fragles'a notatnik


oobe.pl

 

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

entry 22.09.2015 - 21:54
Magia zaczyna si? w snach...
Co si? dziej? kiedy komu? patrzysz g??boko w oczy... Dlaczego ta osoba odczuwa wstyd, emocje, gor?co w tym momencie... Czemu ucieka wzrokiem... Dlaczego nikt nas nie uczy patrzenia? Patrzymy - a nie widzimy.

Dlaczego czujemy kogo? wzrok na sobie? Którym zmys?em? czy mo?na ten zmys? rozwin?? ?

Je?li co? jest magiczne, to z pewno?ci? sny, oczy i mi?o??.

entry 20.02.2015 - 19:47
W sumie dawno nic nie pisa?em...
ale dzisiejsze do?wiadczenie opublikuj?.

Du?a cz??? do?wiadczenia to by? ?wiadomy sen.
Meritum:
S?ysz? g?os/szept do prawego ucha - by? to bardzo szybki werbalny przekaz informacji z trudem mog? utrzyma? ?wiadomo?? i przeanalizowa? to co s?ysz?. Pr?dko?? przekazywanych s?ów mo?na porówna? z pr?dko?ci? strza?ów z karabinu - kilkana?cie na sekund?. Powtarzam s?owa z nadziej? ?e chocia? cze?? z tego zapami?tam.
Nagle g?os zwalnia... i S?ysz? bardzo wyra?nie:
"A teraz synu [ m?ody cz?owieku ] pos?uchaj bardzo uwa?nie..."
[staram si? wyostrzy? ?wiadomo??]
G?os jeszcze bardziej zwalnia tak jakby chcia? mie? pewno?? ?e na 100% odbior?, zrozumiem i zapami?tam przekaz.
"20 marca 2015 roku na dwadzie?cia % co? si? wydarzy"
Przekaz werbalny si? ko?czy, widz? obraz wizualizacje mapy Europy Centralnej.
W granicach pa?stw s? flagi innych Pa?stw [ domy?lam si? ?e chodzi o strefe wp?ywów ].

Kraje Skandynawskie - g?ównie Finlandia - powoli wchodzi w rosyjsk? stref? wp?ywów, od strony po?udniowo-wschodniej.
Kraje Ba?tyckie - Litwa, ?otwa Estonia - wchodz? - du?o szybciej w Rosyjsk? stref? wp?ywów.
Bia?oru? - bardzo dziwne, ale na terenie Bia?orusi znajdowa?a si? ameryka?ska flaga - nie wiem czy nie dojdzie do jakiej? roszady....
Ukraina - nie pami?tam.
Polska - neutralna.

Na morzu ba?tyckim pojawia si? Lotniskowiec [ usa ] i p?ynie w kierunku lini utworzonej przez Gda?sk-Talin-Helisniki. S?dz? ?e ten lotniskowiec - za?agodzi zaognion? sytuacj?.
Koniec.