oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

Trwaja prace modernizacyjne. Chwilowo nie mozna dodawac postow i brakuje polskich znakow. Przepraszam za utrudnienia. Pracujemy nad tym

16 Stron V   1 2 3 > » 

Noble
Napisane: 03.10.2016 - 13:00


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3
  Forum: Forum · Podgląd postu: #1039334 · Odpowiedzi: 96 · Wyświetleń: 67,012

Noble
Napisane: 29.09.2013 - 20:16


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(Zbyszek @ 12.09.2009 - 20:55) *
Gongi, misy i mantry s? fajowe. Gdy da?em zonie pos?ucha? mantry, odstawi?a s?uchawki mówi?c,- RYKOWISKO.Bo to jest Rykowisko :) Zbyszek ?ona zabroni?a Ci s?uchania ? ;)


  Forum: Techniki · Podgląd postu: #1007941 · Odpowiedzi: 8 · Wyświetleń: 6,489

Noble
Napisane: 20.06.2013 - 15:10


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(Tenshin @ 20.06.2013 - 14:49) *
Nie podoba mi si? to, co napisa?e? i próbujesz zrobi? z paru powodów:

1. Opis rzekomego kontaktu z DS, niedoko?czony. Wiadomo ?e ka?dego interesuje, co si? dzia?o dalej. No i link, który klikn??am poniewa? chcia?am przeczyta? wi?cej. A tam wiadomo - jakie? banialuki o opasce szama?skiej.
2. Podaj email a otrzymasz natychmiastowy dost?p... hola, hola. Gdzie zapewnienie, ?e nie sprzedasz moich danych dalej? S?ysza?e? o ustawie o ochronie danych osobowych? Nigdzie nie mog? si? doszuka? ani regulaminu, ani polityki prywatno?ci na Twojej stronie. Nie mówi?c o braku ostrze?enia o cookies, które jest wymagane przez prawo.
3. Z tego co s?ysz?, nie by?o natychmiastowego dost?pu do "video instrukta?owych"? Napisa?e? w liczbie mnogiej, nie napisa?e? "do pierwszego z serii video instrukta?owego". Nie?adnie.
4. Gdzie informacja o ?ródle na temat opaski? Jakie plemiona je stosowa?y?


Krótko odpowiem :)
1. Dalej mo?na przeczyta? histori? na forum, podalem z?? kolejno?? linków bo najpierw zosta? wstawiony ten na temat Opaski Szama?skiej.

2. Polityka Prywatno?ci ju? jest dost?pna do wgl?du, by?a w trakcie tworzenia, bo dopiero co strona wystartowa?a, podobnie jak z plikami coockies.

3. Jest natychmiastowy dost?p. Napisa?em w liczbie mnogiej bo pojawi? si? filmy. Nie mog? nagra? wszystkiego w jednym czasie. Ze spokojem, prosz? o uzdbrojenie si? w cierpliwo??.

4. Informacja jest w pierwszym video. Zreszt? nie jest to a? tak istotne zwa?aj?c, ?e w filmach mówi? o w?asnym do?wiadczeniu.

Zawsze robi? wszystko z w?asnym sumieniem i chc?, aby by?o dobrze. Kieruj?c si? warto?ci? jaka przoduje w moim imieniu (xywie).

Pozdrawiam
Robert Noble


  Forum: Forum · Podgląd postu: #1003105 · Odpowiedzi: 1399 · Wyświetleń: 121,149

Noble
Napisane: 20.06.2013 - 09:28


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Po ostatnim filmie Darka jaki obejrza?em na YT pomy?la?em, ?e podziel? si? z Wami fragmentem jednego z wyj??.

21.05.2013 - fragment wyj?cia:

(...) Odwiedzi?em Darka poza cia?em. Po 5 wyj?ciu z cia?a z rz?du, znalaz?em si? w jego ?wiecie. Nie by?o lekko si? tam dosta?. Musia?em nabra? sporo energii, aby dotrze? do jego rdzennej lokacji. Przez chwil? ogl?da?em piaszczyst? krain? w której si? znalaz?em. By?y tam trzy wielkie drewniane krzy?e. Wsród krzy?y dostrzeg?em Astralne cia?o Darka. Wypisz wymaluj to by? on. To samo spojrzenie, ten sam b?ysk w oku. By?em mocno zaskoczony, gdy? trzyma? w r?ku ?wietlisty miecz i tarcz?. By? mo?e w poprzek klatki piersiowej by? przepasany ?ukiem. Odnosi?em takie wra?enie, cho? nie mog?em dostrzec wyra?nych szczegó?ów. Po chwili Darek zauwa?y? mnie (...)

  Forum: Forum · Podgląd postu: #1003092 · Odpowiedzi: 1399 · Wyświetleń: 121,149

Noble
Napisane: 02.06.2013 - 19:44


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Eksperyment: Nagrane Wyj?cie z Cia?a

Jednym z eksperymentów Instytutu Roberta Noble by?a próba sfilmowania wyj?cia z cia?a. Chcieli?my zaobserwowa? pojawiaj?ce si? w tym czasie efekty. Marzyli?my o tym, aby dostrzec astralne cia?o wydobywaj?ce si? z cia?a fizycznego niczym duch. Pomimo braku takiego efektu (prawdopodobnie zwyk?a kamera nie jest odpowiednim narz?dziem, które potrafi zarejestrowa? oddzielanie si? cia?a astralnego od cia?a fizycznego), nasze badanie zako?czy?o si? bardzo pozytywnie. Ju? wcze?niej, w 2008 roku Seth, obecnie cz?onek Instytutu Roberta Noble zapisa? na kamerze video zmiany, jakie zachodzi?y w ciele fizycznym w momencie oddzielania si? od niego cia?a astralnego.

Pó?niejsze próby, powtórzenia tego eksperymentu ko?czy?y si? z przyczyn technicznych i innych niestety niepowodzeniem. Mimo tych utrudnie?, uda?o si? jednak poprzedniej nocy, równie? Robertowi Noble nagra? kamer? widoczny moment, w którym to Robert wychodzi z cia?a. Jest to je?enie si? (stroszenie) czo?a, w?osów. Efekt ten jest specyficzny i przypomina dzia?anie elektryzowania si? w?osów, które s? na?adowane jonami dodatnimi i nie da si? go pomyli? z niczym innym. Bardzo dobrze to wida? na przy?pieszonym filmie. Ten, który przedstawiam jest przy?pieszony 999% a wi?c 10x. To jest pi?kne, ?e tylko przy wyj?ciu jest co? takiego. Mo?na nagrywa? sobie ca?? noc jak si? le?y i ?pi, ale nie uchwyci si? tego w ?adnej fazie snu, poniewa? to jest tylko w momencie wyj?cia. Wida? jak czo?o si? troch? podnosi, a pó?niej wida? jak podnosi si? bardziej.

Na filmie widzimy mnie i efekty jakie widoczne s? w ciale fizycznym podczas oddzielania si? cia?a astralnego.


  Forum: Propozycje eksperymentów · Podgląd postu: #99403 · Odpowiedzi: 41 · Wyświetleń: 10,684

Noble
Napisane: 01.06.2013 - 09:03


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


To naprawd? ciekawy materia?, ale kto? kto ma rozum b?dzie wiedzia? dlaczego taki materia? si? pojawia i w jakim celu. Jak dla mnie Xara nie brzmi wiarygodnie :)

A tutaj jej tekst:
CYTAT
"Rozpatrywa?am czy nie by? to tylko sen. Powraca?am my?lami do tego wydarzenia tak?e w dzie?. Nie rozumia?am tego, bo by?o to tak rzeczywiste, tak prawdziwe, ?e nie mie?ci?o si? w kategorii snu. To by?y czasy gdzie o Internecie nie by?o mowy. W bibliotekach te? nie by?o ksi??ek na taki temat."


Halo ? Rok 2008 i nie by?o informacji na temat OBE w internecie? Ups ;d W ksi??kach nie by?o mowy o takich do?wiadczeniach? Pozostawi? to bez komentarza...

A tutaj napisze co? od siebie: Oprócz tego, ?e trzeba wychodzi? z cia?a, trzeba te? my?le?, zachowuj?c odpowiedni dystans do do?wiadcze?, które wykraczaj? poza nasze fizyczne zrozumienie.


  Forum: Forum · Podgląd postu: #99297 · Odpowiedzi: 201 · Wyświetleń: 33,123

Noble
Napisane: 27.05.2013 - 16:52


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Slavio wrobi? mnie, w odwiedzanie swojej piramidy w Poza :) ?mia?em si?, ?e chce mi pokaza? swoj? konstrukcj? energetyczn?, tym samym sprawdzaj?c moje mo?liwo?ci astralnego podró?nika. Zdziwi?o mnie to, z jak? ?atwo?ci? pojawi?em si? pod jego piramid?.

Czekamy na kolejn? audycj? Zbyszka, chyba teraz Bytof b?dzie go?ciem?
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #99143 · Odpowiedzi: 253 · Wyświetleń: 82,758

Noble
Napisane: 30.04.2013 - 20:33


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Sagle przejawia jak?? inicjatywe, dobrze to rokuje. Bez prób, eksperymentów daleko si? nie zajdzie. Pytanie jak wielka jest ta determinacja :) Ja tam pochwalam :)
  Forum: Propozycje eksperymentów · Podgląd postu: #97989 · Odpowiedzi: 48 · Wyświetleń: 11,725

Noble
Napisane: 05.02.2013 - 19:37


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(twistoid @ 05.02.2013 - 19:25) *
Spoko Noble , wyolbrzymiasz nieco sytuacj? i brak Ci argumentów. Pozdrawiam!


Twistoid ja nic nie wyolbrzymiam tylko mówi? jak jest. Powiedzialem, ?e moderacja kuleje i powinno Ci? to zastanowi?, niestety ci?gle przebywasz w swoim zamkni?tym postrzeganiu. Wrzucasz, ?e ja podchodz? do tego zbyt emocjonalnie, a jest wr?cz przeciwnie. Mówisz, ?e nie mam argumentów, a brzmi to jak zwyk?a zaczepka z Twojej strony.

Pozdrawiam
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #94247 · Odpowiedzi: 135 · Wyświetleń: 36,763

Noble
Napisane: 05.02.2013 - 19:32


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(twistoid @ 05.02.2013 - 19:21) *
Nie pozbawi?em ci? takiej mo?liwo?ci a jedynie wskaza?em ci miejsce gdzie wszystkie k?ótnie i spory maj? by? rozwi?zywane, tak ?eby w?a?nie nie ingerowa?y w nie osoby trzecie , z czego wiem ?e zdajesz sobie spraw?, twój spór nie tyczy si? równie? tematyki forum i zosta? wyja?niony przez Darka ten post zostawi?em ?eby? móg? przeczyta? i w odniesieniu do tera?niejszej sytuacji móg? kontynuowa? spór na privie, forum publiczne nie jest od prania brudów. Pozdrawiam!


O czyim ty sporze mówisz ? Ja z nikim si? nie spiera?em, ani nie prowokowa?em sporów. A mój post zosta? zlikwidowany. Niestety osoby, których posty s? kategorycznie ?enuj?ce nadal widniej?, a powinny by? usuni?te.


  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #94244 · Odpowiedzi: 135 · Wyświetleń: 36,763

Noble
Napisane: 05.02.2013 - 19:21


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Twistoid jak ju? wspomnia?em pogubi?e? si?. Udowadniasz to coraz bardziej kolejnymi wpisami. Ok wporz?dku. Napisa?em o kiepsiej moderacji a ty wyskakujesz z jakimi? priwami i zaczepkami zwi?zanymi z "guru". Uwa?am, ?e twoja nadinterpretacja i brak obiektywnego spojrzenia mog? by? krzywdz?ce nie tylko dla osób, które pisz? warto?ciowe posty, ale tak?e dla innych u?ytkowników (czytelników) tego forum.
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #94241 · Odpowiedzi: 135 · Wyświetleń: 36,763

Noble
Napisane: 05.02.2013 - 18:02


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Twistoid nie jestes obiektywny, jak dla mnie troch? si? pogubi?e?.
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #94225 · Odpowiedzi: 135 · Wyświetleń: 36,763

Noble
Napisane: 05.02.2013 - 17:45


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Widz?, ?e moderacja tego forum to istna pora?ka...
  Forum: Kosz · Podgląd postu: #94222 · Odpowiedzi: 1 · Wyświetleń: 343

Noble
Napisane: 04.02.2013 - 22:49


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(Darek Sugier @ 04.02.2013 - 15:18) *
Noble si? ju? schowa? do swojego straganu z kursami,


Dzi?kuje Ci za reklam? mojego kursu. W?a?nie zg?osili si? nowi kandydaci.

Pozdrawiam
  Forum: Kosz · Podgląd postu: #94152 · Odpowiedzi: 0 · Wyświetleń: 241

Noble
Napisane: 31.01.2013 - 23:50


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


...Wspomn? tylko Darek, ?e gdy ostatnio zobaczy?em Ci? w astralu, to ogarn?? mnie wielki smutek. Widz?c Twój wyraz twarzy (bardzo nienaturalny i znieksztalcony), chcia?em Ci pomóc, ale niestety by?e? w sobie kompletnie zamkni?ty. Nie mog?em do Ciebie dotrze? w ?aden sposób, a? poczu?em ból w Sercu. Nie chcia?e? przyj?? mojej d?oni, któr? do Ciebie wyci?gn??em. Odchodz?c ogarn?? mnie wielki smutek, bo...zrozumia?em, ?e mog? pomóc tylko tym, którzy tej pomocy oczekuj?... inaczej mówi?c, chc? j? przyj??.

Pami?taj, ?e w momencie w którym b?dziesz gotowy si? otworzy?, ja przyb?d?, ?eby Tobie pomóc!

  Forum: Forum · Podgląd postu: #93643 · Odpowiedzi: 564 · Wyświetleń: 91,117

Noble
Napisane: 31.01.2013 - 17:50


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Bardzo inteligentnie, by? ponad to ;)
  Forum: Forum · Podgląd postu: #93562 · Odpowiedzi: 564 · Wyświetleń: 91,117

Noble
Napisane: 21.01.2013 - 21:47


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


jakie jajca :)
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #92621 · Odpowiedzi: 10 · Wyświetleń: 1,396

Noble
Napisane: 09.12.2012 - 23:30


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Przyczyn, pojawienia si? samoistnych wibracji mo?e by? wiele. Niekiedy wystarcza sama my?l o OBE przed snem. Same wibracje s? stanem naturalnym, jedyna ró?nica polega na tym, ?e tym razem prze?ywasz je ?wiadomie. Wyobra? sobie, ?e s? ludzie którzy ca?e ?ycie pragn? osi?gn?? te wibracje, których Ty si? tak teraz boisz :) Naprawd? nie ma si? czego ba?, ale sam musisz to sobie u?wiadomi?. Je?eli masz wibracje to wykorzystaj je do wyj?cia, wtedy jest to mo?liwe. Boisz si? ciemno?ci - normalka, kiedy? te? si? jej ba?em. W ko?cu by?em tak zdeterminowany, ?e da?em rade pokona? ten nieuzasadniony l?k...
  Forum: Jestem Pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #88595 · Odpowiedzi: 7 · Wyświetleń: 1,303

Noble
Napisane: 09.12.2012 - 16:15


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Zbyszek to ile ju? jest tych audycji? Rozp?dzi?e? si? i nap?odzi?e? tyle materia?u, ?e si? pogubi?em. Super ?e co? takiego si? odbywa, powiem tylko, ?e mój 6 zmys? wyczuwa, ?e to dopiero czubek góry lodowej...
  Forum: Techniczne · Podgląd postu: #88505 · Odpowiedzi: 253 · Wyświetleń: 82,758

Noble
Napisane: 05.12.2012 - 22:08


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Z Twojego opisu wynika, ?e to Ty si? boisz jej OBE a nie ona. Pozwól dziecku samemu odkrywa? co jest dobre a co nie. Nie programuj w taki sposób bo zamiast pomóc mo?esz zaszkodzi?. Super, ?e córka jest ?wiadoma oby pozosta?o jej tak do ko?ca. Twoja rol? jest wesprze? j? w rozwoju a nie go zatrzyma?.
  Forum: Forum · Podgląd postu: #88155 · Odpowiedzi: 25 · Wyświetleń: 2,786

Noble
Napisane: 23.11.2012 - 21:19


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


Nie ma co rozwija? bo i tak trzeba samemu si? przekona? wychodz?c z cia?a. Po prostu s? sytuacje, ?e cia?o astralne ?yje swoim w?asnym ?yciem. Nawet Zbyszek wspomina? o tym w swojej audycji mówi?c o cia?kach. To dok?adnie ten moment gdy obserwowa? swoje cia?o astralne biegaj?ce po polu. Tak czy inaczej bez w?asnego do?wiadczenia si? w to nie uwierzy...
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #86818 · Odpowiedzi: 43 · Wyświetleń: 4,683

Noble
Napisane: 23.11.2012 - 21:02


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(Darek Sugier @ 22.11.2012 - 18:26) *
Nie do ko?ca si? z Tob? zgodz?, gdy?, chc?c nie chc?c, sta?em si? osob? publiczn? i niekiedy wskazanym jest bym ods?oni? swoj? prywatno??, w tym i prywatne wiadomo?ci.


A wi?c nie chcia?e? by? osob? publiczn?? To czysty przypadek - rozumiem. Czasami tak jest, ?e ?ycie jest pe?ne niespodzianek. Twoja logika powoduje moje zaniepokojenie. Osoba publiczna mo?e wed?ug Ciebie ujawnia? prywatne wiadomo?ci bez zgody tej drugiej osoby? A zamieniaj?c to w ?art to dobrze, ?e tusk nie ujawnia listów jakie dostaje.

CYTAT
Postrzegasz mnie jako egoist?, a to tylko dlatego, ?e patrzysz na mnie przez egoistyczny pryzmat, który naby?e? przez autopsj?.


Prosz? czyta? moje s?owa z wi?kszym zrozumieniem. Nie napisa?em jak ci? postrzegam. U?y?em pewnego sformu?owania, które wida? ci? zabola?o skoro odpisujesz mi w ten sposób.

CYTAT
Sk?ama?bym mówi?c, ?e jest mi przykro, ?e mnie tak oceniasz. Nie jest mi przykro, bo Ci? rozumiem.

To co pragn? przekaza? musi mie? jednak swoj? kolejno??. Nie inaczej. A wybór sposobu przekazu nale?y do tego, który ten przekaz ods?oni.


W?a?nie wszystko wskazuje na to, ?e nie zrozumia?e? mnie ani moich intencji. A szkoda.

Wspaniale, bardzo s?uszne podej?cie :)


  Forum: Kosz · Podgląd postu: #86815 · Odpowiedzi: 2 · Wyświetleń: 304

Noble
Napisane: 23.11.2012 - 20:00


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(Zyga @ 23.11.2012 - 18:02) *
Skoro taki autorytet w dziedzinie OBE jak Noble uwa?a, ?e wszystko dzia?a na zasadzie wmówienia czego? sobie, nie mam w?tpliwo?ci, ?e wyci?ganie kogo? z cia?a przez innych Obenautów to kolejny mit. Wszystko tu dzia?a na zasadzie pod?wiadomego programowania si?. Je?eli mówimy ju? o wyjmowaniu si? z cia?a, robimy to sami, cz?sto pod sugesti? innych osób, a nawet pod ich postaci?.


Nie powiedzia?em, ?e wszystko dzia?a na zasadzie wmówienia sobie. Zaprogramowanie pod?wiadomo?ci powoduje powstanie do?wiadczenia. Wmówienie sobie jest jedn? z metod. Szkoda tylko, ?e to wmówienie jako? gorzej dzia?a wtedy gdy akurat co? chcemy osi?gn??. Co wcale nie umniejsza wspania?o?ci zjawiska. Jest to proces nie do ko?ca zrozumia?y i tak naprawd? nie wiadomo jak to dzia?a. To ?e nie mamy ?wiadomo?ci w niefizycznym ciele nie oznacza, ?e to cia?o nie funkcjonuje. Ogólnie sprawa jest o tyle skomplikowana, ?e nasze cia?a potrafia ?y? jakby w?asnym ?yciem. A wi?c jest wysoce prawdopodobne, ?e kontaktuj? si? z innymi cia?ami podczas np. snu.

W wi?kszo?ci przypadków z pewno?ci? zachodzi wyci?gni?cie samego siebie.

Reasumuj?c: nic nie jest takie na jakie mo?e wygl?da? :)
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #86798 · Odpowiedzi: 43 · Wyświetleń: 4,683

Noble
Napisane: 22.11.2012 - 22:20


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(zx12 @ 22.11.2012 - 16:50) *
Czym nakarmisz swoj? pod?wiadomo?? w ci?gu dnia, takimi obrazami odpowie Ci w LD. :)

Sorry Noble. ;)


Za co mi sorrujesz ? Przecie? w?asnie tak to dzia?a :>
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #86705 · Odpowiedzi: 43 · Wyświetleń: 4,683

Noble
Napisane: 21.11.2012 - 22:53


Dusza Towarzystwa
Ikona Grupy

Grupa: OOBE VIP
Postów: 546
Dołączył: 13.08.2006
Skąd: astral
Nr użytkownika: 3


CYTAT(Lila @ 21.11.2012 - 22:24) *
Mia?am ostatnio ciekawe do?wiadczenie, nie wiem czy by? to sen, czy rzeczywiste OOBE, ale zacz??o si? od tego ?e przyszed? do mnie... Noble, który t?umaczy? mi na czym polega wychodzenie z cia?a (mo?e by?o to spowodowane tym, ?e przed za?ni?ciem ogl?da?am jeden z jego filmików). Ja dopytywa?am si? ci?gle i czego? nie rozumia?am, a? w ko?cu Noble si? zniecierpliwi? i poci?gn?? mnie za r?k? ze s?owami 'no to chod?'.


To ca?kiem w moim stylu :)

Z ca?? pewno?ci? w snach jest mo?liwa forma telepatycznego kontaktu, chocia? zazwyczaj tego nie pami?tamy. Oczywi?cie jest to spowodowane mi?dzy innymi tym, ?e dzieje si? to na poziomie pod?wiadomo?ci.

W poza bardzo cz?sto zdarza mi si? uczy? ludzi wychodzenia z cia?a. W ko?cu skoro robi? to w realu to w poza tym bardziej. Dzia?a to ze zwielokrotnion? si??. Sam jestem czasami zaskoczony swoimi dzia?aniami. Cz?sto zdarza si?, ?e szkol? jednocze?nie ca?e grupy osób pokazuj?c i wyja?niaj?c ciekawe "sztuczki w poza".

Lila wyznacznikiem czy Twoje do?wiadczenie by?o OOBE powinna by? sama ?wiadomo??. W realu nie latala?, wi?c z ca?? pewno?ci? by?a? w poza...
  Forum: Jestem pocz?tkuj?cy · Podgląd postu: #86614 · Odpowiedzi: 43 · Wyświetleń: 4,683

16 Stron V   1 2 3 > » 

New Posts  Nowe odpowiedzi
No New Posts  Brak nowych odpowiedzi
Hot topic  Popularny temat (Nowe)
No new  Popularny temat (Brak nowych)
Poll  Sonda (Nowe)
No new votes  Sonda (Brak nowych)
Closed  Zamknięty temat
Moved  Przeniesiony temat
 

Wersja Lo-Fi OOBE Porady Roberta Monroe Porady Brucea Moena Porady Darka Sugiera Kontakt Park