oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

> Rozmowy O Rzeczywisto?ci.
twistoid
post 18.05.2013 - 06:05
Post #1


http://demotywatory.pl/762
Ikona Grupy
Grupa: OOBE VIP
Punkty prestiżu: 2175Rozwój duchowy to interpretacja pewnych nieokre?lonych sensacji w ciele b?d? w ?wiadomo?ci jako te "dobre" "pozytywne". Nie rozumiem dlaczego rozwój duchowy kojarzony jest z czym? dobrym i z czym? dzi?ki czemu stajemy si? lepsi, wznio?li itd. to bzdura, rozwój duchowy to regres interpretacji zjawisk i opinii , mylnych bo stworzonych przez ludzi do funkcjonowania w spo?ecze?stwie jako Sztefan Kowalski magister in?ynier bohater.Co? co jest zbyt dobre, albo zbyt wznios?e jest do?wiadczeniem narkotycznym, powoduje ?e trzeba to powtarza?, a jak jest z narkotykami-?lisko.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 Dzięki twistoid za ten przydatny wpis:
Andersenn, masa, M?ody89, TyHu
 
Start new topic
Odpowiedzi
Vesanya
post 19.05.2013 - 11:04
Post #2


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 910CYTAT(diaboliq @ 19.05.2013 - 10:55) *
Jeste?my stworzeni na podobie?stwo Boga czyli wynika z tego ?e posiadamy dok?adnie te same cechy co on. A wi?c Bóg potrafi kocha? by? lito?ciwym jednak potrafi te? nienawidzi? i by? okrutnym dla swoich wrogów. Z Biblijnego opisu raju Adam i Ewa po zjedzeniu owocu z zakazanego drzewa poznali dobro i z?o czyli stali si? tacy jak Bogowie. Dlatego twierdzenie ?e z?o nie pochodzi od Boga nie ma sensu.
Co do Darka to napisze to co ju? pisa?em to wcze?niej. To jego zdanie co my?li o Nergalu i wyrazi? to pó? ?artem, je?li komu? to przeszkadza to ju? jego sprawa. Nie rozumiem sk?d takie oburzenie!? Sam Nergal si? o to prosi? bo je?li kto? obra?a uczucie religijne innych osób to niech sam przygotuje si? na ostr? krytyk?.


Podobie?stwo nie oznacza, ?e mamy dok?adnie takie same cechy co On :) Je?li ju? pos?ugujesz sie argumentami z biblii, to przeczytaj j? jeszcze dok?adniej - masz tam wiele informacji i metafor na temat natury Boga, który kompletnie odbiera od tego czym jest cz?owiek i wszelkie inne istoty duchowe. Adam i Ewa stali si? tacy jak Bogowie, dok?adnie jak Synowie Bo?y, Synowie Bo?y to nie Bóg.

Nergal zas?u?y? na Darkowy "stos" poniewa? podar? bibli? na koncercie? A co w takim razie z re?yserami satanistycznych horrorów? równie? zas?uguj? na stos? Odró?nij prosz? sztuk? oboj?tnie jak prymitywn? i skandaliczn? od realnego ?ycia ok? Nergal poza koncertami jest ?wiadomym siebie ateist? a na koncercie mo?e robi? co chce bo to performance, tak jak Gaga czy Madonna, która nie raz obrazi?a na koncertach uczucia religijne wielu ludzi. Oczywi?cie krytykowa? mo?na, ale na poziomie, na który dane wydarzenie zas?uguje. Wydanie wyroku piek?a oraz "ujebanego" ucha nie mo?na nazwa? krytyk? tylko fanatyzmem religijnym i mo?e wskazywa? na problemy z równowag? psychiczn? oraz duchow? tego, który próbuje by? wys?annikiem samego Boga. Nie mówi?c o tym, ?e Nergal nic w poza nie odpierdala, ale jest bezpiecznym celem dla Darka, bo nie ma jak tego zweryfikowa?. Kiedy? Darek próbowa? kilku osobom tutaj na forum wmówi? rzeczy dotycz?ce tego co robi? w poza, ale mu nie wysz?o, wi?c wzi?? si? za cel, który jest bardzo daleko. Typowe mechanizmy manipulacyjne.

CYTAT(serafis @ 19.05.2013 - 08:55) *
Tutaj masz 2 równowa?ne wersje obrazka. Jedna, jak i druga wersja jest prawdziwa.

Z my?lami jest troch? inaczej. Tutaj nie ma równowa?nych wersji. Jedna zawiera si? w drugiej, jednak ta druga obejmuje wi?kszy obszar. My?li s? prawd?, ale w ?wiecie ego. W tym ?wiecie co jest prawd?? Stany emocjonalne? Nie wiem, nie doszed?em do tego. Jednak wiem, ?e w tym ?wiecie, my?li s? b??dne. Przyk?ad (generalizacji): nikt mnie nie kocha. Nikt to te? kto?. Trzeba wymy?li? kogo? jako nikt, by móc go porówna? do reszty osób, by wiedzie?, przez porównanie, kto to jest. Spróbuj tego nikt, zwizualizowa?. Mi pojawia si? jako humanoidalna osoba, która jest ca?a w czerni i t?o jest lekko ja?niejsze.

Jest za?o?enie, ?e nikt to nikt, a nie kto?. Wi?c ca?e zdanie si? sypie.

Itd.


My?li ego zawieraj? moim zdaniem prawd?, tylko, ?e jest to widzenie tej prawdy na bardzo ograniczonym poziomie, cz?stkowym, bo nie uwzgl?dnia paradoksu ca?o?ci. Ego obraca si? przecie? w ?wiecie dualizmu.. U?yj? metafory: Ego niezgrabnie uderza w klawisze pianina, ka?dy d?wi?k jest prawdziwy, ale d?wi?ki ze sob? nie wspó?graj? tylko wykluczaj?. Natomiast Wy?sze Ja / dusza itp potrafi na tym pianinie zagra? pi?kn? melodi?, gdzie wszystkie te "prawdy" czyli d?wi?ki stanowi? harmoni? i s? cz??ci? wi?kszej prawdy.

Ego my?li w sposób uproszczony i liniowy , operuje j?zykiem danej kultury. Takie jest ego - ograniczone.

My?l w ?wiecie duchowym jest o wiele bardziej "rozwini?ta" poniewa? operuje paradoksami, asbtrakcjami a przede wszystkim my?l, jak? pos?uguje si? dusza, czy tam Wy?sze Ja, oboj?tnie, jest wielowymiarowa. Jedno zdanie mo?e zawiera? w sobie odpowiedzi na 10 dylematów ego. My?lenie duchowe mo?e by? symboliczne. Jedno s?owo , jeden obraz zawiera? mo?e w sobie wiele interpretacji i paradoks b?dzie polega? na tym, ze ka?da z tych interpretacji b?dzie prawdziwa. Takich sztuczek ego nie potrafi bo my?lenie ego jest wykluczaj?ce si?. Ale im bardziej ego si? wycisza - otwiera si? na szersze pole, tym bardziej w umy?le zakotwicza si? my?lenie duchowe, abstrakcyjne. Dlatego czasem mamy wra?enie, ?e nauki mistrzów duchowych zawieraj? w sobie samo zaprzeczenia. To jest wynik tego paradoksu - ze prawda inaczej troszk? wygl?da w zale?no?ci od "punktu siedzenia". Ale ca?y czas jest to ta sama prawda, czego ego nie rozumie.

Zale?no?? mi?dzy my?l? i prawd? przypomina problem z czasem. Ego odbiera czas jako liniowy czyli jak lini? prost?, Dusza widzi czas jako ko?o. I tu i tu czas jest, tylko inaczej odbierany, do czego innego u?ywany. Podobnie z prawd? i my?l?. Zale?no?? polega na tym, ?e my?l jest narz?dziem do odbioru prawdy. Ego i Dusza odbieraj? prawd? inaczej. Ego prymitywnie i cz?stkowo, Dusza abstrakcyjnie i ca?o?ciowo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
1 Dzięki Vesanya za ten przydatny wpis:
stray.ghost

Posty w temacie
- twistoid   Rozmowy O Rzeczywisto?ci.   18.05.2013 - 06:05
- - Zielarz Gajowy   Twist co Ty masz jak?? korb? z tymi interpretacjam...   18.05.2013 - 09:03
- - twistoid   Trudno powiedzie? czy jest tylko dusza czy tylko c...   18.05.2013 - 15:51
- - twistoid   Dajmy na to ?e istnieje tylko cia?o bez duszy sk?d...   18.05.2013 - 16:06
- - saddhu   @Polybius masz prawo dla mnie pojecie oobe jest n...   18.05.2013 - 16:17
- - PigsOnTheWings   a ?mier? to tylko stan umys?u, co? czego ludzie ni...   18.05.2013 - 16:23
- - twistoid   Nie ma czego? takiego jak ?mier? to tylko interpre...   18.05.2013 - 16:45
|- - sogliv   CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 17:45)...   18.05.2013 - 16:58
- - twistoid   CYTAT(sogliv @ 18.05.2013 - 17:58) C...   18.05.2013 - 17:02
|- - sogliv   CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 18:02)...   18.05.2013 - 17:12
- - Zielarz Gajowy   Twist piszesz ostatnio to czego nie ma i wychodzi,...   18.05.2013 - 17:16
- - twistoid   Nie ma pustki nie ma mi?o?ci i strachu to tylko in...   18.05.2013 - 17:23
- - Zielarz Gajowy   To Twoi rodzice kim, czym s? dla Ciebie? Rodzicami...   18.05.2013 - 17:32
- - twistoid   Czy to zmienia prawd?? Dlatego to jest bolesne u?w...   18.05.2013 - 17:57
- - serafis   @twistoid w Twoich tekstach wyczuwam wp?yw The Wor...   18.05.2013 - 18:04
- - PigsOnTheWings   twistoid brniesz w jakies b??dne ko?o, co daje ci ...   18.05.2013 - 18:34
- - saddhu   zabawy w chowanego ciekawe jak to jest z tymi po ...   18.05.2013 - 18:38
- - twistoid   Pigs twoja opinia jest projekcj? twoich l?ków i oc...   18.05.2013 - 18:39
- - PigsOnTheWings   CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 19:39)...   18.05.2013 - 18:44
- - serafis   Twistoid pisze rzeczy, których nie rozumiej?. ^^. ...   18.05.2013 - 18:51
- - Zielarz Gajowy   Pisze czyli interpretuje. Zatem poco pisa? interpr...   18.05.2013 - 18:59
- - serafis   ?eby rozumieli przekaz. Nie znam osoby, która komu...   18.05.2013 - 19:04
- - saddhu   no to cos mu nie idzie   18.05.2013 - 19:24
|- - serafis   CYTAT(saddhu @ 18.05.2013 - 20:24) n...   18.05.2013 - 19:26
|- - saddhu   CYTAT(serafis @ 18.05.2013 - 20:26) ...   18.05.2013 - 19:45
- - serafis   ^^. No. Nawet dwóch.   18.05.2013 - 20:01
- - masa   I CHUJ. pS. Strach co niektórych oblecia?. Niez?a...   19.05.2013 - 06:40
- - Zielarz Gajowy   RE: Rozmowy O Rzeczywisto?ci.   19.05.2013 - 07:25
- - serafis   Tutaj masz 2 równowa?ne wersje obrazka. Jedna, jak...   19.05.2013 - 07:55
- - Zielarz Gajowy   Jeste?my stworzeni na podobie?stwo Boga? To bóg to...   19.05.2013 - 10:45
- - Vesanya   CYTAT(diaboliq @ 19.05.2013 - 10:55)...   19.05.2013 - 11:04
- - maolo   Z?o i dobro to tylko definicje, gdyby nada? im prz...   19.05.2013 - 11:16
- - Dagon   CYTATSami satanisci na forum. Satanisci bo nasladu...   19.05.2013 - 11:39
- - PigsOnTheWings   g?ba Schopenhauer'a jest bezcenna haha   19.05.2013 - 11:53
- - twistoid   Ka?dy cz?owiek tworzy swoje w?asne percepcje opart...   19.05.2013 - 14:39
|- - Vesanya   CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 15:39)...   19.05.2013 - 15:21
- - twistoid   Jak w temacie.   19.05.2013 - 14:56
- - Dagon   Opieramy si? na s?owach bo jeste?my tylko lud?mi :...   19.05.2013 - 15:10
- - twistoid   Nie chodzi o to ?eby go zniszczy? chodzi o to ?eby...   19.05.2013 - 15:26
- - Vesanya   Ok, czyli chodzi Ci o wyj?cie poza ograniczenia ?w...   19.05.2013 - 15:31
- - twistoid   Nie ma czego? takiego jak do?wiadczenie w ?wietle ...   19.05.2013 - 15:38
- - Vesanya   A co to jest je?li nie do?wiadczenie? Masz do?wiad...   19.05.2013 - 15:43
- - twistoid   Nie interesuj? mnie teorie i do?wiadczenia, wszyst...   19.05.2013 - 15:46
|- - Vesanya   CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 16:46)...   19.05.2013 - 16:05
- - bielik110   CYTAT(twistoid @ 18.05.2013 - 06:05)...   19.05.2013 - 15:52
- - twistoid   Dla Ciebie jest to czym innym ni? dla mnie.Dla Cie...   19.05.2013 - 16:07
|- - Vesanya   CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 17:07)...   19.05.2013 - 16:22
- - twistoid   Bo sama sobie odpowiadasz na wszystkie pytania , i...   19.05.2013 - 16:27
|- - Vesanya   CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 17:27)...   19.05.2013 - 16:30
- - twistoid   Nie mam pyta?.   19.05.2013 - 16:34
|- - Vesanya   CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 17:34)...   20.05.2013 - 09:27
- - Zielarz Gajowy   Ja mam pytanko Twist do Ciebie. Medytujesz jeszcze...   19.05.2013 - 16:57
- - twistoid   Czas to my?li.   19.05.2013 - 17:36
- - masa   Taa a my?li to czas.... pffffffyyyy Negujesz s?owa...   19.05.2013 - 18:11
- - twistoid   Czas to my?li, seks to my?li ,ca?a osoba jest zbud...   19.05.2013 - 18:25
- - masa   Seks to zacz?tek mi?o?ci, takie ziarenko, pamietas...   19.05.2013 - 18:35
- - Zielarz Gajowy   Wspó?czucie czyli pragnienie, aby wszyscy uwolnili...   19.05.2013 - 18:40
- - masa   Ejj Ty ogrodnik wspó?czucie to wspó? odczuwanie, w...   19.05.2013 - 18:43
- - twistoid   Skoro dla ciebie wspó?czucie to tak wa?na sprawa. ...   19.05.2013 - 18:44
- - masa   Romek spojrz przedstawi?e?, opisa?e? swoj? projekc...   19.05.2013 - 18:54
- - danEG   koncepcja braku koncepcji najlepsza   19.05.2013 - 18:59
- - Zielarz Gajowy   Masa wspó?czucie bez pragnienia, aby wszyscy uwoln...   19.05.2013 - 18:59
|- - masa   CYTAT(Zielarz Gajowy @ 19.05.2013 - 18...   19.05.2013 - 19:05
- - twistoid   Zielarz jak ju? pisa?em gloryfikujesz pewne rzeczy...   19.05.2013 - 19:33
- - Zielarz Gajowy   Czyli kiedy znika poj?cie ?ycia znika samo ?ycie? ...   19.05.2013 - 19:52
- - twistoid   Nie wiem.   19.05.2013 - 19:59
|- - masa   CYTAT(twistoid @ 19.05.2013 - 19:59)...   19.05.2013 - 20:18
- - Zielarz Gajowy   Aha. Rzeczywi?cie nie my?lisz i nie jest to zarzut...   19.05.2013 - 20:03
- - Sagle   W jednym po?cie móg?bym zawrze? szczegó?owo wszyst...   19.05.2013 - 20:07
- - tomox   szkoda r?k do opowiadania :) cz?owiekiem jestem i ...   19.05.2013 - 20:40
- - twistoid   Wszystko jest obce.Kiedy znikaj? poj?cia znika sam...   19.05.2013 - 20:47
- - masa   CYTAT(tomox @ 19.05.2013 - 20:40) sz...   19.05.2013 - 20:49
- - Zielarz Gajowy   W moich fachu poj?cia musz? istnie?. Ju? widz? jak...   19.05.2013 - 21:00
- - masa   WOW Znalem zjebist? mmhhhh metode na oobe, nie za...   19.05.2013 - 21:02
- - twistoid   Wszystkie poj?cia tworz? odr?bn? rzeczywisto?? i p...   19.05.2013 - 21:08
- - masa   Zielarz we? wyrwi? chwasta. Wyrywaj, nie zastanawi...   19.05.2013 - 21:11
- - bielik110   I znowu ka?dy ma racj?:) A czy kto? si? pomyli?:)...   19.05.2013 - 21:16
- - masa   Jak bedziesz swiadom w?asnego odechu mo?e ale to m...   19.05.2013 - 21:26
|- - bielik110   CYTAT(masa @ 19.05.2013 - 21:26) Jak...   19.05.2013 - 21:35
|- - masa   CYTAT(bielik110 @ 19.05.2013 - 21:35...   19.05.2013 - 21:46
|- - bielik110   CYTAT(masa @ 19.05.2013 - 21:46) Ojt...   19.05.2013 - 22:15
- - Zielarz Gajowy   Masa ja jestem szalenie zdystansowany. Kiedy? si? ...   19.05.2013 - 21:27
- - Zielarz Gajowy   Co to znaczy by? ?wiadomym tego kim jeste?my? Kim ...   20.05.2013 - 05:11
- - bielik110   Cze?c Zielusiu:) Jam Jest:) nie boj? si?,dobieram...   20.05.2013 - 09:43
|- - masa   CYTAT(bielik110 @ 20.05.2013 - 09:43...   21.05.2013 - 20:01
- - wy?szeJA   Twistoid Staram sie Ciebie zrozumiec chodz nie jes...   28.05.2013 - 00:32
- - twistoid   Jak widz?? Zale?y percepcja zmienia si?, trudno to...   28.05.2013 - 12:58
|- - Tulsi   CYTAT(twistoid @ 28.05.2013 - 13:58)...   28.05.2013 - 21:32
- - twistoid   Ja wiem ?e ty sobie chcesz pospamowa? Tulsi i wied...   28.05.2013 - 21:41
- - twistoid   Zielarz dosta? bana za podjudzanie do k?ótni i pis...   29.05.2013 - 12:40
|- - stray.ghost   CYTAT(twistoid @ 29.05.2013 - 13:40)...   29.05.2013 - 13:18
- - NianiaOgg   skasowa?e? moje posty, skasuj wi?c równie? moje ko...   29.05.2013 - 12:46
- - twistoid   Skasowa?em twoje posty bo by?y nie na temat. To ch...   29.05.2013 - 12:48
- - NianiaOgg   hm, a rz?dzisz si? jakby? mia? wszelkie pe?nomocni...   29.05.2013 - 13:09
- - twistoid   To nie brak szacunku , jak zauwa?y?a? nie panuj? t...   29.05.2013 - 13:16
- - twistoid   Masz racj?, dlatego powiadamiam ?e poczyni? odpowi...   29.05.2013 - 13:23
- - NianiaOgg   Nie spamuj?, wypraszam sobie, radz? przeczyta? def...   29.05.2013 - 13:29
2 Stron V   1 2 >


Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park