Koniec Uroborosa


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 26.01.2017 - 22:20
Min??o sporo czasu od ostatniego wpisu. Lata! Wszelkie eksperymenty jakie prowadzi?em dok?adnie zapisywa?em w zeszytach. Na papierze którego nikt nie mia? ogl?da?.
Bo po co dzieli? si? wiedz? i do?wiadczeniem? Naiwne i samolubne my?lenie.
Ciekawe rzeczy zacz??y si? dopiero w ostatnie wakacje. Dziennik doprowadzi? do sytuacji w której po jednej nocy by?em w stanie pami?ta? do 5 osobnych snów! By?o mi z tym ca?kiem przyjemnie. Jednak w ?rodku lipca zarzuci?em zapisywanie. Powód przykry bo zwyk?a w ?wiecie leniwo??.
Wróci?em do niego dopiero w sierpniu. Przygotowany do nocy. Odnalaz?em swój dziennik. Lekko zakurzony le?a? na samym szczycie pó?ki w tej niewielkiej odleg?o?ci mi?dzy ni? a sufitem.
Obudzi?em si? ko?o pi?tej rano. Ca?y zlany potem. Jedyne co pami?ta?em to zdanie "Za 20 dni". Wiem wiem. Nie warto przywi?zywa? si? do wytworów w?asnej wyobra?ni. Jednak tym si? troszk? przej??em. Emocje by?y zbyt silne.
Otworzy?em notatnik a tam wpis z dnia poprzedniego. Krótki. Zdecydowanie pisany moj? r?k?. Naturalnie jak ka?dy inny z dat?.
"Niektórych snów lepiej nie pami?ta?"

To tyle na dzi? je?li chodzi o opowiastki z niedawnej przesz?o?ci. Szkoda ?e nie nios? za sob? mora?u. No mo?e poza faktem ?e po 20 dniach nic si? nie wydarzy?o.

Obecnie postaram si? w miar? regularnie zamieszcza? wpisy z eksperymentów. Przez te lata wiele si? zmieni?o. Pomijaj?c moje nastawienie i wykszta?cenie doda? nale?y spore do?wiadczenie.

Pozdrawiam!

 
« Następny starszy · Koniec Uroborosa · Następny nowszy »