oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

14 Stron V  « < 12 13 14  
Reply to this topicStart new topic
> Projekt: Gift
G?osowanie
Ilo?? ch?tnych do zabawy:
zg?osze?: [ 22 ] ** [100.00%]
Suma głosów: 22
Goście nie mogą głosować 
Guest_Zuben_*
post 30.01.2009 - 20:00
Post #274
Guests
Punkty prestiżu:nie chce by? natarczywy ale....jak dok?adnie mamy to zrobi?? No...chodzi mi tu o pomylenie tego co jezst fizyczne a tego co znajduje si? w naszych g?woach (ospuo) ok jak np. b?de na ksi??ycu to sk?d mam mie? pewno?? ?e tam jestem a nei to moje OSPUO? czy naprawde mo?na by? w miejscach fizycznych cia?em astralnym?sorry za off-topa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_SORROW_*
post 30.01.2009 - 21:22
Post #275
Guests
Punkty prestiżu:Nie dostrzegam ?adnego offtopu .

Zuben: wystarczy,?e b?dziesz tam wyobra?ni? . Tworzy si? wówczas pewien system energetyczny , otwieraj? si? przejscia . Zwró? uwag? na reakcj? Twojego cia?a fizycznego w chwili wykonywania podró?y mentalnej .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Zuben_*
post 31.01.2009 - 11:41
Post #276
Guests
Punkty prestiżu:czyli podobnie mo?e by? z wej?ciem do czyjegos snu/pod?wiadomo?ci? Mo?esz do zrobic bez problemu? Czy tu jest co innego? no bo wko?cu wchodzisz do istoty rozumnej :) mo?e ci? ona niewpu?ci? do pod?wwiadomos?i
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_SORROW_*
post 31.01.2009 - 15:28
Post #277
Guests
Punkty prestiżu:

My?l? ,?e jest to mozliwe,jednak nigdy nie uda?o mi si? potwierdzi? tego faktu .
Zawsze,jak kogo? odwiedzam w ten sposób, to pomimo ?wiadomej rozmowy - po przebudzeniu weryfikacja nie potwierdza si? . Mo?e kto? inny Ci doradzi .
Póki co medytuj? w wolnych chwilach na Srebrnym Globie .
Czwarta wizyta pozwoli?a mi wyczu? jakie? byty- energie. Ciekawe, czy to ludzie, czy jakie? inne istoty .
(Mo?e dowcipnisie z forum... :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 31.01.2009 - 16:03
Post #278


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


Wczoraj wpad?a do mnie Conchita na tym niby Wawelu. Rano o 9godz. wys?a?em jej sms, ze o 21:50 spotkali?my sie. Aha, w?a?nie chcia?am ci wyslac sms-a ze by?am u ciebie przed 22.
Wdzieli?my si? i z ?atwo?ci? si? rozpoznali?my.Mam 100% pewno?ci.
Wyra?nie rozpozna?em w niej ?wiadom? istot?, cho? robi?a tylko niby mentalke.. Pomy?ka wykluczona.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Zuben_*
post 31.01.2009 - 17:58
Post #279
Guests
Punkty prestiżu:nie ra widzia?em posty jak inni dzi?kowali zbyszkowi za wyci?gni?cie ich z cia?a. Ale ciekawi mnie czy mo?na wyciagn?? z cia?a kogo? kto wogóle nie nza si? na oobe itp. i nigdym otym nies?ysza?

sorrow mo?e w te rozmowy trzeba by?o wi?cej uczucia w?orzy? ;]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 01.02.2009 - 11:24
Post #280


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


Gdy kto? nie postrzega zmieniaj?cych si? stanów w umy?le, nawet gdy go wyci?gniesz to si? wstrz??nie i powróci natychmiast do ciala, my?l?c ze mu si? co? pl?cze.
Kilkana?cie lat robi?y mi si? mentalki i oobe i nie postrzeg?em ich, my?l?c sobie ze tak sobie intensywnie my?l?.
Pami?tam jak czytaj?c fascynuj?ca ksi??k? o ma?ym ch?opcu -Indianinie p?dz?cym na koniu, tak si? z nim uto?sami?em, ze jecha?em na jego rumaku w wyobra?ni. Wtedy mówi?em w wyobra?ni a teraz powiedzia?bym w czym? innym.
Urozmaicaj?c sobie czytanie w dziecinstwie , dostarcza?em niezwykle ?ywych wr?cz wra?e?, w czasie czytania lektur szkolnych. Wszyscy tak mamy. To samo si? dzieje w teatrze , kinie.
Powszechno?? tych zjawisk, utrudnia ich ocen?. Dlatego ci?gle trwaj? dyskusje na forum czy oobe to widzimisi? czy co? konkretnego.
Te odmienne i naturalne stany s? dopiero dostrzegane przez ludzi gdy ich intensywno?? znacznie wzrasta. Cze?? korzysta wtedy z porad lekarzy, doszukuj?c si? nerwic a cze?? l?duje u nas na forum.
By sprawniej postrzega? te stany , dobrze jest si? troch? o nich dowiedzie? i wbudowa? w pami?? intencje. Cos jak dzwonek alarmuj?cy gdy si? one pojawia.
CHCE POSTRZEGA? ZMIENIAJ?CE SI? STANY ?WIADOMO?CI.
Nie bez powodu chlupcy po?ykaj? atrapy, karmi?c si? ich energia. Wzmacnia ona ich ?wiadomo??, otrzymuj?c ich d?u?ej w astralu.
W czasie nie?wiadomych kontaktów , energia zgromadzona w lataj?cych cia?kach, przelewa si? miedzy nami, wywo?uj?c cz?sto co? jak króciutkie oobe. Pojawiaj? si? w tedy w nas obrazy, informuj?ce o wydarzeniach naszych znajomych lub przezywamy nasza s?oneczn? twórczo??.
Troch? o intencji mam na blogu, co prawda w innym kontek?cie ale spisa?em ciekawe ?wiczenia, które ka?dy mo?e indywidualnie rozwin?? na w?asny u?ytek.

http://cialka.net/wspolna-jazn-programowan...lu_292.html/pl/

pozdro badacze
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kokonmaster
post 02.02.2009 - 23:32
Post #281


Go?? Rodziny
*
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Bardzo bym prosi? o napisanie ró?nicy mi?dzy obe a mentalk?. A tak wogóle to na ten ksi??yc to mentalnie mamy polecie??( w sensie sobie wyobrazi??). A wogóle ja moge si? do jakiego? projektu do??czy?? Chcia?by kto? ze mn? przetestowa? spotkanie mentalne?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Silverka
post 03.02.2009 - 08:52
Post #282


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 295

Notatnik


kokon poczytaj

http://www.oobe.pl/park/Przenoszenie-swiadomosci-t2503.html
http://www.oobe.pl/park/Wyczuwanie-Przestr...Obok-t2511.html
http://www.oobe.pl/park/Zachowywanie-swiad...acji-t2460.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zbyszek
post 16.02.2009 - 11:55
Post #283


cialka.net
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 984

Notatnik


Przyk?ady zabaw mentalnych.Trzeba klikn?? na darmowe ksi??ki, lewy górny przycisk.Kawal dobrej roboty.
http://www.explorers.focus-x.org/
i cos z innej beczki:
http://www.vismaya-maitreya.pl/nasze_doswiadczenia.html
http://www.fnc.org.pl/harmonia/Filmy/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
p?ywak
post 15.11.2010 - 11:42
Post #284


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 138

Notatnik


chcia?bym wróci? tematycznie do naszych eksperymentów z ubieg?ego roku, aczkolwiek troch? zmodyfikowanych, zaraz podam moj? propozycj?.
Na pewno wi?kszo?? s?ysza?a o telekinezie czy teleportacji a jest jeszcze poj?cie teleobserwacji. Polega to na tym, ?e jeden z uczestników programu zwany "monitorem" podaje namiary na jaki? obiekt istniej?cy w rzeczywisto?ci w czasie tera?niejszym a inny uczestnik (lub uczestnicy) zwany teleobserwatorem, próbuj? dotrze? do tego miejsca i w miar? dok?adnie je opisa?. Nasze poprzednie eksperymenty polega?y na odgadni?ciu przedmiotów, które ka?dy tam umieszcza?. Teraz chodzi?oby o rozponanie miejsca. Na pocz?tek mog?yby to by? obiekty ogólnie znane, przy czym "monitor" musi poda? albo wspó?rz?dne tego obiektu, albo jaki? sposób naprowadzenia na niego (np. Muchów-miejsce naszego zlotu), wtedy uczestnicy opisuj? co tam widzieli, albo kogo widzieli. W fazie zaawansowanej mo?na próbowa? dostawa? si? do przesz?o?ci np. do jakiej? sytuacji historycznej ogólnie znanej albo i nie (bitwa, koronacja itp.). Mo?liwo?ci s? tutaj wr?cz nieograniczone i mo?na si? w to bawi? miesi?cami albo i d?u?ej.
Dodam jeszcze, ?e teleobserwacja stosowana by?a przez niektóre rz?dy do dzia?alno?ci szpiegowskiej, znane z okresu zimnej wojny, chyba kto? ju? na ten temat pisa? na forum. Twierdzi si?, ?e rozwini?cie tej umiej?tno?ci mo?e pozwoli? na wnikni?cie do Kronik Akaszy, czego bym sobie i innym ?yczy?, ale to jest bardzo trudne. Na temat Kronik Akaszy by?o kilka tekstów na forum:
http://www.oobe.pl/park/index.php?showtopi...=kroniki+Akaszy
Mam nadziej?, ?e moja propozycja jest zach?caj?ca, szczególnie na jesienno-zimowe dni przed nami. Mo?e nale?a?oby j? jeszcze "dopie?ci?" pod k?tem technicznym, jak kto? ma ochot? to niech si? wypowie.
Licz? tu najbardziej na tych zaanga?owanych wtedy jak Zbyszek, Silverka, Sorrow i wielu innych a tak?e na nowych na forum.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nilren
post 15.11.2010 - 13:47
Post #285


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 95

Notatnik


Czyta?am tak? ksi??ke - kosmiczna podró? - brown
pos?ugiwali sie teleobserwacj?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aleister Crowley
post 15.11.2010 - 14:18
Post #286


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 21

Notatnik


Nie takie rzeczy z kuzynem ?e?my wyprawiali po pijanemu :D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Aleister Crowley za ten przydatny wpis:
lordini
.
post 16.12.2012 - 19:07
Post #287


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Validating
Punkty prestiżu: 526

Notatnik


To ja proponuj? dosta? si? do Biblioteki Astralnej.

Znajduje si? ona na takiej oto wyspie:


A tak w?a?nie wygl?da:


Go to the top of the page
 
+Quote Post

14 Stron V  « < 12 13 14
Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park