oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

 
Reply to this topicStart new topic
> Pot?ga Wyobra?ni, 4+1 vs wizualizacja (i w ?rodku co? o metodzie Moena)
Co jest, lub wydaje si?, ?atwiejsze?
Co jest, lub wydaje si?, ?atwiejsze?
metody oparte na wizualizacji (wszelkie liny, metoda Moena, etc) [ 9 ] ** [42.86%]
standardowe metody (4+1, trans, etc) [ 12 ] ** [57.14%]
Suma głosów: 21
Goście nie mogą głosować 
Guest_plantator_*
post 14.10.2007 - 22:48
Post #1
Guests
Punkty prestiżu:Jako zwolennik metody Moena (zmodyfikowanej lekko) i dla mnie jedynej skutecznej drogi eksploracji Poza (cokolwiek i ktokolwiek przez to rozumie) zastanawia mnie jak wiele osób "podró?uje" t? metod?, jak wielu jej próbowa?o, czy jest ona drog? prost?, czy trudniejsz?? Czy lepiej wychodzi? z cia?a by wej?? w ospuo, czy lepiej od razu wej?? w ospuo?

W standardowym sposobie wychodzenia wa?n? rol? odgrywa cierpliwo?? i koncentracja, od lawiny my?li raczej si? ucieka. W tej metodzie natomiast g?ówn? rol? odgrywa wyobra?nia, w?a?ciwie obecnie traktuj? to jak metod? na ld - je?li kto? zreszt? ma problem z ld, to ?mia?o t? metod? mo?na wykorzysta?...

Wi?c co jest ?atwiejsze: cierpliwo??, koncentracja, czy wyobra?nia i wizualizacja?

Jeszcze tylko wa?na rzecz, cz?sto mylona jest metoda Moena z podró?ami mentalnymi, a jednak w tej metodzie przy odpowiednio d?ugiej wizualizacji nast?puje jakby "wtopienie" w rzeczywisto??-poza co przedk?ada si? na widzenie 3D w pe?nym kolorze i poczucie siebie-Tam. Moen zreszt? pisa?, ?e nauczy? si? widzie? w kolorze i 3D - ja ten efekt mam po pewnym czasie "udawania" i kreowania mnie-Tam.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_Artur_flyer_*
post 14.10.2007 - 23:20
Post #2
Guests
Punkty prestiżu:U mnie najlepiej sprawdza si? metoda 4 + 1. Pisa?em o tym ju? nie raz, praktycznie zawsze przed wyj?ciem towarzysz? mi wibracje.

Wizualizaca? Tak, bawi? si? czasem w to, ale robi? to z nudów, np. gdy siedz? na peronie i czekam na poci?g, nudzi mi si? wi?c zamykam oczy(czasami nie zamykam tylko wizualizuje z otwartymi) i bawi? si?. Widz? siebie jak spaceruj? po dworcu, zaczepiam ludzi itp. ?wicz? w ten sposób wyobra?ni?.

PS>
Wyobra?nia jest wa?niejsza od wiedzy.

- Albert Einstein
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_plantator_*
post 15.10.2007 - 00:08
Post #3
Guests
Punkty prestiżu:na peronie to bym si? ba?, zw?aszcza w godzinach wieczorno-nocnych ;)

ale w poci?gu na znanej trasie te? cz?sto si? bawi?.

Bardzo poprawia nastrój wizualizacja ludzi na mie?cie jako nagusie?kich :lol:

A wracaj?c na tor tematu - czasami wizualizacja/wyobra?nia, to jedyna droga do oobe, np. gdy kto? nie ma warunków dla 4+1


...jeden samolotem, drugi jak orze? ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ptasiek
post 15.10.2007 - 20:02
Post #4


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy
Punkty prestiżu: 2

Notatnik


Drogi Plantatorze,
zabij mnie, po?wiartuj, zmieszaj z b?otem- ale odpowiedz mi na pytanko, Ty, lub ktokolwiek inny, please :)

Wiem, ?e metoda Moena opiera sie na wizualizacji itp, czyta?em troch? o tym, ale nie bardzo wiem, jak si? do tego zabra?. Jak wyj?? metod? Moena? Co ty takiego wizualizujesz, ?e ci sie udaje? Czyta?em o tym troch?, ale nie za bardzo zrozumia?em... Pytam, bo szukam te? jakiej? alternatywy dla 4+1. Po prostu nie mam warunków do 4+1. W?a?ciwie to tylko mam 2 takie próby na tydzie? (sobota & niedziela). Napisz co? wi?cej o metodzie Moena, by? mo?e nie tylko mi pomo?esz (o, rym ;-)

Co do mnie, to na razie próbuj? wyj?? tymi standardowymi metodami. Mia?em par? razy LD w?a?nie dzi?ki wizualizacji.

Jeszcze raz sorki, ?e za?miecam.
POZDRO.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_mind trainee_*
post 15.10.2007 - 20:38
Post #5
Guests
Punkty prestiżu:Podpisuj? si? pod postem ptasiora. Niby cz?sto si? mówi o metodzie Moena, ?e to eksploracja mentalna, przy u?yciu wyobra?ni, ale jeszcze nigdzie nie znalaz?em porz?dnego opisu krok po kroku dla amatorów jak to si? w?a?ciwie robi. W zwi?zku z tym ma?y apel to wszystkich, którzy umiej? OBEowa? po Moenowsku - W jaki sposób to si? robi??? Dok?adnie i ze wszystkimi szczegó?ami. (Mam nadziej?, ?e nie wymagam zbyt wiele)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.::Tomek::.
post 16.10.2007 - 13:40
Post #6


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


No i ja si? podpisz?, jak by? móg? to napisz co? wi?cej Plantatorbo przy moim prawie permanentnym braku snu nie mam szans na 4+1. Przyda?o by si? co? nowego, jaka? nowa droga.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_plantator_*
post 16.10.2007 - 14:08
Post #7
Guests
Punkty prestiżu:No to podaj?, jak ja to robi?:

Pora doby nie gra wi?kszej roli poza czasem trwania wizualizacji (w dzie? d?u?ej si? cz?owiek wtapia).

Instrukcja (moja zmieniona metoda z wariantem dla ld równie?, a je?li kto? bierze obe na równi z ld, to wsio jedno jaka droga):

K?adziemy si? wygodnie, lub siadamy w wygodnym fotelu - ja potrzebuj? le?e? g?ównie na plecach aby dobrze wizualizowa? lini? horyzontu.

1/ Chwil? le?? aby wyciszy? si? i odpr??y? cia?o, ale nie trzeba w zasadzie czeka? na ?aden focus10, czy g??boki trans - w tej metodzie wchodzi si? w to stopniowo.

2/ b?d?c wst?pnie odpr??onym zaczynam wizualizacj? - wskakuj? w widok z oczu (jak w grach fpp) i wyobra?am sobie, jak wstaj? z ?ó?ka - z tej pozycji z której jestem. Nast?pnie robi? kilka kroków, patrz? na r?ce, nogi, na siebie - najcz??ciej id? do lustra w którym si? przegl?dam, aby wzmocni? wyobra?enie swojego "wyora?onego" cia?a. Czasem spogl?dam na moje cia?o prawdziwe le??ce na ?ó?ku. To ca?y czas jest wyobra?nia a obraz jest niedok?adny, czarno-bia?y, nijaki, ale to trzeba ola?.

3/ Dalej sprawa jest prosta - albo wizualizuj? jak chodz? po mie?cie - ?adnego latania, etc - trzeba stara? si? zachowywa? jak w realu, albo przechodz? przez lustro do miejsca wykreowanego w wyobra?ni, lub innych miejsc - tu nie ma zasady - mo?na si? zwyczajnie teleportowa?, czy wymy?li? inny sposób - ja wybra?em lustro. W danym miejscu znajduj? sobie zaj?cie, ale jakie? przyziemne - spaceruj?, przygl?dam si? ró?nym rzeczom, zwiedzam, p?ywam, le?? na trawie i wpatruj? si? w niebo, etc

4/ Je?eli b?dziecie utrzymywa? widok z oczu i wczujecie si? w ten wyobra?ony ?wiat, to nie zauwa?ycie nawet momentu, kiedy wszystko stanie si? kolorowe, w pe?nym 3d, realne, ?yj?ce w?asnym ?yciem, poczujecie wiatr, smak, zapach, etc.

Wersja na LD, to zamiast realnego zachowania si? w wizualizacji, wymy?lacie sobie sen, w który potem ?wiadomie wejdziecie i tu nic nie ogranicza. Dla mnie to to samo, wi?c obecnie ró?nie stosuj?, czasem co? realnego, czasem abstrakcja.

Wol? to robi? popo?udniu, kiedy jestem rozbudzony a cia?o ju? zm?czone dniem.
Je?li przeszkadza wam s?o?ce, to wyobra?cie sobie, ?e w waszym miejscu te? le?ycie z zamkni?tymi oczyma i ?wieci wam s?o?ce. Je?li przeszkadza ha?as - wstawcie ten ha?as w jaki? scenariusz Tam - dzi?ki temu macie dodatkowe efekty akustyczne w wizualizacji i ?atwiej si? wtopi?.

Czemu wtopi? - poniewa? ?wiat wyobra?any stopniowo zamienia si? w realny i super ostry. Przy normalnym wyj?ciu trzeba to zrobi? raz i szybko, a tutaj si? dostrajacie stopniowo do ospuo, czy ld, jak tam zwa?, tak zwa?.

Piku? metoda i wystarczy troch? cierpliwo?ci w wizualizacji, ewentualnie, gdy wam si? w nocy przy?nie przy wizualizacji - mo?na jeszcze liczy?, ?e sami wskoczycie gdzie? w nocy w ld :)

Wkurza uciekanie widoku FPP na pocz?tku, ale trza ola? i w niego wskakiwa?, a? si? nie utrzyma.

W tej metodzie, ma si? ostatecznie, poczucie cia?a "astralnego" tego wymy?lonego, ma si? czucie, widzi si?, s?yszy, czuje smak i zapach, etc.

Dodatkowo macie kontrol? nad faz?, która stopniowo i naturalnie si? pog??bia, wi?c po wtopieniu, nawet je?li ona ucieknie, bo przypomni si? wam o ciele fizycznym, to ?atwo z powrotem wskoczy?.

Nie ma ?adnego uczucia wychodzenia, czy wchodzenia w cia?o, nie ma szumów, ?wistów, nie ma wibracji - o w?a?nie - jak kto? du?o ?wiczy? normalne wyj?cie, to mo?e si? ich spodziewa? - w tej metodzie one przeszkadzaj?, bo podczas gdy my si? ju? bawimy pó?wtopieni Tam, mog? si? pojawi? wibracje i zwróci? uwag? na SF...

Prawdziwych wyj?? mia?em 2 spontaniczne i nie jestem nawet pewien, czy to w?a?ciwie obe by?o. Ale z relacji innych, Ospuo, czy ?wiat widziany t? metod? niczym wra?eniowo si? nie ró?ni od normalnego wyj?cia.

P.S.
Widz?, ?e 4+1 Vs Wizualizacja id? ?eb w ?eb :D
Go to the top of the page
 
+Quote Post
.::Tomek::.
post 16.10.2007 - 15:24
Post #8


Dusza Towarzystwa
*******
Grupa: Podró?nicy

Notatnik


Tylko, ?e to wygl?da jak podró? mentalna. Ja jednak chcia?bym podró?owa? astralnie :) No có?...zobacz? jak to wszystko pójdzie.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_plantator_*
post 16.10.2007 - 16:20
Post #9
Guests
Punkty prestiżu:Najpierw spróbuj - temat podró?y mentalnych ju? si? powtarza? - co to jest podró? mentalna - my?l? - podró? my?la - to nic innego jak zwyk?e zakichane my?lenie i wspomnienia, marzenia, fantazja - to podró? mentalna - podró? mentalna, to ?aden cud, ?adna umiej?tno?? trudna - to w ogóle nie jest umiej?tno?? ;)

Powtórz?:

Po dostrojeniu t? metod?: czujemy swoje cia?o-Tam, widzimy w pe?nym kolorze, w pe?nych trzech wymiarach, perspektywie, etc, czujemy zapach, wiatr, deszcz, wod?, smakujemy ró?nych rzeczy, wyczuwamy ich faktur? swoimi palcami-Tam. Efekty takie same, albo i lepsze jak przy normalnym wyj?ciu, tylko mo?e ci??ko w to uwierzy?, bo sposób wyj?cia inny...

Nie wiem , czemu, ale ta metoda jest w?a?nie traktowana po macoszemu, bo ci??ko uwierzy?, ?e to co? wi?cej ni? wyobra?nia, tylko niech mi kto? udowodni, ?e efekt opuszczenia cia?a przy normalnej metodzie, w której cz?sto wyst?puje chwilowa utrata ?wiadomo?ci - ot takie przy?ni?cie, jest mniej lub bardziej rzeczywiste od tej metody ;)

Polecam:
GOOGLE O PODRÓ?Y MENTALNEJ

Naj?adniej wida? to na pewnym stwierdzeniu, ?e intensywna podró? mentalna prowadzi? mo?e do astralnej ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic

 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park