Drukowana wersja tematu

Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie

Forum OOBE _ Jestem Pocz?tkuj?cy _ Wibracje Po Dzi? Dzie?

Napisany przez: miczun 14.12.2019 - 14:13

Kilka lat temu interesowa?em si? OOBE. Przeczyta?em ksi??ke Roberta Monroe, ogl?da?em filmy, dokumenty itd.
OOBE do?wiadczy?em raz, raz te? przy próbie us?ysza?em co? bardzo gro?nego wi?c zaprzesta?em prób. Mine?o kilka lat, a mi nadal cz?sto zdarza si? mie? wibracje mimo, ?e ich nie chce. Zaczynaj? si? zawsze po godzinie 3.00. Gdy dopiero zasypiam b?d? si? przebudz? i próbuje znowu zasn??. Jest to strasznie m?cz?ce bo dostaje parali?u i robie wszystko by do tego nie dopu?ci?. Gdy to ogarne i uda mi si? zasn??, zawsze rano zastanawiam si? czy by? to sen. Zawsze mam w?tpliwo?ci.
Co to mo?e oznacza?? Sk?d te wibracje i czy jest szansa, ?e jaki? byt si? do mnie przyczepi? i próbuje mnie wyci?gn??.
Ostatnimi czasy moje ?ycie to pasmo pora?ek. Zastanawiam si? czy kto? z zewn?trz aby mi tego nie organizuje. Kto? z astrala.

Napisany przez: warmine 22.12.2019 - 15:47

Gdy nauczy?am si? regularnie mie? oobe to przewa?nie wibracje towarzyszy?y mi tu? przed opuszczeniem cia?a. Po pewnym czasie nawet gdy nie chcia?am wychodzi? i zrobi?am sobie przerw? to i tak zdarza?o mi si?, ?e budzi?y mnie w nocy wibracje. Jak ju? co? poznasz to potem jest si? na to bardziej podatnym. Przynajmniej ja tak zauwa?y?am. Nie panikuj. Spróbuj k?a?? si? o innej godzinie ni? zawsze i sprawd? czy nast?pi?y zmiany.

Napisany przez: B.Soul 10.03.2020 - 10:49


Spróbuj wzbudzi? w sobie uczucie zaufania i spokoju , Twój stan emocjonalny ma du?y wp?yw po pierwsze na ewentualne wyj?cia a poza tym na stosunek do sytuacji.
Znam dobrze ten "niechciany" parali?.

Zastanawia?e? si? , czy przypadkiem to nie Ty pod?wiadomie siebie wyci?gasz z cia?a, bo masz sobie co? do powiedzenia ?

Polecam seanse u bioenergoterapeuty - nawet je?li (albo zw?aszcza je?li) opinia na ten temat , jaka zosta?a wystawiona przez urz?d wszechwiedzy , ko?ció?, jest niepochlebna.
© www.oobe.pl (http://www.oobe.pl)