oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

3 Stron V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> Kto To Zna - R?ka Do Góry
Deimond
post 13.07.2011 - 23:44
Post #43


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


CYTAT(Iska @ 10.07.2011 - 22:31) *
Zabawne. Czasami za dnia zdarza si? ?e mam zawroty g?owy po??czone z takim w?a?nie wysokim d?wi?kiem.

A mo?e jest troszk? na odwrót - pojawia si? d?wi?k i masz zawroty g?owy - zale?y co przez nie rozumiesz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
warmine
post 14.07.2011 - 08:52
Post #44


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: Moderator
Punkty prestiżu: 1239

Notatnik


Znalaz?am ciekawy materia? na temat pisków w uszach.

1. WPROWADZENIE

Szum uszny jest to wra?enie d?wi?kowe odbierane przez cz?owieka pomimo braku ?ród?a w otoczeniu. Cz?sto maj? one charakter PISKÓW, syczenia, trzasków, tykania b?d? cykania.

Szacuje si?, ?e jedna trzecia doros?ych do?wiadczy?a szumów usznych w trakcie swojego ?ycia, u jednej pi?tej szum uszny trwa? d?u?ej ni? 5 minut a oko?o 5% osób ma sta?e szumy uszne.


2. PRZYCZYNY SZUMÓW USZNYCH

Szumy uszne mo?na podzieli? na szumy obiektywne i subiektywne. Te pierwsze powstaj? w wyniku prawid?owego odbioru d?wi?ku, którego ?ród?o zlokalizowane jest w pobli?u ?limaka ucha wewn?trznego (przep?yw krwi przez naczynia, skurcze kloniczne mi??ni). Szumy subiektywne, w przeciwie?stwie do obiektywnych, nie powstaj? w nast?pstwie dzia?ania bod?ca akustycznego, lecz s? wynikiem upo?ledzonego funkcjonowania narz?du s?uchu.


3. OBIEKTYWNE SZUMY USZNE

W?ród szumów obiektywnych mo?na wyró?ni? szumy pochodzenia naczyniowego, mi??niowego i stawowego. Szumy uszne obiektywne, (d?wi?ki somatyczne) powstaj? w sytuacji pobudzenia mechanicznego w ?limaku. W proces odczuwania szumów usznych zaanga?owany jest ka?dy z poziomów drogi s?uchowej, dlatego mo?e mie? ró?n? wysoko?? tonów.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki warmine za ten przydatny wpis:
Deimond, masa
Deimond
post 14.07.2011 - 20:50
Post #45


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


CYTAT(warmine @ 14.07.2011 - 09:52) *
W proces odczuwania szumów usznych zaanga?owany jest ka?dy z poziomów drogi s?uchowej, dlatego mo?e mie? ró?n? wysoko?? tonów.


Wi?kszo?? ludzi jednak potwierdzi?o ten konkretny pisk.
?eby sprawdzi? czy s? generowane fizycznie(obiektywne) - mo?na to zmierzy? takim specjalnym czu?ym mikrofonem umieszczanym w uchu. I w ten jedynie sposób mo?na wyeliminowa? przyczyn? fizyczn? (b?d? j? potwierdzi?). Nie chodzi mi o to ?eby wkr?ca? ludzi ?e to ma zwi?zek z OOBE (cho? wykluczy? te? nie jestem w stanie). U mnie akurat po próbach wyj?cia dzwi?k ten staje si? g?o?niejszy.

W upo?ledzenie narz?du s?uchu(szumy subiektywne) to raczej w?tpi? - to jest naj?atwiejsze wyja?nienie - bo naukowcy innego nie znaj?. Raczej ma?o prawdopodobne aby tyle osób mia?o tak podobnie uszkodzony s?uch. Cho? w dalszym ci?gu pisk mo?e by? wra?eniem subiektywnym - nie generowanym fizycznie.

Konkluduj?c - rejestruj?c ten pisk mikrofonem (cho? jest to trudne w wykonaniu ale nie niemo?liwe - mia?em na studiach) - mo?na by stwierdzi? ?ród?o jego pochodzenia(subiektywny b?d? obiektywny).

Wed?ug mojej opinii - nie jest to szum przep?ywaj?cej krwi (takowy równie? kiedy? s?ysza?em)- cho? mo?e by? to pisk wywo?ywany w ?limaku.

Ciekawym efektem by?o za?ycie melatoniny po 2 piwach - do tego pisku do??czy? ni?szy ton i pojawi?y si? wizualizacje po zamkni?ciu oczu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Deimond
post 25.08.2011 - 00:05
Post #46


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


Musz? tu doda? - zauwa?y?em ?e gdy s?ysz? podobny pisk za dnia lub wzmo?ony wieczorem - w nocy mam spontaniczne przebudzenia np. po jednej godzince snu po??czone wraz z drganiami oobe. By? mo?e si? skupiam na nim i to mnie nastraja - trudno powiedie? - ale by?o ju? chyba z 5 sytuacji kiedy wieczorkiem pisk mi sie nasila? i mówie?em - ocho czas na wychodzenie - i zawsze jaki? spontan po drzemce by? nawet w dzie? po obiadku. dziwne.
Nie chodzilo o to zeby probowac 4+1 a tylko wzniesc intencje o wyjscie- i dzieje sie samo.

jak ktos moze niech tez wyprobuje.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bilu
post 25.08.2011 - 09:28
Post #47


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 349

Notatnik


Wypróbowa? co konkretnie? Mówi? przed po?o?eniem si? spa? "czas na wychodzenie"?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Deimond
post 25.08.2011 - 09:50
Post #48


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


CYTAT(Bilu @ 25.08.2011 - 09:28) *
Wypróbowa? co konkretnie? Mówi? przed po?o?eniem si? spa? "czas na wychodzenie"?

Dok?adnie - u mnie to tak dzia?a ?e jak mam wzmo?one piski wieczorem - to prosz? opiekunów ?eby dopomogli , ?e chcia?bym wyj?? itp." po czym normalnie k?ad? si? spa? - a faza sama mnie wybudza np. po 1-2 godzinkach snu lub nad ranem. Kilka razy tak mia?em . Pó?niej po wybudzeniu -jak si? nie uda odbi? podczas drgawek - odpu?ci? chwil? posiedzie? i znowu si? po?o?y? ale z rozlu?nieniem cia?a i drgania przychodz? same po kilku minutach. No i plus skupienie na pisku (potrafi by? na prawd? silny).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mero
post 25.08.2011 - 10:31
Post #49


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 65

Notatnik


CYTAT(Deimond @ 25.08.2011 - 00:05) *
Musz? tu doda? - zauwa?y?em ?e gdy s?ysz? podobny pisk za dnia


Deimond mam ci teorie do obalenia ;) ja mog? wywo?a? piski w uszach za ka?dym razem w ci?gu dnia w nocy
jest to jeszcze ?atwiejsze wystarczy ws?ucha? si? we w?asne uszy i nasila? pisk zawsze mam imitacje tego
tylko tego nie s?ucham tak jak wi?kszo?c ludzi.. trzeba si? na tym skupia? przynajmniej moge powiedzie?
?e tak jest w moim przypadku.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Deimond
post 25.08.2011 - 10:35
Post #50


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


CYTAT(Mero @ 25.08.2011 - 11:31) *
Deimond mam ci teorie do obalenia ;) ja mog? wywo?a? piski w uszach za ka?dym razem w ci?gu dnia w nocy
jest to jeszcze ?atwiejsze wystarczy ws?ucha? si? we w?asne uszy i nasila? pisk zawsze mam imitacje tego
tylko tego nie s?ucham tak jak wi?kszo?c ludzi.. trzeba si? na tym skupia? przynajmniej moge powiedzie?
?e tak jest w moim przypadku.

Nic nie obali?e?:) ja tak?e go s?ysz? kiedy chc? - pisa?em tylko ?e czasem jest silniejszy i intensywniejszy ni? w pozosta?e dni - i nie musz? si? skupia? ?eby go us?ysze?. Ale to tylko moje takie obserwacje - i nie ka?dy tak musi mie?.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
set.h
post 25.08.2011 - 13:56
Post #51


instytutnoble.pl
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 523

Notatnik


Dla mnie ten pisk to upierdliwa rzecz ale w sumie przywyk?em i go w ci?gu dnia nie zauwa?am chyba ?e o nim pomy?l?. W nocy niestety ju? trudno o nim zapomnie?.
Pisk chyba towarzyszy? mi przez ca?e ?ycie bo pami?tam jako dziecko w zabawie pods?uchiwania za pomoc? szklanki przy?o?onej do ?ciany zawsze musia?em odfiltrowywa? ten pisk ?eby co? rozumie? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki set.h za ten przydatny wpis:
Deimond
RavenGoku
post 30.08.2011 - 13:24
Post #52


Przechodzie?

Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1

Notatnik


ja tez mam takie co?, tylko jak medytuje, pojawia sie przy relaksacji, moze to jakis znak gotowosci do podjecia nastepnych kroków do oobe??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki RavenGoku za ten przydatny wpis:
Deimond
Songo
post 01.09.2011 - 00:42
Post #53


Przyjaciel Rodziny
*****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 8Czym jest ów pisk? Mo?e i powstaje tak jak mówi? niektóre ?ród?a , nie podwarzam. Powiem co mi kiedys powiedzia? nauczyciel. Pisk powstaje podczas synchronizacji pó?kol mózgowych. Staraj?c si? wyj?? pisk wzrasta i wzrasta a? fazowanie dochodzi do ko?ca i bum, jeste?my w OOBE je?li nie za?niemy lub nie osi?gniemy LD, ró?nie si? to objawia?o u mnie niekiedy. Jednak je?li us?yszycie uw pisk nie walczcie z nim. S?uchajcie go i dajcie si? "otoczy?" "ponie??", on sam b?dzie narasta?. Chwila moment i ju? nie b?dziecie czuli cia?a :). Dla mnie jest to najszybsza metoda wyj??ia, i chyba jedna z prostszych, ale trzeba po?wiczy? troch?. Pierwsze próby ko?czy?y si? na za?ni?ciu, inne na LD, jednak gdy ju? si? po?wiczy to ?atwo?? i sam sposób spodoba si? ka?demu :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Songo za ten przydatny wpis:
Deimond
Deimond
post 27.02.2012 - 23:53
Post #54


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


Odkopuj? swój stary temat aby doda? co? jeszcze : mo?e napisz? nowy kiedy? jak posk?adam to do kupy.

Kto s?ysza? podobne d?wi?ki podczas wibracji :
http://www.saltcube.com/luc/obe-quickstart...idology-com.mp3

Mi akurat one si? wyda?y podobne a pochodz? ze strony lucidology.
Zaznaczam ?e ich g?o?no?? zale?y od ustawienia Twojej g?o?no?ci audio - ale chodzi o charakter - nie s? idealnie takie same ale co? w tym jest.

Wi?c r?ka do góry kto s?ysza? cos takiego :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
turysta49
post 04.06.2012 - 22:31
Post #55


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 109Swojego czasu temat by? ju? poruszany i w rodzimych stronach, bardziej od strony technicznej ni? ezoterycznej. Ogó?em koncepcja jest taka, ?e percepcja s?uchowa na pograniczu snu i jawy po pierwsze wyostrza si?, a po drugie zachowuje si? niestabilnie i potrafi "rwa? d?wi?k" jak poszatkowany plik mp3 albo co? w stylu takiego szumu w?a?nie (ot - taki rozregulowany kompresor dynamiki). Potem nast?puje odci?cie zewn?trznego s?uchu i jeste? w przestrzeni bez tego zmys?u (ze wzrokiem jest podobnie - przeskakuje pomi?dzy p?ask? i trójwymiarow? czerni?). Z tym si? akurat zgadzam. Jak si? poprze??czasz w te i we wte, to zrozumiesz o co mi chodzi.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TyHu
post 05.06.2012 - 07:56
Post #56


Coprobo
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 620

Notatnik


no ja s?ysza?em i to z czerni? trójwymiarow? te? mia?em
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Deimond
post 09.12.2012 - 23:13
Post #57


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 1486

Notatnik


o tak ciekawy artykulik dorzucam:

http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,...czyc,index.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MadziaKK
post 10.12.2012 - 10:06
Post #58


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 401

Notatnik


CYTAT(Deimond @ 30.06.2011 - 21:45) *
doda?em oryginaln? wersj? pisku - bez dudnie? hemi sync
http://w520.wrzuta.pl/audio/3mySWFq6IeO/pisk_czysty
bo by?o kila uwag.
...CYTAT(Deimond @ 27.02.2012 - 23:53) *
Odkopuj? swój stary temat aby doda? co? jeszcze : mo?e napisz? nowy kiedy? jak posk?adam to do kupy.

Kto s?ysza? podobne d?wi?ki podczas wibracji :
http://www.saltcube.com/luc/obe-quickstart...idology-com.mp3

Mi akurat one si? wyda?y podobne a pochodz? ze strony lucidology.
Zaznaczam ?e ich g?o?no?? zale?y od ustawienia Twojej g?o?no?ci audio - ale chodzi o charakter - nie s? idealnie takie same ale co? w tym jest.

Wi?c r?ka do góry kto s?ysza? cos takiego :)


Jedna reke moge podniesc do gory, bo mam takie "pisk" nawet teraz, chociaz jest bardziej szumowaty i chyba nie tak wysoki, ale z czestotliwoscia, to nie wiem kurcze w ktora strone ;p To bym miala prosbe, zebys zrobil taki podobny z czestotliwosci o 1 Hz wiecej i mniej. A daloby sie jakos zrobic taki pisk, zeby byl wypadkowa jakichs szumow? To u mnie tak wlasnie brzmi. Oczywiscie, tez nie dochodzi z uczu, tylko brzmi sobie w glowie. I tez mi juz nie przeszkadza, chociaz wlasciwie mam go nonstop. Wlasciwie, to bym mogla powedziec, ze jak skupie uwage na czyms innym, to tylko dlatego go nie slysze, bo zwracam cala swoja uwage na cos innego. A tak to jest. :)

Czemu nie trafilam na ten temat wczesniej???!!! Caly czas mam ten szumek i nie wiem, co za licho. Moze w grupie da sie cos sensownego wymyslec. Bo ze do Obe to jakos nie wierze ;p

Ja wpadlam na pomysl tylko taki, ze to po to zeby w myslach czytac dobrze :)

edit.
a drugiego linka nie dam rady otworzyc
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki MadziaKK za ten przydatny wpis:
Deimond
Zientek
post 10.12.2012 - 10:24
Post #59


Go?? Rodziny
*
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 6Trzeba by odrózni? chorobe od stanu normalnego w którym kiedy sie zrelaksujesz i ws?uchasz w cisze zaczynasz s?ysze? nie pisk lecz co? w rodzaju szumu. ja tutaj wyrózniam 2 jeden to fizyczny wywo?any przep?ywaniem krwi przez narz?d s?uchu charateryzuje sie tym ?e jest po?a?czony z biciem serca i ?atwy do wychwycenia. 2 to szum mentalny kiedy sie ws?uchasz uzyskujesz czysty szum mo?na go modulowa? (chocia? jest bardzo ci??ko ja sam wyró?ni?em 4 rodzaje stopien pierwszy wystepuje

* BETA (zakres od 14 do 30 Hz) charakterystyczny jest dla stanu
ca?kowitej przytomno?ci umys?u. Odpowiada za czuwanie,
my?lenie, stres, rozgor?czkowanie, niecierpliwo?c. Korzystamy
z niego podczas najwi?kszego wysi?ku fizycznego, a tak?e w czasie
ataku i ucieczki. -szum bardzo charakterystyczny ka?dy go kiedy? do?wiadczy? ?atwy do poznania

* ALPHA (zakres od 8 do 13 Hz) towarzyszy przede wszystkim
medytacji i lekkiemu snu. Odpowiada za relaks, pami??, percepcj? pozazmys?ow?, inpiracj?, twórczo??, lepsze przyswajanie materia?u.
W tym stanie znajdujesz si? tu? po przebudzeniu i na moment przed za?ni?ciem -równierz ?atwy do osi?gni?cia podobny do wczesniejszego ró?ni sie troche cz?stotliwo?ci?

* THETA (zakres od 4 do 7 Hz) charakteryzuje g??bsze poziomy
medytacji i koncentracji. Odpowiadaa za projekcje astralne,
?wiadome ?nienie, telepati?. Na tym zakresie nast?puje przej?cie
od czuwania w sen. -ci??szy do osi?gni?cia

* DELTA (zakres od 0.5 do 4 Hz) emitowany jest podczas g??bokiego snu. Odpowiada stanowi g??bokiej medytacji, transowi i fazie snu, w której
nie wyst?puj? marzenia senne. Na tej cz?stotliwo?ci wyst?puj? zjawiska zdrowienia i regeneracji -najci?zszy do osi?gni?cia

doda?bym jeszcze od siebie jeden aktualnie nie uznawany na zachodzie to phi szum niknie brak kompletna cisza

Stopniowo ka?dy z szumów robi sie coraz przyjemniejszy najbardzie wkurzaja te pocz?tkowe
?atwo sprawdzi? s?uszno?? mojej opini wiczorkiem ws?uchujcie sie szum i czekajcie a? zmieni cz?stotliwo? ckiedy bedzie odp samo ws?uchanie sie w niego wywo?a oobe. pzdro
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 Dzięki Zientek za ten przydatny wpis:
bielik110, Deimond
Mavic. Steve Mav...
post 16.01.2014 - 14:01
Post #60


Znajomy Rodziny
****
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 21

Notatnik


CYTAT(Deimond @ 29.06.2011 - 21:13) *
Kurcze - to ja jaki? dziwny chyba jestem - bo ja go s?ysz? jak si? rozlu?niam do OOBE i za dnia jak równie? si? tak rozlu?ni?. Tylko mi on nie przeszkadza(kiedy? tak) - teraz jakby mi przypomina o "drugim ?wiecie" i poprawia nastrój . Od razu si? wyluzowuje jak go s?ysz?:)
mo?e to tak jak z hipnagogami - mo?esz si? ich ba? - ale jak zaakceptujesz staj? si? normalne - albo znikaj?.


Ja ten pisk s?ysz? od dzieci?stwa i wg. mnie jest to co? normalnego. Oczywi?cie dla mnie. Zawsze gdy nie s?ucham muzyki i gdy nikt nie ha?asuje w domu to najpierw s?ysz? cichutki pisk. Gdy mi nudno bawi? si? nim, tzn ws?uchuj? si? w niego i "podg?a?niam" go albo "?ciszam". Ot taka zabawa xD
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aumakumma
post 09.02.2014 - 00:08
Post #61


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 209

Notatnik


Mnie szumi non stop od paru lat. Zrobi?am audiogram i rezonans ,okazuje si? ,?e mam zwapnia?? szyszynk? .Ale ambitni lekarze widzieli t?tniaka.Doktory uwielbiaj? wkr?ca? . Przyczyny ró?ne: oko?oporodowa,niedotlenienie,krzywa przegroda,inne patogenne,zwapnienie starcze lub zwapnienie szyszynki spowodowane medytacjami.Podobno medytuj?cy maja tak a przypad?o??.Nie przyznam si? do tego zwapnienia starczego i bardziej pasuje mi wersja paranormalnej transformacji.Zobaczymy jaki jest sekret szumi?cego ucha.
Przesta?am si? ws?uchiwa? w ci?gu dnia. Jak jest g?o?niej nie przeszkadza ale przy najmniejszym relaksie szumi dosadnie,modyfikuje si? i w?druje z prawej na lew? stron? ale to raczej pozytywny objaw. W ka?dym razie od tego si? nie umiera a raczej mo?na sobie racjonalnie wyt?umaczy? ,je?li trzeba.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 Stron V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park