gromiasty92's Notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 21.06.2018 - 13:13
Tak jak w temacie, prawie od 6 dnia po sko?czeniu przyjmowania korzenia, nie by?o nocy bez snów. Ró?nie raz jeden, raz trzy, a do tego prawie ka?dy pami?tam jakbym to prze?ywa? w realu.
Opisz? tylko trzy bo mam tego od groma :)

Pierwszy.
By?em najpierw w jakim? budynku, potem znalaz?em si? w autobusie, jecha?em albo lecia?em, pytam kierowc? jak to jest z tym czasem, a on mówi i w tym samym czasie widz? ?wiat?a lec?ce z du?? pr?dko?ci? w niebo, przebijaj? si? przez mg?? i lec? dalej w kosmos... Docieraj? do stacji kosmicznej, ale nie tej u nas tylko jakie? odleg?ej, bardzo odleg?ej. Czas si? na chwil? za?amuj? i jeszcze szybciej wraca na ziemi?. Widz? jakie? wn?trze budynku w ?rodku z perspektywy pod?ogi, ca?y obraz jest szary, czas stoi w miejscu, zegar jest zamro?ony... Nagle gdy cz?stka dociera z powrotem na ziemi?, czas rusza, obraz ?apie kolory, a ja wracam do opowiadaj?cego, który mówi ?e to jest w?a?nie teoria czasoprzestrzeni. Kopara mi opad?a i takie yyyy.

Drugi.
By?em u siebie w pokoju, wszystko by?o normalne. S?ucha?em muzyki, dziewczyn? ogl?da?a tv i siedzia?a na krze?le obrócona ty?em do mnie. Pytam si? jej czy idziemy si? my?? Ona mówi yhy, pytam znowu, idziemy? ...yhy. Patrz? na zegarek na ?cianie i mówi? cho? idziemy jest przed 24... Oczywi?cie jak wsta?em i popatrzy?em na ni? to ju? spad?a. A z zegarkiem niby wszystko ok bo faktycznie by?o przed pó?noc?, ale ma?a wskazówka by?a zgi?ta w taki sposób ?e niby po 23, ale wskazywa?a na 24. Kurde k?t prosty, a ja si? nie zorientowa?em ?e to sen.

Trzeci.
...

entry 21.06.2018 - 12:07
W sumie ?adowa?em si? przez 5 dni w powiedzmy tych samych dawkach. Korze? ci?ty jest przede wszystkim do ?ucia. Pianki do spijania niestety si? z tego nie zrobi... Jedynie zmielony korze? wytwarza piank?.

Dawka w ostatni dzie? wyjatkowo i nie siad?a, badzo gorzki smak podczas ?ucia.
Korze? si? sko?czy?, teraz miesi?c przerwy i wyjdzie w praniu czy sny b?d? ostrzejsze, czy b?dzie i chyba wi?cej.

entry 21.06.2018 - 11:32
Tym razem my?l? ?e wzi??em troch? wi?cej oko?o 700/800mg. W nocy mia?em wra?enie ?e latam, niestety przez zmieniaj?ca si? pogod?, mia?em straszny ból g?owy co nie pozwalalo mi spa?. Chocia? wed?ug dziewczyny i opaski mi band o 22:30 ju? spa?em? By? mo?e by?em na jawie.

Dodam jeszcze ?e czas tzw. fazy REM zwi?kszy? si? prawie dwukrotnie :)

Tym razem prawdopodobnie przez ból glowy nie pamietam prawie nic ze snów i ?rednio si? wyspa?em.

Trzeci dzie? by? kompletna pora?ka, korze? i alkochol mnie szybko po?o?y?. Mimo krótkiego snu, w miare si? wyspa?em. Lecz nic nie pami?tam :/

entry 21.06.2018 - 11:18
Po ?rednio udanch eksperymentach z melatonin?, przyszed? czas na co? naturalnego.


Mniej, wiecej odwa?y?em dawk? oko?o 250/300mg i prze?ówa?em oko?o pó? godziny przed spaniem.
W smaku faktycznie kiepskie, jak pisali na forach, ale nie ma tragedii. Da sie wytrzyma?. Do?? szybko idzie odczu? senno??.

Rano po przespanej nocy zauwa?y?em na opasce sportowej monitoruj?cej sen, delikatne zwiekszenie g??bokiego snu oraz by?em wyspany. Mimo wielu snów które pami?tam jak przez mg??, to zapamietalem najbardziej wyrazisty o stokrotce :)

Sen:
Z dziewczyn? chodzili?my po nocy w lecie i szukali?my fajnego klubu. Polecieli?my za kims do jakiego? konkretnego, ale tak stoimy przed. A Tu kumpela wylatuje i mówi chod?cie, chod?cie do kwiatka, my takie wot!? Wchodzimy do klubu, potem schodzimy jeszcze g??biej po takich sko?nych schodach w dó?. Na dole O?wietlone na ?ó?to pomieszczenie, a na ?rodku ta?cz?ca stokrotka i kumpela mówi ?eby?my si? w kó?eczko ustawili i ta?czyli stokrotce. Wygl?da?o to prze komicznie.

Patrz?c teraz z perspektywy czasu... We ?nie ta?czyli?my w kó?ku... Ostatnio zapisa?em si? na co? podobnego heh czy?by zbieg okoliczno?ci?