onego oscylatora. Wyra?nie zosta?a tak zaprojektowana by mog?a drga?, a zatem wchodzi? w rezonans z przechwytywanymi przez ni? falami. Dunn stwierdza ponadto (podobnie jak wcze?niej Petrie) liczne ?lady zaawansowanej obróbki mechanicznej w tej budowli. S? one ?wiadectwem, i? piramida ta jest dzie?em cywilizacji, która pod wzgl?dem rozwoju techniki znacznie przewy?sza?a nasz? (dla przyk?adu: szybko?? posuwu wspó?czesnych wierte? wynosi 0,0005 cm na jeden obrót, podczas gdy spiralne bruzdy wierconych w granicie „sarkofagu” otworów wskazuj?, ?e szybko?? posuwu wynosi?a 0,25 cm na 1 obrót wiert?a). Mo?na zatem przypuszcza?, ?e w staro?ytno?ci stosowano przynajmniej metod? wiercenia ultrad?wi?kowego, co potwierdza?by zreszt? fakt g??bszej penetracji wiert?a w twardszym materiale (kwarcu), gdy? jest on wra?liwy na wibracje ultrad?wi?kowe. Co ciekawsze, Wielka Piramida zosta?a tak skonstruowana, ?e w Komorze Króla panuje sta?a temperatura bardzo zbli?ona warto?ci? do ?redniej temperatury Ziemi. Wychodzi na to, ?e jej budowniczowie nie tylko znali numeryczny sferyczny rachunek ca?kowy (a wi?c dysponowali jak?? form? komputeryzacji), ale ponadto dysponowali bardzo dok?adnymi pomiarami temperatur naszej rodzimej planety. W czasach prehistorycznych !!! Nie mo?e to by? dzie?em przypadku, bo warto?ci rozmaitych sta?ych matematycznych, fizycznych, a nawet dane astronomiczne zosta?y zakodowane w parametrach geometrycznych piramidy, co jest ogólnie znane. Kosmiczne, s?oneczne, ksi??ycowe i ziemskie relacje s? wielokrotnie odzwierciedlane w Wielkiej Piramidzie. S? to niezwykle osobliwe cechy konstrukcyjne, które narzucaj? wr?cz wniosek, ?e dzia?anie piramidy oparte jest na zasadzie, i? ani piramida ani Ziemia nie stanowi? uk?adu zamkni?tego, lecz tworz? uk?ad otwarty, sprz??ony z lokalnym uk?adem gwiazdowym, lokalnym uk?adem galaktycznym i ca?ym Wszech?wiatem.


...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

92 Stron V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park